Bij Wilfried Vandemaele (Heule, BE), de gelukkige eigenaar van een aantal nationale topvliegers

Ex-bankdirecteur Wilfried Vandemaele uit het West-Vlaamse Heule bij Kortrijk gaat voor de fondvluchten wekelijks inkorven in de prestigieuze fondclub te Rekkem. Insiders weten maar al te best dat men daar in het strijdperk hoeft te treden tegen alle grote tenoren uit het zuiden van de kustprovincie.

Hij rondde er in deze Fondclub het seizoen af met o.a. 2 x 1e ,  4 x 2e  , 3 x 3e en 3 x 4e. Meer nog: Jaarlijks weet hij een handvol beloftevolle afstammelingen uit zijn originerijke kweekstal te selecteren. In dit korte relaas kijken we even terug op zijn seizoen 2011, een seizoen waarin hij andermaal een aantal kleppers ontdekte die zich op nationaal niveau in de picture vlogen.

Een seizoen 2011 getooid met nationale en uiteraard ook provinciale topprijzen!

11 x in de top 100 nationaal of internationaal

In een prachtig seizoen 2011 kon Wilfried zich meermaals (inter)nationaal aan de top klasseren, zoals o.a.:

18e nationaal Libourne 8269 d
20e nationaal Narbonne 6428 d
26e internat. Narbonne 12605 d
26e nationaal Bordeaux 6217 d
35e internat. Bordeaux 11444 d
43e nationaal Chateauroux 20517 d
45e nationaal Narbonne 7027 d
46e nationaal Argenton 11009 d
72e nationaal Montauban 9091 d
82e nationaal Montauban 9091 d
87e internat. Narbonne 9966 d

14 x in de top-20 op provinciaal vlak

Zo verliep het in 2011 ondermeer op de provinciale vluchten binnen de top 20 van de uitslag:

2e  prov. Chateauroux 5500 oude
5e  prov. Chateauroux 2395 oude
6e  prov. Narbonne 967 oude
7e  prov. Argenton 1403 oude
11e prov. Libourne 1245 jaarlingen
11e prov. Chateauroux 5500 oude
11e prov. Tours 4503 jaarlingen
12e prov. Tours 4503 jaarlingen
13e prov. Bordeaux 1045 jaarlingen
14e prov. Narbonne 1139 jaarlingen
17e prov. Bourges 1427 oude
19e prov. Argenton 1403 oude
19e prov. Blois 5246 jongen
19e prov. Tulle 698 oude

Enkele cijfers uit 2011

We noteerden enkele uitslagen behaald in de Fondclub te Rekkem (allemaal per 3-tal):

Chateauroux 823 oude : 1 -3 -32 -44 -50 -53 -69 -70 ………(16/22)
Chateauroux 536 oude : 2 -24 -47-52 -56 -57 ……..(9/12)
Poitiers 315 oude : 10-14-21-34-45-64 (6/10)
Tours 411 jaarse : 2-3-91-100…(8/18)
Argenton 340 oude : 1-2-10-37 ….(6/6)
Argenton 615 jaarlingen : 7-75-83….(7/12)
Bordeaux 149 oude : 7-12 ( 2/3)
Barcelona 282 oude : 27-70 ( 2/3)
Poitiers 96 jaarlingen: 6-14 ( 2/3)
Narbonne 194 oude : 4-12-34 ( 3/3)
Nantes 193 jongen: 16-37-46 ( 3/3)

Korte blik op vaandeldragers op de kolonie van Wilfried

  • “ Mister Bordeaux”: 10-3136248

In 2011 :  35e internationaal  Bordeaux 11484 d en  87e internationaal  Narbonne 9966 d.

Werd in 2011 uitgeroepen tot  4e  internationale asduif grote fond ( “4th Ace-pigeon International  long-distance 2011). Deze jaarse belofte won als jonge duif geen  platte prijs en ontpopte zich een jaar later  tot een uitstekende marathonvlieger.  Klasseerde zich uit Bordeaux als volgt :  Fondclub  de  3e / 96d, Provinciaal  de  5e / 243 d, Nationaal de  26e / 6215 d . Op Narbonne : Fondclub  de  4e /122d, Provinciaal  de  14e / 1137 d en nationaal  de  45e / 7027 d .  Vader van de “Mister Bordeaux” is de “Barcelona” : 01-3026793 ( won zelf 3 x Barcelona) uit de “Dekeyser 683” : 99-4253683 ( Rol. Dekeyser ,  lijn van de 1e internat. Marseille) met de “Power Girl” : 99-3282857 ( via Emiel Denys uit lijn “Straaljager van der Wegen” x “Pau Coutteau” ) . Moeder van “Mister Bordeaux” is de 02-4408966 , aangekocht bij Luc Vancoppenolle uit de lijn “Blauwe Roger” – “Stammoeder “ origine Florizoone”.

