De Snelle Vlucht

Prijsuitreiking 2017

Op Zondag 21 januari had onze prijsuitreiking plaats in de feestzaal van ons lokaal café " Bosdorp " bosdorp 80 te Stekene. Al onze kampioenen mochten Hun gewonnen prijzen in ontvangst nemen. Zoals het hoort werden deze bedacht met een verdient aplaus door de talrijke aanwezigen.
Na wat gezellig keuvelen onder elkaar werden de geschonken bons aan de man/vrouw gebracht. De schenkingen van onze kampioenen, aangevuld met enkele jonge duiven van winnaars uit ons verbond, gingen vlot van de hand. deze haalden dan ook een mooie prijs. Inkomsten die gebruikt gaan worden voor de kampioenschappen 2018.

Het nieuwe seizoen nadert met rasse schreden, wij wensen dan ook al onze liefhebbers veel succes toe. In goede gezondheid onze hobby mogen behoefenen is een geschenk uit de hemel.