Search

Bosua Kees, "De ‘maestro’ van de Halve Fond in Nederland"

 
Kees en Mevr. Bosua

1e & 2e Nationaal NPO Le Mans ’05 van 120.936 d. !!
1e, 2e, 3e Olympiadeduif Midfond Porto ‘05
1e Nationale Asduif Jonge ‘04
1e Nationaal Kampioen Midfond ‘04
1e Nationaal Kampioen Midfond ‘03

We schrijven zondag 18 december, datum van afspraak met één van Nederlands toonaangevende ‘Halve Fondcoryfeeën’ der jongste seizoenen. Toch dreigt een 2e speldenprik van ‘Koning winter’ nog even roet in het eten te gooien. Ettelijke buien van hagel en stofsneeuw hadden de secundaire wegen gedurende de nachtelijke uren op sommige plaatsen spiegelglad gemaakt, en ook in de ochtenduren vielen her en der nog dergelijke exemplaren uit de lucht, en dit op een lichtbevroren ondergrond. We prezen ons gelukkig dat de strooidiensten bijna overal de nachtelijke kou hadden getrotseerd om de banen goed berijdbaar te houden, anders konden we deze trip wel op onze buik schrijven. De autostrades lagen er perfect berijdbaar bij, en gezien meer en meer opklaringen te voorschijn kwamen, vatten we onze tocht van ruim 150 Km richting Dordrecht, met enige voorzichtigheid aan. Met een klein half uurtje vertraging draaiden we rond de klok van 11 de Oudendijk op, waar ene Kees Bosua woonachtig is. De Oudendijk, het kon niet liegen, want het eerste wat ons opviel waren de grote brede sloten die zich rond de woning van onze gastheer kronkelen, wat meteen een vochtig milieu liet vermoeden… maar verderop meer hierover.

"Simply ‘the best" !!
Wanneer je een reportage kan starten met dergelijke spraakmakende titels, zoals hier, dan besef je al gauw dat je hier niet bij de eerste de beste op bezoek bent geweest. En dat is ook zo, want voor ons zat de absolute ‘Nr 1’ van Nederland op de Halve Fondwedstrijden, namelijk Kees Bosua uit Dordrecht. Al hebben we Kees gedurende de 2u30 die we te Dordrecht doorbrachten, nooit de loftrompet horen zwaaien over eigen prestaties, hem nooit horen beweren dat hij de beste is… integendeel, hij blijft er opvallend rustig onder, misschien wel de nuchterheid zelve, heel goed beseffend dat roem o zo vergankelijk is.
Doch, als er iemand recht van spreken heeft, dan is het toch wel deze Kees Bosua, iemand die al jaren aan de topstaat… die prestaties kan voorleggen die tot éénieders verbeelding spreken… die de jongste jaren ‘stuntprestaties’ op papier wist te zetten, die je als gewone sterveling niet voor mogelijk houdt ! En dit is geenszins overdreven als je volgend erelijstje even onder ogenschouw neemt :
- 1e NATIONAAL KAMPIOEN ‘Midfond’ NPO 2003 !
- 1e NATIONAAL KAMPIOEN ‘Midfond’ NPO 2004 !
- 1e NATIONALE ASDUIF ‘Jonge’ 2004 !
- 4 OLYMPIADEDUIVEN PORTO 2005… nooit eerder vertoond !
- 1e + 2e NATIONAAL uit ‘LE MANS’ 2005 tegen 99.104 duiven… en de 2 snelste duiven van 120.936 deelnemende duiven !!
- 4 x GOUDEN DUIF-WINNAAR NEDERLAND (1997-1998-2000-2002)
… nooit eerder gebeurd !!

Wie nu denkt dat achter deze topsuccessen in de duivensport, een hok met een massa duiven schuilgaat… slaat de bal volledig mis. In volle seizoen zijn hier hoogstens 18 weduwschapdoffers en 18 weduwschapduivinnen aan het werk (meestal staan er zelfs nog enkele bakken leeg), welke meestal uit 80% jaarlingen bestaan. Enkel de toppers overleven de keiharde selectie, en na maximum een 3-tal seizoenen verhuizen ze naar het kweekhok ! Er worden een 120-tal jongen voor eigen gebruik behouden, naast een 30-tal kweekkoppels. That’s it !


