Suchen

De blikvangers: Hoeveel mee? Hoeveel prijzen en tegen hoeveel duiven?

1e-3e-4e-5e-7e-9e en 10e prijs of met een reeks telefonische aanmeldingen waar het aantal gespeelde duiven niet wordt vermeld, wat zijn we daarmee? Wat weet de lezer ermee?

Moet hij juichen of moet hij aan verlakkerij denken omdat de gegevens die het succes moeten bewijzen niet compleet zijn? We gaan er nochtans in die zin op vooruit. We zien tot ons genoegen een lange reeks uitslagen die als blikvanger moeten doorgaan, zo compleet als het maar kan zijn. Toch sluipen er ook nog andere tussen en dat zou de melker moeten voorkomen en zouden de uitgevers moeten weigeren.

Het aantal duivenliefhebbers gaat er zichtbaar en voelbaar op achteruit. Ik zie niet in hoe we die neergang kunnen stoppen. We kunnen misschien wat afremmen als we met juiste gegevens naar de melkers komen en de gewone man niet uit de publiciteit houden door alsmaar en alleen maar over de resultaten te spreken van de liefhebbers die het met de massa doen. De verhoudingen moeten meer in acht worden genomen. Over wie spreekt men, schrijft men? Over de resultaten van de megahokken. Het kan bij manier van spreken ook niet anders, want ze hebben uiteraard altijd duiven hetzij hun 20e-40e-60e of 80e afgegevene die de eerste wint of naar de eerste doet.

Ik weet ongeveer wat er onder de duivenmelkers leeft, vooral bij de kleintjes die het met een klein aantal prachtig doen en amper of nooit worden vernoemd. Voor de komst van de megakolonies was het aantal per liefhebber maar af en toe onderwerp van gesprek of discussie. Nu ziet men door de bomen het bos niet meer. We moeten ons soms aan het rekenen zetten om te weten of een liefhebber verhoudingsgewijs goed of niet goed heeft gespeeld. Jaren geleden zag men het na enkele ogenblikken aandacht duidelijk wie er echt aan de winnende hand was. De duivensport wordt een dure hobby, de vergrijzing van de bevolking is een feit. Er komen weinig nieuwe bij en als men dan een aantal der effectieven door ze weinig of niet te vermelden de illusie ontneemt er nog bij te horen, brengt men moedeloosheid die vaak naar opgave leidt.

De duivensport is de laatste jaren grondig veranderd. Het gaat steeds sneller. Er is de gedrevenheid waarmee de jaarlingen er tegenaan gaan en de jongen, die vroeger als kinderen, als onvolwassen werden beschouwd, maken nu ook en vaak de geroutineerde duiven beschaamd. Voeg daarbij de komst van de megahokken en u hebt reden en oorzaak van de ommekeer in het spel met de duiven. U zit zich wellicht af te vragen waarom we doping en gebruik van stimulerende middelen er niet hebben bijgehaald om de oorzaak van de revolutie duidelijk te maken. Ik weet het niet en zolang het niet zwart op wit bewezen is dat doping en het gebruik van de verboden middelen het hebben gedaan, onthoud ik mij ondanks de druk en alles wat er de voorbije winters werd gezegd en geschreven.

Verduisteren bestond vroeger niet. Nu wel, en het heeft zijn invloed. Dat moet worden gezegd evenals het feit dat we bijzonder door de komst der megahokken in een andere grondig gewijzigde duivensport zijn terecht gekomen. Dat onze bond zich ook maar over dat alles eens bezint. Gewijzigde wetten en reglementen voor gewijzigde toestanden. De gang van zaken toch. Maar zijn ze mee; zijn wij mee met de nieuwe stroming?

Dat de mensen die erover spreken en erover schrijven het ook maar in aangepaste vormen doen en altijd met de drang de eerlijkheid en de waarheid te dienen. Er zijn nog staaltjes van hoge kunde in de duivensport waarover men in geestdriftige termen kan schrijven. Bewijzen van kunde en van kwaliteit komen niet altijd van de ‘groten’, komen ook van Jan Modaal, maar die wordt nog al eens vergeten.

Moet ik nu nog na al die jaren mijn mentaliteit in dat opzicht gaan wijzigen? Ik heb luid verkondigd dat ik van nu af aan ook zal schrijven over duiven die de eerste prijs of de kopprijzen winnen, ook al zijn het duiven waaraan, te zien aan de plaats die ze kregen op de lijst van de afgegevenen, de liefhebber zelf weinig of geen belang hecht. Zal ik volharden in de boosheid?

Kommentare

Geachte heren Marc Verheecke & Martin Degrave,
Als super kleine liefhebber met momenteel 16 duiven op mijn hokken waarvan 6 stuks geleende, dus effectief 11 duiven en slechts 9 om mee te spelen t.t.z. 1 duivin van 2009, 1 doffer van 2010 en 1 doffer van 2011 de rest zijn jaarlingen geboren vorig jaar in augustus. Ik begrijp de discussie niet over megahokken, zij zorgen immers voor enorme aantallen duiven en dito beschikbare prijzen en .. houden de vrachtprijzen laag. Als super kleine liefhebber snap ik niet waarom men NIET zou mogen schrijven over de 80e inzetduif als die de eerste of een kopprijs wint. De DUIF behaald toch die prijs en NIET de liefhebber dus heb ik enorm veel respect voor DUIVEN die Kop vliegen ongeacht hun plaats op de poulebrief. Vorig jaar speelde ik met mijn super kleine ploegje en ook toen won die duivin van 2009 de laatste prijs Provinciaal van St Vincent, een absolute Kopprijs van Barcelona en ... de 5e laatste prijs Narbonne duivinnen Internationaal.
Natuurlijk had ik liever gezien dat zij driemaal rats aan de kop had gevlogen maar mijn respect en dankbaarheid voor dit kleine duivinnetje was en is nog steeds enorm. Dat zij o.a. duiven moest laten voorgaan die zeer veel lager op de poulebrief stonden bij andere liefhebbers, nogmaals, geen enkele duif bepaald welke plek zij gaat innemen dat bepaald iedere liefhebber wat dus betekent dat elke duif die kop wint met respect beschreven en misschien ja bejubeld mag en moet worden.
Dus Martin Degrave & Marc Verheecke, voor mij MOET de winnende duif of duiven de nodige aandacht krijgen of ze nou van een kleine liefhebber als ondergetekende komen of van een megahok, dat maakt niets uit.
Wil men de sterkte van een hok bepalen dient men altijd het aantal duiven aan te geven dat een liefhebber bezit (dus eveneens zijn kweekduiven) en hoeveel men er mee heeft op die betreffende vlucht. Ik ken liefhebbers die er 10 meegeven maar 40 kweekkoppels hebben kwestie van hokkampioenschappen niet te verspelen, dus ook hier moest iedereen verplicht zijn aan te geven en vooral ook te CONTROLEREN hoeveel duiven de eigenaar wel heeft.
Martin & Marc, we hebben het over DUIVENSPORT en niet over LIEFHEBBER SPORT, dus geef elke DUIF de Eer & Aandacht en nogmaals ongeacht van welk hok die doffer of duivin afkomstig is, gewoon de PRESTATIE beoordelen betekent Fair Play.
Ik ben benieuwd hoe jullie hier in de toekomst mee omgaan!!!
Bedankt voor uw gewaardeerde aandacht en uw artikelen die ik steeds met plezier lees,
Colla Alberts

Zeer juiste argumentering van mr.Colla Alberts!!De eerste prijs, ook al is het met massa hokgenoten, is nog altijd de beste van allemaal.

