Suchen

Provinciale Algemene Vergadering KBDB Oost-Vlaanderen

Op zaterdag 30 november hield de KBDB Oost-Vlaanderen haar jaarlijkse Algemene Vergadering met de Oost-Vlaamse lokalen. Belangrijkste agendapunt was de sportieve organisatie voor 2020.


Het Provinciaal Comité van de KBDB Oost-Vl (mandataris Bart Piens was verontschuldigd)

Provinciaal voorzitter Luc De Backer opende de vergadering met een welkomstwoord aan alle lokalen, en een woord van dank voor hun inzet en medewerking gedurende het voorbije vluchtseizoen 2019. Dat niet alles kommer en kwel is binnen de duivensport bewijst de stijging van het ledenaantal in Oost-Vlaanderen met 5 liefhebbers in 2019 tov vorig jaar 2018 (in 2018: 4645 leden, in 2019: 4650 leden). Wellicht omdat men vroeger het aantal hoklijsten in telling bracht, terwijl men nu met het werkelijk aantal aangesloten leden rekening houdt (dus ook deze van tandems, tridems en dies meer). In 2019 telde de provincie 1 lokaal minder dan in 2018 (94 nu tov van 95 in 2018), terwijl de ringenverkoop daalde met 5.548 stuks (naar 230.925 ringen tov 236.473 vorig jaar). Het Provinciaal comité kwam 12 keer samen in 2019 (1 keer minder dan in 2018). Bij de gerechtelijk kamers diende slechts 1 geschil te worden bepleit, een geval van overtreding van statuten en reglementen.

Nationale en provinciale vluchtkalender 2020

Mandataris Guy Callebaut nam als lid van het Nationaal Sportcomité het overzicht van de nationale vluchtkalender voor zijn rekening. Op de tussenliggende weekends (tussen de nationale vluchten GHF door) wordt er een provinciale vlucht georganiseerd. Voor de provincie Oost-Vl worden volgende (inter)provinciale vluchten voorgesteld:

-16/5 Vierzon (wordt terug interprovinciale vlucht, en niet meer nationaal zoals in 2019)
-13/6 Blois
-11/7 Blois
-25/7 Vierzon jonge
-08/8 Blois
-22/8 Orleans

De provincie zal in 2020 voor het eerst zelf 2 provinciale vluchten inrichten – één op 9 mei, en één op 18 juli – dit in samenwerking met OVV-FVOV, telkens vanuit ORLEANS. Aan beide vluchten mogen alle Oost-Vlaamse lokalen die Kleine Halve Fond inkorven deelnemen. Op beide data mogen GEEN andere wedvluchten (Fontenay, Angerville…) op de KHF worden ingericht. Beide Orleansvluchten worden ingekorfd in plastiek manden, en ieder lokaal behoudt zijn eigen transporteur. Beide vluchten worden ingericht met 1 nacht korf (inkorving op vrijdagavond met lossing op zaterdag). De inkorvingen zullen wellicht iets vroeger worden beëindigt (inkorfuren aangepast) om de duiven tijdig in Orleans te krijgen. De tweede Orleans (18/7)  wordt een ‘Derby-vlucht’ voor jonge duiven waarop op voorhand zal kunnen ingeschreven worden (juiste criteria en tijdsstip worden nog bepaald), dit enkel voor Oost-Vlaamse liefhebbers. Alle deelnemende lokalen zullen voor deze provinciale dubbeling het programma van Data Technology moeten gebruiken. Data voorziet een financiële ondersteuning voor de lokalen die zich het programma daarvoor moeten aanschaffen, en er komt ook een IT-ondersteuning voor de lokalen die hier nog niet mee gewerkt hebben.