Zijn geheim… GOEDE DUIVEN !!
Kees is een man zonder veel franjes, is alles behalve slaaf van zijn duiven. In de winterperiode hooguit een half uurtje per dag. In volle zomer begint de duivenmolen te draaien omstreeks 8 uur ’s morgens, dus Kees is alles behalve een vroege vogel. Alle duiven trainen ook slechts 1 x per dag. Eerst zijn de duivinnen aan de beurt voor goed een half uurtje (meestal verplichte training). Daarna komen de weduwschapdoffers voor goed 45 minuten, en dan de jonge duiven, zodat tegen de klok van 11 uur alles kant en klaar is. In de namiddag volgt dan enkel nog een voederbeurt, daarmee moeten ze het doen. Niets revolutionairs, dus gooiden we maar zelf de knuppel in het hoenderhok en stelden de vraag :
Wat denkt u dan van mannen als een Gerard Koopman of een Michel van Lint, die zweren bij keiharde training van hun duiven, soms zelfs tot 3 x per dag ?
Dat zijn allemaal theorieën die alles behalve nodig zijn, aldus Kees. De resultaten die de Bosua-ploeg de jongste jaren op papier wist te plaatsen, zijn minstens even subliem, laat staan, misschien zelfs nog beter dan wat een Koopman en een Van Lint presteren. Waar zit dan het verschil ? Volgens Kees Bosua tellen er in de duivensport maar 2 zaken, en dat zijn : een goed hok, en vooral… GOEDE DUIVEN !! Kijk, iedereen moet zoeken naar een systeem dat voor hem en zijn duiven het beste lijkt. Wie in de duivensport succesvol wil zijn en blijven, moet veel leren. Je moet niet jaarlijks alles trachten om te gooien, maar telkens enkele kleine veranderingen trachten aan te brengen, om zo op een basis van een 5-tal jaren tot een goed systeem van spelen en voederen te komen. Topliefhebbers weten het beste in te spelen op bepaalde situaties, en dat kan alleen via een oerdegelijke ‘observatie’ ! Kortom, je moet zien wat er op uw hokken gebeurd ! Zo zullen een Van Lint en een Koopman wellicht een andere manier van voederen hebben, dat het beste bij hun systeem van doen past, maar het eindresultaat (lees prestaties) zijn uiteindelijk dezelfde.
Kees illustreert dit met een passende anekdote.
In 2003 had Nederland af te rekenen met de vogelpest. Daardoor konden er lange tijd geen vluchten plaats vinden (tot in juni). Gezien de duiven reeds vanaf 15 maart op weduwschap zaten, en niemand wist hoe lang dit speelverbod nog zou duren, besloot Kees om de verplichte training bij de duivinnen maar te laten voor wat ze was. Het resultaat was dat de duivinnen op den duur nog amper enkele rondjes trainden en reeds op het gazon liepen te scharrelen. Tot opeens dan toch kon gestart worden. Kees besloot dan maar om nog even af te wachten om de verplichte trainingen weer in te voeren, tot het zwaardere werk er aankwam. De duivinnen trokken echter zodanig van leer, dat hij het niet aandurfde om er iets aan te veranderen. De duivinnen trainden soms maar tot 3 toertjes… maar lukten een ‘super seizoen’, misschien wel het beste ooit ! Waar zit dan het verschil… man, het is allemaal theorie !