Het gaat erover wat denk de liefhebber van zijn eigen duiven.
Bv 100 mee en 80 ste eerste thuis blijkbaar ingekorfd als zal hem maar meegegeven maar verwacht er niet veel van. Mocht je er maar max 30 mogen inkorven was die niet eens mee.

Goedemorgen heer of mevrouw Tatoeken,
u snapt gewoon niet wat vele van die liefhebbers met veel duiven een plezier hebben aan dat grote aantal, een van mijn beste vrienden heeft er in het seizoen 700 met de jongen terwijl u bij mij NIET met twee personen op het hok kunt staan. Deze man is 66 jaar met een schitterende tuin van meer dan 2000 vierkante meter, hij geniet van het omgaan met zoveel duiven terwijl ik dat sbsoluut niet zou kunnen en u heer of mevrouw tatoeken ook niet. Ik lees heel vaak dat liefhebbers die er zelf elke week tussen de 20 en 30 stuks inkorven dat ook van anderen eisen. neen, zo werkt dat niet. Bij ALLE liefhebbers zie ik steeds het totaal ingemande aantal duiven staan dus ook de duiven van diegenen welke er soms 100 of meer inkorven. U bent niet fair want dan kan ik net zo goed stellen dat maximaal 3 duiven ingekorfd mogen worden kwestie van de drie eerst getekenden, wedden dat u tatoeken dan als eerste op de banken gaat staan om deze oneerlijkheid aan de kaak te stellen.
Neen, de vriend waar ik het over heb speelt met zijn slechtste duiven vermoedelijk vele malen beter als u tatoeken met uw besten. Laat iedereen inkorven zoveel als hij wil want als we deze liefhebbers niet hadden was de sport zo dood als een pier. Of .... kunnen we bij u langskomen tatoeken om de dan 5 maal zo hoge reiskosten te betalen, ik denk dat u dan niet thuis geeft en eerlijk is eerlijk, volledig terecht.
Neen, laten we in plaats van op die grote inkorvers af te geven blij zijn dat ze spelen en dan tatoeken, als die 80e afgegeven duif die van u klopt ruimt u die krawatten van u dan op en probeert die andere 20 te krijgen welke die grote inkorver dan toch over heeft, komt u wellicht voor de eerste maal in uw leven ook eens fatsoenlijk op de lijst te staan. ELKE DUIF heeft het recht om deel te nemen en dus automatisch ook het RECHT om UW en MIJN duiven een pandoering te geven. Zo simpel is het!!
Dus nooit afgeven op die grote inkorvers maar blij zijn dat zij niet zijn gaan Tennis of Golf spelen, sporten waar de rode loper zou worden uitgelegd om deze Personen binnen te halen, ze zijn immers in staat de hoge kosten te kunnen betalen en dus van Harte Welkom. Wat doet U tatoeken? U probeert deze personen buiten de deur te houden, dus niet alleen hun duiven maar ook hun geld, kunnen wij ons als DUIVENSPORT helemaal niet veroorloven.
Dus Tatoeken, als de 80e of 200e getekende de Erepalm mee naar huis neemt feliciteer ik DUIF en LIEFHEBBER van Harte, zij waren BEIDEN immers beter dan mijn duif en mij als liefhebber.
Denk nog maar eens goed na over mijn woorden en probeer uw aversie tegen deze mensen voorgoed aan de kant te schuiven. Dan Tatoeken zal ik blij zijn dat ook U duivenliefhebber bent en ONMISBAAR in onze gelederen net zoals ALLEN die nog met duiven willen spelen.
Wens u een hele fijne heilige DrievuldigheidsZondag.
Colla Alberts

M Colla
Blijkbaar Kan je goed schrijven of heb u altijd amtenaar of dergelijke geweest .Tis den eerste keer dat ik u zie op dit forum ,en heb ook geen goesting om dat ellenlange epistel te lezen .Wat ik onthouden heb is dat het u onverschillig maakt om veel duiven van 1 liefhebber te zien.
Wel ik ben daar radicaal tegen .Ik denk nog altijd dat GELIJKE kansen ,de eerlijkste sport is .En dat is zeker nie waar met de mega inkovers .Ik dacht me te herinneren dat er ooit op PAU ingekorft werd met iedereen hetzelfde aantal en zelfs ne vaste inleg ,op voorhand te storten .Wel dat noem ik gelijke kansen.
Dat is mijn visie ,u hoeft daar niet mee akkoord te gaan .

Laat iedereen toch spelen met hoeveel duiven ze willen.

Maar je moet wel de uitslagen "kunnen lezen". En de meeste mensen kunnen dit niet.

Iemand met 100 duiven mee en 5 kopduiven, daar wordt over gesproken. Iemand met 2 duiven mee, en 1 kopduif niet. Terwijl deze liefhebber veel beter gespeeld heeft.

En daar gaat het over.

De grotere verdringen de kleine melker op de uitslag.
Dit is gemakkelijk op te lossen door een aparte uitslag te maken met bv de eerste 2 -4 of 10 getekenden.

