Suchen

Mededeling KBDB Vlaams-Brabant: dubbelingen van jaarse duiven tegen de oude

Het provinciaal comité, in vergadering op 1 februari 2012 besliste conform art. 19 van het huishoudelijk reglement om een wijziging aan te brengen aan art. 24 van het provinciaal sportreglement 2012.

De jaarse duiven mogen gedubbeld worden tegen de oude duiven in de reeksen van de kleine en grote snelheid. Vanaf de verdere Frankrijkvluchten (kleine hafo en fond) zijn deze dubbelingen niet meer toegestaan.

Art. 24 van het provinciaal sportreglement werd in deze zin aangepast.

Bron: KBDB