Search

Weijdema Kees, "1e kampioen Natoer afd. 8 GOU en 9x 1e prijs in zijn kring (2007)"


Kees WEIJDEMA, Zwolle (NL)


De liefhebber

Kees (61) is sinds twee jaar in de VUT en dat wierp dit seizoen zijn vruchten af. Hijzelf is overigens de mening toegedaan, dat toen hij werkte er meer regelmaat was m.b.t. het verzorgen van de duiven en dat is iets wat ik volledig kan onderschrijven. Kees begon in 1968 met postduiven nadat hij eerder tropische vogels had. Hij kwam met de duivensport in contact doordat zijn zwager Hans van Uden postduiven had. Nadat hij een jaar lang bij alle vluchten naar de thuiskomst van de duiven ging kijken begon hij die spanning bij het wachten plezierig te vinden. Kees dacht toen: "Ik ga zelf duiven houden, want dat lijkt me toch leuker dan de parkieten en kanaries."
Hij maakte toen op de zolder van hun woning een duivenhok. Kees is vanaf 1981 lid van P.V. De Duif in Zwolle, een club met ruim dertig vliegende leden. Naast het beoefenen van de duivensport was Kees ook in allerlei bestuurlijke functies actief. Zo was hij meer dan vijfentwintig jaar lid van de Commissie Nationaal Bergerac van de N.P.O. (onder meer als penningmeester). Voor deze verdiensten is hij onderscheiden met de Gouden Speld van verdienste van de N.P.O.
Bij de NABvP was hij medeorganisator van bondsconcoursen en ook hier was hij actief als penningmeester. De NABvP heeft hem daarvoor benoemd tot drager van de Gouden Speld van de NABvP. Later maakte hij nog deel uit van de arbitragecommissie van afd. 8 GOU. Bij zijn vereniging de P.V. De Duif heeft hij jarenlang de functie van penningmeester bekleed.
De verzorging van de duiven doet hij helemaal alleen. Zijn vrouw Diny vindt het prima dat Kees zijn duiven heeft. Ze kijkt af en toe bij de thuiskomst van de duiven. Als het nodig is (als Kees bijv. ziek is) verzorgt ze ook wel de duiven.


De hokken

Kees en Diny hebben achter hun woning een tuin van ongeveer acht meter diep en die wordt voor een groot deel in beslag genomen door het duivenhok. Kees heeft een tuinhok van bijna zes meter, dat is verdeeld in drie afdelingen: twee voor de weduwnaars en een voor de jonge duiven en een klein hokje direct achter de woning voor de duivinnen. Op de zolder van hun woning vertoeven de kweekduiven. De voorzijde van het vlieghok staat op het zuidzuidwesten. Het tuinhok is voorzien van een mechanische verluchting, die van 06.00 tot 20.30 uur gedurende tien minuten per uur draait.

Hokopbouw
De successen begonnen eigenlijk in 1998 toen kees in contact kwam met Jan Willem de Weerdt uit Hattem. Jan Willem vroeg hem toen of hij zijn vier kwekkoppels bij Kees op zolder mocht zetten, omdat hij te weinig plaats had. Jan Willem hoefde er maar een ronde jongen per jaar van te hebben en de volgende rondes mocht Kees dan hebben. De daarop volgende jaren verhuisden de topvliegers van Kees en Jan Willem naar hun gezamenlijk kweekhok. De duiven, die op het kweekhok verblijven zijn onder andere van Rein Dunnink uit Zwolle (soorten vnl. Steven van Breemen uit Hilversum en Gebr. Janssen), van Dirk Fijn en zoon uit Oldebroek (soort Piet Meevissen) en van Mevr. Gerry Jansen uit Zwolle en haar neef Henk v.d. Hulst uit Herxen (soort Cees Suykerbuyk uit Eefde).
Dit jaar mocht Kees bij Gerry Jansen een jonge duif uitzoeken. Kees heeft bij het uitzoeken o.a. gebruik gemaakt van de ogentheorie, zoals hij die van Jos Evers uit Born leerde. Kees had het goed gezien, want het uitgekozen duifje de 07-NL-1259621, een roodkras, soort Suykerbuyk x v.d. Flaes, won vanuit Pommeroeul een 1e prijs tegen 10.733 duiven. Kees speelt het liefste de snelheidsvluchten: vitesse, midfond, jonge duiven en natoer.

