Suchen

Stevige dwangsom doet de KBDB het klassement 'Nationale Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen' opschorten

Afgelopen maandag stuurde de KBDB een persmededeling de wereld in dat wegens een hangende juridische procedure het klassement Nationale Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen en de prijsuitreiking van dit kampioenschap op de Nationale Dagen komend weekend worden geschorst.

Toen half oktober de voorlopige rangschikkingen van de nationale kampioenschappen werden gepubliceerd bleken er enkele liefhebbers 'vergeten' te zijn. Vooral in de categorie Nationale Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen klopte één en ander niet volgens enkele benadeelden. En die benadeelden waren de Waalse tandem Sauvage-Duran uit Bornival en de Limburgers: Vanoppen-Luyten uit Herk-de-Stad en Gebroeders Raets & Kenny uit Vliermaal-Kortessem. Zij meenden alle 3 recht te hebben op een klassering in deze asduifcompetitie en lieten dat ook aan de KBDB weten. Volgens de KBDB voldeden zij echter niet aan de criteria en geen van de 3 werd uiteindelijk weerhouden in de definitieve klassering. De benadeelden lieten het hier niet bij, namen een advocaat onder de arm en lieten op straffe van een dwangsom de asduifklassering opschorten.

Criteria en verduidelijking

De discussie gaat over het feit dat er in sommige provincies een gezamelijke uitslag gemaakt wordt voor oude en jaarse duiven. In Limburg is het zo dat vanaf eind juni de oude en jaarse duiven samen vliegen op de kleine halve fond. Aangezien er dan slechts 1 gezamelijke uitslag oude en jaarse duiven gemaakt wordt, hadden zowel Vanoppen-Luyten, Gebroeders Raets als Sauvage-Duran uitslagen ingestuurd van deze wedstrijden. Volgens de criteria voor het asduifkampioenschap leek hier geen enkel probleem:

Kampioenschap Asduif in kleine halve fond jaarlingen, de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met Orléans voor de Nederlandstalige provincies, Salbris voor de Franstalige provincies, (behalve voor Luxemburg : Bourges/Nevers/Auxerre, maar geen nationale vluchten) met een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de periode van 1 mei tot en met einde augustus 2013. Klik hier om de criteria nog eens na te lezen in het Bondsblad Nr.1 - 2013.

In deze criteria, die verschenen zijn voor het speelseizoen 2013, is er nergens sprake dat er geen gebruik mag gemaakt worden van een uitslag waar oude en jaarse duiven samen geklasseerd staan. Het was pas op 6 september dat de KBDB bijkomende instructies omtrent de nationale kampioenschappen de wereld instuurde.

Voor de kampioenschappen kleine halve fond jaarlingen en asduif kleine halve fond jaarlingen zullen enkel uitslagen worden aanvaard in de categorie jaarlingen, dus geen gedubbelde jaarlingen (aparte uitslagen voor de oude duiven en voor de jaarlingen). Vanaf het eerste weekend van augustus mogen de uitslagen van de “oude duiven” (categorie oude en jaarlingen samen) worden gebruikt op voorwaarde evenwel dat geen afzonderlijke uitslag werd opgemaakt.

"Gericht uitsluiten of favoriseren"

Eén van de gedupeerden van deze 'bijkomende instructie' is de tandem Vanoppen-Luyten, zij reageerden dan ook furieus en namen een advocaat onder de arm. "Op 6/9 zond de KBDB een wijziging van de criteria van de nationale kampioenschappen de wereld in onder het mom van ‘bijkomende instructies’. Plots telden de uitslagen hier in Limburg waar oude en jaarse samenvliegen vanaf eind juni op de kleine halve fond niet meer mee voor de kampioenschappen 1+2 jaarse en asduif jaarse. Wij hebben een asduif die normaal 4e moest zijn, maar om bovenstaande reden niet geklasseerd werd. We hebben klacht ingediend bij de KBDB maar zonder resultaat. De KBDB stelt zich hier almachtig op en sluit zo een ganse provincie uit voor de uitslagen van eind juni tot eind juli. Spelregels liggen vast voor aanvang van het spel en kan men niet meer wijzigen zodra het spel begonnen is. Dat is een basisregel die overal geldt. De KBDB lapt dat gewoon aan zijn laars, stelt zich almachtig op en wijzigt toch. Zij noemen dat bijkomende instructies, maar in feite gaat hier hier om niets anders dan wijzigen van de criteria na het spel. Hiermee kan je gericht mensen uitsluiten (in dit geval gans Limburg) of mensen favoriseren (zij die nu ten onrechte een klassering krijgen in de kampioenschappen). Wij hebben alsnog aparte uitslagen van de jaarse laten opmaken. Daaruit blijkt dat we zelfs nadeel halen uit het feit dat oude en jaarse samen vliegen. Met een aparte uitslag jaarse zouden we niet alleen geklasseerd zijn, maar zelfs een scherper coëfficiënt halen", aldus Patrick Vanoppen.


