De “Bonten” van Wilfried Vandemaele (Heule, BE) won 1e provinciaal Orange West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen sloeg de nationale vlucht uit Orange niet erg hoog aan. Er waren amper 99 duiven die provinciaal in de dubbeling vlogen.

Dit geringe aantal deelnemende duiven vanuit de kustprovincie mag de prestatie van de winnende duif echter niet onderschatten.  Integendeel, op nationaal vlak scoort de “Bonten” (09-3185804) van Heulenaar Wilfried Vandemaele een zeer verdienstelijke 60e plaats tegen 4450 concurrenten (voorlopige uitslag). Hiervoor diende deze duiver de voor hem 756,951 km af te leggen aan een snelheid van 1213,22 m/min. Provinciaal stond de wedstrijd een goede drie uur open voor de verdeling van de prijzen. Een eigenaardige vaststelling daarbij is dat, niettegenstaande die lange duur, er een handvol liefhebbers zijn die twee duiven nagenoeg samen op de plank kregen en toch bleef de wedstrijd zo lang openstaan.

De “Bonten” van Wilfried is een duifje dat het levenslicht zag in september van 2009. Hij werd als laat jong in 2010 voorzichtig de weg opgestuurd om ervaring op te doen. In 2011 moest het er van komen, gelet op zijn afstamming moest hij toch één en ander tonen en zo gebeurde het.

Ziehier de erelijst van deze “nestpender”, zoals men dat in West-Vlaanderen zo mooi verwoordt als het om een heel laat jong gaat.

In 2011:

22e Clermont 534 d.
26e Fondclub Poitiers  342 d. en 78e provinciaal 2014 d.
48e Fondclub Brive  478d., provinciaal 147e / 2161 d., nationaal 867e / 10089d.
en zonaal 33e / 4703 d.
46e Fondclub Souillac  242 d.,  provinciaal 124e / 1138d., nationaal 683e / 5667d.
en zonaal 277e/ 2507 d.

In 2012 verzamelde de “Bonten” reeds volgende prestaties op vluchten vanaf 400 km:

128e Fondclub Chateauroux  433d. en provinciaal 771e / 3486 d.
99e Fondclub Limoges  644d., provinciaal 327e / 2441d. , 608e nationaal 13781d.
en zonaal  539e / 5957 d.
1e prov. Orange  99d.,  60e nationaal 4450 d. en zonaal  7e /349 d.

Zijn afstamming:

Hij stamt af van alle lijnen waarmee Wilfried in de loop der jaren een schitterend kweekhok heeft uitgebouwd.
Vader: “Blauwe Witpen”: 06-3002116
GV: “Jonge Bourges Kadet”: 96-6335261 (aangekocht bij Van Elsacker, uit “Bourges Kadet” x “Zuster Turbo”)
GM: “Gina”: 00-3148061: volle zus van de 2e nat. Bourges van Gino Clicque uit Wevelgem en komend uit één der topkoppels van bij de grote Wevelgemse klasbak, namelijk “de Robert” x “La Souterraineke”.
Moeder: “Blauwe 090”: 08-3067090
GV: “Never Missing”: 04-3081019, is op zijn beurt een volle broer van de “Pijl” (1e prov. Chateauroux 5187 jl., enz.)
GM: “Tina”: 07-3008354, is een kleindochter van de wondere “Bliksem” van Gaby Vandenabeele.

Aan Wilfried onze hartelijke felicitaties met de provinciale overwinning, maar evenzeer met de mooie nationale plaats die zijn “Bonten” behaalde. De ligging en de toen heersende zuidwestenwind vormden immers zeker geen voordeel voor de terugkerende westvlaamse duiven.