Mvg,

Mijnheer Tambeur Paul,
Neen, ik ben GEEN Ambtenaar geweest maar WEL bij honderden liefhebbers hokreportages gemaakt maar dit terzijde. Uw voorstel van toen zo als het was op PAU omarm ik meteen, dat was schitterend alleen, niet iedereen kon daar aan meedoen, er waren voor Nederland 2000 kaarten beschikbaar die verdeeld moesten worden en inderdaad, 1 februari moest het geld binnen zijn. Bij een van die edities, het jaar weet ik niet meer, was ik bij Mr. Huub Bemelmans, penningmeester van de ZLU waar die betalingen binnenkwamen. Zoals toen gebruikelijk waren er 3.500 aanvragers voor die 2000 kaarten. Wat mevrouw Bemelmans allemaal naar haar hoofd geslingerd kreeg wil je niet voor mogelijk houden. Maar heer Paul Tambeur, ik ga meteen akkoord met uw voorstel, u vindt mij aan uw zijde want dit geldt dan voor ALLE vluchten. Dus ook zij die normaal 20 of 30 duiven inkorven mogen nu voortaan met 3 of maximum 5 duiven mee op de vluchten. Dan beste sportvriend kan ik met mijn 3 oude duiven (!!) ook weer kans maken op een fatsoenlijke prijs. Dus meteen akkoord met uw voorstel, of anderen dat ook zijn..?? Maar Colla Alberts dus zeer duidelijk wel..!!
Had u wellicht niet gedacht maar toch is het zo, waar ik TEGEN ben is dat U wel met 30 mag meedoen maar iemand met 80 niet, wat moeten de liefhebbers dan niet zeggen die zoals ik slechts in totaal 11 duiven op hun hoklijst hebben..!! Maar nogmaals, ik ben volledig met uw voorstel akkoord zoals toen op PAU.
De eerste die u zal steunen ben ik, ben overtuigd dat velen er ook zo over denken, dan spreken we zoals u al zegt weer over gelijke kansen op ALLE vluchten.
Colla Alberts

Beste Pigeonfreak,
U kent mij niet wat ik opmaak uit de inhoud van uw reactie. NIEMAND als ondergetekende heeft de liefhebber met de kleine korf zo verdedigd en gepromoot. Reden? Ik ben wellicht de liefhebber met de minste duiven maar speel TOCH Grote Fond. 9 maal ingekorfd op Barcelona sedert 1992 met 1 of maximaal 2 duiven, prijsgemiddelde boven 60% ... met vorig jaar nog een absolute kopprijs nationaal & Internationaal duivinnen. Zowel in Engeland, Nederland Duitsland,altijd heb ik de UITSLAG als maatstaf genomen en daar zien we zeer vaak dat liefhebbers met relatief weinig duiven zeer vaak Super presteren, wel, die hebben van mij ALTIJD alle egards gekregen. Hier sta ik op want dat was mijn "handelsmerk" zo u wilt. Dus IEDEREEN die goed presteerde kreeg van mij de VOLLEDIGE EER & AANDACHT. Dit wil ik absoluut te berde brengen anders doet u mij onrecht aan.
Colla Alberts

laat 100 groene, 200 blauwe en 10 gele gelijke knikkers van een helling rollen. Hebben de gele knikkers 1 kans op drie om als eerste beneden te komen, ondanks de invloed van de 300 andere knikkers. Ben geen wiskundige dus weet het niet, heb wel een vermoeden maar zoals steeds zijn vermoedens nogal eens bedrieglijk.Misschien heeft elke knikker dezelfde kans, maar de eigenaar van de 200 blauwe heeft denkt ik meer kans dat zijn kleur eerst beneden komt.

En het aantal duivenliefhebbers daalt verder met 1200 m/min.....toch raar e Smile
We evolueren naar een elite sport.....kleintjes kunnen het zich niet permiteren van 120 jongen in te korven en 40 weduwnaars meegeven naar een fondvlucht.We kunnen het ons ook niet permiteren om supergoeie duiven te kopen en alzo onze kansen verhogen om goeie te kweken.Hoe dikwijls heb ik al niet moeten horen dat vitesseduiven soepeduiven zijn,enz....Daarom baal ik als een stekker als ik in het inkorvingslokaal net achter een paar liefhebbers ben om in te korven die 2 helpers meehebben om al hun manden duiven te dragen en ik daar 40 min moe naar kijken tegen da ze ingekorfd zijn....

Voor mij is het zeer simpel iemand die 50°/°(proc) prijs heeft op de uitslag is zeer goed gespeeld
maar de grote duivenmannen komen daar nooit aan Sad Sad Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed

Zelf speel ik met 50 koppels totaalweduwschap.

In de voorbereiding zet ik steeds de duivinnen op één vlucht en de duivers op de andere.

Ik zet nooit geen duif voor port.
Ik zoek de zes eerst getekenden uit en die krijgen wat geld mee. De rest gaat mee in lossingskorven en wordt in willekeurige volgorde afgegeven, mijn 50 e getekende had dus evengoed mijn 7é getekende kunnen zijn.
Bij ons heeft daar niemand problemen mee.
Op de fondvluchten komen bij ons ook enkele grootinkorvers, daar heb ik ook geen problemen mee, ik probeer ze gewoon voor te pakken. Het is geen lotto en geen wiskunde, het is de beste duif die wint.

Dag Eric Moors,
inderdaad zoals jij het stelt klopt het compleet. Had geen zin meer om te reageren, de sfeer in die club waar iemand loopt te balen als een stekker zou niet de mijn zijn, daarom krijgt die man ook van niemand een eitje uit een goed koppel. Zo gaat het op zeer veel plaatsen, die mensen met veel duiven poulen enkele duiven en de rest gaat zo mee maar WEL voor PRIJS. Dat wordt vaak over het hoofd gezien, jammer maar ook ik probeer op de grote fond met mijn paar duifjes enkele grootheden voor te zijn op de uitslag, net zoals jij dat doet. Niet iedereen schijnt dit te snappen maar het is gewoon zoals je zegt maar ook ik voel me met mijn 2 duiven welke hopelijk straks mee gaan naar St Vincent middaglossing en mijn 1 duivin naar Barcelona zeker niet achtergesteld op de liefhebbers die er veel meer inkorven. Waarom zou ik jaloers moeten zijn, ik probeer gewoon goed te pakken that's all.
Colla Alberts

Heren.... David versloeg ook Goliath ! Gaat niet om kwantiteit maar kwaliteit. Ik speel maar met klein ploegie en doe toch al jaren lang vaak genoeg de Groten de broek af !!!!! Omdat het maar om twee dingen draait...de kwaliteit en de kunde van de liefhebber... En vooral dat laatste is niet voor velen weg gelegd helaas...desondanks kunnen deze toch veel plezier hebben aan het voor een prijsje zien thuis komen van hun duiven. Dat is uiteindelijk waar het gelukkig nog steeds omdraait voor velen.

Zoals de auteurs aangeven is het storend dat veelal de prestaties van een megahokken in de spotlights geplaatst worden door de opsomming van kettinguitslagen of door een reeks telefonische aanmeldingen zonder vermelding van het aantal deelnemende hokgenoten. Schrijvers geven daarbij expliciet aan dat hierdoor de eigenaars van andere topduiven uit hokken met beperkt aantal deelnemende duiven, niet de nodige aandacht krijgen.

Men kan enkel het orakel van Gronsveld zijn om hierbij niet te beseffen dat dit op de duur demotiverend werkt voor de eigenaars-spelers, die het met een kleiner aantal ingezette duiven moeten doen. Als Colla tevreden is met een dode mus, is dat dan maar zo!

