Search

William Dirix, De Panne

 
William Dirix, (BE)


Voorstelling
William Diri/font>
Geboren op 17 maart 1934. Beroep : Supermarkt-uitbater. Datum van aanvang in de duivensport 1974.

Ontstaan en uitbouw van uw duivenstam
?
William Diri Speelde 18 jaar in het eerste voetbalelftal te De Panne en kon alzo niet met de duiven spelen. Was in deze jaren een verwoed vogelvanger en -kenner. In 1974 werd de vogelvangst afgeschaft en zo begon het. Schafte mij twee duiven aan bij Lefevre-Dhaenens, Zulte, uit de lijn van de « Kapoen » van Desmet-Mathijs. Bij Roger Vereecke, Deerlijk, een duivin uit de « Verloren Zoon » met als moeder de « 22-duivin » (oude Dupont soort). Bij August Taveirne, Waardamme, een zoon van de « Bolle » (wijlen Theo Marchand) alsook een kleinzoon van de « Ware Ijzeren Vereecke » -3064724-57. Niettegenstaande deze duiven bijgehaald werden voor de verre vluchten, toch geweldige uitslagen van hun jongen beneden en boven Parijs.
Testte nu en dan eens op de fond, ook deze duiven bewezen het aan te kunnen, zelfs een Nationaal te winnen bij de duivinnen. Ben in de belangstelling gekomen dank zij mijn opzienbarende prijzen beneden Parijs, mijn vroege prijzen tot Barcelona hetzelfde seizoen, en omdat bij mij de duivinnen zo gemakkelijk een prijs vliegen als de duivers.

Uitslagen William Dirix:
De in 1977 behaalde prijzen waren een test met Barcelona voor ogen.
In 1977 : Voor de eerste maal Barcelona en 77e prijs Internat. op 10.502 d.
In 1978 : 2 prijzen van 3 ingekorfde duiven en 511e prijs op 11131 d. Barcelona Internat.
In 1979 : probeerde ik enkele duivinnen met 4 prijzen van 5 duiven met de ereprijs Bernard Steverlynck en Zoon voor de serie van 1 en 2 bij de duivinnen. Deze vlogen ook de ereprijs Senator Hilaire Lahaye voor de serie 1, 2 en 3 en dit tegen de duivers.
In 1980 : opnieuw de ereprijs Michel Steverlynck en Zoon voor de serie I en 2 duivinnen
Dit geeft als resultaat 11 prijzen van 14 inkorvingen op Barcelona. Dezelfde duiven vlogen ondertussen verschillende interessante fondprijzen, te lang om te vermelden, Zelfs een duivin vloog op 15 juli 1978 le Nationaal Limoges op 335 duivinnen. En haar dochter werd in 1979 le Asduif voor vluchten boven Parijs in het sterke verbond De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.
In 1980 toch enkele straffe knalprestaties met het zwakke geslacht!
Op 24 mei, met 6 duivinnen:
Châteauroux Provinciaal (161 jaarlingen en duivinnen) : 1, 2. 4. 18, 19 en 22e prijs.
Châteauroux Gistel (346 d.) : 1ste en 2de prijs.
Op 7 juni, met 6 duivinnen
Brive Nationaal (563 duivinnen) : 1, 12, 28, 40, 68 en 126e prijs.
Brive Provinciaal (1.836 d.) Ie prijs.
Brive Nationaal (7.770 d.) : 3e prijs.
In totaal 12 prijzen van evenveel ingekorfde duiven.
De « CRACK » 3420699-68 was destijds de beste vlieger van Theo Marchand. Werd gestolen in 1972, kwam terug en werd zijn beste kweker. 80 % van de duiven op de verkoping van wijlen Theo Marchand hadden bloed mee van deze superkweker.
Hij is ook broer van de « Orléans » 3387775-68 van Gust Taveirne en halfbroer van zijn « Een Witpen » 3079342-64, asduif in 1969.
Haar uitslagen