Hoe doet Kees Bosua het dan ?
Gedurende de winterperiode verblijven de duiven in een open ren, en vliegen nooit uit. De derde week van februari gaan de duiven dan op het vlieghok (de jaarlingen krijgen dan pas voor het eerst hun nieuwe woonbak), en na een 10-tal dagen broeden (lees midden maart) gaat alles reeds op weduwschap. De duiven komen dus maar 1 x met eieren. Bij dit broeden krijgen ze een 10-daagse kuur tegen paratyphus en andere darmkwalen, maar er volgt geen inenting ! Tegen dat de eerste vluchten zich aandienen worden de duiven dan opgeleerd. Kees brengt de duiven meestal een 3-tal keren zelf weg. Bij ideale weersomstandigheden gebeurd dit opleren op 1 dag. De duiven worden ’s morgens gekoppeld, en na 1 tot 1,5 uur brengt Kees ze een eerste maal weg op enkele Km van huis. De 2e rit gebeurd dan net voor de middag, terwijl iets na de middag een 3e opleerbeurt volgt. Dit heeft volgens Kees als voordeel dat de jaarlingen de 3e maal reeds naar binnen tuimelen alsof hun leven er vanaf hangt, ze weten meteen waar het spelletje om draait, en wat hen te wachten staat bij thuiskomst. Vanaf dan worden ze ingekorfd in het lokaal voor de eerste vlucht van 80 Km. Dit gaat zo in opbouwende lijn tot 300 Km. Vanaf dan komen er wekelijks vluchten van 500 tot 650 Km op hun menu. De duivinnen gaan normaal gezien iedere week de mand in (met soms eens een tussenvluchtje van 300 Km, en dit tot 20 à 23 vluchten na mekaar), maar met de doffers lukt dit scenario niet, en daarom krijgen ze al eens een snelheidsvluchtje (als tussenvlucht) of eens een weekje rust. Alle vliegduiven (zowel doffers als duivinnen) hebben een vaste partner die hen opwacht bij thuiskomst (en die niet op reis gaan, voor het seizoen worden deze onderling gekoppeld en dienen als ‘voedsterouders’ voor de jongen uit de topkoppels).
Voor het inkorven worden de partners steeds getoond, en dit voor 1 à 1,5 uur. Bij thuiskomst blijven alle duiven steeds samen tot de klok van 16 uur, en dit om volgende reden. Bij normale lossing (lees : in de ochtenduren), worden de klokken van alle vluchten, in het lokaal altijd om 14 uur in de namiddag geopend. Tegen de klok van 16 uur is Kees dan terug van het lokaal, en worden de duiven steevast gescheiden, ongeacht het uur van thuiskomst van de vlucht. Zijn ze reeds 5 uur thuis, dan blijven ze 5 uur te samen, zijn ze maar 1 uur thuis dan is dit maar 1 uur, er wordt niet van afgeweken ! Om de 4 weken volgt er een kuurtje tegen trichomonase, echter nooit tegen ornithose. Dit is volgens Kees niet nodig omdat hij kurkdroge hokken heeft. We schreven in de inleiding reeds dat brede sloten zich omheen de woning Bosua kronkelen, wat een vochtig milieu liet vermoeden. Dit euvel werd opgelost door een vloerverwarming in de hokken in te bouwen, welke bij middel van een hygrometer wordt aan- of uitgeschakeld. Zo heeft men steeds de gewenste luchtvochtigheid, en dus droge hokken ! Ook bij de jonge duiven was men bij ons bezoek nu bezig om deze vloerverwarming te installeren. Na het seizoen gaan de duiven nog eens samen voor een broedbeurt van een 10-tal dagen, hoogst uitzonderlijk wordt er nog eens een jong grootgebracht. Daarna gaan alle vliegduiven op rust in de volière, waar ze verblijven tot de 3e week van februari !
Reeds 20 jaar lang worden de jonge duiven verduisterd, zo ruien ze pas hun 1e pen tegen de nationale Orleans (van midden augustus). Overdag vertoeven de jongen steeds in de rennen die voor de hokken staan, oostelijk gericht. In volle zomer blijven de ramen bij warm weer zelfs dag en nacht open staan, dus zuurstof bij de vleet.

En voederen ?
Streeft Kees steeds naar TOPKWALITEIT wat betreft de duiven die de hokken bevolken, dan is voederen volgens hem niet zo’n kunst. Hierbij is 1 ding van cruciaal belang waar je als liefhebber zeer attent moet op zijn : de tank moet vol blijven. Hoe slaagt Kees Bosua hierin ? Wel, zoals we hoger reeds schreven, iedereen moet zoeken naar een voedersysteem dat bij zijn manier van handelen en begeleiden van de duiven past, en dat verschilt van liefhebber tot liefhebber. Na een 5-tal jaar zoeken, en links en rechts wat bijsturen, kwam Kees tot een voedersysteem die zijn duiven in staat stelt wekelijks tot het uiterste te gaan. Vroeger bestond de samenstelling uit 1 deel zuivering, 1 deel Zoontjes-mengeling en 3 delen vliegmengeling. De jongste seizoenen is Kees echter volledig overgeschakeld op de Versele-Laga-voeders, doch de samenstelling is en blijft identiek, namelijk 1 deel zuivering + 3 delen vlieg- en sportmengeling. Voederbakken of aparte voederpotjes vind je niet terug op de Bosua-hokken, de duiven worden er simpelweg op de hokbodem gevoederd à rato 1 hand voor 3 duiven, met alle dagen een verse greep grit als dessert. De dag van thuiskomst staat er volle bak vliegmengeling op het menu, het is net zoals bij ons mensen… wie hard gewerkt heeft, eet ’s avonds ook geen boterhammetje met confituur, maar wel een stevig stuk spek of een lap biefstuk, anders houdt een mens dat harde labeur niet lang vol… het is met duiven niet anders.

