تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Best Extreme Long Distance Pigeon in The Netherlands - 2 prizes

  • Smeets-Penris
  • Old birds
  • The Netherlands
  • Result
  • 15/02/2024
  • 07/03/2024

This ranking takes into account your two best results in races of over 750km that are part of the international ZLU competition. The pigeons in this ranking have to be born in 2022 or earlier. This ranking is based solely on the results in the national ZLU competition.

الرقم Prize سباق نتيجة مسافة رقم الحمام معامل
1 Hok Smeets-Penris Stein NL20-1723491 0.337%
2 Z96 ZLU Nationaal 857.892 km 3200 0.063%
15 Z92 ZLU Nationaal 864.711 km 5449 0.275%
2 L. Martens Stein NL20-1724152 0.49%
8 Z92 ZLU Nationaal 864.173 km 5449 0.147%
11 Z96 ZLU Nationaal 857.216 km 3200 0.344%
3 van Heumen Jeroen Oss NL20-2045098 0.955%
12 Z91 ZLU Nationaal 1033.632 km 3934 0.305%
30 Z98 ZLU Nationaal 1033.043 km 4612 0.65%
4 Michael Schmell Huckelhoven NL20-1655308 1.178%
6 Z96 ZLU Nationaal 871.565 km 3200 0.188%
54 Z92 ZLU Nationaal 890.188 km 5449 0.991%
5 Comb H. Beugels & Zn Landgraaf NL21-1389254 1.408%
21 Z96 ZLU Nationaal 848.047 km 3200 0.656%
41 Z92 ZLU Nationaal 863.420 km 5449 0.752%
6 T. Maassen Amersfoort NL20-1345872 1.479%
13 Z95 ZLU Nationaal 1067.404 km 2532 0.513%
38 Z91 ZLU Nationaal 1070.472 km 3934 0.966%
7 W.G. Griffioen Streefkerk NL21-1217862 1.78%
37 Z97 ZLU Nationaal 985.009 km 5841 0.633%
41 Z26 ZLU Nationaal 936.571 km 3573 1.147%
8 H. Pekel & Zoon Brunssum NL22-8632705 1.802%
27 Z97 ZLU Nationaal 895.719 km 5841 0.462%
71 Z93 ZLU Nationaal 868.459 km 5297 1.34%
9 A.P. Overwater Strijen NL20-1461035 1.884%
41 Z98 ZLU Nationaal 1022.334 km 4612 0.889%
48 Z94 ZLU Nationaal 1145.617 km 4820 0.996%
10 Sil van Vliet Ter Aar NL19-1675801 1.901%
37 Z98 ZLU Nationaal 1073.978 km 4612 0.802%
53 Z94 ZLU Nationaal 1197.568 km 4820 1.1%
11 H. Pekel & Zoon Brunssum NL21-1382220 2.237%
34 Z96 ZLU Nationaal 855.650 km 3200 1.063%
64 Z92 ZLU Nationaal 868.459 km 5449 1.175%
12 J. van 't Land Naarden NL21-1082049 2.263%
17 Z92 ZLU Nationaal 985.131 km 5449 0.312%
114 Z97 ZLU Nationaal 1031.603 km 5841 1.952%
13 Comb H. Beugels & Zn Landgraaf NL21-1389233 2.342%
34 Z92 ZLU Nationaal 863.420 km 5449 0.624%
55 Z96 ZLU Nationaal 848.047 km 3200 1.719%
14 Martien Deneer Wessem NL20-1682175 2.384%
38 Z92 ZLU Nationaal 887.833 km 5449 0.697%
54 Z96 ZLU Nationaal 879.663 km 3200 1.688%
15 J. Driessen Stein NL21-1414441 2.472%
4 Z97 ZLU Nationaal 895.241 km 5841 0.068%
131 Z92 ZLU Nationaal 865.122 km 5449 2.404%
16 J. Stevens Schinveld NL21-1405484 2.526%
3 Z91 ZLU Nationaal 974.751 km 3934 0.076%
113 Z98 ZLU Nationaal 956.491 km 4612 2.45%
17 G. Janssens EPEN NL20-1716666 2.861%
31 Z97 ZLU Nationaal 876.475 km 5841 0.531%
127 Z92 ZLU Nationaal 850.052 km 5449 2.331%
18 J.L. Hanssen Kerkrade NL20-1696306 2.922%
23 Z92 ZLU Nationaal 864.635 km 5449 0.422%
80 Z96 ZLU Nationaal 847.984 km 3200 2.5%
19 A.J. van Amerongen Bunnik NL19-1502514 3.069%
63 Z98 ZLU Nationaal 1064.289 km 4612 1.366%
67 Z91 ZLU Nationaal 1055.758 km 3934 1.703%
20 Bennie Homma Balk NL21-4223083 3.214%
1 Z98 ZLU Nationaal 1160.097 km 4612 0.022%
174 Z92 ZLU Nationaal 1056.841 km 5449 3.193%