Suchen

NPO hield zijn algemene vergadering en kwam met een primeur

De NPO is in veel opzichten in het jaar 2016 beland, zo kon eenieder afgelopen maandag de algemene vergadering via livestream video volgen. U kan de vergadering hier nog eens bekijken.

Het voorwoord van voorzitter Maurice van der Kruk:

Heren kiesmannen, leden van de diverse commissies NPO, 

leden van het Beroepscollege, Leden van het Tucht- en Geschillencollege, leden FBCC, 

leden van het IWB, Gouden Spelddragers, bestuur ZLU, Pers en belangstellenden,

Welkom deze 23e mei op onze vaste vergaderbasis in Wijchen. 

Vanavond niet alleen de fysiek aanwezigen in deze vergadering die ik namens het bestuur van harte welkom heet, zeker ook de volgers via het digitale kanaal.

Onze leden kunnen vanavond volgen hoe de ledenvertegenwoordiging haar steentje bijdraagt aan deze vergadering en de stem van haar leden vertegenwoordigt.

Sinds 12 maart is er veel overleg geweest en wij hebben van de uitkomsten daarvan u maximaal op de hoogte gesteld. 

Veel betrokkenen hebben gemerkt dat bij verandering tot verbetering veel tijd en energie van eenieder wordt gevraagd en ook nog wel eens een stapje meer.

De druk op de agenda’s die in deze tijd alleen maar groter lijkt te worden is tijdens het vliegseizoen zeker een grote uitdaging.

Tot dusver onze complimenten over de acties die wij op deze korte termijn al met elkaar hebben kunnen uitvoeren. 

Wij hopen, en die verwachting hebben wij, dat wij deze swung erin kunnen houden. Er is veel te doen! Werk aan de winkel!!

Met 7 bestuurders, ons bureau, commissies, en veel en gelukkig steeds meer echt betrokken leden heb ik het gevoel dat er echt gewerkt wordt aan onze mooie organisatie:  de NPO.

De route naar een krachtige bond die door de stuurgroep met vertegenwoordig vanuit alle afdelingen en bestuur NPO de afgelopen maanden is ingezet heeft al tot een aantal mooie resultaten geleid.

Een enquête die ondertussen is opgemaakt, verspreid en door zo’n 4.500 leden is ingevuld. Wij hebben de termijn verlengd tot 31 mei om van een nog grotere groep leden de mening mee te nemen in de analyse van de enquête die wij in de maand juni gaan doen. 

Een ander resultaat is waarvoor wij vanavond bijeen zijn. De statutenwijziging met als doel aansluiting bij de ISR en een slag te maken naar het jaar 2016. Dit is een noodzakelijke stap om rechtspleging en overige reglementen aan te passen en de basis voor een toekomst-

bestendige NPO te verstevigen. De stuurgroep komt de komende maanden wederom bijeen om de resultaten van de enquête te bespreken en de input voor toekomstig beleid met elkaar vast te stellen.

De leden centraal een van de uitgangspunten van dit bestuur. Hoe doe je dat met alle individuele leden en diversiteit? Door de enquête horen wij van veel leden hun mening en is dit input voor het beleid van komende jaren. 

Door het organiseren van de nationale dagen die voor eenieder gratis toegankelijk is en als thema “ Eenheid in verscheidenheid “ kent. 

Door via Op de hoogte te communiceren wat er zich afspeelt in duiven minnend Nederland en aan de bestuurstafel. En het voeren van de dialoog, zoals wij die de afgelopen maanden met elkaar voeren.

Ik wens u een prettige vergadering en een succesvolle volgende stap in onze route naar een krachtige bond.

Tiel, 23 mei 2016
Maurice van der Kruk
NPO voorzitter