1e & 2e Nationaal Le Mans
Het jaar 2005 was opnieuw een echte ‘superseizoen’ voor Kees Bosua. Nadat hij in 2003 en 2004 was afgevlagd als ‘Nationaal Kampioen’ op de Halve Fond, mocht hij in het voorjaar reeds naar Portugal, waar hij met 4 Olympiadeduiven stond te pronken, iets wat nooit eerder was vertoond. Het waren de KANNIBAAL, PEPPER, de HALVE WITPEN en het RAKETJE die voor dit unicum tekenden. Vier fenomenale supercracks… en laat die KANNIBAAL toch wel de eigen nestbroer zijn van het ondertussen befaamde KERKDUIFJE 440/03, de 1e NATIONAAL winnares uit LE MANS tegen 120.936 duiven (beiden uit BROER FIGO van Antoon Reynaert x DOCHTER AUTOKOPPEL), waarbij ze haar eigen hokgenote MUGGIE 938/04 met luttele 17 seconden vooraf ging. Een dag die Kees nooit van zijn leven nog zal vergeten, immers… de doffers waren dat weekend mee op een snelheidsvlucht uit PERONNE waar Kees tegen 21.725 duiven reeds 1e + 2e PRIJS won met zijn 1e + 2e getekende !! Was dit reeds het voorteken voor wat later op de dag volgen zou vanuit Le Mans ? Best mogelijk want ook hier haalde de Bosua-ploeg ‘grote onderscheiding’ met de 1e + 2e NATIONAAL tegen 99.104 duiven en 2 snelste duiven van 120.936 duiven, de race van het jaar in Nederland, vervlogen onder ruime mediabelangstelling, die Kees nu ook te beurt viel !! Je moet het maar doen… het KERKDUIFJE en MUGGIE bezorgden Kees nog meer wereldfaam !

Zowel de 4 Olympiadeduiven als de beide Le Mans-winnaressen zijn het gevolg van een doordachte kweekstrategie die Kees Bosua door de jaren heen gevolgd heeft. Wanneer we hier steeds schrijven over Kees, dan moeten we er ‘vader Bosua’ in feite onder 1 noemer bijplaatsen, die mee instaat voor de verzorging van de duiven. Vader Bosua startte reeds in 1965 met de duiven, en omstreeks de jaren 1985 kwam Kees erbij in de tandem C & K Bosua uit Dordrecht ! Kees, die vroeger ook wat aan duivenjournalistiek heeft gedaan, bezocht op een dag de kolonie van Raoul & Xavier Verstraete uit Oostakker, in de tijd dat de ‘Gouden Bol’, de ‘Mirage’ enz… er furore maakten. Afstammelingen uit deze duiven zorgden voor de allereerste basis van de huidige Bosuastam met ‘knallers’ als 1e Prov Orleans 11.251 d (1986), 1e Intprov Bourges 10.265 d (1987), iets wat in 1988 (7.708 d) en 1989 (6.441 d) nog eens werd over gedaan, en natuurlijk niet te vergeten die 1e NATIONAAL ORLEANS 10.059 duiven in 1989 ! De basis was meteen gelegd. Begin de jaren ’90, toen de fameuze UNO (1e Prov Asduif KBDB en 1e Nat. Bourges Jaarse) zijn intrede deed te Oostakker, kwam Kees Bosua opnieuw op reportage ten huize Verstraete, en deed er een rechtstreekse dochter van deze wonderduif mee naar Dordrecht… het bleek een nieuw ‘schot in de roos’ !
Jarenlang duivenspel aan de top is meestal gesteund op het ontdekken van enkele ‘TOPKOPPELS’ op het kweekhok, aldus Kees… en die ontdekken is ergens puur toeval, al kan je dit toeval natuurlijk wel een handje toesteken. Daarom streeft Kees ernaar steeds GOED x GOED te koppelen… maar nog liever SUPER x SUPER ! Eens een goed kweekkoppel ontdekt, blijven die samen zolang er goede duiven worden uit gekweekt. Zo was en is Kees steeds op zoek naar het ‘perfecte kweekkoppel’, en die heb je nodig om als duivenliefhebber te overleven. De eigen CRACKDUIVEN worden daarom ook ‘nooit’ verkocht, maar dienen steevast voor het eigen kweekhok. Gezien echte SUPERS meestal uit kruisingen geboren worden, is Kees dan ook steeds op zoek naar ‘het beste van het beste’… aanwinsten die dan tegen de eigen stam gekoppeld worden. Wie dit gegeven verwaarloosd is binnen de 5 jaar uitgezongen… en wie durft het aan deze Kees Bosua tegen te spreken ? Binnen de 2 jaar moet er succes gehaald worden met deze nieuwe ‘witte raven’, anders mogen ze al even vlug opnieuw vertrekken. Duiven waar geweldig mee werd gelukt de jongste seizoenen zijn de GEMAASDE 439/96, aangekocht op de verkoop Jean Meulemans, Affligem (die zelf als jaarling 5 x 1e Prijs won + 9e Nat. Bourges), broers en zussen van de FIGO (8 x 1e Prijs en 1e Nat. Bourges) van Antoon Reynaert, maar ook de ‘DE BELS’ en het ‘BROMMERTJE’, het ‘BAECKJE’ en ‘DREAM’ zijn heuse versterkingen voor het kweekhok, terwijl de laatste aanwinsten komen uit de lijn van de SEMI (van Antoon Benoot uit Nazareth), en natuurlijk de superieure Chris Hebberecht-duiven uit Evergem (de huidige Nr 1 in België), omdat deze duiven ‘EN snelheid’, ‘EN kracht’ voldoende hebben om op vluchten tot 800 Km de concurrentie de baas te blijven. Een niet te versmaden ‘gave’ aldus Kees Bosua !
Laten we even de huidige generatie topduiven en topkoppels van naderbij bekijken, die aan de basis liggen van deze jarenlange suprematie op de halve fond in Nederland, welke de jongste 3 seizoenen tot een ware ‘climax’ is uitgegroeid :
Het stamkoppel van de huidige generatie topduiven is zonder twijfel het AUTOKOPPEL gevormd door de ‘LATE VAN DE’ 703/93 (zijn vader won 1e tegen 11.041 d en 1e tegen 8.046 d) x UNO-DUIVIN 376/93 (dochter van de 1e Nat Bourges 10.092 d en 1e Prov Asduif KBDB Oost-Vl : de UNO van Raoul & Xavier Verstraete).
Zij zijn onder meer de ouders van :
- MISS MARBELA 918/94 of de ‘Auto-winnares’ met 1e Sens 24.033 duiven
- Het ASDUIFJE 883/95 die 7e Nat Asduif Jonge (Vredesduif)
- De PANINI 249/01 die 1e Bourges 3.020 duiven N+Z-Holland won
- Het WITKOPJE 048/98, zelf 1e Chateauroux 533 d, 2e Menen 5.801 d, 2e Peronne 4.144 d, 8e Ablis 6.256 d, 9e Duffel 10.196 d… maar bovenal moeder van de KANNIBAAL 441/03 (Olympiadeduif Port 2005) en het KERKDUIFJE 440/03 (1e Nat Le Mans 120.936 d).
- En verder TILLY 928/99 (1e Chantilly 1.383 d), het WITRUGJE 884/95 (1e Rambouillet 1.693 d) en SIMBA 267/97 (5e Nat Orleans 14.093 d, en 8e Nat ASduif 1997)…. Enz.