Veranderingen op sportief vlak

Mandataris Gert-Jan Van Raemdonck nam de wijzigingen op sportief vlak voor zijn rekening. Zo verandert de procedure van aanmelden en controlegummi’s:

Controlegummi’s:

De gummiringen op de grote halve fond worden afgevoerd. Op de fond en grote fond blijven deze in 2020 nog behouden. Er is wel een wijziging voor de kloktijden van de controlegummi

-eerste aangekomen duif (per categorie): controlegummi binnen de 10 minuten na het officiële uur van bestatiging (vorig jaar nog 15 min)
-tweede aangekomen duif (per categorie): controleren binnen de 15 minuten (vorig jaar nog 30 minuten)
-vanaf de derde duif moet de gummi worden binnen gebracht in de vereniging

Aanmeldingen:

-op de grote halve fond dienen alle duiven verplicht te worden aangemeld.
-de eerste geklokte duif in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging
-de tweede geklokte duif in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging
-vanaf de derde duif in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging

op de nationale fond en internationale grote fond dienen ook alle duiven te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan het lokaal of via een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform:
-eerste duif binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging
-vanaf de tweede duif binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging

De prijs van de voetring werd behouden op 1 euro tot en met 150 aangekochte ringen. Bij aankoop van > 150 ringen komt daar 2 € per ring bij, bij aankoop van > 300 ringen wordt dit 4 € per ring extra.
Vanaf volgend jaar (2020) beschikt de KBDB over een mobiele aanhangwagen met transportband, waarin 2 rijen veldantennes werden gemonteerd, voor de scanning van de manden. Info over wat er met de manueel geklokte duiven zal gebeuren volgt nog… daar is men nog bezig met de fine-tuning.

Het contract met WPROL werd beëindigt. De KBDB koos voor het nieuwe systeem van Bricon-Data Technology, zodat dit terug in Belgische handen is. Er wordt ook niet meer samen gewerkt met het labo van Zuid-Afrika voor dopingonderzoek. Dopinganalyses zullen voortaan door een Belgisch labo worden verricht, wat het voordeel geeft dat een genomen staal in ideale omstandigheden direct naar het labo kan vertrekken.

Vanaf 2020 worden de loodjes (voor het loden van de manden) vervangen door zegelstrips, verkrijgbaar in verschillende kleuren. Deze zitten per 10 verpakt, zodat het makkelijker wordt voor de lokalen om met opeenvolgende reeksen te werken per vlucht. Deze zegelstrips zullen verkrijgbaar zijn via de KBDB, en zullen iets goedkoper uitvallen dan de huidige loodjes. In 2020 mogen de lokalen nog eerst hun voorraad aan loodjes opgebruiken. Vanaf 2021 zullen enkel nog strips toegestaan zijn voor het verzegelen van de manden.

In 2020 zullen oude en jaarlingen ‘altijd’ samen vliegen in de ‘hoofdvlucht’, dit op snelheid en kleine halve fond, waarbij de lokalen de vrijheid genieten om nog een aparte dubbeling voor oude en/of jaarlingen in te richten.

Provinciaal reglement quasi ongewijzigd

Het Provinciaal sportreglement blijft zo goed als intact, en dus ongewijzigd tov 2019. Voor de bepaling van de omtrekken wordt verder gewerkt met de ‘ringen’ zoals in 2019 ingevoerd. Tijdens het weekend worden geen leervluchten toegestaan vanuit officiële lossingplaatsen, behoudens uitzonderingen toegestaan door het PC. Voorzitter Luc De Backer vestigde nog eens de aandacht op Art 5 waarin wordt bepaald dat éénzelfde lokaal tijdens hetzelfde weekend slechts 1 vlucht op de kleine halve fond beneden Orleans mag inkorven. Kleine halve fondvluchten (tot onder Orleans) zullen slechts worden toegekend aan verenigingen/verbonden die minstens 1500 getekende duiven hebben ingekorfd in 2019. Indien in een fusiegemeente meerdere verenigingen halve fondvluchten organiseren en één of meerdere verenigingen halen niet de gestelde norm, dan dienen zij over te gaan in een verbond. Gelet op deze beperkende maatregel zullen geen nieuwe inkorfburelen voor de halve fond meer worden toegestaan.

