تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Best Long Distance Pigeon (2018-2020) - 7 prizes

Final results in the PIPA ranking: Best long distance pigeon with 7 prizes in all Belgian one-day long distance races in the 2018, 2019 & 2020 seasons. Calculations are based on the available provincial, zone and national results.


Pedigree

NrPrizeRaceResultDistanceNr PigeonsCoeff
1VANDENHEEDE F & JZINGEM4097065-20183.2099%
2
2
21
40
26
5
37
Limoges I 2020
Brive 2020
Limoges II 2019
Tulle 2019
Souillac 2019
Tulle 2020
Aurillac 2019
Zone A2
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
622.608 km
660.599 km
622.607 km
611.986 km
687.388 km
611.986 km
672.354 km
5024
3755
10783
7155
4056
725
3584
0.0398%
0.0533%
0.1948%
0.5591%
0.6410%
0.6897%
1.0324%
2LECLERCQ ROGERBUISSENAL1018408-20153.4275%
10
1
5
27
5
38
7
Brive 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2020
Tulle 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
Brive 2020
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
631.049 km
625.656 km
596.683 km
585.397 km
596.683 km
704.687 km
634.198 km
9278
500
2365
6206
863
4605
655
0.1078%
0.2000%
0.2114%
0.4351%
0.5794%
0.8252%
1.0687%
3VANDENHEEDE F & JZINGEM4065282-20165.6220%
1
3
5
17
15
81
278
Brive 2020
Souillac 2020
Limoges I 2018
Brive 2018
Aurillac 2019
Tulle 2018
Limoges II 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
660.599 km
687.388 km
622.607 km
657.435 km
672.354 km
611.986 km
622.607 km
3755
6668
3111
9278
3886
4169
9661
0.0266%
0.0450%
0.1607%
0.1832%
0.3860%
1.9429%
2.8775%
4VAN GAVER TOM&MARNIKMOORTSELE4163516-20176.2912%
6
5
4
21
34
46
149
Cahors 2019
Tulle 2019
Valence 2020
Brive 2018
Aurillac 2019
Brive 2020
Tulle 2018
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
National
National
National
National
738.104 km
619.877 km
675.059 km
665.517 km
679.458 km
668.667 km
619.877 km
6903
1381
859
4384
3886
3755
5326
0.0869%
0.3621%
0.4657%
0.4790%
0.8749%
1.2250%
2.7976%
5Platteeuw Kurt & RafRumbeke3117649-20177.1278%
15
4
55
66
48
61
204
Jarnac 2018
Aurillac 2019
Tulle 2019
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Tulle 2018
Limoges II 2019
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
627.743 km
670.658 km
607.238 km
615.420 km
638.364 km
607.238 km
615.420 km
4940
491
6206
7236
5030
5326
9661
0.3036%
0.8147%
0.8862%
0.9121%
0.9543%
1.1453%
2.1116%
6VANDENHEEDE F & JZINGEM4200306-20177.8451%
8
9
23
4
23
94
328
Limoges II 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
Souillac 2019
Brive 2020
Tulle 2018
Limoges II 2018
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
622.607 km
687.388 km
622.608 km
687.388 km
660.599 km
611.986 km
622.607 km
9661
6668
15979
698
3755
5326
7236
0.0828%
0.1350%
0.1439%
0.5731%
0.6125%
1.7649%
4.5329%
7Vandenheede Freddy & JacquesZingem4130106-20158.0009%
48
6
26
37
52
93
69
Limoges II 2019
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Tulle 2018
Jarnac 2018
Souillac 2019
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
622.607 km
649.973 km
622.607 km
622.607 km
611.986 km
640.378 km
687.388 km
9661
1148
2689
3111
4169
5371
3737
0.4968%
0.5226%
0.9669%
1.1893%
1.2473%
1.7315%
1.8464%
8THONE JOSAS2180963-20159.4139%
1
2
2
2
7
23
47
Souillac 2020