  • “Blue Chateauroux” : 09 – 3127156

Kende een fraai seizoen 2011 . Op zijn erelijst prijken ondermeer  : een  12e Ablis 307 d, een  13e Orléans  337d en 30e Orléans  493 d ,  vervolgens Chateauroux Fondclub  de 36e / 688d – provinciaal de  418e / 9675 d en nationaal de 735e / 22718 d en nogmaals Chateauroux Fondclub   de  1e / 823 d -  provinciaal de  2e /5500d  - , nog een Chateauroux  waarbij in de Fondclub  de  24e / 536 d – provinciaal  90e / 2395 d – nationaal de   580e / 20517 d .
Deze heeft als vader : “de 059 –kweker”: 08-3067059 uit de “Blauwen” 01-3026635 x “Juju”: 04-3177417 ( aangekocht bij Eric Denys). Moeder van de “Blue Chateauroux” is de “Dochter Noël” : 07-3197894 , een extra kweekduivin uit de “Blauwe Noël” : 00-3270675 ( halfbroer “Figo” N. Lippens)  met de “Blue Pearl” : 04-3243396 ( dochter 5e nat. Limoges).

  • “Mister Libourne” : 09-3127149

Een klasbak met opzijn erelijst ondermeer : een 14e provinciaal Argenton tegen 2631 d en de 64e zone A Argenton  8004 d, dan een 6e Bordeaux  512 d en als bewijs van zijn naamgeving een excellente prestatie op Libourne als   12e provinciaal 1105 d en de 20e nationaal tegen 6767 d . In 2011 won hij uit Narbonne volgende cijfers :  de  4e Fondclub 194 d, provinciaal de  6e / 965 d, nationaal de  20e / 6428 d en internationaal de 26e / 12605 d. De vader van die “Mister Libourne” is de “Broer Bonten”: 06-3002012, een volle broer van de 3e prov. Souillac uit de lijn van de  1e nat. Bourges  W. Vandemaele, de  1e nationaal Narbonne F. Waerniers en de lijn van de 52e nat Béziers en de 9e nationaal Limoges bij Sierens-Van den Broecke .  Moeder van “ M.L.” is “’t Zwart Chrisje”: 07-4361032, aangekocht bij Chris Hebberecht uit de “Costello”: 01-4094676 ( broer “Champion” ) met “Dochter Gentleman” 05-4260339 (lijn “Gentleman” en “Axl”).

  • “Den Argenton” : 09-3127258

Ook die knaap won in 2011 twee maal rats aan de kop van een fondvlucht   ! Op diens erelijst zien we  ondermeer  :  een  40e  Orléans  677d , een  43e Orléans 899 d , een   14e Orléans  216 d ,  een  9e Orléans  169 d en vervolgens Chateauroux : Fondclub de 45e / 688 d, Provincie de  520e / 9675 d en Nationaal  de 907e / 22718 d. Op de nationale Chateauroux  van 2011 noteerden we voor hem volgende cijfers : Fondclub de  2e op 536 d, Provincie  de  5e / 2395 d, Zone A  de  16e / 7132d en Nationaal  de 43e / 20517 d. Dan vervolgens uit Argenton : in de Fondclub de 1e op 340 d, in de Provincie de 7e op 1403 d, in Zone A de 22e op 4106 d, Nationaal de 45e tegen 11001 d . Vader van “den Argenton” is de “Inteelt Van Elsacker” : 08- 3067198 uit de lijn van de “Bourges Kadet Van Elsacker” en de lijn v/d 1e nat. Narbonne jaarlingen van W. Vandemaele.  Langs moederszijde zien we de “Gina” : 00-3148061 opduiken, een kweekduivinnetje van bij Gino Clicque uit Wevelgem , zij is op haar beurt een volle zus van de “Berline” die bij Clicque de 2e nationaal Bourges won en afstamt van één der basiskoppels “Robert” 008/96 met “’t La Souterraineke” 442/94 ( ook dit was op haar beurt een superieure vliegduivin) .

Tot zover onze blik op enkele van de hedendaagse (nationale) topvliegers ten huize Wilfried Vandemaele.  Alvast van harte gefeliciteerd met die excellente kleppers.