Patrick Vanoppen en Carlo Luyten wonnen eerder dit jaar 2 nationale zeges, en hopen dat hun duif alsnog geklasseerd wordt

Vanoppen-Luyten namen Gino Houbrechts, de advocaat/duivenmelker uit Kortessem, onder de arm om hun zaak te verdedigen. Mr. Houbrechts gaf ons volgende tekst en uitleg: "Wij hebben bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een dagvaarding in kortgeding neergelegd. Waarin we een dwangsom eisen van €25.000 als de KBDB de laureaten in de asduifcompetitie kleine halve fond jaarlingen zou huldigen op de Nationale Dagen in Oostende dit weekend. Dat kortgeding zou vandaag om 14u behandeld worden, maar aangezien de KBDB onze eis heeft ingewilligd en de asduifranking heeft opgeschort, zal deze zitting niet plaats vinden. De zaak ten gronde zal op 22 november worden ingeleid, maar een definitieve uitspraak verwacht ik pas binnen een jaar. Uiteraard vinden mijn cliënten en ikzelf dit een spijtige zaak voor de liefhebbers die recht hebben op eer en glorie. Zij kunnen niet gehuldigd worden dit weekend en pas binnen een jaar gaan we weten wie er de nationale asduif wint, maar als de KBDB zijn reglement gewoon gevolgd had zonder achteraf de spelregels te wijzigen dan had dit niet hoeven te gebeuren. Verder kan ik u meegeven dat ook Gebroeders Raets & Kenny, die geklasseerd dienden te worden als 5e Nationale Asduif Kleine Halve Fond Jaarse, mij ook gecontacteerd hebben om een klacht neer te leggen tegen de KBDB."

KBDB: "Fifty-Fifty"

We vroegen ook KBDB-voorzitter Stefaan Van Bockstaele om enige verduidelijking of het niet beter was de (eventuele) fout toe te geven en de 3 liefhebbers toch te klasseren. "Het klopt dat de criteria ruimte laten voor interpretatie en daarom ook dat we op 6 september bijkomende instructies de wereld hebben ingestuurd. We hebben de klachten van de liefhebbers besproken op de Raad van Beheer en Bestuur (waar 5 leden in zetelen: Stefaan Van Bockstaele, Dirk Schreel, Julien De Winter, Dominique Charlier en Christian Goulem, nvdr) en sommige leden waren voorstander om de 3 liefhebbers te klasseren, anderen dan weer niet. We hebben dan democratisch besloten om ze toch niet te klasseren en de rechtzaak af te wachten, waar onze kansen mijns inziens fifty-fifty zijn. Uiteraard betreur ik ten zeerste dat we de mensen niet kunnen huldigen dit weekend. De dwangsom die ons boven het hoofd hing was veel te zwaar, dus zat er niets anders op dan de uitslag op te schorten."

1e Nationale Asduif

Net zoals in Limburg bij Vanoppen-Luyten en Gebroeders Raets is er in Waals-Brabant een gelijkaardig probleem met Sauvage-Duran. Hun duifje behaalde een coëfficiënt van 0,9302 en zouden hiermee 1e Nationale Asduif Kleine Halve Fond worden! Ook daar besliste de KBDB om hen niet te weerhouden in de eindstand, waarop Sauvage-Duran ook richting rechtbank trok en eveneens een dwangsom afdwong. De advocaat van de KBDB, Mr. Vercammen gaat nu alle dosiers bundelen, zodat ze door 1 rechtbank behandeld worden. Krijgen de 3 liefhebbers gelijk dan wordt de rangschikking stevig door mekaar geschud.