Libourne 2019
Brive 2020
Souillac 2019
Cahors 2019
Limoges II 2020
Montélimar 2019
PE Limburg
PE Limburg
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
746.406 km
808.436 km
720.909 km
746.405 km
787.264 km
689.476 km
722.309 km
585
445
431
383
790
949
1045
0.1709%
0.4494%
0.4640%
0.5222%
0.8861%
2.4236%
4.4976%
9BDS/SPEYBROECKVINKT3074505-20179.8405%
3
38
200
94
67
59
141
Tulle 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges II 2020
Libourne 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
620.177 km
695.354 km
629.806 km
629.806 km
665.288 km
629.806 km
734.596 km
1381
6668
15979
7236
4384
3085
4605
0.2172%
0.5699%
1.2516%
1.2991%
1.5283%
1.9125%
3.0619%
10LEEMANS HENRIOPWIJK2091554-201610.3984%
1
1
4
8
17
98
77
Libourne 2018
Limoges II 2018
Brive 2020
Limoges I 2019
Aurillac 2019
Limoges I 2018
Tulle 2019
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
750.181 km
639.705 km
675.929 km
639.705 km
683.529 km
639.705 km
626.590 km
933
370
459
789
1112
4551
1729
0.1072%
0.2703%
0.8715%
1.0139%
1.5288%
2.1534%
4.4534%
11VERSCHOOT JOELINGELMUNSTER3031038-201710.7673%
10
17
90
98
93
145
234
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Libourne 2019
Tulle 2019
Cahors 2019
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
617.921 km
617.921 km
617.920 km
617.920 km
720.982 km
609.373 km
727.321 km
2252
3037
13569
7236
4605
6206
6903
0.4441%
0.5598%
0.6633%
1.3543%
2.0195%
2.3365%
3.3898%
12Vandenheede Freddy & JacquesZingem4130340-201510.8963%
4
8
32
71
93
243
179
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Jarnac 2018
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2018
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
649.973 km
622.607 km
640.378 km
657.435 km
622.607 km
622.607 km
622.607 km
1148
2200
5371
9278
7274
13569
3111
0.3484%
0.3636%
0.5958%
0.7653%
1.2785%
1.7909%
5.7538%
13DE COCK MARCTEMSE4240711-201711.2276%
4
16
15
32
93
32
30
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Brive 2020
Souillac 2020
Limoges I 2020
Brive 2018
Souillac 2019
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
705.984 km
661.342 km
697.883 km
724.437 km
661.342 km
694.771 km
724.436 km
1112
3085
1230
1988
5115
1187
998
0.3597%
0.5186%
1.2195%
1.6097%
1.8182%
2.6959%
3.0060%
14FOURNEAU CYRIEL & REMIMOEN3089040-201711.5203%
5
46
16
52
145
111
90
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Souillac 2019
Cahors 2019
Angoulême 2018
Brive 2020
Limoges II 2020
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
602.886 km
602.886 km
668.450 km
711.390 km
628.634 km
641.563 km
602.886 km
3037
13569
3737
6903
5030
3755
2252
0.1646%
0.3390%
0.4282%
0.7533%
2.8827%
2.9561%
3.9964%
15PENNINCKX IVONEERVELP2035619-201611.9835%
16
5
24
27
14
28
651
Limoges I 2019
Libourne 2018
Cahors 2019
Limoges I 2020
Angoulême 2018
Tulle 2019
Limoges I 2018
Zone B2
Zone B2
Zone B2
PE Vlaams-Brabant
Zone B2
Zone B2
National
644.148 km
759.599 km
745.510 km
644.149 km
681.772 km
627.769 km
644.148 km
2504
660
1819
1989
749
1460
15789
0.6390%
0.7576%
1.3194%
1.3575%
1.8692%
1.9178%
4.1231%
16CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062057-201712.8447%
8
12
23
48
31
100
156
Limoges II 2020
Tulle 2018
Souillac 2020