Het is echter onbetwistbaar zo, dat hoe meer duiven door een eigenaar in topconditie of ‘geprepareerd’ (!?) ingemand worden, hoe meer kans er bestaat dat die speler elke week een topprijs behaald!? Weliswaar is het zo dat een duif die een topprestatie levert, geenszins weet de hoeveelste in de rij zij werd afgegeven voor de wedstrijd en daarom enige waardering mag krijgen. Toch betwijfel ik of elke duif die kop wint met respect beschreven en misschien ja bejubeld mag en moet worden? Want…de vraag stelt zich hierbij in welke context van medische of sportieve begeleiding deze duif deze prestatie heeft kunnen leveren? Misschien is overdreven lof en wierook daarom niet eens nodig of op zijn plaats?! Een ongenuanceerde naïeve benadering van elke sportprestatie heeft al mening naiëf persoon zwaar ontgoocheld als de ghost busters het ‘dopingspook’ kunnen vangen. Regelmatige topprestaties door dezelfde duif over verschillende vluchten gespreid over het seizoen verdienen veel meer aandacht dan alle uitschieters van het moment.

Colla, het is absoluut niet nodig dat u opnieuw denigrerend afgeeft op eventuele resultaten van tatoeken, die u niet eens kent. Misschien speelt die wel stukken beter dan u met uw 10 duiven én zonder er over op te scheppen? U werpt zich opnieuw op als “zelfbenoemd” rechter zonder alle rechtstukken doorgenomen te hebben. Wie is hier onfair? Opnieuw ongefundeerd en dominant iemand kleineren en dan religieuse wensen overmaken… Stop toch met haantje de voorste te spelen op duivensites, want u maakt een veel betere kans bij de kippen.

Met pigeonfreak ben ik het wel eens dat iedereen kan spelen met een onbeperkt aantal duiven, maar dat moeten de duivenreporters en lichtbakken wel de uitslagen ‘kunnen lezen’ én vooral willen lezen, want hun belang is vooral commercieel in relatie tot de megahokken. Daar wringt het schoentje. Misschien ook overwegen om het geldspel provinciaal, zonaal en (inter)nationaal te bannen zodat de inrichters afhaken en de KBDB de organisatie kan overnemen. Sportief versus commercieel!

Met Hugo 4 ben ik het eens dat de wet van de grote getallen steeds de megahokken bevoordeligd, maar een voordeel zonder financieel gewin verzacht in grote mate enige benadeling. Grootinkorvers moeten naar mijn mening geenszins geweerd worden en uiteindelijk is het absoluut de klasse van elke duif en de kunde van de liefhebbers…wat daar ook mag onder verstaan worden.

Proxy, met kunde bedoel ik dat je het ook een beetje in de vingers moet hebben hé. Of je nu met veel of weinig duiven speelt...kampioen worden of super uitslagen realiseren is niet voor idereen weggelegd. Desondanks ken ik er genoeg die nog veel plezier hebben in de duivensport. Voor de rest ben ik het 100% met je story eens !

Beste Colla :
Iedereen is vrij om te beslissen hoeveel duiven hij wil houden...dat zou er nog moeten aan mankeren.
Ik ga eens 2 soorten liefhebbers beschrijven,dan ga je het misschien begrijpen :
Liefhebber 1 is een gewone werkmens met vrouw en kinderen en heeft het financieel niet breed en is duivenliefhebber.Hij heeft 6 koppel kwekers en 6 weduwnaars (3 oude en 3 jrl )+ hun duivin.Hij lukt goed in de kweek en laat 20 jongskes uit van de 1ronde....een tweede ronde kan hij niet kweken wegens plaatsgebrek.Als hij alles rekent kost zijn hobby 1000 euro / jaar.Zijn duifjes komen van eens een bon te kopen van een goed spelende liefhebber.Op het einde van het jaar houd hij 3 jongskes over die redelijk gevlogen hebben..2 duiverkes en 1 dv..er vallen dus 2 oude rakkers weg op het vlieghok.
Hij speelt nooit geen OA 2 .....

Liefhebber 2 is een zakenman ,heeft een tuin van 2000 vierkante meter en heeft 400 duiven in totaal.
Hij bezit 50 kweekkopels en maar 40 weduwnaars en laat 2 ronden uit van ongeveer 200 jongskes .Zijn duiven komen van de beste hokken en van het aankopen van bewezen vliegers ,zowel duivers als duivinnen.
Zijn duiven kosten hem ongeveer 25 000 euro / jaar .hij speelt alle afstanden.Geld is totaal geen probleem.
Hij speelt gemiddeld 80 prijzen op 120 ingekorfde duiven bij de jongen
Hij speelt zeer goed met zijn weduwnaars.
Op het einde van het seizoen kan hij kiezen tussen 80 jonge duiverkes om zijn 8 weduwnaars te vervangen die niet goed genoeg hebben gepresteerd....

En da klein liefhebberke zou die grote moeten verslaan ? kan altijd als die kleine liefhebber een mirakelkweek doet....
Das wat ik wil zeggen...hoop dat je het nu begrijpt.....

Robke,

Auscultare disce si nescis loqui - leer te luisteren als u niets weet te zeggen!

Als nagelbijter kunt u maar beter beseffen dat men beter geen kontkrabber kan zijn.
Met lof en wierook onderhoudt men geen vriendschap, enkel relaties door te azen op uitzicht tot enig gevoelsmatig of financieel gewin in de toekomst.

