Kampert & zn (Kootwijkerbroek, NL) zijn de trotse bezitters van de Beste Jonge Duif Midfond Nederland (3 prijzen) bij de PIPA Ranking

Vader Evert en zoon Everard hebben met Lady Blits een ware topper in huis. Naast haar 1e plaats in de categorie Beste Jonge Duif Midfond pakt zij nog een hele reeks topklasseringen en dit zowel op de wedvluchten als bij de verschillende asduiftitels.


Everard (l) en Evert (r) Kampert

De combinatie Kampert & zn bestaat uit vader Evert (52 j) en zoon Everard (28 j). Evert is gehuwd met Jannet en is vader van drie zoons en een dochter en tevens trotse grootvader van vier kleinkinderen. Reeds 28 jaar is hij mede eigenaar van een middelgroot interieurbouwbedrijf (Van Vliet Interieurmakers in Barneveld). Naast de duivensport beleeft Evert heel veel plezier aan zijn kleinkinderen, zijn twee honden en het vertoeven in de natuur. Zoon Everard is sinds vijf jaar gehuwd met Liesbeth en zij zijn de trotse ouders van een zoon en een dochter. Everard is eigenaar van een meubelspuitbedrijf. Naast de duivensport is ook vissen een hobby van Everard. Zo'n 40 jaar geleden kreeg Evert van een collega van zijn vader de eerste postduiven. Deze kreeg hij als vervanging van de door roofvogels opgegeten sierduiven (roofvogels overlast is van alle tijden). Everard is reeds vanaf zijn 2e jaar op de hokken van zijn vader te vinden. Vooral de laatste jaren is hij de drijvende kracht achter de combinatie en heeft zoals hij dat zelf zegt een bloedhekel aan verliezen. De oude duiven worden veelal door Evert verzorgt terwijl Everard de jonge duiven en de kwekers voor zijn rekening neemt. Daar zowel Evert als Everard beiden een drukke baan hebben met vaak onregelmatige werktijden heeft ook Evert zijn vrouw Jannet een belangrijke rol bij de dagelijkse verzorging. Het loslaten en binnenroepen van de verschillende ploegen tijdens het vliegseizoen wordt meestal door haar gedaan. Daarnaast is er indien nodig ook altijd huisvriend Wilrik Westerlaken waarop indien nodig altijd een beroep kan worden gedaan.

De voorkeur van de combinatie gaat uit naar de dagfondvluchten met de oude duiven en de fondclubvluchten met de jongen. Op deze vluchten probeert men dan ook te pieken en de vitesse- en korte midfondvluchten zijn dan ook van minder belang. Het vliegseizoen wordt aangevangen met 60 vliegduiven (30 doffers en 30 duivinnen) die van begin mei tot eind september op nest worden gespeeld. In eerste instantie werd uit tijdgebrek voor het nestspel gekozen maar gezien de successen (asduiven en kopprijzen) is men dit blijven doen. Ook de ±80 jongen die worden gekweekt voor eigen gebruik worden niet gescheiden en zitten eveneens tot eind september bij elkaar. Daarnaast beschikt men nog over 12 kweekkoppels (en 10 voedsterkoppels). Ook uit de vliegduiven wordt in december een ronde jongen gekweekt. Hierna worden ze even gescheiden waarna ze vanaf 1 mei op nest worden gespeeld. Dat er met bovenstaande methode uitstekend wordt gepresteerd bewijzen een aantal mooie prestaties van de laatste twee jaar:

Duffel   7.366 d.: 1-2-3-4-5-11-13-18-19-30-59-64-65-78-96-103-etc.
Roye    2.693 d.: 1-2-9-19-32-33-42-44-74-78-86-88-92-103-etc.
Lessines  3.688 d.: 1-17-29-32-35-36-48-53-63-74-83-89-90-106-etc.
Pt.St.Max. 2.208 d.: 1-8-10-11-13-14-16-22-24-34-35-62-66-79-80-86-115-etc.
Niergnies 2.389 d.: 1-7-13-26-27-28-36-37-68-76-80-83-85-87-114-etc.
Roye    1.859 d.: 1-9-36-38-46-48-50-97-129-etc.
Nanteuil  1.474 d.: 1-13-25-34-93-119-etc.
Melun    954 d.: 1-10-38-86-87-104-etc.
Chateauroux 740 d.: 1-7-13-49-etc.

De stamopbouw

De oude lijn die aan de basis staat van de huidige successen stamt vooral uit een doffer die in 2005 werd aangeschaft bij 7-voudig wereldkampioen biljarten en tevens topliefhebber Hans Vultink (Eibergen, NL). Verder zijn ze heel goed geslaagd met duiven van Harrie Kennes (Hapert, NL) en dit vooral uit zijn 10 (4x teletekst) en de 400 (1e Nat. midfondduif Nederland). De vader van Olympic Dafne (3e Olympiade duif 2017, 8e Asduif Oud en 8e Asduif Midfond PIPA Ranking 2016)  van Evert en Everard heeft als vader een doffer uit de 10-lijn van Harrie Kennes. Naast de goede duiven die zij hebben gehad hebben zij ook veel geleerd van Harrie. Momenteel worden er ook enkele duiven getest van Thomassen en van Es (Elsloo) en ook dit zorgde met o.a. 8e NPO Chateauroux 2018 al voor de nodige successen.  De laatste jaren zijn er ook enkele duiven van vriend Adri Blitterswijk (Elst, NL) toegevoegd aan het kweekhok. Met name 2 broers (Magic Blits en Super Blits) uit zijn superkoppel 886x406 zorgen voor grandioze successen en zijn dan ook de absolute stamdoffers op de hokken in Kootwijkerbroek.

