De Geschiedenis van de Belgische duivensport : André Brouckaert - Wervik (BE) : hij zet er het grote mes op.

Bij deze beenhouwer in Wervik, de woonplaats van Vanhee, ben ik voor het eerst op bezoek geweest in 1968, toen Abel Vincke, de kleine kastelein in Geluwe de eerste nationaal won van de verschrikkelijke rampvlucht op Cahors, met een duif van Cattrijsse.

Raoul van Spitael te Doornik won de 2e en Ghislain Hantson te Nukerke de 3e. Meer kwamen er van de vierduizend, op de avond van dezelfde  dag niet door. Hoewel er tijd genoeg geweest was om te pakken want die van Vincke viel tussen zessen en zevenen. Maar zware mist had het  kompas ontregeld en dan moet de sterkste duif naar beneden.


Andrê Brouckaert had al duiven van in 1937, hij was toen vijftien jaar. Zaken zijn bij hem altijd voor de duiven gegaan, zodoende kon hij pas in de jaren zestig, na het overlijden van zijn vader, overschakelen op wat verder van huis. Hij zorgde dat hij duiven kreeg van Cattrijsse, zijn  konfrater Descamps-Vanhasten en Vanhee. Vooral van deze laatste.
In '68 won hij op één dag de eerste van Poitiers 1287 duiven en de tweede van Montauban nationaal 1735 duiven. Dat André een heel grote worden zou, kondigde zich al aan op Brive nationaal in 1969, hij won daarop: 4 22 28 38 205 370 en 637, tegen 3083 duiven.
Evenals Bostijn in het begin, mocht men hem het etiket opplakken van de "eeuwige tweede", vijfmaal trok hij dat nummer: 2 Montauban, 2  Cahors, 2 Tulle, 2 Tulle en 2 St. Vincent. Maar als je er zo dikwijls zo dicht bij zit, volgen er dichtere...
Ik geef maar meteen een reeks vroege prijzen; 2 nationaal Cahors 1971: 2190 , duiven, 11 nationaal Narbonne 1974: 1276 duiven, 2 en 5 nationaal Tulle 1975: 3148 duiven, 12 en 37 Bordeaux nationaal 1975: 522 duiven, 29 Brive nationaal 1976: 6832 duiven, 38 Limoges nationaal 1976: 5299 duiven, 6 nationaal Tulle 1976: 2818 duiven, 32 nationaal Brive 1977: 6137 duiven, 62 nationaal Cahors 1977: 4372 duiven, 73 nationaal Montauban 1977: 1779 duiven 77 nationaal Limoges 1977: 9674 duiven, 93 nationaal Barcelona 1977: 10.502 duiven, 2 Tulle nationaal 1977: 2628 duiven, 41 en 70 nationaal La Souterraine in 1978: 5692 duiven, 22 nationaal Brive in 1978: 5571 duiven, 4 en 14 nationaal Montauban in 1978: 1996 duiven, 77  internationaal Barcelona 1978: 11.131 duiven, 2 nationaal St. Vincent in 1978: 4835 duiven, 26 en 35 nationaal Montauban 1979: 3224 duiven, 73  internationaal Barcelona 1979: 12.201 duiven, 14 internationaal Narbonne 1979: 1986 duiven, 10 en 25 nationaal St. Vincent in 1979: 4930 duiven, 20 internationaal Perpignan in 1979: 1596 duiven, 18 nationaal Barcelona in 1980: 6660 duiven en EERSTE ereprijs nationaal St. Vincent 4307 duiven met een uur vooruit in 1980, met de beroemde - "Trimard"