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Brive 2020
Brive 2018
Zone A2
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
National
602.370 km
591.955 km
667.302 km
602.370 km
602.369 km
640.490 km
637.321 km
3945
5326
1235
2365
1346
3755
4384
0.2028%
0.2253%
1.8624%
2.0296%
2.3031%
2.6631%
3.5584%
17Vandenheede Freddy & JacquesZingem4200330-201713.4617%
58
27
19
7
59
150
366
Limoges II 2019
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Souillac 2019
Tulle 2018
Limoges II 2018
Angoulême 2018
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
622.607 km
672.354 km
622.607 km
687.388 km
611.986 km
622.607 km
649.973 km
9661
3886
2689
698
5326
7236
5030
0.6004%
0.6948%
0.7066%
1.0029%
1.1078%
2.0730%
7.2763%
18DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4073379-201513.5402%
5
77
92
50
30
470
232
Limoges II 2019
Souillac 2020
Cahors 2019
Limoges II 2020
Angoulême 2018
Limoges I 2020
Cahors 2018
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
623.522 km
688.565 km
731.405 km
623.522 km
650.255 km
623.522 km
731.405 km
2200
6668
6903
3085
1148
15979
6356
0.2273%
1.1548%
1.3328%
1.6207%
2.6132%
2.9414%
3.6501%
19LIMBOURG ERIKBRUSSEGEM2005139-201713.7323%
4
8
14
192
29
146
97
Cahors 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Brive 2020
Aurillac 2019
Souillac 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
National
Zone B1
746.063 km
641.499 km
641.499 km
641.500 km
677.354 km
684.129 km
703.794 km
1999
2510
3902
10319
1230
3886
1988
0.2001%
0.3187%
0.3588%
1.8607%
2.3577%
3.7571%
4.8793%
20VAN GAVER TOM&MARNIKMOORTSELE4077398-201713.9550%
1
12
31
11
139
175
908
Valence 2020
Limoges II 2020
Angoulême 2018
Tulle 2020
Jarnac 2018
Tulle 2019
Limoges I 2020
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
675.059 km
631.060 km
659.343 km
619.877 km
649.946 km
619.877 km
631.060 km
859
3085
5030
725
4940
6206
15979
0.1164%
0.3890%
0.6163%
1.5172%
2.8138%
2.8199%
5.6825%
21Malfait FernandZerkegem3141766-201613.9993%
18
83
88
64
34
355
19
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
Tulle 2018
Limoges I 2018
Brive 2018
Cahors 2019
National
National
National
National
Zone A1
National
Zone A1
650.154 km
640.400 km
633.110 km
633.110 km
640.400 km
677.346 km
750.821 km
5371
13569
6206
4169
1410
9278
492
0.3351%
0.6117%
1.4180%
1.5351%
2.4114%
3.8263%
3.8618%
22BODSON GH-ANCIA BMOMALLE1127038-201514.3042%
1
1
9
4
21
15
37
Tulle 2019
Libourne 2019
Brive 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Brive 2020
Jarnac 2018
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
629.817 km
768.582 km
677.430 km
691.861 km
649.083 km
680.337 km
686.148 km
779
452
821
343
741
431
688
0.1284%
0.2212%
1.0962%
1.1662%
2.8340%
3.4803%
5.3779%
23DEBLANC YOURIRONSE4183805-201714.4105%
17
152
113
79
68
83
302
Brive 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Tulle 2018
Limoges II 2020
Brive 2020
Angoulême 2018
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
669.357 km
606.165 km
606.164 km
623.836 km
606.165 km
644.048 km
662.202 km
4384
15979
9661
5326
3085
3755
5030
0.3878%
0.9512%
1.1697%
1.4833%
2.2042%
2.2104%
6.0040%
24LIMBOURG ERIKBRUSSEGEM2024125-201614.7307%
10
19
21
79
33
44
95
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Cahors 2019
Aurillac 2019