NL13-1006812 Magic Blits is o.a. vader van:

NL14-1599325 Blits   : 4e Asdoffer WHZB 2015
NL18-1579674 Lady Blits: Beste Jonge Duif Midfond PIPA Ranking 2018
            : 6e Olympiade duif jong 2019
            : 7e Asduif jong FCI/De allerbeste 2018
            : 11e Asduif Jong PIPA Ranking 2018
            : 1e Duifkampioen jong Fondclub Gooi en Eemland 2018
            : 1e Duffel 7.396 d.
            : 1e Roye 1.721 d.
            : 1e Nanteuil 1.474 d. (tevens 3e NPO 5.104 d.)
            : 2e Roye 2.689 d. (tevens 14e NPO 6.983 d)
            : 4e St. Quentin 1.462 d.
            : 7e Tienen 824 d.
            : 9e Niergnies 4.264 d. (tevens 21e NPO 12.644 d)
NL16-1201066 New Blits : 1e Duffel 7.396 d.

NL14-1737189 Super Blits is o.a. vader van:

NL17-1768669 Adri's Blits: 7e Beste Jonge Duif Midfond PIPA Ranking 2017
             : 11e Nat FCI Ranking Jong 2017
             : 30e Asduif Jong PIPA Ranking 2017
             : 1e Roye 2.693 d.
             : 7e Niergnies 2.389 d.
             : 13e Pt.St.Max. 2.208 d.
             : 14e Melun 1.622 d.
Wonder Blits       : 1e Niergnies 2.389 d. (tevens 4e Prov. 8.605 d)etc.
             : 14e Pt.St.Max 2.208 d.
en vader van       : 3e Niergnies 1.768 d.
             : 16e Pt.St.Max 2.208 d.
             : 32e Roye 2.693 d.

Zoals u ziet kunnen we Magic Blits en Super Blits met recht topkwekers noemen. Naast Lady Blits (Beste Jonge Duif Midfond 2018) zullen we ook Blits (4e Asduif WHZB) en Adri's Blits (7e Beste Jonge Duif Midfond 2017) eens wat nader gaan bekijken.

NL18-1579674 Lady Blits, Beste Jonge Duif Midfond PIPA Ranking

Bij deze Lady Blits zien we in de afstamming zowel de hierboven genoemde Magic Blits van Adri Blitterswijk als ook de succesvolle lijn van de 10 en 400 van Harry Kennes. De volledige pedigree van Lady Blits kunt u hier bekijken. Met de onderstaande prestaties eindigde zij als Beste Jonge Duif Midfond 2018 (3 prijzen):

1e Roye   339 km 1.859 duiven
3e Nanteuil 392 km 5.104 duiven
2e Roye   339 km 2.689 duiven

Naast deze prijzen won zij ook nog een 9e Niergnies (4.264 d)

NL14-1599325 Blits, 4e Asdoffer WHZB 2015

Blits en de hierboven genoemde Lady Blits zijn halfbroer en halfzus en komen beiden uit Magic Blits. Ook deze Blits wist wat kopvliegen was en werd o.a. 4e Asdoffer WHZB 2015 met de volgende prijzen:

 4e St. Quentin  306 km 1.462 duiven
28e Pt.St.Maxence 384 km 2.379 duiven
34e St. Quentin  306 km 2.530 duiven
47e Pt.St.Maxence 384 km 5.499 duiven
48e Pt.St.Maxence 384 km 5.053 duiven

NL17-1768669 Adri's Blits, 7e Beste Jonge Duif Midfond PIPA Ranking 2017

Als laatste duif ziet u hier Adri's Blits en hij is een zoon van die andere superkweker Super Blits. Als jong werd hij 7e Beste Jonge Duif Midfond (3 prijzen) met de volgende prijzen:

 1e Roye     339 km 5.110 duiven
13e Pt.St.Maxence 384 km 2.208 duiven
 7e Melun     442 km  919 duiven

Tot slot

Sinds een aantal jaren spelen Evert en Everard niet meer voor een generaal kampioenschap en zijn zij zich meer gaan specialiseren op hun favoriete onderdelen dagfond en fondvluchten voor jonge duiven. Gezien het aantal 1e prijzen en asduiftitels in de verschillende nationale rankings zijn zij hierin ruimschoots geslaagd. Beiden kunnen we gerust rangschikken onder de fanatieke liefhebbers die alles zo goed mogelijk trachten te doen maar door hun drukke banen is dit welk eens moeilijk. Heel blij zijn zij dan ook met de hulp van Jannet en Wilrik Westerlaken. Deze gedrevenheid, in combinatie met de topduiven die hen werden gegund door Harry Kennes en Adri Blitterswijk hebben Evert en Everard al vele mooie prestaties en asduiftitels gebracht met als voorlopig hoogtepunt "Beste Jonge Duif Midfond Nederland 2018 (3 prijzen)".