Gans Alleen

Einde B O N V E R K O O P bedankt aan iedereen

De online bon verkoping eindigde op 23 januari 2021. Ondanks geen zaalverkoop, werd de bon verkoop op onze eigen website site een groot succes.

Het bestuur bedankt alle medewerkers, schenkers, bieders, kopers en wie financieel steunde. Mede dank zij hen behaalden we een prachtig eindresultaat. Ondertussen ontvingen zowel de schenkers als de kopers een bericht met alle details voor verdere afhandeling.

We wensen u allen een succesvol duivenjaar 2021