Direkt zum Inhalt

Roofvogels: Natuurpunt wil helpen zoeken naar oplossingen, maar niet voor de rechtbank

In de zaak rond de roofvogelproblematiek legden we ons oor te luister bij zowel Natuurpunt als de KBDB voor een stand van zaken. Beide partijen denken na over een oplossing maar hanteren een uiteenlopende visie qua aanpak.

“Aangezien Natuurpunt geen roofvogels kweekt en uitzet, kan er dus geen zaak gemaakt worden voor de rechtbank. Natuurpunt wil overwegen of het niet beter is om op de plaatsen met veel reisduiven, geen nestbak voor een slechtvalk te hangen.” Zo zegt Marc Herremans van Natuurpunt.

De KBDB houdt bij monde van nationale voorzitter Pascal Bodengien voet bij stuk: de KBDB gaat met een deurwaarder de nestkasten van slechtvalken controleren op de ringen van de reisduiven.

Dat heel wat duiven het slachtoffer zijn van roofvogels, wordt ook door de natuurverenigingen niet ontkend. Maar dat duivenmelkers dreigen om naar het gerecht te stappen omdat natuurverenigingen roofvogels uitzetten, is voor Natuurpunt een brug te ver. Marc Herremans van de Studiedienst van Natuurpunt: “Natuurpunt kweekt geen roofvogels en zet die ook niet uit. Andere natuurverenigingen doen dat evenmin. Juridisch wordt dat dus een case zonder voorwerp.“

De Nationale KBDB-voorzitter Pascal Bodengien volgt de problematiek op de voet. “Een rechtszaak heeft volgens ons zeker zin. Niet alleen de duivensport, maar ook de jacht en visvangst staan onder druk. Dat blijkt uit gesprekken die we hadden met de Sint-Hubertusvereniging, die de belangen van de jacht behartigt. We zijn van plan om 2 à 3 nestbakken van slechtvalken per provincie te controleren op de ringen van onze reisduiven. Dat zal gebeuren samen met een deurwaarder. Ik heb gehoord dat er in een bepaalde nestbak zomaar eventjes 211 ringen zijn gevonden. We zijn eigenaar van die duiven. We laten de zaak niet los, ook al zit dat nu wat op de achtergrond door de corona-crisis. De politiek moet weten dat we met een groot probleem zitten.”

Constructief

De Nationale voorzitter benadrukt verder dat hij constructief wil praten met Natuurpunt, maar zegt tegelijkertijd dat de KBDB deze zaak niet zal loslaten. Marc Herremans: “Jaarlijks worden er in Vlaanderen door duivenmelkers honderdduizenden ‘reisduiven’ gekweekt en losgelaten in de natuur, weliswaar in de hoop dat ze terugkeren naar hun hok. Maar dat is niet gegarandeerd om diverse redenen, waarvan roofvogels er één kunnen zijn. De duivenbonden roepen hun leden op om duiven die slachtoffer werden van roofvogels te fotograferen en te rapporteren. De informatie die de duivenmelkers nu verzamelen wordt wel interessant wanneer ze een patroon aantonen: bijvoorbeeld in tijd (in welke maanden vallen de meeste slachtoffers?) of ruimte (waar worden de meeste duiven gepakt?). Of misschien zijn bepaalde kleurvariëteiten van duiven gevoeliger voor predatie? Als de duivenbonden dan bovendien een kaart kunnen maken van waar de grootste concentraties gekweekte duiven aanwezig zijn in Vlaanderen, dan zou er wel overwogen kunnen worden of het niet beter is om op die plaatsen geen nestbak voor een slechtvalk te hangen.”

Pascal Bodengien: “Allemaal goed en wel, maar het gaat hier ook over haviken en sperwers. De roofvogels richten ware ravages aan onder onze reisduiven. En daar zijn we hoogst ongelukkig mee. We willen graag tot een deugdelijke oplossing komen samen met de natuurverenigingen, maar die moeten dan wel redelijk zijn.”


Volgens de KBDB zijn er intussen al 326 concrete meldingen binnen van slachtoffers van roofvogels. 

Tuimelaars

De Studiedienst van Natuurpunt heeft overigens ook een onverwacht voorstel tot oplossing in petto: “Een van die basisregels is dat soorten die talrijk of minder slim of rap zijn, meer risico lopen opgegeten te worden. Tenzij je slimmer bent dan de roofvogels. Zo zijn er misschien mogelijkheden om de duurdere duiven in een groep te beschermen door ze te laten uitvliegen samen met duiven die meer de aandacht trekken (door kleur of gedrag). Het loont de moeite om hier mee te experimenteren. Als je bijvoorbeeld duiven van het ras tuimelaar loslaat rond een hok samen met andere duiven, trekken die gek vliegende tuimelaars zodanig de aandacht dat roofvogels hier wellicht eerst op focussen, waardoor de andere gespaard kunnen blijven. Roofvogels jagen overigens niet constant. Wie pal onder een nest slechtvalken woont, kan door ze te observeren weten wanneer ze net gegeten hebben en het uitlaten van de duiven daarop afstellen.”

Rechtszaak

Of de KBDB effectief naar de rechtbank stapt, valt nu af te wachten. Pascal Bodengien is alvast categoriek: “Het kan niet dat we onze duiven zomaar laten afslachten door de roofvogels. Het gaat hier om de hobby van bijna 20.000 duivenliefhebbers. Dat de natuurverenigingen geen roofvogels uitzetten, daar hebben we intussen vanuit Nederland heel andere geluiden over gehoord.”