Rangschikking voor de klachten          Rangschikking indien klachten aanvaard worden
1. Herbots Gebr. J. & R. Halle-Booienhoven    1. Sauvage-Duran     Bornival
2. Nuyts-Steurs     Geel          2. Herbots Gebr. J. & R. Halle-Booienhoven
3. Brugmans Sabrina   Halen          3. Nuyts-Steurs     Geel
4. Thibaut-Boons     Sombreffe        4. Vanoppen-Luyten    Herk-de-Stad 
5. Herbots Gebr. J. & R. Halle-Booienhoven    5. Gebr. Raets & Kenny  Kortessem
6. Van Dijck Dirk    Zandhoven        6. Brugmans Sabrina   Halen
7. Ageman Aloïs     Gierle         7. Thibaut-Boons     Sombreffe
8. Rondags Gert     Grote Spouwen      8. Herbots Gebr. J. & R. Halle-Booienhoven
9. Verbeke André     Waasmunster       9. Van Dijck Dirk    Zandhoven
10.Buvens Roger     Loksbergen       10. Ageman Aloïs     Gierle
11.Samson-Boye      Mechelen        11. Rondags Gert     Grote Spouwen
12.Luyten William    Herselt        12. Verbeke André     Waasmunster
13.Van Ael Peter     Zoersel        13. Buvens Roger     Loksbergen
14.Samson-Boye      Mechelen        14. Samson-Boye      Mechelen
15.Stickers-Donkers   Lille         15. Luyten William    Herselt

Kommentare

Het amateuristisch geklungel of het favoritisme van de KBDB wordt terecht aangeklaagd. Hebben ze in Halle dan niets geleerd van al hun vorige nederlagen in de rechtszaal?

Dirk,

Daarom zou het best zijn dat de KBDB hun lijst met verboden producten in de winter aanpast, met hegeen ze gevonden hebben.
Dus niet halverwege het seizoen.
Voor de rest hou ik mij er buiten.
Georget

Inderdaad Georget.

Het is maar met recht en rede dat deze mensen een advocaat hebben genomen om het onrecht dat ze worden aangedaan teniet te doen.Hoe halen ze het terug in hun hoofd om weeral eens aan te tonen dat zij gewoon doen waar zij zin in hebben.Lees ik hier goed in de uitleg van Mr de voorzitter dat ze het besproken hebben in de Raad van Beheer en Bestuur en dat er 3 van de 5 voorstander waren van deze mensen te klasseren en ze te geven waar ze recht op hebben? Waar is dan de democratie binnen deze Raad? Ach ja dat kunnen bepaalde heerschappen daar nog niet. Een groter bewijs van hun dictoriale manier van besturen kunnen ze niet leveren.Was de kritiek van Mr de Voorzitter bij zijn aanstelling niet dat zijn voorganger liever processen aanging dan een oplossing te zoeken? Het ging zogezegd allemaal anders en beter worden. Veel lucht verkopen en nu in het najaar overal op de foto gaan staan her en der op de vieringen.Maar als je ze nodig hebt in het jaar om bepaalde situatie uit te klaren dan zijn ze spoorloos.Je zal maar 1e Nationale asduif hebben de droom toch van ieder sportliefhebber. En dan deze klucht...

Hopelijk loopt het beter met het nieuwe dopingsreglement
ook van bovenstaande klucht gaan advokaten brandhout maken
ik mag er niet aan denken dat het volgend jaar in plaats van duivenspel het een kluwel van advokaten wordt.
in het laatste geval haken eind 2014 vele liefhebbers af.

moraal van het verhaal :

WEES WIJS ALVORENS HET EEN EN ANDER TE VERANDEREN.

Wittepen007, De raad van Beheer en Bestuur bestaat uit 5 leden ( sommige van die leden zitten in alle raden en besturen van de KBDB je kan zelf nagaan wie ). KBDB-voorzitter Stefaan Van Bockstaele zegt dat sommige leden voorstander waren om de drie liefhebbers te klasseren en anderen niet. Is het dan echt zo moeilijk om te zeggen hoeveel? En God mag weten op welke democratische manier ze dan besloten hebben om die liefhebbers niet te klasseren. Wanneer de KBDB de zoveelste uppercut krijgt toegediend trekken ze best ( ten bate van de duivensport ) hun conclussies.

Beste Dirk,Dat zeggen wie wel of niet voorstander was om deze 3 liefhebbers te klasseren zullen ze nooit kenbaar maken want zoveel lef hebben ze niet.Ze mogen geen kleur bekennen want anders zouden gezichtsverlies lijden.Ben er zeker van moest je aan alle 5 de desbetreffende personen afzonderlijk vragen wie voor of tegen was dat je een tegenstrijdig antwoordt zult bekomen.Het is maar wat je onder democratie verstaat he. De kans op het winnen van de zaak is toch fifty-fifty.De melkers zullen dat wel weer betalen door links of rechts weer iets duurder te maken.

Inderdaad, jullie zullen de fratsen van de KBDB betalen. De kans dat de KBDB deze zaak wint is quasi onbestaande.

Beste KBDB.
Ingeval van twijfel kunnen jullie toch een raadsman contacteren.
Iemand die het van een andere hoek gekijkt.