Was late jonge van 1974.
In 1975 opgeleerd.
1976 11-4 Arras 119 d. 12e - 16-5 Dourdan 503 d. 8e - 23-5 Dourdan 404 d. 7e - 6-6 Orléans 349 d. 9e
17-6 Dourdan 343 d. 94e - 11-7 Dourdan 169 d. 3e - 25-7 Arras 157 d. 1ste - 1-8 Arras 82 d. 9e - 8-8 Breteuil 76 d. 4e
1977 17-4 Arras 71 d. 16e - 24-4 Arras 157 d. 2e - 1-5 Clermont 144 d. 6e - 8-5 Clermont 158 d. 1ste - 22-5 Clermont 159 d. 2e - 22-5 Dourdan 306 d. 1ste - 19-6 Tours 244 d. 4e - 3-7 Dourdan 155 d. 5e

1978 Naar kweekhok. 7 maanden opgesloten in volière. Brengt 3 ronden jongen groot.
Uitgehaald voor Kampioenschappunten.
16-7 Clermont 161 d. 22e
23-7 Dourdan 122 d. 4e
5-8 Argenton Nationaal 4.020 d. 884e


De « BRIVE-DUIVIN » 3151159-77 is een van de late jongen die geboren werden in 1977 toen de « Crack » 3420699-68 gekocht werd en in een week tijd zes duivinnen trappelde die mij 12 jongen bezorgden waarvan ik in 1980 de vruchten geplukt heb.

Hokken
Speelt op oude hokken. Deden vroeger dienst als kippenhok. Plat op de grond, muren van een half steentje, dus zeer vochtig! Ingang naar het zuiden, dit voor de oude duiven.
De jonge duiven hebben een zolderhok onder de pannen met ingang naar het Oosten. Volgens mij ideaal. ‘s Morgens zon en ‘s avonds zon langs glas in het dak via de westkant. (Zon moet men niet hebben in het zuiden ; tussen 12 en 15 uur is het reeds warm genoeg op het hok !). Ondervonden met nieuwe vezeiplaat waaruit de bakken gemaakt werden, last aan de ogen maar nog weinig het tweede jaar. De nestbakken werden vervolgens in plastiekverf gestoken alsook het hok en geen enkel nadeel ondervonden. Duiven vlogen pannen van het dak.
Op het hok van de jonge duiven werd vloerdekkorrel gestrooid.


Kweekduiven
Geef samenstelling van kweekmengeling.
Krijgen uw weduwnaars en kweekduiven groenten?
Dewelke - Wanneer?
William Diribr> Gans het jaar kweekmengeling van Natural met gele maIs. Wordt aangelengd met zuiveringsmengeling naargelang de jaargetijden, de rust-, kweek- en vliegperiode. Kan zelfs gaan tot ieder de helft van deze mengelingen.
Elke week krijgen mijn duiven verse zurkel uit de hof in een tros samengebonden en met een koord opgehangen dat de duiven er kunnen van lusten.

Theorie
Hecht je belang aan de ogentheorie?
Geef duidelijke omschrijving van wat je in de ogen ziet.
De vleugeltheorie, wat betekent ze voor u?
William Diribr> Kleur van de ogen speelt voor mij geen rol, zelfs niet bij het koppelen. Zie graag een kleine levendige pupil. Heb liever een verkenningscirkel dan geen.
In de ogen zie ik een groot gedeelte van de gezondheid. Alsook aan de oogleden, en vooral tussen oog en oogleden, moet men weten of men met een droog of nat oog te doen heeft.
De vleugeitheorie betekent veel voor mij bijna al mijn duiven hebben een Vanderschelden-vleugel, dit wil zeggen dat de oppervlakte van de achtervleugel zo klein mogelijk moet zijn, dit zowel in lengte als in breedte. En de voorvleugel zo groot mogelijk met de vier laatste pennen evenwijdig (dit wil zeggen geen gebogen klekepennen) en zo lang mogelijk, met ventilatie, liefst afgeronde toppen. Geef zo een duif nog een lang borstbeen met spieren er op en er aan, en hij komt uit ouders met verstand die bewezen hebben hun weg te vinden, dan ligt de kans hoog om te lukken

Medische begeleiding
William Diri/strong>

Ja, medische begeleiding - maar geen kuren vóór of na het seizoen. Heb nog nooit last gehad van wormen. Duiven worden onderzocht vóór het speelseizoen.
Indien een ziekte zou aanwezig zijn, wordt er gekuurd
Dr. Lemahieu is mijn raadgever en ik gebruik het produkt dat in een plastiekzakje wordt meegegeven, maar vind het spijtig dat men niet weet wat men geeft.


