Suchen

Het “Tourske” van Luc Decabooter (Harelbeke, BE) wint 1e provinciaal op Bourges II oude in West-Vlaanderen

Voor de tweede nationale Bourges van dit seizoen werden in West-Vlaanderen 775 oude duiven ingetekend, waarvan drie van Luc Decabooter. Zijn “Tourske”: 10-3076616 ging als 2e ingetekende de korf in.

Het betreft een tweejaars duivertje dat zijn naam verkreeg door als jonge duif de 2e prijs interprovinciaal te verdienen op een Tours tegen 3375 d. De eerste ingetekende van Luc, met name de “Gumar 2” won provinciaal de 9e prijs, dit is een duif van soort M & G Vercammen x R & X Verstraete.

Het “Tourske” : 10-3076616 behaalde al aardig wat prijzen, zodat de provinciale zege geen toevalstreffer kan genoemd worden. Op zijn erelijst merken we onder meer:

Als jonge duif:
16e Ablis 213d
7e  Brionne 855d en 102e Brionne 10388 d
1e Tours Fondclub 541 d en prov. 2e op 3375 d
117e Tours Fondclub 488 d en prov. 474e op 2625 d
Als jaarling:
47e Ablis 221 oude en 33e / 187 jaarse
63e Orléans 481 oude en 48e / 380 jl
56e Chateauroux 618 d en prov. 212e / 4072 d plus nationaal 942e / 25263 d
82e La Chatre 598 d en prov 256e / 2815 d
17e Bourges Fondclub 211 d , prov. 66e / 953 d en nationaal 553e / 12607 d
In 2012: 
10e Fondclub Montluçon 411 d , prov. 25e / 1792 d en nationaal 705e / 17865 d
32e Argenton 331 d, prov. 109e / 1418 d en nationaal 1288e / 12390 d
1e provinciaal Bourges 775 d

Het “Tourske” zag het levenslicht als een jong van de 2e ronde en is van volgende afstamming :
Vader : “Blauwe Witpen”: 03-3087498
GV: “Zoon Admiraal”: 01-4332285 van R & X Verstraete
GM: “Vuil Blauw Remmerie”: 98-3191088 ( origine A. Remmerie Deerlijk)
Moeder : “Dikke Blauwe”: 04-3117550
GV: “’t Crioneetje” : 96-3277817 ( won als jaarse o.a. 2 x 1e en 1 x 3e uit Tours)
GM: “Zus 1e asduif fond KBDB W-Vl 2000”: 02-3173043 ( M. Mussly uit Harelbeke)

Luc (54 jaar) is al 32 jaar tewerkgesteld als beleggingsadviseur bij BKCP Bank te Waregem. De interesse voor de duiven kwam er via zijn vader die destijds o.a. één der uitblinkers was op de halve fond in de regio. Als jonge knaap mocht Luc al mee met vader om de duiven in te korven in ruil voor het kuisen van de hokken. De vader van Luc is op 86-jarige leeftijd overleden in november 2011 en heeft dus de provinciale zege van zijn zoon niet meer kunnen meemaken. Bij voorkeur wordt vooral de zware halve fond gespeeld met de nationale vluchten als hoofddoel. In wezen beschikt hij over 4 kweekkoppels en 4 koppels “reserven” waaronder de eieren van de betere duiven worden verlegd. Bij aanvang van het seizoen 2012 startte Luc met 13 weduwnaars waarvan er nu 6 zijn overgebleven, waaronder 4 broers uit soort M & G Vercammen met R & X Verstraete. Er werden ook 35 jongen geringd, hiervan bleven er na een eerste selectie nog een 20-tal over, waarbij je dus merkt dat Luc bijzonder streng tewerk gaat, want van de 20 jongen kunnen er straks maar 10 overblijven als jaarse. Zijn winters streefdoel inzake getal duiven staat op de teller 50. Een aantal namen inzake origines waarmee Luc zijn duivenbestand heeft opgebouwd werden al tussendoor vermeld, het gaat hem om duiven van M & G Vercammen, van  R & X Verstraete, van  M. Mussly, van  Rudi Hendrikx, van Hervé Gheysens en van E & B Vermeulen.

Nog enkele resultaten welke Luc behaalde in 2012 :

Chateauroux 02/06 ( 5 mee)
Fondclub 465 d: 15 -17
Provinciaal 2572 d : 63 -70
Nationaal 16479 d : 144 -168
Montluçon 16/6 ( 5 mee)
Fondclub 411 d : 10-31-41
Provinciaal 1792 d : 25-87-112
Nationaal 17865 d : 705-1405-1673
Argenton 30/6 ( 3 mee)
Fondclub 331 d : 3 -32
Provinciaal 1418 d : 8 -109
Nationaal 12390 d : 93 -12 88
Bourges 28/7 ( 3 mee)
Fondclub 105 d : 1 -4
Provinciaal 775 d : 1 -9
Met jonge duiven :
Angerville 23/6 : 270 d : 3 -11-30-32-33-39 ……..(11/20)
Toury 30/6 : 406 d : 1-13-25-26-33-40-42-43………..(12/19)
Blois 16/7 : 496 d : 3-54-89-94 ……..(7/12)

Ook nog effen de resultaten vermelden van één der andere toppers van het hok, namelijk de “Gumar 2”: 10-3076619, die dus de 9e prijs provinciaal op deze Bourges won.

Als jonge duif klasseerde hij zich op :
Ablis 53e / 213 d
Ablis 24e / 462 d
Tours 13e /541d en prov. 29e / 3375 d
Tours 101e / 488d en prov. 421e / 2625d
Tours 38e / 437 d en prov. 142e / 2357 d
Tours 7e / 275 d en prov. 20e / 1925 d
In 2011 :
Ablis 27e / 221 oude en 14e / 187 jaarse
Orléans 4e / 481 d en 3e / 380 jaarse
Chateauroux 37e / 618 d en prov. 138e / 4072 d en nationaal de 558e / 25283 d
La Chatre : 10e /598d, prov 22e /2815 d en nationaal de 2391 e / 21180 d
In 2012 :
Toury  3e / 475 d
Toury 82e / 460 d
Chateauroux 739e / 2573 d en nationaal 2907e / 16479 d
Montluçon 41e / 411d , prov. 112e / 1792 d en nationaal de  1673e / 17865 d
Argenton 3e /331e, prov. De 8e / 1418d en nationaal de 93e / 12390 d
Bourges 4e /105d en prov . 9e /775 d

Aan Luc onze hartelijke felicitaties met de provinciale Bourgeszege bij de oude duiven in de kustprovincie. Een zege die hij voor een groot deel eveneens opdraagt aan zijn echtgenote die meehelpt bij de verzorging van de duiven plus ook een bijzonder woordje van dank aan broer Marc en vriend M. Mussly die tijdens de vakantieperiode de verzorging voor hun rekening nemen.

Kommentare

NICE