Kweken
Op de zolder bij Kees zitten veertien kweekkoppels. Er zitten twee super kweekkoppels: 168 x 702 en 447 x 645. De doffers uit het eerste koppel gepaard aan duivinnen uit het tweede koppel hebben al diverse eerste prijswinnaars opgeleverd. De duiven worden gekoppeld tussen Kerst en Nieuwjaar. De eieren van de kwekers worden overgelegd naar de weduwnaars. Ook uit de beste weduwnaars kweekt Kees een paar jongen. De tweede ronde van de kwekers gaat naar Jan Willem de Weerdt. In totaal kweekt Kees voor zichzelf tussen de vijftig en zestig jonge duiven.


Vliegsysteem natoer

Kees beoefent met de vliegduiven het traditionele weduwschap en hij wilde zijn duivinnen daarom spelen op de natoer. Aangezien zijn duivinnen niet waren ingevlogen wilde hij de eerste twee tot drie weken de weduwnaars op de natoer spelen. Omdat de duivinnen het niet konden redden tegen de doffers heeft hij de zeven natoervluchten daarom afgewerkt met zijn weduwnaars. Zijn weduwnaars deden het immers uitstekend. Vanaf de derde natoervlucht heeft hij de weduwnaars bijgelicht van 07.00 uur tot 10.00 uur en van 17.00 uur tot 22.30 uur. De weduwnaars behielden daardoor hun dekveren. Om te bepalen welke duiven getekend moeten staan, kijkt Kees onder andere naar het gedrag dat ze vertonen tijdens de training. Soms wil een duif niet binnenkomen en dat kan een teken zijn dat ze super is. Ook kijkt hij naar de kleur in de ogen. Die moet sprankelend zijn en de tekening in het oog moet heel scherp zijn.

Voersysteem duiven natoer
Zaterdags krijgen de duiven superstar weduwschapsmengeling van Versele Laga. Zaterdagavond wordt Powerplay 90% over het voer gedaan ( twee eetlepels per kilo voer). Eerder gebruikte hij Powerplay 96%, maar die is nergens meer te koop. Ook zondagmorgen gaat er weer Powerplay 90% over het voer. Vanaf zondag tot en met woensdagmorgen krijgen de duiven Gerry Plus. De duiven krijgen in principe twee keer per dag 15 gram voer, maar dit is afhankelijk van het weer. Na Gerry Plus wordt vanaf zondagavond na het voeren nog wat gerst gegeven. Kees heeft dit gezien in een film van Martin van Zon. De duiven krijgen hier een voldaan gevoel van, terwijl het resultaat is dat ze meer gaan vliegen bij huis en dat ze dan beter in forme komen. Op woensdagavond krijgen de duiven ½ Gerry Plus en ½ superstar weduwschapsmengeling. Donderdag krijgen ze iets meer dan de normale portie superstar weduwschapsmengeling. Ook vrijdagmorgen krijgen ze nog van diezelfde mengeling. Extra's voor de duiven: vanaf woensdagavond een halve theelepel snoepzaad per duif in de broedbak. Elke dag vers grit en roodsteen.


Training van de duiven

De weduwnaars trainen twee keer per dag: van 08.00 tot 09.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur. Als de duiven uitgevlogen zijn moeten ze direct naar binnen. Door de week worden de duiven niet zelf weggebracht of met een vlucht meegedaan.

Jonge duiven
De jonge duiven worden voor het seizoensbegin ongeveer een keer of acht zelf weggebracht, maar nooit verder dan vijfentwintig kilometer. De jonge duiven gaan ook mee met de africhtingen van de regio. De jonge duiven worden geselecteerd aan de hand van hun ogen, bouw en afstamming.

Medische begeleiding
De duiven krijgen een keer per weel LUGOL om de keel en de luchtwegen te ontsmetten. 's Avonds na een vlucht en de ochtend erna krijgen de duiven SA-mix van Nanne Wolff over het voer. Voor de vluchten wordt er zeven dagen gekuurd tegen het geel.

