De familie Janssen (Arendonk, BE) Fons en Frans Janssen - Deel III

Fons Janssen, hij was de oudste van de Janssenzoons. Geboren in 1895 en in het huwelijk getreden in 1922. Vanaf zijn 14e jaar heeft hij met vader samen gespeeld. Frans Janssen is ook een van die Janssenbroers die nooit die grote bekendheid heeft genoten.

Fons Janssen,
Zijn rol in het tot stand komen van het Janssenras is van zulk een doorslaggevende aard dat we elders uitvoerig aandacht aan deze Fons Janssen besteden. Hij schafte de  Ceulemans- en Schoetersduiven aan het het was ook Fons Janssen aan wie Gust Hofkens bijna alles wat hij is geworden heeft te danken.
Bij het spel in Arendonk is hij na zijn huwelijk amper betrokken geweest, al werden wel regelmatig duiven uitgewisseld. Fons dronk graag een pint en kwam overal. Op vele kampioendagen was hij een vaste gast en tot bijna aan zijn dood ging er geen jaar voorbij of hij was aanwezig op de kampioenendag in Baarle Nassau. Daar legde Adr. van Loon uit Baarle Nassau nog contact met hem wat tot gevolg had dat hij van Fons een rode doffer kreeg. Een duif die nogal wat teweeg gebracht heeft.
A. Vermeulen uit Chaam kocht er een zoon van en die heeft bij hem bijzonder goede jongen gegeven. Diezelfde Vermeulen is overigens ook in het bezit geweest van een duif zoals er nog maar weinig gevlogen hebben, de "05". Deze "05" werd een begrip bij duizenden liefhebbers in de regio en een nazaat er van zou bij Verheven Chaam nog een 1e Nationaal Orleans winnen.
Dit bij bloedheet weer en tegenwind. Omdat die "01" van Verheyen tevens de snelste was van maar liefst 60.000 duiven werd hij gekocht door de Japanner Fuji. En hij zou er  daar in het verre Japan op zijn beurt "nationale winnaars" uit kweken. De "05" kweekte Vermeulen uit een doffer van Koos de Kort, Ulvenhout, en een duivin van zijn schoonbroers, de Gebr. Stabel uit Alphen. Koos de Kort kweekte die "vader 05" uit duiven die hij gekocht had bij... Janssen in Arendonk.
Kees Noyen uit Tilburg zou bij Vermeulen nog nazaten kopen van de "05" en die Rode van Loon duif met het Janssenbloed. Die duiven kruiste hij met soort van Gustje Smolders Alphen en met dit soort zou hij enige tijd heel Tilburg compleet onder tafel vliegen. Vooral in 1976 was er aan een duivin uit deze kruising, de "zgn. 12-duif", geen houden aan. Enkele malen was die zelfs de snelste van de gehele lossing van enkele tienduizenden duiven. De "28" was nog zo'n duif die geweldig furore zou maken. Een aantal Noyenduiven zouden verhuizen naar diens vriend en plaatsgenoot Lehmler. En hij werd op het eind van de 70-er jaren de meest spectaculaire speler van de wolstad. Die rode soort van Fons Janssen (via resp. van Loon, Vermeulen en Kees Noyen) zou ook nog belanden op het hok van de Gilzenaar Piet Koek.
In 1981 en 1982 was hij de beste liefhebber uit omgeving. Ook de befaamde de Kepper van Deurne was erg succesvol met de duiven van Fons Janssen. Uit een van zijn brieven citeren we de volgende regels.
"En nu nog wat anders. In het begin van het kweekseizoen zult U toch misschien duiven verkopen. Welnu beste Fons, Albert (dat was zijn zoon) en ik hebben samen besproken dat wij bij U twee koppels bestellen. Daar gaat ge eens voor zorgen nietwaar? En de prijs is op voorhand  aangenomen."
Aldus een schrijven van Jos de Kepper uit Deurne van 8 januari 1946. Woorden die voorzich spreken.
 
