Direkt zum Inhalt

ZLU wil Euregio competitie nieuw leven inblazen

Tijdens de kampioenenhuldiging van de Limburgse Fondclub onlangs in Zonhoven, werd door liefhebbers de wens geuit om het Euregio spel opnieuw op de kaart te zetten. De ZLU neemt hierin nu het voortouw.

Beste sportvrienden,                                                                                                                       

Jaren geleden is het Euregio spel Maas-Rijn in het leven geroepen om de liefhebbers uit deze regio een interprovinciaal spel van allure te bieden waarbij de prestaties op waarde geschat kunnen worden.  Helaas moeten wij constateren dat aan dit spel slechts door een beperkt aantal liefhebbers wordt deelgenomen. Ook blijken veel liefhebbers niet te weten dat tijdens de Sterrenshow van de ZLU de kampioenen van het Euregio spel worden gehuldigd.   

Tijdens de kampioenen Huldiging van de Limburgse Fondclub, onlangs in Zonhoven, is met enkele liefhebbers hierover gesproken en de duidelijke wens geuit het Euregio spel opnieuw op de kaart te zetten.

Gezien de achteruitgang van het aantal liefhebbers in de regio, de toename van het aantal duiven in de westelijke regio’s en met name de toename van het westelijk gelegen Franse contingent, komen de oostelijk gelegen regio’s tijdens de internationale vluchten steeds meer in de verdrukking en het belangrijkste de prestaties van de liefhebbers en duiven uit onze regio worden niet meer op waarde gewaardeerd.                                                                             

Het Euregio spel zou hier verandering in kunnen brengen bij voldoende deelname, publiciteit en internationale aandacht. 

Tijdens de bijeenkomst in Zonhoven heeft de ZLU toegezegd het voortouw hierin te nemen en in januari 2020 een bijeenkomst te organiseren om te onderzoeken hoe we  gezamenlijk de Euregio in het voorjaar 2020 een nieuwe boost te kunnen geven.

De 3 regio besturen zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd!

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.