Een volgend basiskoppel van uitzonderlijke wereldklasse zijn de PORKY 136/92 (zelf 1e Roye 9.182 d, 1e Strombeek 5.330 d, 2e Pont 4.302 d, 6e Roye 2.288 d…) x MISS MARBELLA 918/94 (winnares van de ‘Auto’ met 1e Sens 24.033 d, en dochter van het Autokoppel) !
Zij zijn de ouders van onder meer :
- het CHATEAUROUXDUIFJE 986/96 die 1e NATIONAAL Chateauroux 9.030 d won, naast 1e Duffel 1.473 d, 1e Minderhout 1.490 d, 1e Bourges 177 d… en die momenteel zowat kan worden bestempeld als de ‘kip met de gouden eieren’ te huize Bosua !!
- EVITA 050/96 die 1e Peronne 2.105 d, 1e Peronne 2.323 d, 1e Peronne 1.510 d en 2e Nat. Chateauroux 9.030 d won (enkel geklopt door haar zus het CHATEAUROUXDUIFJE !), en 3e BESTE duivin van Nederland 1998 W.H.Z.B.
- FOPPER 051/96 die 1e Peronne 1.721 d won, 8e BESTE duivin van Nederland W.H.Z.B…. en eigen nestzus van EVITA, maar bovnal moeder van de Olympiadeduif Porto 2005 : de HALVE WITPEN 676/02
- ETAMPESDUIFJE 985/96 die 1e Etampes 1.510 d won, en eigen nestmaat van het CHATEAUROUXDUIFJE
- ORLEANSDUIFJE 316/97 die 1e Orleans 4.136 d won
- De DUNNE 010/98 die 1e BESTE JONGE DUIF van Nederland 1998 WHZB werd met onder meer 1e Tours 1.019 d.
- LIESJE 087/98 : 1e Ablis 1.649 d, en 7e BESTE jonge duif van Nederland WHZB enz…

En tot slot nog een 3e basiskoppel, ook wel het ‘Bange-koppel’ genoemd, gevormd door de BANGE BLAUWE 096/91 x BANGE LICHTE 429/91, die ouders zijn van :
- DONNA 323/97 welke 1e PERONNE 3.079 d won en moeder is van de Olympiadeduif Porto, met name PEPPER
- SEVEN 267/97 die moeder is van FEE BEE (1e Moeskroen 2.971 d) en de 664/02 (1e Chantilly 1.326 d)
- Het ‘Bange-koppel’ zijn de grootouders van BALLERINI 043/96 of de 1e Nationaal Orleans 15.670 d (en vader van Olympiadeduif het RAKETJE 236/01, maar ook van SITA of de 2e Nat. Asduif Midfond), BALLERINA 044/96 (nestzus van Ballerini)

