Het bezoek van de Brugse Barcelonaclub aan de nationale winnaar Willy Verbruggen

Maandag 11 juli....Vlaamse feestdag voor miljoenen vlamingen, maar voor ééntje is het wel een zeer bijzondere dag, nl. WILLY VERBRUGGEN uit Londerzeel.

Deze gepassionneerde liefhebber van de zware fond heeft het immers klaargespeeld om niet alleen de 1e NATIONAAL BARCELONA 2011 te winnen , maar dat ook nog te realiseren met zijn eerstgetekende duif, hetgeen hem daardoor de toegang heeft verleend toe te treden tot de galerij der allergrootste vedetten van het zware fondwerk. Inderdaad, Willy  VERBRUGGEN is dit jaar de oververdiende winnaar van de GOUDEN VLEUGEL 2011 van de BRUGSE BARCELONACLUB en dat zal de hele wereld geweten hebben!!

Maandagavond zakte het bestuur van de Brugse Barcelonaclub onder de leiding van haar voorzitter, dr Andre GYSELBRECHT af ten huize VERBRUGGEN, teneinde hem thuis en in hoogsteigen persoon te feliciteren met zijn uiterst knappe prestatie.De nodige foto’s werden gemaakt en de winnende duif werd nog eventjes in de handen gelegd van de aanwezige kampioenen op de grote fond, dewelke enkel konden beamen dat het een prachtvogel was die het vertrouwen van zijn baasje in geen enkel geval heeft beschaamd.
Het bestuur van Cureghem Centre was eveneens prominent aanwezig en het mag gezegd dat de voorzitter , dr Luc SMETS, tesamen met zijn rechterhand, de heer Luc de GEEST, een moeilijke onderneming, dewelke dergelijke vlucht altijd is wegens de vele gevaren, alvast tot een goed einde hebben gebracht en ook zij waren uitermate tevreden  met dergelijke mooie winnaar.

In een vorig leven was de Willy een begenadigd voetballer en den Delta is dat waarschijnlijk niet vergeten. Deze mensen hebben de kantine van de plaatselijke voetbalploeg ter beschikking gesteld teneinde de vele vrienden en sympathisanten te kunnen verwelkomen met een hapje en een drankje en het mag gezegd worden : Willy, het was af man!!
Voor de talrijk opgekomen vrienden hielden de beide voorzitters een korte maar allesomvattende rede waarbij het opviel dat beide heren ook een herinneringswoordje hadden voor de helaas 5 jaar geleden overleden echtgenote van Willy.Moge deze prachtoverwinning hem nog sterken bij dit gemis.
Ook opvallend was de nadrukkelijke aanwezigheid van de plaatselijke burgemeester en de schepen van sport, dewelke daarmee bewezen dat duivensport ver van dood is in Londerzeel; laat dit een voorbeeld zijn voor alle andere steden en gemeenten waar nationale en internationale winnaars wel eens vergeten worden.....De burgemeester bedacht Willy met een mooie attentie vanwege het gemeentebestuur.

Een zeer mooi gebaar vanwege het bestuur van de Brugse Barcelonaclub was tevens het feit dat alle aanwezige mensen uitgenodigd werden op de dag van de viering, nl. 15/10 ek. alwaar zij zich aan een onvergetelijke dag mogen verwachten waarbij toerisme en feestvieren hand in hand zullen gaan.
Iedereen heeft in de media al genoeg mogen lezen ivm  de afstamming van de winnende duif. Ik wil daar wel uitzonderlijk  aan toevoegen dat ook hier opvallend veel respect heerst tussen grote kampioenen, want zoals men al eens durft papier te verkrachten met interessantere afkomsten, is er daar hier absoluut geen sprake van en en heb ik zelf de dankbaarheid daaromtrent mogen vernemen vanwege Erik Limbourg en de gebroeders Desbucqois.
Ik denk dat vriend Willy,amper bekomen van de emoties van het winnen van deze prestigieuse titel, nog niet goed beseft wat hem te wachten staat...Het positieve aan dit nieuws is dat het allemaal fijne en plezierige dingen gaan worden en hij gaat een meer dan feestelijke winter tegemoet, mede dank zij de Brugse Barcelonaclub.
Meneer de voorzitter, geachte bestuursleden, proficiat met uw intiatief en sta me toe af te sluiten met de wens U nog jarenlang te mogen kennen als de gelukmakers van alle Barcelonaliefhebbers!!
Aansluitend bij deze bijdrage kan U een aantal foto’s bekijken dewelke een sfeerbeeld scheppen van deze mooie avond.
Tot slot wens ik allen uit nodigen nog een kijkje te nemen op de uiterst verzorgde site van de Brugse Barcelonaclub, alwaar alle verdere info kan bekomen worden ivm de viering op 15 oktober ek.
www.goudenvleugel.be