Steyaert v/d Meerschaut Deinze

85% prijzen op de laatste 5 vluchten met telkens dezelfde 7 duiven.
Clermont (193 km) 158 jongen : 1e-5e-8e-18e-25e-28e 6 /7
Montrichard (438 km) 193 jongen : 6e-8e-19e ...... 5/7
Interprov west vlaanderen 1956 jongen : 24e-28e- 100e ......... 5/7
Tours (448 km) 274 jongen :2e-3e-9e-13e-25e ..........6/7
interprov West vlaanderen 2737 jongen : 3e-9e-47e .........6/7
Tours ( 448 km) 259 jongen :18e-31e-35e .........7/7
interprov west vlaanderen :1501 jongen :76e ...........7/7
Tours (448 km) 235 jongen :2e-11e-16e-20e-27e-32e ........6/7
interprov west vlaanderen :1799 jongen :4e -95e-150e ..........6/7