Marc De Baets uit Ursel won de 1e interprovinciaal uit Tours bij de oude duiven binnen de IWV

Op 11 juni korfde de Inter Westvlaamse Vereniging 1405 oude duiven in voor hun interprovinciale Tours.

Aan een snelheid van  1437,69 m/min was het de “4216518/07” met name “Het Rosteke” van Marc De Baets uit  het  Oost-Vlaamse Ursel  dat de overwinning behaalde. Dit duivinnetje  ging als  1e ingegevene van vier duiven mee en “maalde” dus de voor haar  462,935 km lange rit met bravoure af.  Dit “Rosteke” heeft in 2011 toch al één en ander op zijn palmares staan…..het is beslist een dametje die van klasse gespeend is. Ziehier haar prijzen uit 2011:

Op 23/4 uit Clermont de 14e op 1279 duiven
Op 8/5 uit Ablis de 53e op 680 d
Op 14/5 uit Tours de 20e op 295 d in de Fondclub en interprovinciaal de 224e / 3526 d
Op 21/5 uit Chateauroux de 4e op 751 d in de Fondclub en inter provinciaal de 35e / 5500 d
Op 29/5 uit Orléans de 12e op 344d
Op 4/6 uit Chateauroux de 29e op 369 d
Op 11/6 uit Tours de 1e interprovinciaal tegen 1405 duiven
Op 18/6 uit Ablis de 1e van 84 duiven. Beslist een duifje met panache !

Het “Rosteke” is een rechtstreekse Dupercynduif, het betreft een laatje uit 2007 dat als jonge duif niet werd opgedragen .  Als jaarse werd ze voorzichtig opgeleerd tot Ablis ( kleine halve fond) .  Wat zij in 2011 al bij elkaar “vleugelde” kon je hierboven al lezen !

Enkele der betere resultaten van Marc uit 2011:

14/5 Tours ( 4 op 6) : Fondclub 295d : 6e – 12e – 19e en 20e , interprov. 3526 d : 55e – 177e – 220e en 224e
21/5 Chateauroux ( 6 op 7) : Fondclub 751 d: 4e – 14e -42e -105e -135e en 150e , interprovinciaal 5500 d: 35e – 108e – 279 e – 464 e – 800e en 891e
4/6 Chateauroux ( 4 op 6) oude : Fondclub 367 oude : 7e – 21e – 29e - 50e
4/6 Chateauroux jaarse( 3 op 4 ) : Fondclub 750 d: 21e – 60e – 68e

Als zelfstandig elektrieker bleef er voor Marc amper tijd over om zelf met duiven te spelen. Hij moest zich beperken tot wat hulp bij zijn vader Georges, zelf  een uitstekende vitesser ,  dit  ondermeer om de duiven in te korven en met het toestel naar de vereniging te trekken. In 2004 ging Marc op pensioen en kon hij dus eindelijk zelfstandig met duiven spelen .  Zowat  90% van zijn hokbestand zijn duiven van wijlen zijn goede vriend Romain Dupercyn uit Ursel . Het totale weduwschap wordt er gespeeld , waarbij de vaststelling dat de duivinnen het stukken beter doen dan de duivers . Tot zover ons verhaal over de interprovinciale Tours winnaar van de IWV op 11 juni bij de oude duiven.

Onze hartelijke felicitaties