شوش دانیال

  • 1. Beobachter
iran shush
+98-916-828-8288
website

کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال 1392فعالیت خود را به صورت حرفه ایی آغاز نموده و تا امروز پابرجاست ورکوردهای قابل توجه ای درکارنامه کاری خود ثبت نموده

مدیریت کلوپ :علی رستاک : 09364770703

مدیر باشگاه : ایمان سگوند : 09165285515

مشاور مسابقات : سهراب تلاج :09366560524

اپراتور و طراح سامانه مسابقات سوساتک : ناجی آل کثیر: +98-916-828-8288

Titel Typ Datum
200km (05/03/2020) Ergebnis 31-03-2020
مسابقه مشترک شوش و دزفول از مرز بازرگان مسافت 874 کیلومتر هوایی Vereinsnachrichten 29-04-2019
جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97 Vereinsnachrichten 27-07-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال برگزارگردید. (12/01/1397) Ergebnis 28-05-2018
پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد. تاریخ رهاسازی:۱۳۹۷/۰۱/۱۲ (20/05/2018) Ergebnis 20-05-2018
آخرین مسابقات کلوپ شوش دانیال سال 96-97 Vereinsnachrichten 23-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال برگزارگردید. Vereinsnachrichten 05-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد (12/01/1397) Ergebnis 05-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد Vereinsnachrichten 05-04-2018
دومین پیش مسابقه (10/12/1396) Ergebnis 21-03-2018