Methode
Weduwschap met duivers en met duivinnen.


William Diribr> lnderdaad. Weduwnaars met hun duivinnen worden op weduwschap gespeeld nadat ze in het eerste nest een jong van 10 dagen in de nestschotel hebben. Om beurt krijgen ze de gelegenheid hun jong te zien en te voederen.
Er wordt als volgt te werk gegaan:
Ik beschik over twee hokken.
Hok 1 - waar ze samen gepaard hebben en dat van weduwnaarsbakken is voorzien.
Hok 2 - is eerder klein en primitief - 1 x 2 in - met een kleine ren eraan verbonden, waarvan de bodem uit ijzerdraad bestaat waar duiven niet graag op zitten.
Er mag geen gelegenheid zijn dat duivinnen elkaar kunnen liefkozen. Via een deurtje in de ren van 20 x 20 cm komen de duiven buiten.
Om 7 u. ‘s morgens verlaten de duivers hok 2, dat wordt gereinigd, en komen de duivinnen van hok 1 naar hok 2, waar ze tot ‘s avonds verblijven. Hok I wordt gereinigd en nadat de duivers 45 minuten hebben getraind worden ze in hok 1 binnengelaten, maar worden niet in hun nestbak opgesloten. ‘s Avonds komen de duivinnen uit hok 2, oefenen 45 minuten, verhuizen duivers naar hok 2 en komen duivinnen in hok 1. Duivinnen worden dadelijk in hun nestbak opgesloten, alwaar ze afzonderlijk voeder en water toegediend worden.
Het grote probleem ontstaat soms in hok 2 met duivinnen. Indien de geslachtsdrift bij sommige te groot wordt, worden ze weggenomen en in een ander hok in een nestbak opgesloten.
Wat gebeurt er nu wanneer duivers en duivinnen van een wedstrijd terugkomen ? Eenvoudig : hij of zij mag kiezen uit wat thuis is tot de eigenlijke partner thuiskomt. Op deze manier heeft hij of zij tweemaal een beloning.

- Vóór iedere wedstrijd krijgen de duivers hun duivin te zien.
- Voeders krijgen duivers en duivinnen in hun nestbak.
- Worden verplicht gedurende drie kwart uur te trainen.
- Wanneer een duiver of duivin aan gewicht verliest door minder voeder op te nemen, dan wordt hij of zij voor twee dagen zonder voeder opgesloten en blijft verplicht een zondag thuis. Dergelijk verschijnsel is dan vinnig opgelost.


Geef enkele biezonderheden over uw verzorging tijdens de wintermaanden?
William Diribr> Duivers en duivinnen brengen na het speelseizoen nog een of twee jongen groot. Wanneer de jongen 20 à 22 dagen oud zijn verhuizen alle duivers en duivinnen samen in een groot hok,. alsmede de jonge duiven die jaarling zullen worden.
De geslachten worden niet gescheiden, maar ze blijven voor ± 5 maanden opgesloten zonder buiten te komen.
Iedere dag krijgen ze voeder om 4 u. namiddag. Het hok is kurkdroog en wordt niet gereinigd.
De kweekduiven komen eruit rond I december voor de nieuwe koppelingen.

Tijdens de wintermaanden krijgen de opgesloten duiven :
1) als voeder de helft kweek- en de helft zuiveringsmengeling;
2) om de twee weken een Vrij bad;
3) om de twee weken Colombine thee;
4) elke week een tros zurkel in het hok opgehangen, zodat de duiven er kunnen van nemen zoveel ze verkiezen;
5) diverse soorten grit, iedere week ververst;
6) vitamineraal mengsel, altijd ter beschikking.


Het winterhok wordt ontsmet met een brander nadat alle duiven gekoppeld zijn.

Om te lukken in de duivensport : als beginneling mijn methode volgen. Het niet te moeilijk maken en flink uit de ogen kijken!