Prestaties 2007
Vermeldingen bij eerste 10 van de ver.
11x 1e pr.: 7x 2e pr.; 6x 3e pr.; 71x bij de eerste 10.
Vermeldingen bij eerste 10 van de Kring 1, Regio 2, afdeling 8 (GOU)
9x 1e pr.; 6x 2e pr.; 2x 3e pr.; 43x bij de eerste 10.
Vermeldingen bij eerste 100 van de Regio 2, afdeling 8 (GOU)
2x 1e pr.; 2x 2e pr.; 1x 3e pr.;
61x bij de eerste 100

Anderen, die goed vliegen met duiven van Kees
" Jan Willem de Weerdt " Mevr. Gerry Jansen (o.a. met een jong uit een duif van Kees x een duif van Cees Suykerbuyk)

Selectie
De jaarlingen en de oude duiven moeten minimaal 50% hebben gevlogen en dan is er meestal plaats voor 10 tot 12 jaarlingen.

Ogentheorie
Kees kwam in contact met Jos Evers, die tijdens de opening van de dierenpraktijk van Nanne Wolff duiven keurde aan de hand van de ogen. Kees geloofde daar niet in, maar ging toch kijken en eind van het liedje was dat hij toch nog naar huis ging om wat duiven te halen. Jos haalde zijn beste vliegers er zo uit. Daarna heeft hij zich ongeveer een jaar verdiept in de ogentheorie en past deze nu vanaf 2000 toe en met succes. Kees kijkt niet alleen naar de ogen, maar ook naar de andere belangrijke zaken aan een duif zoals de algehele bouw, de spieren enz. De prestaties neemt hij uiteraard ook in ogenschouw als hij zijn duiven beoordeelt.

De visie van Kees op de duivensport in zijn regio
Kees is van mening, dat het bestuur van regio 2 zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de kringen opnieuw in te delen. Nu is er volgens hem sprake van:
" Een onevenwichtige verhouding qua aantallen duiven per kring en dit is iets wat het behalen van kampioenschappen danig kan beïnvloeden.
" In Zwolle zijn een aantal liefhebbers gestopt (o.a. Cor Walda en Dries Hellendoorn), waardoor er nog minder duiven in concours komen in deze kring. Dit maakt een goede klassering in de diverse competities zoals regio, afdeling, NPO, WHZB, The Best of the Best nog moeilijker. Volgens Kees moet het een stelregel zijn binnen de duivensport, dat iedereen even goed moet kunnen meedoen voor een kampioenschap. Hij vindt dat in regio 2 de totstandkoming van besluiten veel transparanter moet worden, d.w.z. de liefhebbers moeten beter geïnformeerd worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door verslaglegging in de duivenbladen, waarna reacties weer richting regiobestuur kunnen. Kees geeft aan dat begin 2007 in alle verenigingen is vergaderd over hoe in 2008 te komen tot een verantwoorde kringindeling. Aan het einde van het seizoen 2007 hebben de liefhebbers/verenigingen een enquête ingevuld. Daarna heeft hij via de officiële kanalen niets meer vernomen over de besluitvorming v.w.b. de kringindeling. Door eigen initiatief is hij erachter gekomen, dat ook in 2008 alles bij het oude blijft. Kees wil hierbij nadrukkelijk stellen, dat zijn boven aangehaalde opmerkingen uitsluitend positief en dus opbouwend bedoeld zijn en om de discussie hierover weer voort te zetten. Kees is zeer te spreken over het lossingsbeleid van zijn regio. De latere seizoensstart vindt hij eveneens een goede zaak, maar het nadeel dat daaraan kleeft is dat de liefhebbers minder kansen hebben op het behalen van kampioenschappen zoals NPO, WHZB, The Best of the Best enz. volgens Kees zou de N.P.O. een landelijk vliegprogramma moeten presenteren met even veel vluchten op de verschillende onderdelen.
Doelen voor de toekomst

Kees zal trachten om dit jaar het seizoen 2007 te evenaren, maar dat zal onder meer afhankelijk zijn van weer, gezondheid en bestuurlijke beslissingen. Tot slot Ik was deze keer te gast bij een zeer gedreven liefhebber, die fanatiek met zijn hobby bezig is. Daarnaast volgt hij zeer kritisch de ontwikkelingen op het bestuurlijke vlak en is bereid om over voorgenomen besluiten mee te discussiëren en te zoeken naar voor iedereen aanvaardbare oplossingen.