KBDB is formeel: alle vlieg- en kweekduiven moeten ingeschreven zijn op naam van de liefhebber

“Het is verboden om deel te nemen aan wedvluchten of andere KBDB-activiteiten met duiven die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber." Dat staat in het (aangepaste) Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement.

Het volstaat dus niet langer om enkel over het eigendomsbewijs te beschikken. De KBDB zal inbreuken bestraffen door de duif uit de klassering te nemen en verbeurdverklaring van de gewonnen prijs.

Voor de opmaak van de correcte uitslagen is voor het WPROL zondermeer een must dat de ringnummers gekoppeld zijn aan het hok als de duif wordt ingekorfd. Op de module verdwaalde duiven op de website van KBDB kan de liefhebber probleemloos nagaan of de duif correct door hem kan gespeeld worden. Ter verduidelijking: het bezit van het eigendomsbewijs volstaat dus niet, de duif moet ook werkelijk op naam van de liefhebber staan.

Boudewijn De Bosscher, voorzitter van het Nationaal Sportcomité is formeel: “Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber. De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving. In tegenstelling tot wat ik eerst meedeelde, moeten wel degelijk alle duiven (dus ook de kwekers) op naam van de liefhebber staan."

In het bewuste Artikel 112 van het Sportreglement staat ook: “Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB." Nogmaals: op het hok worden zowel de speelhokken als de kweekhokken bedoeld. 


Het eigendomsbewijs volstaat niet meer om aan wedstrijden deel te nemen.

Mutatie
De betreffende originele eigendomsbewijzen dienen verplichtend bij de aanvragen te worden gevoegd.

Klik hier voor het mutatieformulier.