Rechter geeft Eric Herbots gelijk… Komen er straks nieuwe uitslagen voor Barcelona en Soustons 2009?

Iedereen herinnert zich ‘soap’ rond Barcelona en Soustons 2009, toen Eric Herbots uit de uitslag werd gegooid, wegens zogezegd geen lid KBDB omdat hij geen hoklijst 2009 had ingediend. De zaak kwam voor de burgerlijke rechtbank… en die deed nu uitspraak, en stelde Eric Herbots in het gelijk!

Eric Herbots, de naam is onder de liefhebbers van de ‘grote fond’ genoegzaam gekend… Barcelona en Perpignan met de oude duiven, en het vroegere Soustons (of St.Vincent) met de jaarlingen, is zijn uitverkoren werkterrein. Het eerste weekend van Juli was en is het dan ook steeds ‘hoogfeest’ aan de Ossenwegstraat te Zoutleeuw… nagenoeg iedere pluim steekt dan in de mand voor Barcelona en/of Soustons (vroeger St.Vincent). Het dient gezegd… met succes, het winnen van de 1° Nationaal St.Vincent 2006 en 1° Prov Barcelona 2008 vormen absolute hoogtepunten. Duiven pakken binnen de eerste 100 nationaal is hier het streefdoel… met de rest houden we hier geen rekening,stelt Eric onomwonden.

Maar in 2009 liep het grondig fout… niet met de prestatie van de duiven, want Eric maakte er een knaluitslag van met 5 duiven binnen de ‘Top 100 Nationaal’ op Barcelona, en de eerste duif op de 5° stek Nationaal… ook de jaarlingen deden het briljant vanuit Soustons! Op verzoek van de KBDB werd hij echter zowel op Barcelona als Soustons uit de uitslag genomen… wegens geen hoklijst ingediend, en dus ook geen lid van de KBDB 2009 op moment van inkorving Barcelona! Een administratieve fout, die Eric Herbots prompt in orde bracht… bij de inkorving van Soustons was de hoklijst en het dubbel lidgeld (bij te late indiening hoklijst) reeds naar de KBDB overgemaakt… voor de lossing van beide vluchten was alles reeds in orde! Toch kwam hij niet op de uitslag… Eric trok daarom richting burgerlijke rechtbank, en kreeg daar nu bijna 2 jaar na datum gelijk van de rechter. Zijn duiven van Barcelona en Soustons moeten terug in de uitslag opgenomen worden… Eric werd over gans de lijn vrij gesproken, en dient in ere herstelt. De rechter baseerde zijn uitspraak op het feit dat Eric door de KBDB nooit werd gehoord, en dat de duiven door alle partijen altijd gekend zijn geweest, waarvan hij trouwens alle eigendomsbewijzen kon voorleggen.

Er klonk een tevreden Eric Herbots aan de andere kant van de telefoon. Eindelijk, gerechtigheid is geschied, klonk het. Jammer dat het zover is moeten komen, er heeft mij vanuit de KBDB nooit iemand gecontacteerd daaromtrent…  niet gebeld, gemaild, geschreven of gesproken, ook niet omtrent het betalen van mijn lidgeld voor de hoklijst of zo. Was dit gebeurd, dan had ik alles meteen in orde gebracht, was het nooit zover moeten komen. Akkoord, dat van die hoklijst was mijn fout… maar het is niet omdat iemand ergens 1 of 2 dagen te laat is met de betaling (na inkorving Barcelona), dat ze hem daarvoor moeten buiten gooien. Mocht dit gebeuren in het dagelijkse zakenleven, dan ligt binnen de kortste keren de ganse wereldeconomie plat, aldus nog Eric Herbots. Eric had op dat moment ook de 2e + 3e asduif in het ‘3-jaars klassement’ op Barcelona (eind 2008) achter zijn naam staan… door dit voorval werd hen alle kans op de titel van ‘Primus Inter Pares’ ontnomen, daarom plaatste Eric hen reeds in 2010 op het kweekhok, zodat hij op dat vlak naar eigen zeggen ook mogelijks sportieve en/of financiële schade kan geleden hebben.

Volgens het vonnis van de rechter deed Eric Herbots dus niets verkeerd, en moeten zijn duiven die binnen de prijzen vielen, terug in de uitslag worden opgenomen.  De uitslagmaker van Cureghem Centre kan dus aan de slag. Tenzij de KBDB hiertegen ‘in beroep’ gaat… wat volgens onze bronnen met grote zekerheid het geval zal zijn. Dit zou wel eens één van de punten kunnen zijn op de dagorde van de ‘raad van bestuur’ van vandaag… wordt beslist vervolgd!