Eén der huidige stamkoppels is zonder twijfel de GEMAASDE 439/96, aangekocht bij Jean Meulemans uit Affligem (zelf 1e Noyon 957 d, 1e Noyon 877 d, 1e Noyon 147 d, 1e Dourdan 121 d, 1e Dourdan 86 d en 9e Nat Bourges 10.872 d) x het ASDUIFJE 883/95 (7e Nat ASduif ‘Vredesduif’ met 2e St.Quentin 1.277 d, 4e Menen 3.497 d, 7e Etampes 1.902 d, 10e Chantilly 2.251 d, 15e Roye 1.343 d… en dochter van het ‘Autokoppel’).
Zij zijn de ouders van :
- TELETUBBIE 897/99 : 5e Nat. Asduif Halve Fond met onder meer 1e Ablis 1.506 d, 1e Chantilly 3.414 d, 2e Pont 2.443 d, 5e Pont 1.754 d, 10e Peronne 4.086 d, 11e Ablis 21.243 d… op zijn actief
- TOSCA 294/01 met 3e Putte 5.774 d, 7e Ablis 3.123 d, 56e Nat Ablis 16.763 d, 74e Nat Bourges 11.869 d, 75e Nat Tours 11.270 d… enz op haar palmares, maar bovenal moeder van MUGGIE of de 2e Nat Le Mans 120.936 d, en van TIME-OUT of de 1e Nationale ASduif Jonge NPO 2004 !!
- BONTE 930/99 die 4e Strombeek 6.944 d, 4e Peronne 3.332 d, 8e Niergnies 5.322 d, 10e Ablis 2.275 d…. enz won.
- LALA 870/99, won 3e Pont 2.443 d, 5e Ablis 1.427 d, 5e Chantilly 6.350 d, 7e Niergnies 4.483 d… enz.

Een koppel dat zich als ‘nieuw topkoppel’ lijkt te ontwikkelen zijn de KLEINE FIGO 837/02, rechtstreeks Antoon & Hilde Reynaert (en volle broer van FIGO of de 1e Nat Bourges 12.266 d, naast nog 8 x 1e Prijzen) x WITKOPJE 048/98 (dochter van het AUTOKOPPEL, die zelf 1e Chateauroux 533 d en 2e Menen 5.801 d won).Zij zijn de ouders van onder meer : 
- het KERKDUIFJE 5301440/03 of de winnares 1e NATIONAAL LE MANS 99.104 d en snelste van 120.936 d ! En dit als 1e getekende… ze was voordien ook reeds 1e PROV ASDUIF MIDFOND ‘AFD 5’ in 2004, 5e Nat. ASduif Midfond NPO 2004 met topprestaties als 2e Pont 1.684 d, 3e Chantilly 10.657 d, 4e Pont 1.034 d, 11e Chantilly 3.074 d, 12e Nat Bourges NPO 11.311 d, 12e Ablis 2.091 d, 17e Peronne 1.664 d, 20e Chantilly 13.953 d, 21e Blois 3.281 d, 23e Hensies 3.367 d, 27e Pont 11.842 d, 27e Hensies 6.692 d…. nee, dit is geen toeval meer !
- de KANNIBAAL 441/03, of de ‘2e Olympiadeduif Porto All Round 2005’ en eigen nestbroer van het KERKDUIFJE. Hij was zelf reeds 4e Nat. ASduif MIDFOND NPO 2004, en vermoedelijk beste jonge duif van Nederland in 2003 met 8 prijzen per 100-tal op 8 weken tijd. Hij won onder meer 1e Ablis 2.091 d, 1e Peronne 2.030 d, 1e Pont 1.684 d, 5e Nat Chantilly NPO 13.953 d, 3e Hensies 1.020 d, 6e Strombeek 4.063 d, 6e Niergnies 3.865 d, 8e Peronne 6.394 d, 8e Chantilly 1.609 d, 9e Chantilly 10.657 d… en in 2005 reeds vader van de 1e Prov Peronne 38.955 d, de 1e Morlincourt 5.162 d en 2e Nat Morlincourt NPO 36.862 d, en de 1e Pont 2.244 d en 3e Nat Pont NPO 31.168 d !! Want een ‘gigant’ van een supercrack !
- het PERONNEDUIFJE 556/03, welke 1e Peronne 6.394 d won en snelste duif van 47.424 d… enz.

