باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم


ایران,کرمان,بم
+989367693505
+989367693505

باشگاه کبوتران مسافتی بم سال تاسیس:1398

مدیریت باشگاه:سیدجواد علمی

ترویج و نگهداری کبوتر در جامعه و برگذاری مسابقات سالم در این رشته و جلوگیری از شکار غیرقانونی