Menten Ronny - Rummen

Hok Ronny Menten, Rummen - B (2008)

 

 

Het Rummense hok heeft in een vrij korte tijdspanne zich een plaats verzekerd aan de nationale top van het halve fondgebeuren. Zeker en vast geen sinecure als je weet dat in het meest oostelijk gedeelte van de Vlaams-Brabantse provincie, wekelijks de lat vrij hoog ligt.
Topkolonies zoals de familie Herbots, Van Lint Michel, Lambrechts-Lismont en Vandersmissen & Zoon hadden ongetwijfeld een stimulerende invloed bij de opkomst en de verdere uitbouw van de duivekolonie "Ronny Menten". Het spreekwoordelijk verhaal van veel vallen en opstaan was duidelijk niet op het lijf geschreven van Ronny. Er zijn inderdaad uitzonderingen en om het met een sportgezegde te zeggen
"Wat goed is komt snel bovendrijven".
Exact tien jaar geleden maakte Ronny werk van de definitieve opstart van zijn duivensportcarrière. De eerste duiven onder de pannen kwamen van dorpsgenoot Steenbergen Georges, een man welke zwoer bij de oerdegelijke kwaliteiten van de Gommaire Verbruggen-duif. Vervolgens werd in 1998 een ganse ronde van het beste uit het beste bij gouwgenoten Lambrechts-Lismont aangekocht. Drie opéénvolgende seizoenen werd erbij de Kortenaakse allround -formatie aangeklopt. In de loop van de voorbije seizoenen zou overduidelijk blijken dat het een gouden zet betekende in de uitbouw van een succesverhaal.
Deze basis werd de voorbije jaren op een doordachte wijze aangevuld met een aantal gerichte aankopen van rechtstreekse duiven van de Gebroeders Herbots (Halle-Booienhoven); Deno-Herbots (Leefdaal) Bolting Werner, Limbourg Eric (Brussegem) en tenslotte Robert Van Eycken (Erps-Kwerps).

De gestructureerde aanpak bij de uitbouw en samenstelling van zijn kweekhok waren duidelijk niet vreemd aan het behalen van een hoogstaand lijstje aan impressionante overwinningen geboekt in groot gezelschap.
Wat bijvoorbeeld te zeggen omtrent het winnen van o.m. de
- 1ste
semi-nationaal Châteauroux 2001;
- 1ste provinciaal Chateauroux 2002;
- 2de provinciaal Brabant Jarnac;
- 2de Provinciaal Brabant Blois 2004;
- 1ste provinciaal Le Mans terwijl uit Bourges in 2005 vijf en in 2006 zes duiven binnen de top honderd van de nationale uitslag geparkeerd werden.

Het afgelopen seizoen werd de lijn van de voorbije jaren succesvol doorgetrokken.
Het lijstje aan eerste prijzen tikte mooi aan met volgende overwinningen.
1ste Bourges-(1243d.)
1ste Bourges-(3.139d)
1ste Bourges-(10.995d.)
1ste Toury-(454d.)
1ste Toury-(1.140d.)
1ste Toury-(1.722d.)
1ste inteprovinciaal Toury (2009d.)
1ste Argenton-(299d.)
1ste Souilliac-(92d.)
1ste Melun-(375d.)
1ste Melun-(589d.)
1ste Argenton- (91d.)

Op provinciaal vlak werden de volgende in het oogspringende resultaten geboekt:
Toury :-2009 jonge-1ste (51/73)
Bourges :-6.351 jonge.-2-24-25…….
Argenton :-890 oude-2de……
Brive :-1185 oude :-3-13-34-…..(8/10)
Gueret :-2157 jonge :-13-26-32-33-35-48-50-62-
Cahors :-514 oude-15-34-35-47-49
Issoudun :-1.722 jaarse-5-8-26-37-
Montlucon :-1.386 oude-14….
Argenton :-1.745 jaarse-12……
Blois :-1.107 jaarse-5……
Soulliac :-454 oude-9-38-40-67-71-84-110-133…. (8/10)
Châteauroux :-900 jaarlingen-12ste…..
Argenton :-3.774 jonge-13-58-66…….

"De Nationale Top 100- ranking aller tijden" van de kolonie" werd aangevuld met:
2de-35ste-39ste-69ste nationaal Zonaal C Bourges;
18de nationaal Bourges 9ste-40ste-45ste nationaal Zonaal C Argenton.
59ste nationaal Argenton;
80ste-97ste nationaal La Souterraine
52ste-61ste nationaal Zonaal C La Souterraine ;
Duivenland stond er bij en keek er naar.