Wel wel wel,
Die gek is ook weer uit zijn donker hol gekropen. Was vanmiddag op het Amerikaans kerkhof in Margraten want VANDAAG vieren de Amerikanen hun Memorial Day, waar meer dan 8.000 jonge mannen hun leven gegeven hebben zodat niemand meer ANONIEM door het leven hoefde te gaan, toch zijn er nog enkelen die deze boodschap nooit begrepen hebben, daarom ga ik morgen terug naar hun Graven om vergiffenis te vragen dat zij voor die enkelen hun leven TEVERGEEFS hebben opgeofferd. Of iemand beter speelt dan ik? Dat is geen probleem, doet 95% van de liefhebbers alleen, bij mij kun je de uitslagen of het ontbreken ervan nakijken, bij tatoeken en proxy staat niets vermeld evenals de naam pigeonfreak, geeft geen enkele uitslag uitsluitsel. Dus toch niet zo goed als je ons wilt doen geloven? Voor mij mag het.
Dan even naar Jos Goessen, ik weet nog als de dag van vandaag dat hij JONGEN wilde hebben uit mijn doffer die de 20e Nationaal Bordeaux had gevlogen in 1997, in 1998 heb ik Jos Goessen toen 1 jong geringd uit die doffer 1972246-NL 1994 X de duivin 1505306-1993 maar in 1994 geboren, het jong werd geboren op 13 maart 1998 en droeg de ring 1680440-NL 1998.
Ook uit een ander koppel wilde hij er eentje hebben 2691305-NL 1996 X 2007834-NL 1997, ook dat jong werd geboren op 13 maart 1998 en had als ring 1680439-NL 1998.
Natuurlijk waren die later niet goed genoeg voor hem volgens zijn eigen woorden en weet je wat Jos Goessen er voor betaald heeft?? Nul komma Nul, Nada, Niets Gratis en voor niets, zo ging en gaat dat nog steeds bij Colla Alberts, duivensport is immers HOBBY.
Dat Jos Goessen goed speelt staat buiten kijf, heb er ZELF vaak genoeg over geschreven ook al wil ik voor geen GOUD nog ooit een woord met die bluffer wisselen. Maar nogmaals, zijn resultaten mogen gezien worden zo simpel is dat.
Maar Lieden die niet eens hun naam durven bekendmaken, neen, daarvoor zijn die Amerikaanse en andere soldaten toch niet gesneuveld. Maar goed zulke lieden zijn er altijd geweest en .. zullen er getuige wat we hier meemaken ook in 2013 nog zijn. Dus amuseer je proxy maar nogmaals ik heb deze keer willen reageren omreden dat mijn ZWAGER een van die Amerikanen is die ons mede bevrijd hebben dus heb ik ook al aan hem vergiffenis gevraagd.
Maar goed, ik daag jou uit proxy laat mij jouw uitslagen toekomen en dat doe ik ook met mijn resultaten, ik ben daar fier op en zoals gezegd, 95% van de liefhebbers speelt beter als mij, toch heb ik PLEZIER aan de duivensport, Jij ook maar nogmaals kom op de proppen met je resultaten, kunnen de lezers tenminste met eigen ogen zien dat jij beter bent .. of toch niet..??!
Zie je Rob van Hove, nu wil hij jouw ook nog een trap na proberen te geven terwijl dat niet eens kan, daarvoor is het niveauverschil toch echt veel te groot.
Colla Alberts

Maar de discussie gaat dus bij proxy allang niet meer over wie of wat goed speelt maar dat hebben lezers allang opgemerkt. Proxy succes ...!!!!!!

...?

Mr Colla

Ik heb niks tegen mensen die met veel duiven spelen
Ik wil gewoon proberen zeggen dat iedereen zijn beste (in zijn ogen toch) eerst zal inmanden.
Jij gaat toch ook niet je beste of denkt je beste te zijn laatst inmanden.
De prestatie van de duif is er nu éénmaal en bewondering daarvoor maar bv een 80ste afg.zal in de ogen van de eigenaar zeker niet zijn beste zijn .

Mijnheer tatoeken,
natuurlijk zal iemand liever een van zijn eerstgetekenden willen zie aankomen, heb net nog eens in de uitslag Barcelona 2012 zitten bladeren, kijk maar eens naar de 289e prijs bij de duivinnen en de 889e beiden Internationaal. Zelf mijnheer tatoeken heb ik slechts 11 duiven op mijn hoklijst, waarom? Omdat ik mij met die paar duifjes goed kan redden ook zal ook ik nooit geen vette brokken winnen. Waar ik mijn plezier aan heb is proberen met die ene of twee welke ik mee heb proberen vroeg te klokken. Neen, een serie kan ik nooit halen maar dat hoeft ook niet. Op mijn vele hokbezoeken heb ik Nooit 1 duif meegenomen, uitzondering voor Harry Winkens uit Itteren, veruit de beste van Nederland die mij tweemaal jonge duiven had aangeboden welke ik geweigerd had, de derde maal in 2008 waren zijn woorden "Colla, je stapt nu in de auto om enkele jongen te halen anders hoef je bij mij nooit meer binnen te komen", ik heb dat gedaan 3 fantastische duivinnen gekregen, 1 is opgepeuzeld door de sperwer, 1 is achtergebleven en de ene duivin is een van de beste duivinnen geworden die ik ooit gezien heb. Dan heb ik op 12 Mei, dus enkele weken geleden, 2 jonge duiven gekregen van Will Beckers - Willems en zowel van Harry als Will was de kostprijs NUL euro. Zij weten wat ik gedaan heb, reeds in 1999 werd ik door de toenmalige President van de Engelse Duivenbond, Mr John Robilliard uitgenodigd naar de Olympiade voor alles wat ik gedaan had voor de Engelse liefhebbers. Ook van Tino Huijnen uit Eijsden kreeg ik een mail die voor mij klonk als een klok "Colla, wat jij weer hebt gedaan verdient een Gouden Medalje" Tino was een topper en "Baas" op het gemeentehuis van Jos Goessen.
Dat is geen borstklopperij maar zijn FEITEN. Dus tatoeken, je kunt altijd van iemand wel een paar eitjes of jongen krijgen van toppers mits je die mensen waardeert en inderdaad, ongeacht hun aantal duiven. Even het geheugen opfrissen, Will Beckers - Willems won in 2011 de beker van Vlaanderen op Barcelona Internationaal met de 10 eerstgetekenden.
Kijk maar eens op de site www.lacolombophilieho.be en dan in het rechtermenu helemaal onderaan zie je een reeks artikelen staan, neen niet eerst vertalen maar gewoon aanklikken en lezen.
Dan Tatoeken verwacht ik ook dat je je echte naam bekendmaakt, bezoek mijn site www.collazwarefond.nl en je vindt daar mijn emailadres.
Succes en ik heb niets tegen u, ik ben zonder tegenspraak de kleinste liefhebber ter wereld en .. we hebben onze duiven voor ons plezier. De Combinatie Gebr Aarts uit Maastricht heeft hier al zeker 12 - 14 GRATIS eieren komen halen, ik gun het hen zeer graag en hopelijk hebben ze succes.
Met vriendelijke sportgroeten,
Colla Alberts
Dus ik heb niets tegen u, laat u niet gek maken door die Proxy en die Jos Goessen die zoals u hebt kunnen lezen ook bij mij jongen is komen halen!!!! Dus als hij bij mij is komen halen moeten het eigenlijk toch wel goeie zijn...!!

Colla,

Als u mij een gek uit een donker hol noemt, ben ik zo vrij u als een schizofrene narcist te beschouwen. Ik ben heus niet zoveel jonger dan u en zowel mijn grootvader (WWI) als mijn vader (WWII) waren actief in gevechten en hebben het gelukkig overleefd.

Uit de verhalen die beiden mij vertelden, heb ik uit hun mond geleerd wat echt oorlogsvoeren is. Beiden zouden razend zijn op onnozele figuren als u die de graven van de gesneuvelden gebruiken in een banale duivendiscussie (die u omdoopt als een vrijheidsstrijd…). Beiden konden het zelfs niet opbrengen om ooit nog terug te gaan naar de plaatsen waar zij makkers zagen sneuvelen en vermeden angstvallig elk bezoek aan oorlogsgraven of herdenkingen. U bent het vooral die het nooit zal begrijpen want u zou moeten omvallen van schaamte voor uw misbruik van hun strijd.

