Search

Colbrandt André, "Nationaal Winnaar St.-Vincent 2005…"


In betere tijden : wijlen Roger Florizoone en André Colbrandt,
twee onafscheidelijke en beste vrienden…

Ook 1e PERPIGNAN… 5e PROVINCIAAL 1.076 d… 32e NATIONAAL 7.611 d… 2-3-4e NARBONNE… voor NATIONAAL WINNAAR ST.-VINCENT 2005…

 

Het duivenseizoen in schoonheid beëindigen, geeft altijd een goed gevoel. Voor André Colbrandt zal het niet anders zijn. Op dat vlak mag hij zich bij de gelukkigen achten. Op de laatste grote confrontatie van het jaar, en dan bedoelen we de vlucht uit PERPIGNAN, won de “4416083-03” of zijn eerste ingetekende van slechts 2 mee glansrijk de 1e prijs van 226 oude te Zottegem, 5e Provinciaal van 1.076 duiven en 32e Nationaal van 7.611 duiven. Niet zo maar toevallig... Einde juni uit Montauban klasseerde deze tweejarige klepper zich te Zottegem ook 8e van 296 d. en in 2004 als jaarling had hij eveneens zijn kunnen bewezen met een mooie 6e plaats regionaal uit Perpignan. Zijn kwaliteiten heeft hij alvast van geen vreemden geërfd. Hij is een zoon van “De Vlaamse Leeuw”, die in het jaar 2000 uit DAX de 2e NATIONAAL en 2e INTERNATIONAAL van 11.808 duiven won, op luttele seconden na de winnaar. Het was dank zij deze internationale topper dat toen ook de “1e EURO DIAMOND PIGEON” werd gewonnen.

Maar er was nog méér goed nieuws om het seizoen 2005 af te ronden en zich te verheugen. Op de laatste zaterdag van juli stond Narbonne op het programma. Een loodzware wedstrijd, waarbij ’s anderendaags nog een pak prijzen te verdienen waren. Na een vlucht van 872 km klokte André op de dag van de lossing 5 van zijn 9 ingezette duiven op precies 35 minuten tussen 20.16 u. en 20.51 u. Regionaal was dit goed voor 2-3-4e van 102 jaarlingen… 14-18e (2 mee) van 216 oude. Nationaal zijn dit allemaal prijzen minstens per tiental.

De maand juli had echter nog veel meer te bieden. Er werd zelfs geschiedenis geschreven, want André Colbrandt viel de uitzonderlijke eer te beurt de 1e NATIONAAL ST.-VINCENT van 10.022 jaarlingen te winnen. Deze sublieme gebeurtenis werd eerder reeds uitvoerig in de media gebracht. Het was de enige duif van het land die de kaap van de 1100 meter per minuut wist te overschrijden. Nationaal vloog hij 36,61 meter per minuut sneller dan de eervolle tweede en regionaal stond hij zelfs 3 uur vooruit. Wat deze kerel heeft bezield om zijn meer dan tienduizend lotgenoten onbedreigd achter zich te laten, daar hebben we het raden naar.De ouders van de nationale winnaar,
de “Blauwe St.-Vincent” !

 

De “Blauwe St.-Vincent” 4035026-04…
Dit is het “wonderkind 2005” van de kolonie. Een prachtig atletisch gebouwde blauwe duiver, die als voorbereiding 2 x Noyon, 2 x Dourdan en 2 x Châteauroux vloog, om dan op 2 juli uit meer dan tienduizend duiven de nationale zege uit St.-Vincent naar huis te brengen.
De “Blauwe St.-Vincent” is van buitengewone origine.
Zijn vader is “De Zilveren” 3242504-03, rechtstreeks Etienne & Frank DEVOS (Deerlijk). Hij is een volle broer van “Rivaldo” en “Ronaldo”, of twee beroemdheden aldaar.
Zijn moeder is de “Blauwe Lucienne” 3167090-00, rechtstreeks wijlen Roger FLORIZOONE (Nieuwpoort). Zij is een dochter van de beroemde “Witneus” 3152165-90 x “Dikke Molenaarde” 3180849-91.

André heeft grootse plannen met zijn nationale “Blauwe St.-Vincent”. Etienne Devos bezorgde hem een bloedeigen zus van de befaamde “Kleine Didi”, waaraan hij wordt gekoppeld. Een goed beredeneerde kruising waarvan uiteraard het beste wordt verhoopt…

Nog een zoete herinnering uit 2004
Toch wel de moeite waard om dit nog eens te berde te brengen. Toen geen Narbonne maar wel Béziers (850 km) op het einde van juli. Het was een van de moeilijkste wedstrijden van het jaar. Van meer dan 13.000 duiven waren er op de dag van de lossing slechts een 100-tal thuis.
André had 12 duiven mee : 10 jaarlingen en 2 oude. Hij won 9 prijzen, waarvan 7 per 10-tal en boekte te Zottegem een schitterende DRIEVOUDIGE ZEGE. Internationaal had hij 3 duiven aan de 75e prijs uit meer dan 6.700 jaarlingen. Knallers van uitslagen… om in te kaderen :
- 1-2-3-6-12-15-33-41e (10) uit 165 jaarlingen & 6e (2) uit 267 oude te Zottegem !
- 6-16-24-80-172-189e enz. uit 2.075 jaarlingen & 84e uit 2.150 oude in de “Belgische Verstandhouding” !
- 17-60-75-204-440-479e enz. uit 6.702 jaarlingen & 271e uit 6.602 oude Internationaal !