Libourne 2018
Brive 2020
Brive 2018
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
641.499 km
641.499 km
746.063 km
684.129 km
752.746 km
677.354 km
674.266 km
4551
2658
1999
3886
933
1230
2640
0.2197%
0.7148%
1.0505%
2.0329%
3.5370%
3.5772%
3.5985%
25Platteeuw Kurt & RafRumbeke3116410-201615.0116%
29
157
62
53
117
382
238
Souillac 2019
Limoges I 2018
Tulle 2019
Tulle 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Jarnac 2018
National
National
National
National
National
National
National
682.017 km
615.420 km
607.238 km
607.238 km
638.364 km
615.420 km
627.743 km
3737
15789
6206
4169
4525
9661
5371
0.7760%
0.9944%
0.9990%
1.2713%
2.5856%
3.9540%
4.4312%
26VAN GAVER TOM&MARNIKMOORTSELE4156077-201715.0127%
7
26
12
86
147
173
702
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Valence 2020
Tulle 2018
Tulle 2019
Brive 2018
Limoges I 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
631.059 km
631.059 km
675.059 km
619.877 km
619.877 km
665.517 km
631.059 km
2200
7236
974
5326
6206
4384
13569
0.3182%
0.3593%
1.2320%
1.6147%
2.3687%
3.9462%
5.1736%
27Hogge PhilippeCharneux1146347-201615.1419%
19
8
7
33
21
14
18
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Limoges I 2019
Cahors 2019
Limoges II 2019
Tulle 2018
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
665.133 km
665.133 km
787.022 km
665.133 km
759.921 km
665.133 km
643.981 km
1518
549
452
1491
790
476
586
1.2516%
1.4572%
1.5487%
2.2133%
2.6582%
2.9412%
3.0717%
28DUNON THEOJUPRELLE1119040-201415.2436%
1
1
14
9
6
96
29
Montélimar 2018
Jarnac 2018
Montelimar 2020
Aurillac 2019
Tulle 2020
Valence 2018
Tulle 2018
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
688.508 km
696.170 km
701.479 km
684.916 km
638.201 km
644.020 km
638.201 km
1230
688
915
548
297
1969
586
0.0813%
0.1453%
1.5300%
1.6423%
2.0202%
4.8756%
4.9488%
29DOBBELAERE PHILIPPEOLSENE4197510-201715.3948%
11
16
225
142
23
113
363
Libourne 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Tulle 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2018
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
726.586 km
660.139 km
621.537 km
621.536 km
611.819 km
621.537 km
621.536 km
4605
3755
15979
9661
725
3085
7236
0.2389%
0.4261%
1.4081%
1.4698%
3.1724%
3.6629%
5.0166%
30Loyson KevinHandzame3070756-201715.7141%
34
23
245
80
133
17
298
Limoges II 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Brive 2018
Angoulême 2018
Libourne 2019
Tulle 2019
National
National
National
National
National
Zone A1
National
623.264 km
633.161 km
623.264 km
660.254 km
644.256 km
723.842 km
616.065 km
9661
4940
13569
4384
5030
445
6206
0.3519%
0.4656%
1.8056%
1.8248%
2.6441%
3.8202%
4.8018%
31VANDEMEULEBROECKE C&XST LEGER1036876-201515.9676%
3
4
13
6
31
21
1253
Montauban 2019
Brive 2018
Limoges I 2020
Jarnac 2018
Limoges II 2020
Angoulême 2018
Limoges I 2018
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
747.000 km
629.941 km
594.341 km
609.946 km
594.341 km
619.892 km
594.341 km
5408
906
2365
624
1700
500
15789
0.0555%
0.4415%
0.5497%
0.9615%
1.8235%
4.2000%
7.9359%
32COLPAERT S&PROESELARE3145823-201415.9750%
7
60
183
163
112
155
655
Limoges I 2020
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Tulle 2018
Brive 2020
Limoges I 2018
