Suchen

Overlijden van de heer André Schepers (Zolder, BE)

Onze redactie verneemt het overlijden van André Schepers op 72-jarige leeftijd. André was voorzitter van De Witpen Zolder en penningmeester van Hafo Midden Limburg. André overleed op donderdag 7 maart.

Dany Geerinck, voorzitter van Gewest Midden: “André was de financiële steunpilaar van onze vereniging en van ons gewest. Hij beoefende zijn penningmeesterschap al vele jaren met groot plichtsbesef en nauwgezetheid. De Limburgse duivensport verliest een van zijn beste krachten."

Het PIPA-team wenst de familieleden en vrienden van André veel sterkte toe in deze moeilijke periode.