Laat eens weten in welke gevechten uw zwager actief meevocht in plaats van naar duivenuitslagen te vragen, die ik u (hoe graag ook ) niet zal geven omdat ik onbekend en vrij onder pseudoniem wens te blijven reageren. Ik ga heus niet anoniem door het leven en ik beleef mijn vrijheid zoals ik die plan en niet zoals u dicteert. De lezer heeft inderdaad al lang opgemerkt dat het alleen gekken en dwazen zijn die hun namen schrijven op muren en glazen.

U kunt geen enkele reactie schrijven zonder te verwijzen naar uw eigen leven of verleden. Eigenlijk logisch want naar de aard van zijn karakter gaat de narcist zich altijd een zeer verdienstelijk en gewichtig leven aanmatigen. Als deze persoon om evidente redenen dan op rijpere leeftijd geen geïnteresseerde auteur kan vinden voor een biografie, gaat hij meestal zelf wanhopig zijn perfecte leven verzinnen en opsmukken met schrijverijen alom, tot op een eigen website toe. Nogal wat van deze mensen die zo op hun buitengewoon leven terugblikken, onderkennen zelden of nooit hun eigen fouten en focussen zich enkel op het uitvergroten van hun eigen (relationele) handelingen, (kleine) successen of tegenslagen.

Zij beseffen niet dat zij met hun fouten geleefd hebben als met de geuren die ze met zich meedragen! Nooit hebben zij die zelf waargenomen, maar toch hebben zij hun medemensen er ergerlijk mee gehinderd. Levend in een orgie van vermeende aandacht en bekendheid, denken zij daarbij ook dat iedereen én alles wat zijn stem jarenlang niet laat horen, als niet bestaand kan beschouwd worden.
Meer zelfs, zij zijn in staat te verwachten dat iedereen alles wat ze schrijven zou geloven en ten treure claimen zij bovenop zelfs lachwekkend auteursrecht op hun fotootjes en tekstjes op de sites! Zij verbeelden zich aarde en hemel te begrijpen, als ze maar veel woorden kunnen uitkramen. (Von Platen).

Men zal zich hoeden voor deze mensen die een leven lang naar hun zelfgebouwde luchtkastelen omhoog klauteren, want met dit laatste bewijzen zij alleen maar dat zij zeer goede “kruipers” zijn …! Als zij willen dat hun dromen werkelijkheid worden, moeten zij eindelijk maar eens wakker gemaakt worden.

Colla , hopelijk krijgt u op één helder ogenblik ooit het inzicht dat echte levenskunst er in bestaat om de dagelijkse werkelijkheid op een beschaafde en verdraagzame manier emotioneel te ondergaan, niettegenstaande u kunt verafschuwen wat anderen denken, schrijven of doen. Zij die nooit hun mening wijzigen, houden meer van zichzelf dan van de waarheid. Schrijf u maar verder de hemel in zoals opnieuw in uw laatste reactie.

Proxy op zulke onzin ga ik niet reageren, u bent gewoon een gek die in de anonimiteit moet blijven leven omdat Fatsoenlijke Mensen zich in afschuw van je afwenden. Waar de vraag over ging en die jij proxy moedwillig hebt verkracht was of en hoe de uitslagen gelezen moesten worden maar daar had en heb jij geen boodschap aan. Jij bent als een etterende wonde maar ja, daarom blijf je anoniem kun je razen en tieren, schelden, de pseudo geleerde uithangen. Rust zacht Proxy.
De uitslagen geven altijd de juiste verhoudingen Martin om weer op de oorspronkelijke vraagstelling terug te komen, als iemand 25% of meer scoort voldoet hij aan de voorwaarden 1:4, niets meer en niets minder. De liefhebber die met de kleine korf enkele duiven bij de eersten weet te plaatsen scoort dan natuurlijk super en .. dient ook als zodanig de publiciteit te krijgen die hij of zij dik verdiend. Dat ligt aan de auteur van ieder artikel of reportage, hij of zij immers weten de echte uitslag op de juiste merites te beoordelen. Dus Martin Degrave en Marc Verheecke, dat dient volgens mijn redenatie als uitgangspunt te dienen en niet anders.
Uitslagen uitspitten, noteren en in een aparte database opslaan kost zeer veel tijd en energie maar geeft je een feilloos inzicht in de echte prestatie van liefhebber en duiven. Daarom ook dat ik al eerder heb aangegeven dat Jos Goessen uit Gronsveld zeer puike resultaten boekt, dat zijn feiten en of hij nou mijn vriend is of juist niet doet hier niets ter zake, zo simpel is het allemaal.
Zo ook met foto's, meer dan 20.000 duizend stuks heb ik opgeslagen en dus is het logisch dat ik deze bescherm, anders gaat proxy lopen met de inspanningen en kosten welke iemand anders gedaan heeft. Daarom wil ik absoluut niet hebben dat er misbruik van gemaakt wordt maar als iemand een telefoontje pleegt of een mail stuurt en dat fatsoenlijk vraagt is dat nog nooit een probleem geweest waarvan duidelijk akte. (Op honderden sites staan mijn foto's overigens MET toestemming).
Duivenuitslagen lezen is een kunst, kost enorm veel tijd, soms zit ik met 3 laptops te werken om alles op te slaan zoals ik dat nu eenmaal graag zie. Maar nogmaals, de uiteindelijke publicatie ligt altijd in handen van de reporter of auteur, hier is geen speld tussen te krijgen.
Gisteren en vandaag waren vele duizenden Mensen in Margraten, ik zal een foto plaatsen op mijn site, voor IEDER GRAF stonden de Amerikaanse & Nederlandse vlaggen met op duizenden graven ook nog eens extra bloemen, weet dat IEDER van de meer dan 8.000 graven zijn geadopteerd, een unicum waarover zelfs oud president George Bush jr niet uitgepraat kwam tijdens zijn bezoek enkele jaren geleden. Daarom raad ik iedereen aan om op gezette tijden zulk een begraafplaats eens te bezoeken, bijvoorbeeld ook in Henri Chapelle, het brengt een mens terug in de werkelijkheid.
Vanmiddag heb ik deze foto's natuurlijk al naar Vrienden in Arizona gemaild die er uiteraard niet bij konden zijn, gisteren en vandaag.
Thanks Boys!! Martin, ik ben benieuwd naar het op punt stellen van de berichtgeving in deze uitslagen / resultaten in de berichtgeving bij Pipa.
Colla Alberts

Hallo Colla Alberts, Rob van Hove, Proxy, Tattoeken en Tambeurpaul

Naar mij moet je niet zien want ik presteer zeker beneden maats (wat overigens niet aan de kwaliteit duiven ligt maar aan mijn persoonlijke omstandigheden) Als men naar resultaten wilt kijken.