Laten we tot slot nog even enkele van de huidige toppers aan u voorstellen, pure klasbakken die getuigen van de heel grote klasse die ten huize Bosua op de hokken vertoeft :
- MUGGIE 938/04, dochter van DE BELS 680/99 (rechtstreeks Vandepoele) x TOSCA 294/01 (uit de GEMAASDE x ASDUIFJE). MUGGIE won naast de 2e Nat Le Mans verder nog toppers als de 1e Hensies 1.756 d, 16e Chantilly 1.305 d, 20e Peronne 1.718 d, 23e Blois 3.281 d… en is bovendien volle zus van TIME OUT of de 1e Nationale ASduif Jonge NPO 2004, en van MOSQUITO die 1e Prov Peronne 21.275 d won !
- Het RAKETJE 236/01, dochter van BALLERINI 043/96, zelf 1e Nat. Orleans 15.670 d (kleinzoon van het ‘Bange-koppel) x CHATEAUROUXDUIFJE 986/96 (1e Nat Chateauroux 9.337 d, naast nog 3 x 1e prijzen). Het RAKETJE werd onder meer de 1e Olympiadeduif Halve Fond Porto 2005, 6e Nat Asduif Oude WHZB 2003, 9e Nat ASduif Halve Fond 2004… en won toppers als 1e Menen 3.187 d, 1e La Souterraine 1.498 d, 2e Ablis 3.090 d, 4e St.Job 555 d, 5e Chantilly 24.370 d, 5e Chantilly 10.657 d, 6e Peronne 1.111 d, 6e Pont 1.684 d, 8e Duffel 8.724 d, 9e Etampes 3.747 d, 9e Chantilly 3.747 d… en werd in 2005 op het kweekhok meteen moeder van de 1e Pont 2.244 d en 3e Nat Pont NPO 31.168 d !!

- De HALVE WITPEN 676/02, een super duivin uit DREAM 083/99 (een halfbroer van de GEMAASDE via Walter Van Durme) x FOPPER 051/96, zelf 1e Peronne 1.721 d, en 8e BESTE duivin van Nederland WHZB 1998 (en dochter van het topkoppel PORKY x MISS MARBELLA). De HALVE WITPEN was 3e Olympiadeduif Halve Fond Porto 2005, met knalprestaties als 1e Vierzon 3.318 d en 2e Nat NPO 21.984 d, 1e Bourges 2.032 d en 6e Nat NPO 9.339 d, 2e Troyes 733 d en 9e Nat NPO 8.764 d, 7e Bourges 1.287 d en 10e Nat NPO 11.311 d, 4e Strombeek 8.745 d, 6e Hensies 7.045 d, 8e Chantilly 2.388 d, 12e Hensies 6.692 d, 16e Peronne 11.226 d, 16e Tours 1.460 d, 17e Ablis 3.090 d, 18e Chantilly 1.609 d, 19e Hensies 3.367 d… en is in 2005 reeds moeder van de 1e Morlincourt 5.162 d en 2e Nat NPO 36.862 d !!
- PEPPER 718/02, een dochter uit de DUNNE 010/98 (zelf 1e BESTE Jonge duif Nederland WHZB 1998 en zoon van PORKY x MISS MARBELLA) x DONNA 323/97, zelf 1e Peronne 3.079 d (uit dochter van het ‘Bange Koppel). PEPPER was 2e Olympiadeduif Halve Fond Port 2005 met prestaties als 1e Chantilly 2.589 d, 2e Etampes 3.747 d, 2e Chateauroux 324 d, 5e Pont 1.684 d, 7e Chantilly 12.108 d, 8e Chantilly 5.087 d, 9e Ablis 3.090 d, 12e Bourges 2.032 d, 15e Strombeek 4.208 d, 20e Putte 5.774 d, 20e Hensies 3.367 d… enz.
- SITA 873/00, een volle zus van het RAKETJE (dus uit BALLERINI x CHATEAUROUXDUIFJE). SITA werd 2e Nationale Asduif Midfond 2003 en won toppen als 1e Pont 2.296 d, 1e Chantilly 1.814 d, 1e Peronne 1.111 d, 5e Chantilly 2.388 d, 5e Chantilly 5.087 d, 7e Ablis 2.373 d, 8e Duffel 5.363 d, 8e Nat Bourges 9.399 d, 12e Nat Bourges 11.896 d, 12e Nat Orleans 11.810 d… enz.

