Suchen

KBDB; RFCB

(30/07/2018) Mededeling KBDB: vermindering aantal duiven per mand

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende dagen, dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN het aantal duiven per mand te verminderen met 10% (voor Perpignan & Angoulême: 16 duiven/mand)

(03/07/2018) Persbericht KBDB: Toelichting bij mededeling FAVV 29-6-18 -Ziekte van Newcastle

Hierbij informeert de KBDB de duivenliefhebbers en verenigingen dat duivenliefhebbers waarvan het hok gelegen is binnen de schutskring kunnen deelnemen aan wedvluchten voor zover zij zich in orde hebben gesteld aan de verplichtingen omtrent het inenten van de duiven tegen paramyxo.

(11/05/2018) RFCB: Communication à l’attention des amateurs et des sociétés

L’attention des sociétés est attirée sur le fait que pour une bague en caoutchouc, obligatoirement ou optionnellement, AUCUN montant supplémentaire ne pourra être demandé et que pour TOUS les concours, ces bagues en caoutchouc seront offertes GRATUITEMENT aux amateurs.

(11/05/2018) KBDB informeert omtrent de gummiringen voor (inter)nationale vluchten

De aandacht van de verenigingen wordt gevestigd op het feit dat voor het aanbrengen van een gummi, verplichtend al dan niet optioneel, GEEN bijkomend bedrag mag worden aangerekend en dat voor ALLE wedvluchten deze gummi’s GRATIS moeten worden aangeboden aan de liefhebbers.

(11/12/2014) Modifications reglements RFCB

Modifications adoptées par les Assemblées Générales nationales extraordinaire et statutaire dd. 23 octobre 2014.

(11/12/2014) Wijzigingen aan de KBDB-reglementen

De KBDB maakt zijn wijzigingen aan zijn reglementen bekend, goedgekeurd door de nationale buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 23 oktober 2014.

(04/04/2012) Mededeling KBDB: nieuwe locatie Saint-Vincent

Er is een nieuwe locatie voor de vlucht vanaf Saint-Vincent. De duiven zullen gelost worden in Saint-Jean-de-Marsacq op de site van het rugbystadion.

(04/04/2012) Communiqué RFCB: nouveau lieu de lâcher Saint-Vincent

Il y a un nouveau lieu de lâcher pour le concours de Saint-Vincent. Les pigeons seront lâchés à Saint-Jean-de-Marsacq sur le site du stade de rugby.

(13/02/2012) Communication RFCB: Journée Provinciale du Hainaut

La section provinciale du Hainaut organisera sa journée provinciale le dimanche 4 mars 2012 (à partir de 11h30 à la commanderie de Vaillampont.

(13/02/2012) Mededeling KBDB: criteria provinciale kampioenschappen Limburg 2012

De criteria voor de provinciale kampioenschappen Limburg 2012 zijn bekend.