Search

Zur Zeit wird an unserer Website gearbeitet, sodass Sie sich nicht einloggen können. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Verelst Daniel

(28/03/2008) Verelst Daniel, Lier (BE)

VERELST Daniel, Lier (BE) • Stel uzelf even voor en vertel hoe je begonnen bent met de duivensport In 1980 begon het verhaaltje van de naam Verelst. Ik, Steve Vermant (kleinzoon) besloot als kleine spruit om bij een van de buren van vake een koppel sierduifjes te vragen. Mooie witte smierkes !