Kunt goed zien dat het jullie eigen geld niet is, een proces met 50% kans ( en jullie zien nog jullie zijde), dat doe je toch niet.
Weggegooid geld.

En blijkbaar kon het in overleg. Er word een hand gereikt en ....

Wat zeggen jullie ervan.
We tellen het aantal leden bij start van jullie bestuur.
We tellen het aantal mandatarissen bij begin.

We tellen terug de leden op het einde van de bestuurperiode en passen de regel van drie toe op het aantal mandatarissen, leden van nation bestuur, ...

Sorry hoor maar echt ontgoocheld dit verhaal te moeten lezen.

kan die kbdb ''regering''nie vallen???anders ist nu wel de moment zer,foei foei foei wegstemmen die handel

Jullie belgen houden de middeleeuwse systeem zelf in ere, Apart jaarlingenspel(lachertje), Daar 4 duifjes inmanden een dorp verder ook nog eens 4 ,Bij westenwind ook nog eens 4 in een aantal km oostenlijker gelegen lokaal, Organisatorisch lopen ze in belgie op gebied van de duivensport 50jaar achter op nederland.
Maak me maar af.

Nee hoor Toke, je hebt groot gelijk! Jaarlingen apart zou niet meer mogen. Organisatorisch lopen ze inderdaad 50 jaar achter op Nederland. Als er al organisatie is! Misschien kan het bestuur bijlessen komen volgen in Nederland.

Het is absurd en discriminerend dat in sommige provincies een gezamenlijke uitslag wordt gemaakt van oude en jaarse duiven, terwijl dit niet gebeurt in andere provincies. Dit resulteert in deze bevoordeelde provincies in betere coëfficiënten bij zowel oude als jaarse duiven.

De discussie gaat over het wel of niet laten meetellen van bepaalde discriminerende uitslagen, gewoon omdat onsportieve criteria dit toelaten. Anderszijds is het logisch dat de KBDB niet kan terugkomen op de eerst gepubliceerde criteria.

Wel kan de KBDB de lat voor elke provincie nog gelijk leggen in dit klassement Nationale Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen. Hoe dit kan?

Voor de andere geklasseerden in dit klassement gewoon de INGEDIENDE uitslag jaarlingen samen voegen met de uitslag oude duiven. De nieuwe samengevoegde uitslag jaarse en oude bepaalt dan voor hen het nieuwe (ook wellicht betere) coëfficiënt van het betreffende jaarling in het kampioenschap.

Zo is iedere Belg(ische speler) gelijk voor de wet! Of de klagers dit zullen appreciëren is een open vraag…?

amateurisme ten top

Ik denk dat het tijd RFCB kost tijd om een ​​te herbouwen tot z zijn regelgeving.
het is tijd om niet langer accepteren didactische die regen of zonneschijn in hun samenleving of groep.
we weten allemaal dat er binnen 5 tot 10 jaar max we zullen niet weten dat + -15.000 amateurs.
laten we stoppen om terug te zien in maar laten we eens inovans objectieve criteria.
binnen een paar jaar de snelheid en de kleine halve fond meer dan préparatoirs concurrentie voor de nationale zal zijn (een per week van half mei tot half september), waar ten minste zal er nog duiven.
Ik zie er kampioenschappen of 5 leden in een maatschappij waar ze zijn allemaal kampioenen hier is het probleem.
Ik vind het een schande dat de fans niet begrijpen dat de dood is de laatste keer zien we een andere toekomst grotere groep voor een kans om dit nationaal kampioenschap te sorteren.
een die niet alleen kijkt terug achter hem.

Oude, jaarse en jonge zo zou het mijn gedacht moeten blijven kijk naar de uitslagen naar laatste prijs van oude en jaarse . Kijk hoeveel beloften er bij de profs prijs rijden bij het wielrennen zijn toch ook wedstrijden apart omdat ze buiten een uitzondering niet meekunnen.
mvg

laat de jaarse en jongen bij de oude vliegen en binnen 2 jaar speel je nog alleen

je trouve dommage d'en arriver là , le sport colombophile est déjà assez entâché d'irrégularité par des gens malhonnête, allez en justice pour obtenir gain de cause dans un dossier qui n'aurait pas du être je ne trouve pas ça bien. Le règlement a été modifié pour tout le monde, pas juste pour certains, il fallait donc en tenir compte. Nous avons nous même été lésé la saison passée, nous n'avons pas porter plainte et on se sent toujours bien dans notre peau. Un titre ou une victoire par le biais des tribunaux ne vaut pas la peine , c'est mon point de vue !