Suchen

Oost-Vlaanderen aan het feest op de 66° Provinciale Kampioenendag KBDB!

Afgelopen zaterdag 11 februari stond de Provinciale Kampioenendag van de KBDB Oost-Vlaanderen op de agenda. Velen waren benieuwd naar de sfeer rondom dit gebeuren zeker een dag na de gebeurtenissen op de ‘nationale Algemene Vergadering’!

Algemeen Provinciaal Kampioen KBDB Oost-Vlaanderen 2011: Marc Van Den Eeckhout

Salons Mantovani was de plaats waar het feestgebeuren doorging… meteen ook de laatste kampioenenviering in organisatie van het uittredende bestuur, en met om en bij de 500 liefhebbers die aanschoven voor het diner konden zij in ieder geval rekenen op een ruime publieke belangstelling. De nederlaag die de Oost-Vlaamse afdeling en haar liefhebbers een dag eerder te verwerken kreeg op nationaal vlak, drukte in geen geval de sfeer. Dat de pil nog niet volledig was weggespoeld bij sommige mandatarissen is niet meer dan normaal, maar de feiten zijn nu eenmaal de feiten, daar kan toch niks meer aan gewijzigd worden… dit was een avond om te feesten, het siert de Oost-Vlaamse mandatarissen dat zij zich er dan ook voor volle 100% hebben voor ingezet om hun liefhebbers het huldebetoon en de eer te geven die hen toekomt… met provinciaal voorzitter Mark De Backer op kop! Ook de kersverse leden van de nationale Raad van Beheer en Bestuur, de heren Dirk Schreel (voorzitter Nationaal Sportcomité) en Juliaan De Winter (nationaal schatbewaarder) tekenden present. Grote afwezige was kersvers nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele (niet uitgenodigd).

Voorzitter Mark De Backer sprak in zijn openingsrede enkel over een ‘negatieve noot’ op vrijdagavond, omdat Oost-Vlaanderen als grootste duivenprovincie van ons land, de komende 6 jaar geen enkel mandaat meer heeft kunnen verwerven binnen de ‘nationale Raad van Beheer en Bestuur’. Toch beloofde hij met de nieuwe bestuursploeg niet bij de pakken te blijven zitten, en samen met de voltallige ploeg de belangen van Oost-Vlaamse liefhebbers te blijven behartigen! Hij riep de aanwezige pers ook op om onze duivensport op een positieve manier te blijven uitdragen, want we zullen met zijn allen mekaar meer dan nodig hebben naar de toekomst toe, aldus de voorzitter! We zullen met alle liefhebbers, maatschappijbesturen en zijn talrijke werkers, in alle vriendschap moeten samen werken, en op een positieve manier uitstraling geven aan onze duivensport… de beste propaganda voor onze sport start vanuit de basis, bij de liefhebbers zelf. Na een dankwoord richting sponsoren en adverteerders, kon het diner aanvangen… en volgde nog een prachtige feestavond, waarbij op de tonen van ‘The Sunsets’ de ‘polonaise’ werd ingezet. De grootste eer ging naar Marc Van Den Eeckhout als Algemeen Provinciaal Kampioen 2011… in zijn spoor volgden een lange rij kampioenen in de onderliggende disciplines van snelheid tot fond!

Langs deze weg onze oprechte felicitaties aan alle ‘provinciale kampioenen’ die op deze avond werden gelauwerd en/of op passende wijze in de bloemetjes werden gezet. Een feest dat opnieuw af was… waarvoor onze felicitaties aan voorzitter Mark De Backer en zijn voltallige bestuursploeg en alle medewerkers die bijgedragen hebben tot het welslagen van deze feestavond, en er opnieuw een gezellig feestgebeuren van hebben gemaakt… waarvan bijgevoegde fotoreportage! Op naar een hopelijk voor iedereen even succesvol sportseizoen 2012!

 

Algemeen kampioen Oost-Vlaanderen 2011

De Provinciale top-3 uit Oost-Vlaanderen
1. Marc Van Den Eeckhout, Kalken
2. Freddy & Jacques Vandenheede, Zingem
3. William De Blander, Outer en Benny Steveninck, Hamme (ex-aequo)