Frans Janssen
Is ook een van die Janssenbroers die nooit die grote bekendheid heeft genoten. De verklaring is dat ook hij, evenals Fons, het ouderlijk nest verliet en in het huwelijk trad. Frans is altijd in Arendonk blijven wonen en heeft tot vlak voor zijn dood met de duiven gespeeld met veel succes.
«Ze hebben onze Frans nooit geen geld afgenomen» aldus Louis. Toen Charel nog een jongen was heeft die nog enige tijd met zijn oudere broer samen gespeeld. Frans echter was iemand die, zo gauw hij een echt goede had, in staat was om hem in het café weg te geven. Het kwam zo ver dat Charel het niet meer aan kon zien, en voor zich zelf ging spelen op het ouderlijk huis.

Frans was, evenals Louis, lange tijd diamantslijper. Hij vierde zijn triomfen met duiven van thuis, van zijn broer Fons en ook had deze tweede oudste van de Janssenzoons heel  goede vogels van ene van Craenendonks.
Louis van Loon heeft altijd beweerd dat zijn eerste grote successen werden behaald met Janssenduiven. Volgens de broers kwamen die van Frans. Het waren in ieder geval wondergoede vogels want wat van Loon vele jaren daar in Poppel heeft gepresteerd grenst aan het ongelooflijke. En enorm groot is ook het  aantal liefhebbers dat fantastisch slaagde met de soort van van Loon.
We noemen met name een Pol Borgmans Turnhout en later diens zoon Marcel. Ze presteerden het om in Turnhout niet minder dan de 10 eerste prijzen te winnen van een  concours uit Noyon met zuivere van Loonduiven.
De beste duif die Anton van Haaren uit Heesch ooit had was ook een duif van Louis van Loon. Zijn riante bungalow is nog genaamd naar deze fantastische vlieger: "De Schalie." Ook in Belgisch en Nederlands Limburg is het aantal liefhebbers groot dat met van Loonduiven furore maakte of nog maakt. We denken aan Cox uit Niel en de Wit uit Zelem. Neel de Volder uit Goirle, op slechts een steenworp van Poppel, werd een begrip in de Middenbrabantse duivensport met van Loonduiven. En later diens zoon Ad.
Een der allergrootste vedetten die de Nederlandse duivensport ooit kende. Jan Zoontjens uit Riel, dankt zijn faam voor een deel aan duiven van de Volder en... aan Verhoeven Goirie. En ook laatstgenoemde teert voor een groot deel op de Janssensoort.
Jan Zoontjens had in de 70-er jaren een koppel dat bijna niets dan kampioenen gaf. De doffer kwam van Verhoeven, de duivin was soort van de Volder. In de zo bekende Zoontjensduiven zit dus nog een flinke portie Janssenbloed en dat tientallen met duiven van Zoontjens spectaculair spel leveren is algemeen geweten. De Japanse Kampioen  Morisawa kan er van meepraten. Op ons advies kocht hij duiven bij de  tot dan toe in Japan volslagen onbekende Zoontjens. Het waren de beste die hij ooit kocht. Nazaten van die Zoontjensduiven wonnen eerste bij de vleet in Japan en elk jaar weer brengt Morisawa een bezoek aan de leverancier van zijn succesvolle duiven.
De Gebr. van Boxmeer St. Oedenrode, Rijken Breda, van der Sande uit het Belgische Vosselaar, de Hoogh Rijen, Severijns Kaatsheuvel, Stabel Tilburg, Tini de Koek Tilburg enz. enz. vlogen de sterren van de hemel met de veelal vuilblauwe en enigszins bonte Zoontjensduiven.
Dit alles dus met de gouden soort van Jan Zoontjens waarin nog een flinke portie Janssenbloed zit via Verhoeven en de Volder. Beiden uit Goirle.
G. van Kerkhoven uit Diegem wist ook de weg naar Poppel te vinden. Hij kocht wat duiven bij Louis van Loon en in 1981 presteerde hij het om de 1e en 2e prijs Nationaal Bourges te winnen van liefst 15.150 duiven. De eerste was een zuivere van Loon, de tweede een halve.
Tot slot zij vermeld dat Frans Janssen kwam te overlijden in 1982. Kort na het heengaan dus van Irma en Adriaan.