Hoe het groeide
André Colbrandt (65) erfde de duivenmicrobe van vader en grootvader, die in hun tijd twee fervente duivenliefhebbers waren. De ernstige aanpak dateert echter van in de zeventig jaren. Toen geraakte hij bevriend met Professor Van Grembergen en via deze weg leerde hij ook André Vanbruaene (Lauwe) kennen. Het is met de rassen van deze twee grootheden dat hij zijn eerste stappen zette op het fondterrein.
Beroepshalve was André projectleider bij de Spoorwegen. Zijn taak bestond erin de werken te leiden en erop toezicht te houden over het ganse land. In deze functie kwam hij vaak in contact met Roger Florizoone (Nieuwpoort) als aannemer van openbare werken. Ze werden kameraden en zelfs vrienden aan huis. Tot vlak voor Roger gestorven is, ging er geen week voorbij zonder dat beide samenkwamen. In de loop der jaren zijn er van alle beste duiven van Florizoone afstammelingen naar Bottelare gekomen.
Maar er was ook Stefaan Meremans (Zottegem) met zijn wereldberoemde “Barcelona I” en Etienne & Frank Devos (Deerlijk) met hun wonderbare “Kleine Didi”. Ook aan deze beide bronnen kon André putten en hiermee zijn kolonie wezenlijk versterken.

Met 95 % Florizoone aan de basis, een veelbelovende toekomst tegemoet
Ten huize van André Colbrandt treffen we slechts 12 koppels kwekers aan. Niet zoveel, maar het zijn stuk voor stuk elite kweekkoppels ! Nazaten van de meest beroemde duiven van wijlen Roger Florizoone maken er deel vanuit : 3 afstammelingen van “De Witneus” (won 5 jaar na elkaar uit Barcelona en was ook vader van de 1e Nationaal Barcelona 1999)… 2 van de “Primus 1”… 1 van “Dax I”… 1 van “Dax II”… de grootvader van de 1e Nationale Asduif van Michel Denys… een zoon van de “Oude Molenaar”. Dan is er ook het monument van de kolonie, zijnde de “Vlaamse Leeuw” (2e Internationaal Dax in 2000), een rechtstreekse wijlen Roger Florizoone, komende uit de “Montauban” x dochter “Witneus”.
Daarnaast zijn er nog twee broers van “Rivaldo” en “Ronaldo” van Etienne & Frank Devos, evenals een zuster van de “Kleine Didi”, die de nationale “Blauwe St.-Vincent” als partner krijgt.

Enkele uitslagen 2005
04-6 Brive 680 oude : 6-19-46-55-85-109-143e (21)
18-6 Châteauroux 595 jaarlingen : 4-26-61-67-107-141-154-177-190e (18)
25-6 Montauban 296 oude : 8-32-58-60-62e (12)
02-7 St.-Vincent lokaal 267 jaarlingen : 1-3-14-17-53-54-58-69e (18)
02-7 Barcelona 349 oude : 19-44-66e (6)
30-7 Narbonne 102 jaarlingen : 2-3-4-20e (7)
30-7 Narbonne 216 oude : 14-18e (2)
06-8 Perpignan 226 oude : 1e (2)

We vermelden nog enkele duiven met hun topprijzen in 2005 :
a) de “4416036-03” : 6e Brive 680 d. (04-6)… 19e Barcelona 349 d. (02-7);
b) de “3002590-04” : 3e St.-Vincent 267 d. (02-7)… 4e Narbonne 102 d. (30-7);
c) de “4035013-04” : 3e Narbonne 102 d. (30-7)… 64e Limoges 804 d. (16-7);
d) de “4035076-04” : 2e Narbonne 102 d. (30-7)… 54e St.-Vincent 267 d. (02-7);
e) de “4035077-04” : 17e St.-Vincent 267 d. (02-7)… 20e Narbonne 102 d. (30-7)… 26e Châteauroux 595 d. (18-6).

Tot slot…
Bij André Colbrandt is een rijkdom aan Florizoone-duiven aanwezig. Al wat naam en faam maakte in Nieuwpoort, is in Bottelare aanwezig. André mogen we aanzien als de unieke, de echte en de ware bezitter van een schat van duiven, waarop het etiket kleeft “100 % ras wijlen Roger Florizoone”. Naar de toekomst toe zullen we ongetwijfeld daaraan nog vaak worden herinnerd. André heeft ervaring op het terrein van de fond en zware fond en de mogelijkheden waarover hij nu beschikt, zijn buitengewoon en zal hij ten volle benutten. Dat dit geen holle woorden zijn, bewees hij in 2005 met zijn 1e Nationaal St.-Vincent van 10.022 duiven en in 2000 met zijn 2e Internationaal Dax van 11.808 duiven…“De Vlaamse Leeuw” : gewezen crack-vlieger… nu topkweker van formaat ! In 2005 won zijn zoon 1e PERPIGNAN… 5e PROVINCIAAL 1.076 d… 32e NATIONAAL 7.611 d… ook 8e Montauban !