Hoop In De Toekomst & Eerlijk Moet Niemand Vrezen

wensen 2021 verloop bonsverkoping 17 januari

beste liefhebbers

het lokaal en zijn bestuursleden wensen jullie 

een gelukkig en gezond 2021 

graag geef ik jullie nog mee dat de bonsverkoping aanstaande zondag om 22.uur afsluit.

op maandag krijg ik het verslag door van de kopers ik zal jullie op gepaste wijze verwittigen

daarna zullen jullie de bon ontvangen zodra jullie hebben gestort 

ik verwittig ook de liefhebber wie zijn duif heeft gekocht

ik hoop op een vlotte verloop zodat iedereen vlug zijn duif in zijn bezit kan hebben

alvast een woordje van dank aan de schenkers de kopers en de geldelijke steunen