Voor 2020 zullen opnieuw 10 liefhebbers per categorie worden gerangschikt in de provinciale kampioenschappen. Het Algemeen Kampioenchap zal worden betwist met de 5 eerst geklasseerden. Het kampioenschap halve fond wordt opgesplitst in ‘kleine halve fond’ en ‘grote halve fond’. Er komt ook een apart kampioenschap voor Belgiëvluchten, al telt dit niet mee voor het algemeen kampioenschap.

De vluchtkalenders 2020

Tijd om over te gaan tot het belangrijkste punt voor de meeste aanwezigen, de vluchtkalender 2020. Voor de kleine halve fond wordt geopteerd voor Angerville (al dient deze lossingsplaats nog bevestigd te worden), inkorving op vrijdag. Voor de lossingen is het nog afwachten wat de interprovinciale akkoorden zullen opleveren. Lokalen van de westenlijn kunnen het programma van West-Vl volgen met lossing te Fontenay (interprovinciale lossing), met inkorving op donderdag.

Voor de lokalen van de Middenlijn-West (streek Ronse-Oudenaarde-Merelbeke) is het nog even wachten op het definitieve reisrooster van de provincie Henegouwen (wordt pas volgende week goedgekeurd).
Op de Middenlijn is er mogelijkheid om gedurende de eerste 5 weken de jonge duiven apart te laten vliegen (is geen verplichting). Voor de vlucht uit Noyon stelt men een sterke inkrimping vast van het aantal duiven in september. Vandaar de beslissing om nog enkel Noyon in te richten tot en met het weekend van de laatste nationale wedvlucht (dus tot 6 september). Vanaf 12 september krijgen alle snelheidslokalen de kans om dan in te korven voor Momignies.

De Ronde van België kan worden gespeeld tijdens de 2 laatste weekends van september en de eerste 2 weekends van oktober, dit met provinciale lossing vanaf 9u. Voor de Ronde zijn er voor onze provincie geen lossingplaatsen in Oost-Vlaanderen.

Wat de ‘interprovinciale akkoorden’ betreft, met:
-Henegouwen: blijft gelijk, dus geen veranderingen tov 2019
-West-Vlaanderen: start vanaf 1 mei met interprovinciale lossing te Fontenay. Met de oude duiven is er provinciale lossing uit Arras en Clermont. Vanaf de start met de jonge duiven is er een interprovinciale lossing (Oost-en West-Vl) voor sector (zone) A2 voor zowel Arras-Clermont als Pontoise.
-Antwerpen: akkoord voor Interprovinciale lossing ligt klaar ter ondertekening.
-Vlaams-Brabant: heeft alle interprovinciale akkoorden opgezegd.

Bekijk hier de voorgestelde reisroosters 2020:

Westenlijn

Middenlijn-West

Middenlijn


Weetjes

De zitdagen van de PE Oost-Vlaanderen werden afgeschaft. Men is van plan om deze opnieuw in te voeren voor de periode februari-juni, met om de 2 weken een zitdag, afwisselend te Aalst en te Merelbeke.
Er zal ook worden gepoogd om wekelijks een ‘Provinciale Top-10’ te publiceren op de verschillende vluchten. De verdeling van de ringen zal doorgaan op 27 december, plaats en tijdstip afhankelijk van de sector en de verantwoordelijke mandataris.
De Provinciale entiteit Oost-Vlaanderen organiseert een bonnenverkoop die zal lopen van 13/1 tot 23/1 op de website van Pitts. Op zaterdag 18 januari 2020 staat de Provinciale Kampioenendag op de agenda, die doorgaat in Salons Mantovani te Oudenaarde (inschrijven kan tot 10 januari).

Tot daar een vruchtbare Algemene Vergadering waarbij de lokalen achteraf nog de mogelijkheid kregen om vragen te stellen aan de Oost-Vlaamse mandatarissen.