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
621.895 km
658.343 km
621.894 km
621.894 km
613.807 km
661.560 km
621.894 km
3037
9278
9661
7274
4169
3755
15789
0.2305%
0.6467%
1.8942%
2.2409%
2.6865%
4.1278%
4.1485%
33TEAM PLATTEEUWRUMBEKE3118070-201816.0512%
9
20
24
23
128
274
194
Limoges II 2019
Souillac 2019
Aurillac 2019
Limoges I 2020
Brive 2020
Tulle 2019
Aurillac 2020
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
615.420 km
682.017 km
670.658 km
615.420 km
655.021 km
607.238 km
670.658 km
10783
4056
3584
3037
3755
7155
2849
0.0835%
0.4931%
0.6696%
0.7573%
3.4088%
3.8295%
6.8094%
34VAN OECKEL BART EN NANCEOUD-TURNHOUT4095274-201716.3519%
3
12
165
20
9
53
91
Cahors 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Aurillac 2019
Brive 2020
Limoges II 2019
Souillac 2020
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
PE Antwerpen
Zone B2
Zone B2
803.174 km
700.951 km
700.952 km
738.167 km
735.257 km
700.951 km
761.383 km
1819
2504
10319
979
384
1928
1305
0.1649%
0.4792%
1.5990%
2.0429%
2.3438%
2.7490%
6.9732%
35POURBAIX-BEQUET CLAUDYCASTILLON1157236-201716.4956%
17
13
7
58
26
155
96
Aurillac 2019
Aurillac 2020
Tulle 2018
Valence 2019
Tulle 2019
Montelimar 2020
Limoges II 2018
National
National
Zone B2
National
Zone B2
National
Zone B2
610.009 km
610.009 km
556.652 km
591.880 km
556.652 km
647.509 km
572.748 km
3886
2849
1435
7974
1460
3778
1129
0.4375%
0.4563%
0.4878%
0.7274%
1.7808%
4.1027%
8.5031%
36VANHEE A & MWERVIK3106150-201616.9177%
5
1
70
75
181
60
94
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Limoges I 2020
National
Zone A1
National
National
National
Zone A1
Zone A1
633.804 km
597.159 km
597.159 km
608.871 km
597.159 km
597.159 km
597.159 km
9278
1060
7274
5371
9661
1410
1135
0.0539%
0.0943%
0.9623%
1.3964%
1.8735%
4.2553%
8.2819%
37CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062446-201717.0269%
2
5
57
72
229
75
28
Souillac 2019
Souillac 2020
Aurillac 2019
Brive 2020
Tulle 2018
Limoges II 2020
Limoges II 2018
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
National
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
667.302 km
667.302 km
652.750 km
640.490 km
591.955 km
602.370 km
602.369 km
3737
1235
3886
3755
5326
1700
626
0.0535%
0.4049%
1.4668%
1.9174%
4.2997%
4.4118%
4.4728%
38SCHEPENS JANKORTEMARK3055051-201617.0937%
2
73
3
209
25
15
197
Libourne 2019
Limoges I 2019
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Souillac 2020
Tulle 2018
Zone A1
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
National
727.217 km
626.618 km
666.820 km
626.618 km
626.618 km
693.878 km
619.381 km
445
13569
190
7274
811
390
4169
0.4494%
0.5380%
1.5790%
2.8733%
3.0826%
3.8462%
4.7253%
39BERCKMANS ROGERKORTENBERG2031107-201517.1855%
1
9
234
17
52
77
60
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Souillac 2020
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
673.728 km
642.000 km
642.000 km
676.776 km
642.000 km
642.000 km
703.014 km
1603
2504
10319
747
1433
1928
1305
0.0624%
0.3594%
2.2677%
2.2758%
3.6288%
3.9938%
4.5977%
40LIPPENS KATIIZEGEM3035630-201617.5174%
72
35
110
243
11
224
133
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Tulle 2020
Tulle 2019
Aurillac 2020
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