"Er zijn mensen" zei André, "die gemakkelijker vijf tweeden nationaal winnen dan één eerste!" Bij Cattrijsse in hun grote tijd lag dat anders. Als
die één vroege duif durfden te pakken was het de eerste nationaal... Vanbruaene idem dito, een mens moet geluk hebben. André durft op een  crack geld zetten. Poulen gelijk Vanhee of Lietaer doet hij niet. Zijn beste twee duiven zijn de "Monsieur" een honderd percent Vanhee en de "Trimard", langs vaderszijde een Vereecke langs de kant van de moeder een Descamps-Vanhasten. Hij kocht ze als jonge duif en maakte er een koppel kwekers van.  De "Monsieur" 72-3380551 is een kleinzoon van de "Monsieur Vooruit" van Vanhee: 2 nationaal Brive, 4 nationaal Brive, hij was zelf een zoon van 1 nationaal Libourne. Naast talrijke andere prijzen, maar meer in de richting van de staart, won de "Monsieur" van Brouckaert o.a.: 2 nationaal Tulle 3148 duiven, 29 nationaal Brive 6832, 38 nationaal Limoges 5299, 6 nationaal Tulle 2818, 32 nationaal Brive 6137, 2 nationaal Tulle 2628 duiven. Hij  won 469.000 Bfrs. Met zo'n duif had het veel meer kunnen zijn, maar dan had hij geld moeten zetten als Vanhee of bijv. André Lietaer te Rekkem  op zijn "Limoges" en op zijn "Zemer".

De wonderduif "Trimard"
De "Trimard" 74-3415102 won: 77 internationaal Barcelona 1978: 11131 duiven, 74 nationaal St. Vincent 4835 duiven, 18 nationaal Barcelona 6660
duiven en 1e nationaal St. Vincent met een uur vooruit.
Ik denk dat André Brouckaert, bekeken over de laatste tien a twaalf jaar even sterk is geweest als Denijs of Lietaer en dat waren al "Nationale kampioenen". In de Walen hoeft hij er, mijns inziens, over dezelfde periode maar drie of vier te laten voorgaan, in de Vlaanders nauwelijks een half dozijn.
Voortgaande op de weg die hij is ingeslagen, zal er duchtig met hem afgerekend moeten worden. Zijn "Trimard" is naar het land van de Rijzende Zon gegaan voor een som geld, in de orde van grootte van de "Marnix" van Depraetere-Delorge en de "Witslager" van Desender. Vlakt ook de  "Rode" St. Vincent van Jef den Ouden te Halsteren bij Steenbergen en de "Barcelone" van Paul Gilmont te Houdeng niet uit. Voor raven van de witte kleur worden nog altijd veel blauwe brieven neergeteld.
In Taiwan dit even terzijde wordt tegenwoordig op sommige concoursen ontzettend hoog gepould. Duivenspelers uit dat land waren in oktober  1983 in California, waar ik met ze gesproken heb. Zij vertelden mij dat belangrijke Chinese zakenlieden uit Bangkok belangstelling aan de dag  legden om daar, met nazaten van hun eigen kwekers, aan deel te nemen. Het had nogal wat voeten in de aarde, maar er werd aan gewerkt. Op  verzoek van een hunner was ik, acht maanden tevoren naar Indo-China gevlogen voor een bespreking met een voorname Chinees, die in België of Nederland wilde gaan mee spelen. Het werd Nederland en de plannen namen vaste vorm aan. Er werden hokken gebouwd in Zwijndrecht en  ze werden bevolkt met jonge duiven, geselecteerd en aangekocht door schrijver dezes, op een leeftijd van vier weken. Zij werden ingezet in  afdeling C en bleken, vooral op de eindvluchten behoorlijk mee te kunnen. Welke vlucht dit experiment verder nemen zal, kan ik niet beoordelen  omdat de samenwerking inmiddels werd beëindigd.
Maar wat ik verwacht had, is gebeurd. Een andere Chinese zakenman uit Bangkok, heeft een groot en bekwaam kampioen: André Lietaer te  Rekkem in de arm genomen om, in België, serieus te gaan samenspelen op de fond. Gezien de mogelijkheden van deze rijke Chinezen en hun  talent van organisatie, heb ik er vertrouwen in dat de opzet slagen zal. Ik wens André toe dat hij er iets groots van maakt!