Mooie opkomst voor 30e (en laatste?) editie Actie Zorgenkind

Op zondag 27 oktober was het hoogdag in Limburg. Met stip staat de laatste zondag van oktober aangeduid in menig agenda van duivenliefhebber voor Actie Zorgenkind.

Wat ooit begon, mede onder impuls van Pros Roosen zaliger, als een actie om de duivensport te promoten én de kinderen die het moeilijker hebben in onze maatschappij een extraatje aan te bieden, mocht rekenen op een mooie opkomst.

Amicaal

Al snel werd duidelijk dat het toenmalige comité een evenement stichtte dat haar weerga niet zou kennen. Wat zoetjes aan begon, groeide al snel uit tot een waar succes.
We moeten het niet onder stoelen of banken steken, er komt heel wat organisatorisch talent bij kijken om zo’n dag te organiseren. De afgelopen drie decennia werden duizenden kilometers rondgereden om duiven op te halen op ontelbare tophokken uit binnen- en buitenland. Amicale vergaderingen, al dan niet gepaard met pittige gedachtegangen, waren onontbeerlijk om Actie Zorgenkind te laten voortduren. Vrijwilligers die enkele uren wilden spenderen aan het goede doel vond men en werden gekoesterd.

Formule

De gehanteerde formule, per schriftelijk opbod voor de ‘kelderverkoop’ en het Amerikaans veilen voor de A-verkoop, werd bovendien enorm gesmaakt. Steeds blonken er meer dan honderd toppertjes van al dan niet Limburgse lokale en provinciale kampioenen in de kelder van zaal Kermeta. Iedere bezoeker kon, in gezelschap van collega-duivenmelkers, in alle rust de duiven keuren of ontleden. Er werd gewikt en gewogen, soms zelfs gestreden om toch maar dat ene duifje te kunnen bemachtigen. Zeker als de speaker de laatste minuut begon af te tellen, werd de pen nog snel gehanteerd om een bod te verhogen, gepaard met brede rug om hun toekomstige investering veilig te stellen. Ook dat was Actie Zorgenkind.

De veilingmeester, ooit nog geleid door Filip Herbots, later door Dirk Leekens, slaagde keer op keer om de A-verkoop, een sterrenpracht van topschenkingen, aan de melker te brengen.

Vereerd

Laat ons eerlijk zijn: kampioenen, van welk kaliber dan ook, worden vaak aangeklampt om een bon of een duifje te schenken. Hetzij voor een festijn, een lokale duivenmaatschappij, een viering. Soms zijn er Sinterklazen, soms zijn er negatieve antwoorden. Maar op de een of andere manier is 99 procent van deze kampioenen vereerd dat ze gevraagd worden voor Actie Zorgenkind, omdat men weet dat de opbrengst integraal naar de kinderen gaat. Straffer nog: dikwijls dienen kampioenen zich spontaan aan.

Ook de kleinere champs, waar de ‘grote’ niet zonder kunnen, zijn steeds bereid om iets van het beste te schenken. Het zijn niet enkel winnaars in het duivenpeloton, maar ook in hart. Soms wachtte het comité de zware taak om een triage uit te voeren. Niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Enkel het beste van het beste voor Actie Zorgenkind.

Pax Columba

Net zoals in iedere werking, of voor ieder evenement, is het geen evidentie om de doelgroep en potentiële kopers te bereiken. Vroeger bulkte de duivenmelkersbrievenbus, in binnen- en buitenland, uit van magazines, duivenkrantjes,… Heden zijn er gelukkig nog enkele sterkhouders die de liefhebbers verblijden met straffe reportages, overzichten en kritische duivenbonen. Met de komst van het internet boomde de verslaggeving over onze sport: uw duivenhok gekend aan de andere kant van de wereld. Ook enkele mediagroepen berichten, al dan niet wekelijks, over het reilen en zeilen binnen de sport.

“Waar er ruimte is voor concurrentie, is er zeker plaats voor goede doelen”, kwamen we ter ore. Steevast wordt er reclame voorzien voor Actie Zorgenkind, of dient een site haar pro deo medewerking aan.

Deze Actie mag zeker geen uithangbord worden van makelaar x of site y. ‘Zorgenkind’ is van de liefhebbers vóór de kinderen, niet voor individuen of commercieel instituut. Natuurlijk mag reclame en medewerking niet als vanzelfsprekend beschouwd worden en is men respectvol en dankbaar voor publicaties, online en gedrukt.

Essentieel

Liefhebbers, sympathisanten, vrijwilligers, neem even de tijd… Kijk eens goed om je heen… Bewonder je kinderen en kleinkinderen. De guitige blikken, het speelse, hun ontwikkeling, de glimlachjes, hun levenslust,... Zonder moraliserend te willen zijn: prijs je gelukkig dat ze gezond zijn.

Actie Zorgenkind zorgt ervoor dat organisaties, die draaien op soms enge subsidies en giften, een extraatje krijgen. Op deze manier kunnen ze de kinderen die het meer dan broodnodig hebben een duwtje in de rug geven. De essentie was, is en blijft: de kinderen. Immers, wie de kinderen heeft, heeft de toekomst!

Toekomst

De vraag is ‘Kan Actie Zorgenkind blijven bestaan?’ Nadenken, brainstormen, ideeën opperen,… Dat kan nooit kwaad. We kunnen, neen, mógen dit nobel initiatief niet verloren laten gaan. Enkele aftoetsende gesprekken zitten in de pijpleiding. Denkers, doeners en donateurs zijn altijd welkom op actie.zorgenkind@gmail.com.

Tot slot: de allergrootste erkentelijkheid aan de talloze vrijwilligers, vaste medewerkers, sponsors en het comité dat jaar na jaar een mooie som mochten verdelen. BEDANKT!

De uitslag van de tombola van de edtiei in 2013 kunt u hier vinden.