Search

F.P.P. Kweekcentrum, "FIRST PRIZE PIGEONS"


De Bilt - NL


De Bilt is een dorp en een gemeente in het midden van de provincie Utrecht. Het dorp De Bilt heeft ruim 10.000 inwoners. De Bilt is al sinds 1897 vooral bekend van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Sinds 2001 is in De Bilt ook het Kweekcentrum First Prize Pigeons gevestigd.

De grondleggers van het kweekcentrum
Evert Diepeveen en Roel van den Burg zijn al heel lang met elkaar bevriend en beoefenden allebei de duivensport en hebben daarin beiden hun sporen ruimschoots verdiend. Evert werd in de tachtiger jaren van de vorige eeuw generaal kampioen van de afdeling Gooi en Sticht (zaterdagvliegers). Roel presteerde uitstekend op de overnachtvluchten. Roel was hokverzorger bij John Achterberg in Bilthoven.
Deze John Achterberg won in 1983 de 3e prijs nationaal Barcelona en de 1e prijs internationaal Barcelona duivinnen. Roel stopte in 1983 met de duivensport, omdat hij geregeld maanden aan zijn bed werd gekluisterd vanwege rugklachten. Hij beleefde geen plezier meer aan de duivensport, omdat anderen steeds voor hem het werk moesten opknappen. Roel heeft vele rugoperaties moeten ondergaan om de rugproblemen enigszins terug te dringen. Evert stopte met werken in zijn vijftigste levensjaar en ging toen op zoek naar manieren om een zinvolle invulling aan zijn leven te geven. Hij kwam toen op het idee om samen met Roel en diens vrouw Reinie een kweekcentrum voor postduiven op te zetten. Het moest volgens hen niet zomaar een kweekstation worden, maar zij besloten alleen 1e prijswinnaars aan te kopen en daarmee te gaan kweken. Het werden vooral duiven voor de overnachtfond, omdat de interesse van Roel daar het meest naar toe trok.
In 2001 werd officieel met het kweekcentrum First Prize Pigeons in De Bilt gestart. Nu worden ook in Erp op de prachtige hokaccommodatie van Evert jonge duiven voor de verkoop gekweekt.

De doelstellingen van First Prize Pigeons
1. Goede nationale duiven voor de duivensport in Nederland te behouden, want enkele jaren geleden verhuisden bijna alle nationale winnaars en topduiven naar het buitenland.
2. Zonder winstoogmerk: d.w.z. men hoeft er niet rijk van te worden.
3. Duiven te koop aanbieden voor een reële prijs, zodat elke liefhebber in het bezit kan komen van duiven met een goede bloedlijn.
4. Een voorbeeldfunctie voor andere kweekcentra, door hun gratis DNA-test, door hun eerlijkheid: een stamkaart is gegarandeerd voor 100% naar waarheid ingevuld.
5. Nazaten van hun kweekcentrum laten uit testen op satelliethokken.

Als uitvloeisel van doelstelling 4 heeft Evert samen met Jan de Jongh in 2002 het Nederlands Overkoepelend Orgaan Kweekcentra het licht doen zien, omdat de Nederlandse duivensport en vooral de duivenkweekcentra en een ieder die duiven verkoopt, geconfronteerd wordt met enerzijds een wettelijke regeling en anderzijds met fraudezaken. De wettelijke regeling (Garantiewet) houdt in dat een koper van duiven meer rechten krijgt, waardoor de verkoper in bijna alle gevallen van geschil de bewijslast toebedeeld krijgt. Aangezien er inzake deze wet nog geen jurisprudentie is, zijn leverings- en garantievoorwaarden, waarbij duidelijkheid wordt geschapen, een noodzaak geworden. De fraudezaken kwamen neer op bedrog met stamkaarten en uitslagen. Om de hierboven beschreven problemen landelijk op te lossen leek het wenselijk een overkoepelend orgaan op te richten. Deze landelijke organisatie, de stichting N.O.O.K. draagt er momenteel zorg voor dat de aangeslotenen (leden) bij deze stichting, allen een gedragscode onderschrijven inzake de juistheid van stamkaarten en uitslagen.
Daarnaast worden er jonge duiven verkocht door de aangeslotenen, waarop leverings- en garantievoorwaarden van toepassing zijn en in een groot aantal gevallen zelfs DNA garantie wordt afgegeven.
Teneinde de kwaliteit van gezondheid van de te verkopen duiven te kunnen blijven waarborgen, zijn de aangeslotenen verplicht 3 maal per jaar door een dierenarts, een door de N.O.O.K. voorgeschreven gezondheidscontrole te laten plaatsvinden. De aangeslotenen mogen het keurmerk van de N.O.O.K. voeren, waarmede de betrouwbaarheid en eerlijkheid van handelen wordt aangegeven.Het geheel staat onder auspiciën van de N.P.O.
Door de oprichting van de stichting N.O.O.K. en toetreding van een groot aantal kweekcentra tot deze stichting, denk ik dat de Nederlandse duivensport een zeer grote stap voorwaarts heeft gezet in zake het correct zaken doen.


