Persmededeling KBDB West-Vlaanderen: lossingen Arras

Door de ongunstige weeromstandigheden van de voorbije periode werden de weekvluchten op Arras geen succes. Veel jonge duiven konden nog niet worden opgeleerd. Gezien er nu ook voor zondag grote warmte en oostenwind voorspeld wordt gaat men de lossingen te Arras in 2 sectoren laten plaatsvinden.

De verdeling van de lokalen wordt als volgt bepaald:

  • Alle lokalen gelegen in de zone A1 worden gelost onder W1
  • Alle lokalen gelegen in zone A2 worden gelost onder W2 (10 minuten later dan W1)
  • De lokalen dienen W1 of W2 op de etiketten te vermelden bij het lossingsuur

De KBDB hoopt dat men beseft dat dit alles ondernomen wordt om het welzijn van de jonge duiven te bevorderen en verliezen te beperken. Gelieve er rekening mee te houden dat er, indien de weersomstandigheden het toelaten, ook vroeger dan normaal gelost kan worden gezien de voorspelde warmte.