Suchen

Meirlaen Etienne - St.Martens-Latem (BE) is nu reeds ‘top’… in aanloop naar de internationale klassiekers!

Onze teksten waren amper op de ‘lichtbak’ aan het flikkeren… misschien waren we een weekje te vroeg… of waren we de ‘profeten’ een beetje te vlug af?

UPDATE :
Noem het zoals je wil, feit is dat Etienne Meirlaen uit Montauban zijn ‘pletwals’ heeft boven gehaald… en op Montauban gewoon een ‘spektakelstukje’ uit de ‘oude doos’ heeft neergezet. Een prestatie die alleen voor echte ‘grootmeesters’ in onze sport  is weggelegd… en dan nog grotendeels met een ploeg 2-jaarse duiven…  hoopgevend in ieder geval voor de toekomst. Geniet maar even mee

Montauban Lok   261 d. 1-2-7-10-13-15-18-20-21-22-24-36-48-73 (18)
          Nat 6.654 d. 4-10-39-63… (volgens de eerste prognoses)

De eerste 11 duiven zaten binnen het uur in de klok en zullen vermoedelijk allen binnen de ‘top 200 à 250’ nationaal geklasseerd staan.
Gewoon fenomenaal!
Dit is echt wat men noemt… ‘domineren’!

Wie de jongste seizoenen het woord ‘fond’ of ‘grote fond’ in de mond nam… moet daar onvermijdelijk de naam van Etienne Meirlaen uit het Oost-Vlaamse Deurle… deelgemeente van St.Martens-Latem… aan toegevoegd hebben. Want Etienne Meirlaen was toch ontegensprekelijk ‘de ‘supervedette’ bij uitstek, de ‘smaakmaker’… zeg maar de ‘dominante figuur’  op het nationale fondgebeuren. Het is bijna onvoorstelbaar hoe deze man op nauwelijks een handvol jaren tijd (sinds zijn herstart in 2000) is doorgestoten naar de ‘internationale fondtop’… en wat hij in die korte tijdspanne reeds bij elkaar heeft gespeeld. Wekelijks meedoen voor de hoogste eer… en daarbij nog domineren… het is aan weinigen gegeven.
Dit meesterschap vertaalde zich ook op nationaal vlak in het winnen van de
1° en 3° Nat Asduif ‘Grote Fond’ KBDB ‘08
1° Nat. Asduif ‘Grote Fond’ KBDB ‘09


Met de internationale Pau van komend weekend op het programma, staat meteen de ‘internationale opener’ van het ‘grote fondseizoen’ geagendeerd. Toch zowat het uitverkoren werkterrein van de ‘Meirlaenduiven’! Doch… daar waar in een eerste stadium het accent meer op zijn geliefkoosde vlucht ‘Barcelona’ was toegespitst… heeft Etienne de jongste seizoenen enigszins het geweer van schouder veranderd… en is hij zich meer en meer op de ‘ganse’ nationale fondkalender gaan oriënteren… waarvoor hij ook een ploegje voor pakweg Brive-Cahors-Limoges-Souillac-Tulle heeft klaargestoomd. Deze duiven vertoonden de jongste weken op het eerste drieluik van het ‘nationale fondseizoen’ alvast dat het Etienne opnieuw ‘menens’ is dit seizoen… en laat er geen twijfel over bestaan dat hij ook zijn ploeg voor de ‘grote fond’ degelijk aan het klaarstomen is… in een poging om straks opnieuw ergens een gooi te doen naar één of andere spraakmakende ‘titel’ of ‘overwinning’. Al zou na 2 x 1° Nationale Asduiven op rij… een ‘nationale zege’ ook niet misstaan op zijn palmares… vooral om dat hij er de jongste 2 seizoenen enkele keren akelig dichtbij is geweest! Nu… op dat vlak voelen velen zich beslist geroepen… al weet je maar nooit!
Tot nu toe waren de weersomstandigheden een kolfje naar de hand van de Meirlaenduiven… die zich bij prima vliegweer met kopwind… zegmaar aan snelheden van rond de 1200 meter, zich het best in hun sas voelen… hoe harder hoe liever! Enkel Brive was een uitzondering op dat vlak, met een stevige rugwind… maar ook daar stonden de Meirlaenduiven er. Laten we de resultaten van het eerste nationale drieluik op de fond eens van naderbij bekijken:

