Search

Zur Zeit wird an unserer Website gearbeitet, sodass Sie sich nicht einloggen können. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

PIPA-Taiwantrip januari 2017: fotoreportage

PIPA trok tussen 15 en 23 januari naar Taiwan en werd daarbij door Davy Tournelle, Stefaan Lambrechts en Tom Van Gaver (DVV Pigeons) vergezeld. De trip begon in het noorden van Taiwan (Taipei) en eindigde helemaal in het zuiden (Kaohsiung).

We ontmoetten tijdens de trip tientallen trouwe PIPA-klanten en namen verschillende hoogvliegers in de hand die tijdens de voorbije jaren via PIPA werden verkocht.

Langs deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken voor hun gastvrijheid en we kijken er alvast naar uit sommigen onder hen tijdens de komende maanden in België terug te zien!