Search

Dierick André en Jenny, Een blik op het prachtig seizoen 2005 bij

De naam André en Jenny Dierick klinkt als een klok in de Mid-West-Vlaamse halve fondwereld. In de 80-er en …….tot halverwege de 90-er jaren speelden zij op Clermont – Dourdan-Orléans – Blois de hele regio plat. Zij werden 6 maal binnen de KBDB W-Vl. gehuldigd met een 1e provinciale asduif om over de vele dichte ereplaatsen maar te zwijgen.

Zo noteren we inzake 1e provinciale asduiven
:

- in ’84: de “Schicht”
- in ’87: de “Sultan”
- in ‘90 : ‘den As”
- in ’92: de “Straalooge”
- in ’93: de “Provinciaal” (op snelheid)
- in ’95 : de “Provinciaal” (op halve fond)


Vaandeldragers van de kolonie als de hierboven vermelde provinciale kampioenen werden een begrip in de streek, ook de “Van Impe”, de “Bijter”, de “Schicht”, de “Crack”…spraken tot éénieders verbeelding. Al deze roemrijke kampioenen zorgden er indertijd voor dat men van André & Jenny Dierick mocht zeggen : “Hij (zij) kwam(en) …… zag(en) …….en won(nen)! “
De laatste paar jaar vóór de eeuwwisseling kreeg André echter problemen met de gezondheid! Een haast mysterieuze ziekte stak de kop op met af en toe verblijf in het ziekenhuis, dit noopte deze Rumbeekse kampioen om het hokbestand drastisch in te krimpen, veel goeie vliegduiven werden toen van de hand gedaan. Puur uit noodzaak…..omdat er wegens de ziekte van André voor Jenny onvoldoende tijd overbleef om de duiven naar behoren te verzorgen. “ Gedurende meer dan 3 jaar verzorgde ik de duiven niet meer, er zat geen enkele duif meer op de hokken boven”: zegt André…… “Alles bleef beperkt tot wat we op de tuinhokken konden steken, in die periode bleef Jenny daar wat voortspelen, omdat ik vanuit de keuken toch wat duiven zou zien thuiskomen”.
Na maanden( zeg maar bijna 2 à 3 jaar) zoek- en denkwerk hebben de artsen de gepaste medicatie gevonden, zodat André er stilaan terug bovenop is gekomen. De drang naar de duiven is er opnieuw……hij heeft weer duiven op “zijn “ hok (boven zitten er 13 stuks) met daartussen zelfs twee supercracks……en dat er met André & Jenny terug rekening moet gehouden worden, bewijzen niet alleen de globale uitslagen 2004 - 2005 maar evenzeer de afzonderlijke prestaties van een handvol hunner weduwnaars. Bij manier van spreken…..”Zij zijn terug van - maar heel eventjes - weggeweest omdat het noodlot het zo wilde ! Zij staan er opnieuw , geloof ons vrij !! Tussen haakjes nog zeggen dat Jenny met 17 weduwnaars op de hokken zit beneden (houten tuinhokken).

In 2005 werd het sportieve gedeelte afgerond met 5 x 1e op Ablis (279 km) bij de oude + jaarse, 6 x 1e met de jongen op Ablis en 1 x 1e met de jongen uit Clermont , met een aantal opzienbare uitslagen en met een aantal uitstekend presterende duiven, wat uitmondde in het behalen van ondermeer de 2e – 9e -11e prov. asduif KBDB W-Vl. halve fond jaarlingen , de 6e – 11e -16e…….asduiven in de Brugse Kampioenschappen , enz……...

Enkele prestaties uit 2005.
Oude + jaarlingen:
17/4 : Clermont: 145d: 2-3-12-19-23…..
7/5 Ablis : 231 d: 1-16-18-29……
14/5 Ablis: 440 d: 4-5-8-20-50…….
21/5 Ablis: 413d: 2-10-27-29…..
28/5 Ablis 423d: 5-7-9-16-17-…..
4/6: Ablis 274d: 2-4-8…..
4/6 Ablis: 300d: 1-3-37-49……
11/6 Ablis: 372d: 2-5-9-…..
18/6 Ablis: 264 d: 1-4-6-20-21 ……
25/6 Ablis: 179d: 2-3-5-12-14-23….
25/6 Ablis: 225d: 2-3-4-6-12-14-19-…..
23/7 Ablis: 109d : 1-2-6-11-14-17.....