Brive      Lok    623 d. 15-34-36-54-86-156-174-193-197 (11)
           Nat 16.815 d. 219-517-521-758… (nat prognose top-1000)
Montélimar Lok    113 d. 1-2-8-28-37 (5)
           Nat  7.187 d. 53-93… (prognose nat. ‘Top-100’)
Cahors     Lok    297 d. 5-13-14-18-19-26-55-97 (9)
           Prov 1.703 d. 8-32-38-48-49… (8/9)
           Nat  8.651 d. 16-60-82-109-111-205-725-1389 (9) 

Uit Cahors zaten de 5 eerst getekende eerst in de klok, in volgorde van 1-3-5-2-4° getekende! Uit Brive zaten op lokaal vlak de 2 eerst getekende in de klok aan prijzen 15 en 86… op Montélimar was dit lokaal met prijzen 1 + 28 evenzeer het geval… waardoor hier reeds het maximum van 6 op 6 wordt gescoord!

De ‘3 Musketiers
Koploper was opnieuw stervlieger ‘T Fenomeen’ 339-07, die zowel uit Brive (toen als 2° getekende) als uit Cahors (als 1° getekende) zich als eerste duif van de Meirlaenploeg te Deurle aanmeldde… en die we zowat als de nieuwe ‘vedette’ van de fondploeg mogen beschouwen. Hij is een kruisingproduct van de 2 toplijnen voor de ‘1-dagfond’ op de Meirlaenhokken, deze van de ‘Marseille’ x den ‘Toye’ (uit de ‘Invincible Montauban’ bij Sylvere Toye, winnaar 1° Nat Montauban bij M.Casaert)… een geweldige kweeklijn! Op vluchten in echt ‘duivenweer’, zeg maar aan snelheden tussen de 1.000 en 1.200 meter… valt tegen deze duiven quasi niet te spelen. De ‘Marseille’ won zelf ook 3 jaar op rij 1° prijs Marseille (de 3° editie vervangen door Carcassonne omwille van de vogelgriep).  De vader van ’T Fenomeen is de topkweker  ‘Broer Marseille 612/05’… moeder is het ‘Zwart Toye 025/06’ (dochter van de topkweker voor de lichte fondvluchten: ‘Den Toye 644/00’).
Ziehier de prestaties van deze nieuwe ‘fondcrack’, die naast prijs per 10-tal op Limoges in 2009, volgende ‘krakers’ liet noteren:

-’T Fenomeen B07-4278339

’09 Brive     Lok      551 d. 1
              Prov   3.077 d. 4
              Nat   17.446 d. 10
’09 Cahors    Lok      290 d. 1
              Prov   1.246 d. 2
              Nat    7.347 d. 9
’10 Brive     Lok      623 d. 15
              Nat   16.815 d. 219
’10 Cahors    Lok      297 d. 5
              Prov   1.703 d. 8
              Nat    8.651 d. 15

Op Cahors waren het trouwens 3 broers die eerst arriveerden, want na ‘T Fenomeen’ volgden in zijn voetspoor zijn 2 broers... waarover Etienne ons de afgelopen wintermaanden reeds had gezegd, dat we die eens in het oog moesten houden. Dat Etienne een klare kijk heeft op het gebeuren op en rond zijn hok, wordt hiermee eens te meer onderstreept! Deze 2 broers ‘Fenomeen’ werden niet op Brive ingezet, maar werkten een weekje eerder de ‘nationale Bourges 1’ af… als 1° + 2° getekende, hoe kan het anders! Na 3 weekjes rust konden ze nu met ‘volle tank’ richting Cahors… ze presteerden reeds als volgt:

-Nestbroer Fenomeen B07-4278340

’08 Limoges    Lok     801 d. 2
’09 Bourges    Zone  7.823 d. 26
’09 Limoges    Nat  27.506 d. 26
’10 Bourges    Lok     786 d. 11
’10 Cahors     Lok     297 d. 14
               Prov  1.703 d. 38
               Nat   8.651 d. 82

-Broer Fenomeen B07-4278416

’09 Bourges    Nat  16.771 d. 91
’10 Bourges    Lok     786 d. 41
’10 Cahors     Lok     297 d. 13
               Prov  1.703 d. 32
               Nat   8.651 d. 60

Het is overduidelijk dat hier met deze ‘3 Musketiers van Deurle’… een familie ‘nieuwe topduiven’ is opgestaan, welke vast van plan zijn om in het verder verloop van het sportseizoen 2010 hun duivels volledig te ontbinden.
De concurrentie houdt waarschijnlijk zijn ‘hartje’ al vast…