Suchen

Weduwschap in al zijn vormen - opgetekend in 1949 - Deel 3

Twee weduwnaars voor één duivin.

Een methode die de jaloezie der weduwnaars tot het toppunt drijft is wel deze die gespeeld wordt door de gekende spelers Mertens en C° uit  Wijnegem, nl. het weduwschap met 2 duivers voor één duivin, een methode die niet alleen buitengewone successen oplevert op louter vitesseluchten, maar waarmee voornoemde spelers op vluchten als Angoulème, Libourne en St-Vmcent (bij de 1000 km.) zodanig lukten dat ze lang op kop prijkten in het klassement voor het fondkampioenschap van de maatschappij « Union » te Antwerpen .
De inrichting van het hok is dezelfde als deze die we hierboven beschreven voor volstrekte weduwnaars of driedubbele nesthokjes.
Bij de aanvang van het seizoen wordt de eerste duiver gekoppeld en broedt 10 dagen; dan wordt de duivin afgenomen en is hij weduwnaar. Vervolgens is het de beurt aan de tweede, die. nu met dezelfde duivin gekoppeld wordt en eveneens een tiental dagen broedt. Het spreekt vanzelf dat wanneer het reeds geraadzaam is met met weduwschap te beginnen vooraleer ge beschikt over enkele duivers die voldoende gereisd hebben, het dubbel noodzakelijk is voor een methode als deze die van een duif een hoogste maximum vergt, slechts gespaarde, volledig uitgegroeide en degelijk geroutineerde duiven in te zetten.
Eens dat de laatste duiver enkele dagen op weduwschap en de duivin weer terug los zit, kunnen de leerdrachten beginnen. Bij hun thuiskomst  krijgen de duivers enkele minuten hun duivin te zien doorheen de afsluiting, maar dadelijk wordt ze terug afgenomen. Kwestie van hen te leren dat hun duivin thuis wacht in haar nest telkens ze op een afstand van het hok worden gelost en dat ze zich moeten haasten, want dat ze een mede-minnaar hebben.
Den dag van de eerste inkorving krijgen ze om de beurt  de duivin voor enkele ogenblikken, waarop we ze gaan lappen op een paar kilometers van het hok. Bij hun thuiskomstvinden ze beiden hun duivin weer achter de getraliede afsluiting en om de beurt mogen ze hun duivin benaderen terwijl de andere toekijkt. Deze manier van spelen is niet schadelijk. De ophitsing duurt ieder week niet langer dan tien minuten. Het voornaamste is dat de duiven gedurende de week, van zondag tot zaterdag kalm in hun hokje blijven opgesloten en buiten de vlucht 's morgens en 's avonds niets anders doen dan eten en slapen. De volle deurtjes van het middenvak blijven daarom gesloten.

Te nemen voorzorgen
Deze manier van spelen is in genen dele schadelijk. De ophitsing duurt iedere week niet langer dan 10 minuten en dit telkens voor de inkorving. Van den zondag tot den zaterdag blijven die duiven kalm elk in zijn afzonderlijk hokje. Het is een zeer gematigde manier om de jaloersehheid bij de duiven uit te buiten en bovendien verdwijnt die jaloershheid telkens als de volle deurtjes van het middenvak opnieuw wor den gesloten. Als men de jaloezie bij de duiven uitbuit, gaan ze niet lang mee en hun hevigheid vermindert, omdat, men hun geen voldoende rust kan gunnen. Met de drievoudige hokjes, integendeel, is de ophitsing tot een minimum tijd beperkt, tussen de inkorving en de terugkomst van de reis. De rust en kalmte worden hun verleend vanaf de terugkomst tot de daaropvolgende vrijdag of zaterdag. De rust die men aan de duif, die op jaloezie vliegt, gunt, moet dus een oefeningstijd omvatten, die de gewenste verpozing meebrengt. Die oefening is het vliegen met de vlag.
Geen enkele vogel mag er aan onttrokken worden. Om de opgehitste atleten volledig te laten uitrusten, bestaat er geen beter middel dan de halve duisternis, die de zenuwen beter stilt dan gelijk welk kunstmatig bedarend middel. Het is voor de nestduiven even deugdelijk als voor de
weduwnaars, dat ze gedurende het vliegseizoen gedurende de hele dag in ene goed berekende duisternis worden gehouden. Het is 't beste middel om hen te verplichten volledige rust te nemen, die ze ten zeerste nodig hebben om de verloren reserve-krachten terug te winnen en te herstellen. Hun reserven werden aangetast door de ophitsing, die de inkorving voorafging, door het verblijf in de reismand en het verlies van de maaltijden gedurende dit verblijf, enz. De reserven aan vetstoffen, glycogeen en minerale stoffen worden vlug ingewonnen door een gezonde en  afgewisselde voeding, die op vaste uren wordt toegediend. Maar om de zenuw-reserven volledig te herstellen, is volstrekte rust nodig, die men enkel bekomt door halve duisternis op het hok te maken.

Zoveel mogelijk licht op het hok is nodig gedurende den winter-, de kweek- en de ruitijd. Gedurende het speelseizoen moet men het licht op het hok zoveel mogelijk temperen, om een deugdelijke rust en de terugwinst van reserven mogelijk te maken. Maar door het licht te  verminderen, mag men terzelfdertijd de toevoer van zuivere lucht niet belemmeren op het hok. 't Is daarom dat men een gedurige verversing van de lucht, voor de duiven die rusten, moet voorzien. Zonder verse lucht kan de ademhaling en bijgevolg de zuivering via het bloed in de longen niet in gunstige voorwaarden gebeuren. Alle werk belaadt eerst de spieren, daarna het bloed en de zenuwen, met versleten stoffen, toxines, die het  lichaamsgestel vergiftigen en die dan ook zo spoedig mogelijk moeten verwijderd worden daar de zon en het licht volstrekt noodzakelijk zijn voor het leven, zal men ons zeker opwerpen, dat er een schijnbare tegenstrijdigheid bestaat in het feit dat we aanraden van  ruime luchtige en goed verlichte lokalen te hebben voor onze duiven, en de raad die we geven om in het vliegseizoen onze gevleugelde atleten te verplichten van gedeeltelijk in de duisternis te leven. Die tegenstrijdigheid is in feite maar schijnbaar, want in het vliegseizoen is de bestraling van de zon zeer sterk en men weet dat, hoe straffer de zon schijnt, hoe korter een zonnebad moet duren, om de  goede uitwerkselen te geven, die men er van verhoopt.
Met alle dagen 30 tot 45 minuten te vliegen op de oefenvluchten, nemen de duiven een zonnebad dat ruimschoots voldoende is. Indien men daaromtrent volledig wil gerust zijn, kan men zijn vogel verplichten alle weken eens een bijkomende vlucht van een kwartiertje te laten uitvoeren, bijvoorbeeld op een zonnige middag. Maar de vogels die alle weken meevliegen op de prijskampen, genieten gedurende verschillende uren,  voldoende van de zon (soms lijden zij erdoor). Het is ruimschoots voldoende om het gebeurlijk tekort aan licht, veroorzaakt door de halve duisternis op het hok aan te vullen.