Maar hr.Alberts,
Als een Megahok met 250 duiven een 1ste prijs vliegt met de 150ste ingekorfde duif en hij heeft 50 duiven op de uitslag dan zijn er 2 opvallende zaken aan de hand.
1. Hij heeft totaal géén verstand van duiven, want hij KENT zijn duiven niet

2. Hij behaald 20% prijs van zijn ingezette duiven, heeft hij veel teveel "brol" (ondermaatse duiven zitten)

Als we dan naar de kleine liefhebbers kijken en die geeft er 15 mee, pakt 12 prijzen dan heeft hij 80% prijs met zijn duiven, vliegt deze een 1ste prijs met zijn 1ste getekende duif of zelfs met één van de eerste 3 getekende duiven dan heeft deze liefhebber, niet alleen goede duiven maar de liefhebber KENT ook zijn duiven.

Het verschil hierin is a statement:
Degene die de 1ste wint is zowiezo de winnaar en heeft DE beste en snelste duif van DIE vlucht en zal ook mijn felicitaties krijgen. Echter als we de vinger op de pols gaan leggen en we kijken verder aantal duiven ingekorft, aantal prijzen, 1ste, 2e of 3e afgegeven, dan zie je de ware kenners en de toppers.

Het gaat echter véél verder dan 1 vlucht, want hoe speelt men een héél seizoen. Hoe speelt men de afgelopen jaren.
En dan vind ik het terecht dat een kleine liefhebber vernoemd word boven een groot Megahok.

Kijken we naar kampioenschappen binnen de club komen ook vele kleine liefhebbers niet aanbod, want men spreekt dan over de meest behaalde prijzen om koning, keizer te worden tja dan ben je als kleine liefhebber snel klaar tegen een hok van 500 duiven.

Zelf bekijk ik het nuchter en anders ik speel MIJN spel op mijn manier, wegens mijn werk, mijn gezin, mijn budget, mijn tijd het blijft hier vooral een hobby, een voorliefde voor de duivensport, het contact tussen mens en dier. Duivensport is voor mij fantastisch, beleef er mijn plezier aan, maar gaat zeker niet ten koste van alles.....! En de toekomst zal het uitwijzen of de kwaliteiten hier op de hokken eens KOP prijzen zullen vliegen en of ware kampioenen zullen worden. Maar mag en kan niet ten koste gaan van het gezin, mijn buget of mijn werk.
Jacob Manni

Mooi verwoord en 100 % akkoord Jacob....Ik hoop van harte dat je goed speelt,En ik hoop ook dat je het volhoud als je keer op keer 'slagen krijgt '.Want dan breekt de hardste duivenkei na verloop van tijd.

Beste heer Manni Jacob Manni,
dat is toch precies wat ik zeg,ook Ik heb slechts een paar duifjes en voel me daar prima bij, net zoals u dat zegt de duif die de 1e prijs wint verdient groot respect ongeacht of het de 1e of 150e getekende is.
Ik zou NOOIT niet meer dan 20 duiven (dus inclusief kweekduiven & Jongen!!!!) willen hebben, zo als het nou is voel ik me prima. Dan even het volgende, als je mij een mail stuurt mag je gerust straks 4 eitjes komen halen GRATIS natuurlijk en GEEN Garantie dat je er kampioen mee wordt. Weet je Manni, een TOPLIEFHEBBER doet met mij aan samenkweek dus zal de kwaliteit hier best wel goed zijn maar uitsluitend zware fond. Dus wil je in augustus 4 eitjes laat het me weten en ik GUN ze u van Ganser Harte en denk er aan, iets 'bijkopen' is ONMOGELIJK. Je krijgt ze voor NIETS of helemaal niet.
Ik hoor het wel van je, mijn e-mailadres vindt je op mijn website www.collazwarefond.nl
Hartelijke en sportieve groeten,
Colla Alberts

Tatoeken en Jacob Manni,

Ga niet overhaast in op het aanbod om gratis eieren of jongen te halen bij een schijnbaar gulle Colla, want dan kunt u niet eerlijk meer voor uw mening uitkomen. Ziel verkocht aan de duivel… en zeker nooit meer de waarheid mogen zeggen over deze duiven die eigenlijk maar meevliegers zijn.

Jos Goessen kan erover meespreken in de volgende benadering door Colla: “Dus als hij bij mij is komen halen moeten het eigenlijk toch wel goeie zijn...!! Natuurlijk waren die later niet goed genoeg voor hem volgens zijn eigen woorden en weet je wat Jos Goessen er voor betaald heeft?? Nul komma Nul, Nada, Niets Gratis en voor niets, zo ging en gaat dat nog steeds bij Colla Alberts, duivensport is immers HOBBY.”

Naar deze man blijft hij ook maar voortdurend uithalen want uit zijn gestoorde besluitvormig leren we dat gratis duiven wel goede duiven moeten zijn en dat men hem daarvoor eeuwige dankbaarheid en onderwerping verschuldigd is. Kostprijs onbetaalbaar…en bijgevolg af te wijzen!

Colla,
Wie zichzelf prijst, vindt snel een spotter! (Latijnse spreuk weggelaten)
Voor ingeworteld narcistisch kwaad is weinig raad. Ga dus rustig door met uw zinvolle, leerrijke reacties en met uw vele verhalen over de staart van de kikker, want elk verstandig mens weet toch dat die er geen heeft!
Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand, iedereen denkt er genoeg van te hebben.
U bent vast overbedeeld. Neem even de tijd om alle gebarsten spiegels in uw huis te vervangen.

Ik had het eerder moeten beseffen dat u absoluut geen enkele reactie meer waard bent!

