Search

Van Loo Ferry haalt met '13e doffer' uit op dagfondvlucht Blois (2006).


Ferry van Loo, Zutphen (NL)


Ferry besloot tijdens dit seizoen om in plaats van op Haasrode mee te doen om te schakelen naar de dagfond en de duiven voor te bereiden voor Orleans. De reden van de omschakeling is - volgens Ferry - terug te voeren op het feit, dat er teveel korte vluchtjes op het programma van regio 2 van afd. 8 GOU staan. De vierde vitessevlucht is gemiddeld niet verder dan 175 km en de vijfde is 195 km. Als het aan Ferry ligt mag elke midfondvlucht gespeeld worden vanaf de Lossingsplaats Chantilly (gemiddeld 420 km.).
Ferry korfde voor de eerste dagfondvlucht vanaf Orleans 28 duiven in. Deze 28 duiven waren allemaal weduwnaars, want het tevens spelen met de duiven is te bewerkelijk en geeft daardoor teveel stress.
Die eerste dagfondvlucht leverde direct een prima uitslag op: in regio Noord van afd. 8 GOU (regio 1 en 2) tegen 5596 duiven werd het 3, 6, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 40, 46, 49, 59, 86 en 19 van de 28 in de prijzen. Dat gaf moed om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Op de tweede dagfondvlucht Bourges 1 werd in regio Noord van afd. 8 GOU tegen 4617 duiven als volgt gepresteerd: 14, 21, 52, 69, 74, 76, 77, 88 etc. (zelf 25 mee).
Ook de derde dagfondvlucht Bourges 2 gaf weer een uitstekend resultaat te zien: met 24 duiven mee werd het tegen 3402 duiven in regio Noord van afd. 8 GOU: 7, 10, 39, 65, 66, 72 etc.
Nadat zijn concurrenten zoals Marcel Sangers, H. Eijerkamp en znn, op voorgaande dagfondvluchten al een zege behaalden, was het grote doel van Ferry om de vierde dagfondvlucht vanuit Blois op zijn naam te schrijven. Hij had er nu al drie keer dicht bijgezeten en prima uitslagen behaald, maar ja een overwinning smaakt toch beter.
Hij probeerde zijn duiven voor deze vlucht nog beter aan de start te krijgen door ze zo veel mogelijk vetrijk eten te geven en ze veel te laten trainen. Na afloop van dit seizoen is Ferry bereid om dieper op dit onderwerp in te gaan en zal ik daar een apart artikel aan wijden. Nadat Ferry op donderdagavond zijn 18 weduwnaars had ingekorfd heeft hij de vrijdag daaropvolgend volop kunnen genieten van een dag rust.
Op zaterdagmiddag hadden op het terras bij de fam. Van Loo ongeveer 15 personen een plaatsje gevonden om de duiven van Blois op te wachten. Bij de “letters” was ook de “Burgemeester van De Hoven”, de fanatieke duivenbaas “Opa” Derks (86). Het zou een pittige vlucht worden, want de duiven hadden op deze vlucht ook weer af te rekenen met extreem hoge temperaturen en over de hele vluchtlijn was er sprake van een noordoostelijke wind. Het was bijna tien voor vijf toen de schoonzoon van Ferry uitriep: “Daar komt er een!” Niemand van de overige aanwezigen had de duif opgemerkt, terwijl ze toch precies uit de goede richting kwam. De 05-NL-2185255 werd om 16.49.36 uur geconstateerd. Hij maakte een gemiddelde snelheid van 1042,756 meter per minuut. Het was de eerste gemelde duif van het inkorfcentrum en enkele uren later kwam vast te staan dat de doffer van Ferry, die luistert naar de naam “ de 13e doffer”, winnaar was geworden van afd. 8 GOU. Waarschijnlijk is “de 13e doffer” ook de snelste duif van de afd. 8 en 9 samen. De “Burgemeester van De Hoven” beleefde met dit succes, dat hij van dichtbij mocht meemaken, de dag van zijn leven. Prachtig! Behalve de overwinning pakte Ferry in Afd. 8 GOU (voorlopige uitslag) ook nog de plaatsen 7, 18, 21, 25 etc. In de voorlopige uitslag van regio 2 afd. 8 GOU wordt het 1,4,8,9,12,24, 40, 43, 56, 59, 64 (alleen de eerste 100 van het concours waren pas bekend).

De 13e doffer
De winnaar van Blois heeft zijn naam te danken aan het feit, dat hij bij aanvang van het seizoen op een afdeling werd geplaatst waar alle twaalf broedbakken al vergeven waren. Sinds een week of drie heeft hij een broedbak van een achtergebleven doffer. Wellicht is dat het laatste zetje geweest v.w.b. de motivatie, dat hij nodig had om tot deze topprestatie te komen.
“ De 13e doffer” heeft als vader de 04-NL-1645050 en die vloog als jaarling 17 keer prijs. Helaas werd deze kanjer op de laatste vitessevlucht van dit seizoen verspeeld.
De vader van de “050” is een duif van de comb. Van Heteren uit Doetinchem. De moeder van de “050” is de “Hedy”, één van de stamduiven van Ferry van Loo en vernoemd naar een dochter van Ferry en Hannie. De “Hedy” is van de soort van Louis Goyvaerts, Berlaar.
De moeder van de “13e doffer” is de 04-NL-1589651 en is gekweekt door Aad Brugman uit Gorssel (vliegt onder de naam Petra Couzijn). De vader van de “651” is van Ferry zelf en is een kleinzoon van “Hedy”, terwijl diens moeder afkomstig is van Dik Mensink uit Almen uit een zoon van diens “40”. De “40” was in 2001 en 2002 een van de beste vliegduiven in de kring Zutphen.

Andere toppers op de dagfond
04-NL-1645306 was in 2005 beste asduif van de kring Zutphen op de snelheidsvluchten. Deze bonte doffer pakte o.a. een eerste plaats met grote voorsprong van Chantilly.
Prestaties in afd. 8 GOU 2006
04-NL-1645306 04-NL-1645069 04-NL-1645005 04-NL-1645027
Orleans 20 6 3
Bourges 87 88 69 14
Bourges 7 10 66 65
Blois 7 21 Nog niet bekend 18

Tot slot

Ik was te gast bij een liefhebber, die de moed had om zich te laten leiden door zijn hart en het besluit nam om van de snelheid over te schakelen naar de dagfond. Die moed werd door zijn duiven beloond met prachtige resultaten en nu op Blois de zo fel begeerde, maar ook verdiende overwinning. De resultaten komen niet vanzelf. Daar moet veel voor gedaan worden en als u weet dat Ferry bekend staat als een perfectionist, dan mag u van mij aannemen dat voor die resultaten heel veel werk is verzet. Daarom Ferry en Hannie van harte gefeliciteerd met jullie.