Suchen

Brugse Barcelonaclub - Wie wordt de nieuwe “Gouden Vleugelkoningin” ?

Wat moet U doen?, Wanneer?, Selectie?, Eisen?, ...etc...

Wat moet u doen ?

1.    Stuur uw curriculum vitae, vergezeld van een recente foto, uiterlijk tegen 1 oktober aan het secretariaat van de Brugse Barcelona Club, Wilgenlaan 2, 8700 Aarsele.
Uw curriculum vitae zal vermelden:
-    geboortedatum;
-    adres en telefoonnummer;
-    gedane studies of huidige studierichting;
-    eventueel huidige beroepsactiviteit.

2.    De geselecteerde kandidaten zullen persoonlijk uitgenodigd worden naar het Gouden Vleugelfeest en in een kennismakingsgesprek zichzelf voorstellen aan de jury, die wordt voorgezeten door een dame.

3.    Van de kandidaten wordt geen enkele speciale kennis vereist, ook niet aangaande de duivensport. Zij zullen uitsluitend de jury ervan proberen te overtuigen dat zij bereid zijn op een fijne en enthousiaste wijze de belangen van de Brugse Barcelona Club en deze van de duivensport in het algemeen, te dienen en te verdedigen naar buiten uit.

4.    De verkozen koningin en haar eredames zullen de Brugse Barcelona Club vertegenwoordigen op grote manifestaties (ongeveer 5 per jaar). Zij worden daarbij steeds begeleid door minimum 1 bestuurslid.

5.    De koningin en haar erdedames worden verkozen voor een periode van 2 jaren.

6.    Alle deelnemers aan de Gouden Vleugelverkiezing worden op het “Gouden Vleugelfeest” van zaterdag 17 oktober bedacht met een mooi geschenk