Beste Jacob Manni en anderen,
neen, iemand die zijn mening inruilt voor een paar duiveneieren daar wil ik niets mee te maken hebben, jullie kunnen ze ook krijgen bij proxy die zeer waarschijnlijk vroeger bij de Stasi gewerkt heeft die bleven ook anoniem, zij waren en zijn zoals proxy ook vandaag nog de volstrekte unterschicht die niet wil ingaan op de door Martin Degrave gestelde vraag, zo simpel is dat, je moet niet naar MIJ kijken maar Martin heeft een vraag gesteld en zit niet te wachten op een etterende proxy, dat is de bedoeling niet maar dat snapt deze Man of Vrouw (niemand weet immers wie die gek is) helemaal niet.
Dus gaan we het beleven dat hij niet alleen maar vuilspuit maar ook een mening heeft hoewel ik absoluut zeker ben dat dit schijn is, ANONIEM als proxy betekent niet normaal denken maar van het vuilspuiten zo gelukkig worden dat zij klaar komen in hun eigen drek.
Maar nogmaals, op de website van pipa wordt een vraag gesteld en daar moet je op antwoorden of je gewoon onthouden. Simpeler kan het niet.
Colla Alberts die NOOIT ANONIEM zijn mening geeft maar met Open Vizier antwoord op de door pipa en Martin Degrave gestelde vraag. Zo hoort het immers ook.........!!!
Pipa en Martin biedt ik mijn verontschuldiging aan voor het soms wat forse taalgebruik maar dat wordt uitgelokt door iemand die van vuilspuiten zijn beroep dan wel in ieder geval zijn grootste hobby heeft gemaakt. Bij pipa is de identiteit bekend van deze etterbuil dus vraag ik om, of deze man / vrouw de toegang te ontzeggen of hem of haar te dwingen onder zijn echte naam te publiceren dan wel te reageren. Dat is een terechte vraag want op deze wijze heeft het geen zin om nog een eigen mening te laten horen, transparantie zoals pipa die toch nastreeft wordt op deze wijze de nek omgedraaid. Dus reken ik op pipa.be om maatregelen te nemen zodat op een normale, menselijke wijze met elkaar van gedachten kan worden gewisseld.

Beste Proxy,
Zou u mij eens willen mailen
Wil wel eens met u kennis maken.
Mvrgr.
Jos Goessen

Kan iedereen eens reageren op mijn post hier....topic remember...en geen persoonlijke vetes beslechten aub ? Ik leer nog altijd graag bij hoe jullie het zouden aanpakken ,als jullie in die positie van dat kleine melkertje zou zitten....Dank bij voorbaat.

P.F.Ever

Ach, laat die oude ridders effen lekker strijden, heb ik ook een hele tijd gedaan en gaat als vanzelf weer over...Plus, het heeft een zelfreinigende functie voor de duivensport. Te minste als de beide heren weer tot een soort van compromis willen komen.

Goed, mijn gedachte en gevoel bij de kleine liefhebber is dat het maar zo weinig uitmaakt d.w.z. ik zou geen grote duivenkolonie kunnen en willen leiden of managen. Laat ik dat maar overlaten aan een natuurtalent als een Willem de Bruijn of een Herbots in België. Om maar twee grote melkers te noemen.

Op je vraag "hoe zou ik het aanpakken..?" heb ik al voor een deel beantwoord: klein houden..of proberen uit te groeien tot een iets grotere speler. Door ieder seizoen er enkele kleine aantallen jongen en jaarlingen bij te doen. Bevalt het of gaan de gemiddelde prestaties omhoog, dan eventueel continueren. Kortom, alles valt of staat bij de uitkomst van de Inspanning x Uitkomst, denk ik.

Is de inspanning te hoog ten opzichte van de uitkomst, dan kun je beter maar weer terugkeren tot de uitgangspunten van de duivensport en dat is voor mij: ontspannen presteren..! En zodra het te stressvol wordt de gewilde of na te streven prestaties naar beneden bijstellen. Of simpeler gezegd: als kleine maar ook als grote melker moet je hoe dan ook de tering naar de nering zetten.. Wink

Beste Jos,

Colla zou beter de mensen laten denken dat hij een tirannieke, brutale en dominante bullebak is, dan telkens te reageren en daarmee hun beeldvormig te bevestigen. Altijd gaat een tiran mensen proberen monddood maken en zijn vraag aan pipa om mij toegang te ontzeggen kan dit alleen maar bevestigen. Als zijn fors taalgebruik (lees scheldpartijen) de communicatienorm moet worden op pipa zijn we ver af van normale menselijke verhoudingen.

Maar door de repressieve aard van zijn reacties ga ik mij stilaan afvragen of die man in plaats van tegenspraak, geen psychiatrische bijstand nodig heeft? Of misschien moet die een goede biograaf en uitgever aanbevolen krijgen om een boek over zijn leven te schrijven en te publiceren zodat de internetbevuiling met zijn vervelende egocentrische tekstjes stopt.

Vermits ik nog deeltijds voor de Stasi werk, mag ik u niet mailen op uw emailadres vanuit mijn geheime locatie. Geef me daarom liever eens via interne pipa-mail uw telefoonnummer door en het tijdstip waarop ik u kan opbellen. Liefst na 20u! Voor een kennismaking lijkt een persoonlijk gesprek me wel aangenamer.

Martin & Marc;

In de wekelijkse Column Mooie Prestaties Nederland en Mooie Prestaties België vind je dus ruimschoots deze informatie terug.

Het kritieke punt hiervan is namelijk de liefhebbers dit zelf aanmelden, de ouderen (de vergrijzing) onder ons die géén elektronische (computers /internet) snelweg hebben tot de media, duivensites e.d. komen hierin dus niet of nauwelijks door in beeld.

Het aanmelden van deze prestaties zou het mooiste zijn als dit via de clubs zou verlopen, de clubs bepalen de bijzondere prestaties binnen hun club en geven deze door binnen een bepaald termijn voor plaatsing op de site.

Voor opvolging van het hele seizoen komt dan beste liefhebber / beste hok / beste duif uit aan het einde van het seizoen.

Naar aanleiding van het artikel waarin aangehaald word de terugloop van de duivensport / liefhebbers / aantal duiven. Heeft de CRISIS die eigenlijk al van 2009 loopt ook enige invloed op de gehele duivensport.

Voeders worden duurder door minder omzet en ook hogere kosten het voer op de markt te brengen, door het verminderen van aantal duiven en aantal liefhebbers, worden ook de bijproducten duurder, waardoor de sport duurder word naast de hobby.

Als de tendens zich de komende jaren voortzet in afname zal de sport in het gedrang komen, door minder liefhebbers kleinere maatschappijen, fuseren van maatschappijen, verdwijnen van maatschappijen.
Waardoor onkosten zoals het transport weer zullen stijgen zo ook duurder zullen worden.

Poulegelden dat heeft de liefhebber zelf in de hand, ik kan niet in de portemonee kijken van een ander en een ander niet in die van mij, er zijn liefhebbers waar het wekelijks de "tering naar de nering" word gezet om toch maar te blijven voldoen aan een bepaald "imago". Echter voor de liefhebbers met een gezin verloopt dit echter iets anders die hebben ook met de gezinsleden rekening te houden.

Duivensport is een hobby die echter 24/24 u, 7/7 dgn, 365/365 dgn per jaar word beoefend, en van jaar tot jaar verschilt, een goed presterende liefhebber moet vasthouden aan zijn regelmaat, zijn wijze van verzorging, tijd, geld en aandacht voor de duiven om goed te blijven presteren.

Jacob Manni

@Hugo4 : elk van je 310 knikkers heeft evenveel kans, nl. 1 op 310. Daar hoef je zelfs geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Ik hoop je hiermee geholpen te hebben. Olijke groeten.