Stuk voor stuk duiven waar de klasse zo van afdruipt, voor ons een waar plezier om ze eens door de handen te laten glijden. En dan is dit nog slechts een greep uit de rijke ploeg topduiven die de Kees Bosua-kolonie bevolken… anders konden we meteen een boek beginnen schrijven… Doch, als we één slogan kunnen kleven op deze ganse reeks superieure topvliegers, misschien wel ‘het’ kenmerk van de Bosua-duiven, dan is dit toch wel : WINNEN TEGEN DE ‘MASSA’ !!
We hebben genoten van de gastvrijheid van één der beste, zoniet de beste halve fondliefhebber van Nederland van dit ogenblik… kregen er een schat aan duiven in handen, en konden er hopelijk enkele nuttige tips voor onze lezers op papier zetten. Toch willen we u als besluit nog even de voorwaarden opsommen die volgens Kees Bosua noodzakelijk om topsuccessen te behalen in de duivensport… een GOED HOK, en vooral GOEDE DUIVEN (lees : SUPERDUIVEN), al de rest is theorie !

Een greep uit de ‘Pletwals van Nederland’ in 2005
Even vermelden dat alle vermelde prijzen werden gewonnen per 4-tal !
23/4 Harchies 3.499 Oude 1,27,57,126,180,186,245,287,288,290,336,445… en 20/33
6.496 Oude 2,59,112,242,383,398,538,634,636,640,729… en 19/33
30/4 Peronne 23.218 Oude 25,119,148,196,201,351,353,416,500,598,599,612,854,893,1445,1469,1874,1900… en 21/26
14/5 Moeskroen 2.971 Oude 1,5,28,33,36,54,81,89,104,114,131,177,265,280,305… en 21/27
15/5 Ablis 22.232 Oude 30,436,3055 (4)
21/5 Pont 1.034 Oude 4,5,22,25,32,34,43,66,88,104,110,141,143,144,145… en 19/26
4.375 Oude 19,20,65,68,87,97,138,213,290,370,389,576,581,582… en 19/26
28/5 Peronne 729 Oude 1,10,21,23,58,113,147 (8)
12.924 Oude 6,225,419,459,1221,2440,3205 (8)
28/5 Blois 1.811 Oude 1,4,5,6,8,12,14,15,19,21,46,51,64,74,179,218,271,307 en 18/18
3.281 Oude 2,5,7,8,10,16,21,23,29,32,69,74,92,107,335,406,496,563 en 18/18
11/6 Peronne 2.422 Oude 1,2,16,22,35,67,86,105,177,267,354 met 2+1+3 voorop, en 10/11
21.725 Oude 1,2,24,47,133,273,405,492,934,1683,2516 (11)
11/6 Le Mans 1.237 Oude 1,2,14,46,69,230 (15) (in Rayon B)
15.848 Oude 1,2,37,406,594,1680 (15)
Nat. 99.104 Oude 1,2,266
18/6 Chantilly 1.305 Oude 3,7,16,18,50,58,66,91,169 (14)
10.060 Oude 25,68,130,162,445,505,581,777,1457 (14)
25/6 Vierzon 1.335 Oude 6,17,27,37,39,59,115 (10)
11.229 Oude 29,90,137,213,222,416,922 (10)
09/7 Strombeek 1.658 Jonge 1,36,38,56,62,87,89,123,125,126,130,131,142,144,146,147,151,152,153,154,156,157,158,161,162… en 47/87
6.322 Jonge 4,79,96,134,145,209,213,316,321,323,334,336,383,386,386,388,389,396,397,399… en 49/87
23/7 Chateauroux 7.086 Oude 12,935,1552 (5)
23/7 Strombeek 3.110 Jonge 6,7,8,9,13,14,17,29,33,40,46,55,58,71,100,129,130… en 44/83 waarvan 28 per 10-tal
5.942 Jonge 6,7,8,10,17,18,22,38,42,66,75,90,94,110,157,207,208 en 39/83
30/7 Peronne 1.437 Jonge 1,5,8,9,10,16,17,32,33,34,70,75,76,91,99,109,120,121… en 39/83 waarvan 21 per 10-tal
38.955 Jonge 1,32,138,143,155,217,219,521,532,540,1338,1380… en 39/83
06/8 Morlincourt 2.662 Jonge 1,9,19,23,47,49,51,57,58,61,76,77,88,89,122,125… en 36/77 waarvan 23 per 10-tal
36.862 Jonge 2,22,163,183,426,438,448,513,521,551,727,737,921… en 35/77
13/8 Pont 1.143 Jonge 1,11,12,18,23,27,29,41,44,46,56,58,61,62,72,80,81,83… en 32/75 waarvan 19 per 10-tal
31.168 Jonge 3,201,218,479,711,786,889,1362,1370,1382,1689… en 27/75
21/8 Strombeek 2.039 Jonge 18,19,22,30,54,64,72,77,118,125,128,146,149,165… 27/69 waarvan 18 per 10-tal