Suchen

Feest van de Brugse Barcelonaclub - Gouden Vleugel 2014, zorg dat u er bij bent!

Het jaarlijkse feest van de Brugse Barcelonaclub - Gouden Vleugel gaat door op Zaterdag 18 oktober 2014 aanstaande in Domein Vossenberg te Hooglede. Nog niet ingeschreven? Het kan nog! Doe het snel op onderstaand rekeningnummer.

Feestmaaltijd gaat door in domein DE VOSSENBERG
Hogestraat 194, 8830 Hooglede

Banket 60 € p.p. - Kinderen beneden 10 jaar 30 €
Banquet 60 € p.p. - Enfants en dessous de 10 ans 30 €

Hoe inschrijven?

Stort op rekening BE41 3630 9352 4410 van de Brugse Barcelona Club
Secr. Luc Delbaere, Wilgenlaan 2, 8700 Aarsele
Tel. 051/63.43.47

Comment ‘inscrire:
Virez au compte BE41 3630 9352 4410 du Club Brugeois de Barcelone
Sécr. Luc Delbaere, Wilgenlaan 2, 8700 Aarsele
Tel.: 051/63.43.47