De duiven van het kweekcentrum

Het kweekcentrum bij de familie van den Burg in De Bilt wordt bevolkt door 32 kweekkoppels. Er wordt bij kweekcentrum First Prize Pigeons niet gesproken van rassen. Want wanneer is er sprake van een "ras"? Een ras kun je volgens Evert niet waar maken. Op het kweekcentrum zitten momenteel 14 nationale/N.P.O.-winnaars. Uit deze 1e prijswinnaars worden kinderen en kleinkinderen verkocht. Bij de kleinkinderen zijn gegarandeerd twee van de vier grootouders nationale/NPO-winnaars. In veel van de duiven zit de soort van van de Wegen. De liefhebbers, die bij First Prize Pigeons duiven kopen, kunnen er dus van verzekerd zijn dat ze met duiven met een goede bloedlijn en een goede afstamming naar huis gaan. Met deze duiven is de kans op succes, d.w.z. toppers onder de nazaten heel groot. Bij de familie van den Burg wordt er niet aan hengstenkweek gedaan. Zowel Evert als Roel vinden het zeer belangrijk, dat de kopers kunnen vertrouwen op de eerlijkheid van de verkopers. Zo kochten zij "De Mof" aan, waarvan bij DNA onderzoek bleek, dat de ouders die op de stamkaart stonden vermeld, niet de ouders van deze crack waren. Op de stamkaart vermelden ze nu: "DNA-onderzoek gaf aan dat de opgegeven vader en moeder niet juist was." "De Mof" geeft veel goede jongen.

Een greep uit de topduiven van het kweekcentrum

1. De Barcelona (M) NL 91-2579212 1e Nationaal Asduif Barcelona '96 t/m '98 28e Nat. Barcelona 1998 6.290 d. 71e Nat. Barcelona 1997 7.047 d. 71e Nat. Barcelona 1996 5.229 d. 86e Nat. Perpignan 1995 4.342 d. 100e Nat. Perpignan 1996 3.815 d. 327e Nat. Barcelona 1995 5.737 d. 765e Nat. Barcelona 1994 7.767 d. 795e Nat. Marseille 1993 5.534 d

2. Het Blokje (V) NL 99-2178218 1e Nationaal St.Vincent 2002 Sector 2 tegen 7.370 duiven

3. De Jander (M) NL 99-4008802 1e Nationaal Dax 2001 Sector 1 tegen 18.211 duiven

4. De Raket (M) NL 00-0084308 1e Barcelona Zuiderkempen in 2005 en 2006

5. De Leo (M) NL 01-1540276 1e Nationale Asduif NPO Meerdaagse fond in 2005 2002 Brive 6e Nat. N.P.O. tegen 7.600 duiven 2002 Bergerac 61e Nat. tegen 20.131 duiven 2004 Angoulème 28e Nat. NPO tegen 5.235 duiven 2005 Brive 34e Nat. N.P.O. tegen 8.094 duiven 2005 Perigueux 5e Nat. N.P.O. tegen 4.955 duiven 2005 Bergerac 16e Nat. tegen 17.160 duiven


"De Barcelona"


"Het Blokje""De Jander""Leo""De Raket"


Voor degenen, die geïnteresseerd is in de stambomen van de bovenvermelde duiven, kan die vinden op http://www.first-prize-pigeons.nl/ Evert en Roel zullen in de toekomst nationale winnaars blijven aankopen. Zij hopen dat een aantal hokken goed gaan vliegen met duiven afkomstig van de kweekhokken van First Prize Pigeons.

Satelliethokken
Om de waarde van de door First Prize Pigeons gekweekte duiven te kunnen testen, hebben Roel en Evert een drietal combinaties, dat het volste vertrouwen hebben in de aanpak en de kwaliteit van de duiven van First Prize Pigeons, bereid gevonden om met jonge duiven van dit kweekcentrum te gaan vliegen en kweken.
Deze drie combinaties mogen een keuze maken uit de jongen van de nationale/NPO-winnaars. Zij voelen deze jonge duiven op hun eigen hokken goed aan de tand. De eerste jonge duiven zijn in 2004 en 2005 naar deze liefhebbers gegaan.
In het seizoen 2007 werden de eerste positieve resultaten al zichtbaar.


De satelliethokken zijn:
" Combinatie Steenbeek en zoon, De Bilt
Door hun samenwerking met First Prize Pigeons kunnen zij nu beschikken over de bloedlijnen van alle 9 Nationale winnaars en van de kinderen en kleinkinderen van in totaal 18 Nationale & Internationale winnaars .

" Combinatie Klessens - de Lepper, Valkenswaard

Hans en Ria zien de samenwerking met F.P.P. wel zitten, maar zeggen daarbij direct dat fond tijd nodig heeft om de vruchten te plukken van de arbeid en tijd, die er ingestoken wordt.

" Combinatie Funs en Jos Hillen, Vaesrade/Nuth

Zij vinden het fungeren als satelliethok een nieuwe uitdaging. Zij vinden de opzet en de kwaliteit van de duiven van F.P.P. super. Het hoofddoel van hun samenwerking met F.P.P. is om de duiven van beide partijen nog sterker en beter te maken. Funs en Jos kunnen hun eigen hokken versterken door uit de bron van F.P.P. te putten.

Referenties
Er komen bij het kweekcentrum steeds meer reacties binnen van liefhebbers, die zeer goede resultaten met duiven van First Prize Pigeons hebben behaald. Ook zijn er talloze dankbetuigingen van mensen bij wie de duiven van First Prize Pigeons de hokprestaties opmerkelijk hebben doen toenemen. Dit bewijst dat de door First Prize Pigeons ingeslagen weg, de juiste is. Tot slot Tijdens het gesprek met Reinie en Roel van den Burg en Evert Diepeveen heb ik kunnen ervaren, dat deze sympathieke mensen zeer gedreven bezig zijn om hun ideaal: een voorbeeldfunctie te zijn voor alle kweekcentra en duiven met een goede bloedlijn voor een eerlijke prijs weg te kunnen geven, te verwezenlijken. De tijd en aandacht, die door Reinie en Roel aan de kweekduiven wordt geschonken, zal zich ongetwijfeld vertalen in de kwaliteit van de jonge duiven.