Jonge duiven:
5/6 Clermont: 909d: 17-19-27-52…….
26/6 Clermont: 939d: 14-19-25-31-37…….
18/6: Ablis 176d: 1-2-4-6-9-10-14-22-23…….
25/6 Ablis: 94d: 1-8-9-16-19-20…..
16/7 Ablis 454d: 1-3-6-8-……
6/8 Ablis 302d: 1-2-3-5-7-8-14-17-23-25-……
20/8 Ablis 150d: 1-4-9-15-26-27……

Afstammelingen uit de lijn van de “Sultan”- de “Crack” e.a. ….komen in 5e en verdere generatie nog steeds op het voorplan.
Momenteel is het hokbestand er opgebouwd met duiven uit de lijn van de “Sultan” – de” Crack” – de “Schicht” en andere van hun toenmalige crackduiven, welke zij ook voor een groot deel gingen terughalen bij liefhebbers die er eveneens knap mee speelden. De aanvulling kwam er ook nog via liefhebbers in de regio die bijzonder sterk uit de hoek komen, zoals van bij een Eric Vermander - van A. & D. Vanrobaeys- van bij Robert Depotter- van bij M. & L Lesage- van bij Gevaert-Van Schorisse – van bij Michel Vandemaele – van bij Georges Maertens- van bij Aimé Kindt- van bij A. & R. Oosterlinck (o.a. de lijn van de provinciale kampioen van Adhemard Verscheure). Zo werden duivers van ondermeer de “Sultan” – en de “Crack”-lijn gekruist met duivinnen van voornoemde hokken en dat resulteert in sterkpresterende afstammelingen. “Het grote voordeel is…- en dat heb ik steeds ondervonden - …….dat mijn duiven zich gemakkelijk lenen tot kruising met andere soorten”: stelt André .
Eén van die voorbeelden is de “Créoné” 3238902/03, een ware topvlieger uit het “Blauwke 15”: 3007015/97( zoon van de “Jonge Stier” – Eric Vermander – met de “Gesch. Witpen”, een kleindochter van de “Sultan”) gekoppeld aan de G. W.P. 3072092/01, opnieuw een duivin van de “Sultan”-soort.
Deze “Créoné” won bijvoorbeeld in 2004:
Chartres: 1e/134d – 1e/76d – 3e/58d – 5e/274d – 5e/227d – 8e/159d – 12e/111d en verder uit Blois 40e/218d - 7/270d – 4e/162d -7e/783d
In 2005 was hij weer schitterend op dreef , maar helaas…toen kwam het noodlot..........het seizoen begon voor hem als volgt: 2 x Clermont waarop : 4e/215d en 7e/255d, dan Ablis : 52e/380d - 4e/440d – 9e/423d en dan …..dan kwam het “slechte” weekend van 9/7 waarbij de duiven niet werden gelost en teruggebracht tot aan de grens om daar de vrijheid te krijgen op amper een boogscheut van hun huis…. “Al onze Ablis-duiven kwamen op tijd thuis, behalve de “Créoné” die nog steeds “onderweg” is”: zegt Jenny. “Het komt altijd hard aan om zo’n duif te verliezen, meer nog …hij ontpopte zich tot een zeer goeie overerver…want afstammelingen eruit zijn op hun beurt topvliegers”. Zo zijn we aanbeland aan enkele blikvangers van deze kolonie.

