Suchen

Demely Liliane Moorsele.

Na 33 eerste prijzen en 35 tweede prijzen in 2004 en 2005, nu terug 15 eerste prijzen en 16 tweede prijzen in 2006 voor Demely Liliane Moorsele. (+David en Filip) Uitslagen zie bijlage. Kampioenschappen 2006: 1 Kampioen Fond Oude Onder Ons 1 Kampioen Fond Jaarlingen Onder Ons 1 Kampioen Fond Jongen Onder Ons 1 Algemeen Kampioen Fond Onder Ons 1 Kampioen Ablis Oude GUMO 1 Kampioen Fond Oude GUMO 1 Kampioen Fond Jaarlingen GUMO 1 Kampioen Fond Jongen GUMO 1 Algemeen Kampioen Fond GUMO 1 Keizer Fond Oude GUMO ( 3 jaar naeen Kamp.) Dit zijn meest Blois en Tours vluchten. 2 Prov. Asduif Halve Fond Oude KBDB W.-Vl.,......