"Bedankt Ma en Pa".
Zonder de dagdagelijkse inzet van vader en moeder Menten zou het topniveau waarop zijn kolonie reeds een aantal jaren drijft, ondenkbaar, zeg maar onmogelijk zou zijn want iedere dag is het werkendag. De duivenpopulatie te Rummen telt een dertigtal uitgeselecteerde kweekkoppels ondergebracht in afzonderlijke boxen. Stipt met Sinterklaas worden ze gekoppeld en mogen elk drie koppels jonge duiven grootbrengen.
Tien top -kweekkoppels doen er nog een ronde bij. Wetenswaardig is tevens dat er nooit uit de vliegduiven wordt gekweekt. Gevraagd naar het "Hoe en het Waarom" van dit gegeven stelt onze gastheer dat men niets moet gaan zoeken achter dit feit en dat dit enkel ingegeven wordt door het gebrek aan tijd.
180 piepers worden er ieder jaar bijééngezet om klaargestoomd te worden voor de nationale vluchten met jonge duiven, welke ieder jaar met rood aangestipt worden in de sportieve agenda. Ze doorlopen een vrij klassieke voorbereiding en leerschool met als enig doel uit te blinken op de vier traditionele nationale vluchten specifiek voor jonge duiven (Bourges-Argenton-La Souterraine en Gueret).
Ze worden verduisterd tot zes weken voor Bourges om na Argenton bijgelicht te worden. Gedurende gans het sportieve seizoen worden zij gespeeld volgens de "schuifdeur-metode", de meest éénvoudige en bovendien minst tijdrovende manier in de zoektocht naar topprestaties. Bij de uiteindelijke sportieve afrekening tellen enkel de resultaten behaald op deze vier klassiekers van de Belgische nationale vluchtkalender.
Alle duiven welke de vier nationale vluchten met succes afwerkten krijgen een plaats op het hok van de jaarse duiven. Deze vereiste is echter niet steeds strikt van aard gezien dit jaar 2/3 van het jonge duivers-bestand de vlucht uit Argenton mochten overslaan wegens de te zware vluchtomstandigheden uit Bourges.
Met het hanteren van de hoger geschetste vuistregels inzake een voortdurende selectie, houdt Ronny reeds een aantal jaren zijn vliegploeg aan oude duiven op een zeer hoog sportief peil.

Speelmethode in functie van de hokken
De gemengde vliegploeg wordt geleidelijk en stapsgewijs opgeleerd om na een aantal opleervluchten met de maatschappij het sportieve seizoen aan te vatten. De speelmethode wordt ingegeven door de indeling van de hokken. De drie hokken werden opgetrokken en/of opgebouwd in functie van de manier waarop de vliegduiven gehouden worden. Telkens op één hok wordt er gespeeld volgens het stramien van het totaal weduwschap, het klassiek weduwschap en het spel met duivinnen met een vaste partner. Deze handelswijze levert geen opzienbaar wekkende prestatieverschillen op. De eerste twee jaar van de vliegcarrière is voor iedere duif normaliter hetzelfde aldus Ronny. De vluchten van de zware halve fond maken hun favoriet speelterrein uit.
Elk één krijgt op een eerlijke en gelijkaardige manier de kans om jaarlijks een mooi prestatielijstje te presenteren dat evenwel dient te getuigen dat de vereiste maatstaven worden ingevuld nl. regelmaat maar vooral regelmaat in het kopvliegen. Vanaf oude duif kan het programma voor sommigen er enigszins anders gaan uitzien. De echte kopvliegers worden op de halve fond gehouden doch een aantal oude duiven wiens basissnelheid afnam worden verkast (en met succes zoals reeds hoger beschreven van deze bijdrage) naar een select kransje van ééndaagse fondduiven.

Optimale gezondheid: een prioriteit in de moderne duivensport.
Om het loodzwaar programma in de best mogelijke omstandigheden te doorlopen wordt er nauwgezet op toegekeken dat ze iedere week in optimale lichaamsomstandigheden de mand ingaan. Wekelijks na thuiskomst ten laatste in de loop van maandag, haalt Ronny de microscoop boven.
Dringt een kuur zich op wordt er niet getalmd, hetgeen eveneens geldt als blijkt dat de koppen niet zuiver op de graad zijn.

2009.-een seizoen om naar uit te kijken
Bevestigen is de boodschap, ieder jaar weer.
2009 wordt niet anders.
Het wordt zekere en vast geen sinecure zeker niet nu de doelstellingen duidelijk werden herschreven. Het zware halve fondgebeuren blijft zeker en vast de komende jaren de hoofdzaak doch de ééndaagse fond zal eveneens een duidelijke rol opeisen.
De resultaten van het afgelopen seizoen opende duidelijke perspectieven met o.m. als uitschieters het behalen van de 26ste nationaal Brive - 16de Nationaal -zone C (5.951d), de 51ste nationaal Zonaal C Soulliac;101ste nationaal Soulliac en 77ste nationaal Cahors Zonaal C;
De inbreng van de Van Eycken-duiven mag dit verband niet onderschat worden. De lijn van de legendarische "Wouter "-topduif bij Devooght met o.a. 1ste nat. Dax, 21 nat. Limoges, 31e nat Limoges en 4e provinciaal Châteauroux (waaruit de 1ste internationaal Marseille te Erps-Kwerps werd getrokken) maakte dat Ronny het afgelopen seizoen uitstekend op het zwaardere werk voor de dag kwam. De "Robert" met zijn 26ste nationaal Brive was ongetwijfeld de blikvanger.
De achterliggende redenen om het de komende jaren ook de fondkalender aan te stippen is het feit dat Ronny opmerkte de bij een aantal steengoede duiven, na als jonge en jaarse duif uitstekend voor de dag gekomen te zijn boven Parijs, werd vastgesteld dat het vermogen om voldoende snelheid te ontwikkelen afnam. Van daar dat vanaf verleden jaar een eerste aanzet werd gegeven bij het samenstellen van een beperkte- maar selecte vliegploeg voor het zwaardere werk. Het succes van de voorbije seizoenen smaakt ongetwijfeld naar meer doch wat mij wel integreert is de vraag "Hoe Ronny het er gaat afbrengen bij zijn eerste deelname aan Barcelona?". Ambities mag hij wel koesteren want met de vier duiven welke nu reeds uitgeselecteerd werden, moet wel het één en het ander mogelijk zijn want we mogen niet vergeten dat deze duivers alle vier,twee jaar op een rij, een vier op vier uit o.m Brive en Cahors. lieten optekenen.
Zonder ongelukken en tegenslag verzorgt de kolonie Menten ook volgend seizoen het spektakel op het nationaal halve fondtoneel.
Binnen enkele maanden weten we meer "Wait and See".