Sterkhouders van het hok.
Vooreerst de “Kleine Créoné” 3096202/04 , afstammeling uit de “Créoné” 902/03(voornoemd) met een duivin van A & R. Oosterlinck uit de lijn van de “Blauwe Sultan”. Als jonge duif won de “Kleine Créoné” 11 prijzen met daarbij:
11e Clermont 940d
6e Clermont 943d
4e Chartres 267d
4e Chartres 190d
1e Chartres 133d
5e Chartres 93d

In 2005 plaatste deze “Kleine Créoné” zich als 2e provinciale asduif KBDB halve fond jaarlingen en 6e asduif in de Brugse Kampioenschappen. Hij won 10 prijzen (zonder dubbelingen) met daartussen ondermeer:
22e Ablis 500 jaarse
2e Ablis 372 jaarse
4e Ablis 334 oude
1e Ablis 257 jaarse
1e Ablis 264 oude
2e Ablis 225 jaarse
2e Ablis 179 oude
1e Ablis 109 oude
Een “nieuwe” crack ten huize A & J Dierick !

De “Groten” 3096254/04 is een tweede vaandeldrager die er in de Ieperseweg te Rumbeke helpt het mooie weer maken. In 2005 won hij 8 prijzen(zonder dubbelingen) met daartussen:
19e Ablis 491 jaarse
20e Ablis 572 jaarse
29e Ablis 413 oude
7e Ablis 500 jaarse
7e Ablis 423 oude
1e Ablis 300 jaarse
2e Ablis 274 oude
3e Ablis 225 jaarse
3e Ablis 179 oude
10e Ablis 179 oude ; klasseerde zich als 9e prov. asduif W-Vl. halve fond bij de jaarlingen en 15e in de asduifkampioenschappen der Brugse Kampioenschappen. Is een zoon uit den “Antoon” 3036588/99 (A & D. Vanrobaeys) met “’t Geschelpt” : 3108122/02( achterkleindochter “Sultan”).

De “Zwarten” 3227459/04 is een derde element in de knappe ploeg jaarlingen. Won 11 prijzen zonder dubbelingen, met ook hier weer enkele toppers:
3e Ablis 300 jaarse
4e Ablis 274 oude
5e Ablis 257 jaarse
6e Ablis 225 oude
9e Ablis 372 jaarse
9e Ablis 500 jaarse
16e Ablis 423 oude
17e Ablis 334 oude, enz……
Is 11e prov asduif halve fond jaarlingen KBDB W-Vl. en 16e asduif Brugse Kampioenschappen. Werd gekweekt bij A & D Vanrobaeys en komt uit de 3238901/03, een eigen zuster van de “Créoné” “902/03”.

“Bruintje”
3148406/03 is de lievelingsduif van Jenny, een echte vechtersbaas in zijn woonbak…”Die komt naar huis voor zijn bazin”! In 2005 scoorde hij 12 maal op rij met daartussen o.a. :
2e Clermont 215d
8e Ablis 440 d
12e Ablis 413d
5e Ablis 423d
8e Ablis 274d
2e Ablis 109d…..Klasseerde zich als 9e asduif prov. KBDB W-Vl. halve fond oude, als 16de asduif in de Brugse Kampioenschappen en als 1e asduif H.F. in de club “Onder Ons – Ter Marel”, enz….Komt uit de “Geschelpten” 313103/00(zoon van de “Geschelpte Sultan” 3033139/91) met de “3070063/04( lijn van de “Straalooge”).
We eindigen met de “Blauwe Witslag” 3020436/05 die als jonge duif al meteen aantoonde dat ook hij gereed staat om in de rij van de toppers plaats te nemen. Is halfbroer van de fameuze “Créoné”

902/03, komt uit dezelfde vader met eveneens een duivin uit de “Sultan”-lijn. De “Blauwe Witslag” klasseerde zich 10 maal met daartussen:
22e Arras 516d
67e Clermont 1048d
1e Ablis 454d
2e Ablis 302d
1e Ablis 150d.

Laat ons maar aannemen dat we hier een 5-tal excellente halve halve fondduiven onder ogen kregen. Zij dragen de stempel André & Jenny Dierick…..de roemrijke halve fondkolonie uit Rumbeke, deelgemeente van “de” sterk florerende inkoopstad Roeselare in hartje West-Vlaanderen. Alvast onze felicitaties.