Suchen

Inschrijvingen voor West-Europese Super Marathon lopen ten einde

Indien u wenst deel te nemen aan de West-Europese Super Marathon, dan kunt u nog inschrijven tot de inkorvingsdatum van Pau, namelijk 15 juni.

West-Europese Super Marathon

De West-Europese Super Marathon (Z.L.U. Nederland) wordt verspeeld met de 1e en/of 2e getekenden over Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan.

Maximum 4 en 8 prijzen.

De inleg bedraagt 13 euro.

Prijzengeld : 500 euro-300 euro-200 euro-100 euro-verder prijzen van 50 euro tot rest.


Kostprijs tijdschrift Periodiek : 15 euro ( vrijblijvend te abonneren ) = Alle info

Uitslagen dient u in te sturen naar de organisatie voor 15 oktober naar onderstaand adres:

Piet Franssen
Huls 85
6369 EV Simpelveld
Nederland

Hoe deelnemen?

Gelieve het inleggeld over te schrijven, ten laatste op de inkorving van Pau (15 juni), met vermelding van uw naam en adres (e-mailadres) op onderstaand rekeningnummer:

BE61 7805 3155 0717
Luc Van Coppenolle
Landegemstraat 33
9750 Zingem
Tel. 09/384.53.47

Indien mogelijk gelieve uw inschrijving te bevestigen via mail (tev.nultblpnleo eaeencpoe@lc) of telefoon (09/384.53.47).