618.259 km
721.190 km
618.259 km
618.259 km
609.783 km
609.782 km
672.832 km
9661
4605
13569
7274
307
6206
2849
0.7453%
0.7600%
0.8107%
3.3407%
3.5831%
3.6094%
4.6683%
41Clicque GinoWevelgem3144120-201617.7096%
3
31
60
364
273
234
516
Tulle 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
594.919 km
627.059 km
603.390 km
603.390 km
603.390 km
706.520 km
639.588 km
6206
4525
7274
13569
9661
4605
9278
0.0483%
0.6851%
0.8249%
2.6826%
2.8258%
5.0814%
5.5615%
42Lannoo - De ClerckTielt3088549-201617.8341%
33
46
30
33
361
597
292
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Cahors 2019
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
National
National
National
National
National
National
National
622.793 km
622.793 km
731.851 km
622.793 km
658.699 km
622.793 km
726.508 km
13569
15789
6903
7274
9278
9661
4605
0.2432%
0.2913%
0.4346%
0.4537%
3.8909%
6.1795%
6.3409%
43BDS/SpeybroeckVinkt3111056-201617.8655%
7
84
27
164
158
386
294
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Libourne 2019
Brive 2018
Tulle 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
655.230 km
629.806 km
629.806 km
645.150 km
734.596 km
665.288 km
620.177 km
1148
9661
2689
5371
4605
9278
6206
0.6098%
0.8695%
1.0041%
3.0534%
3.4310%
4.1604%
4.7374%
44KOCKELMANS VINCENTAVENNES1146976-201617.9797%
18
1
2
5
11
37
56
Limoges I 2018
Brive 2018
Souillac 2020
Souillac 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
Tulle 2018
National
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
635.343 km
664.411 km
693.004 km
693.004 km
667.349 km
635.344 km
616.946 km
15789
821
464
383
431
949
586
0.1140%
0.1218%
0.4310%
1.3055%
2.5522%
3.8988%
9.5563%
45Platteeuw Kurt & RafRumbeke3117287-201718.1149%
9
11
51
97
168
693
192
Limoges II 2018
Tulle 2019
Jarnac 2018
Brive 2018
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Souillac 2019
National
National
National
National
National
National
National
615.420 km
607.238 km
627.743 km
651.806 km
670.658 km
615.420 km
682.017 km
7236
6206
4940
4384
3886
13569
3737
0.1244%
0.1772%
1.0324%
2.2126%
4.3232%
5.1072%
5.1378%
46Norman Nicolas & FilipKnokke-Heist3010048-201618.2370%
3
16
42
59
86
787
768
Cahors 2018
Tulle 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Cahors 2019
National
National
National
National
National
National
National
770.457 km
652.563 km
660.712 km
660.712 km
660.712 km
660.712 km
770.457 km
6356
6206
7274
9661
13569
15789
6903
0.0472%
0.2578%
0.5774%
0.6107%
0.6338%
4.9845%
11.1256%
47HEBBERECHT CHRISEVERGEM4251510-201618.6459%
31
66
67
15
261
635
165
Souillac 2020
Brive 2018
Brive 2020
Tulle 2020
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
710.445 km
680.486 km
683.651 km
635.048 km
645.598 km
645.598 km
645.598 km
6668
9278
3755
725
7274
13569
3085
0.4649%
0.7114%
1.7843%
2.0690%
3.5881%
4.6798%
5.3485%
48TEAM PLATTEEUWRUMBEKE3118228-201818.7980%
1
2
7
131
165
181
837
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
Souillac 2020
Brive 2020
Souillac 2019
Limoges II 2019
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
670.658 km
615.420 km
607.238 km
682.017 km
655.021 km
682.017 km
615.420 km
3584
2252
7155
6668
3755
4056
10783
0.0279%
0.0888%
0.0978%
1.9646%
4.3941%
4.4625%
7.7622%
49LIMBOURG ERIKBRUSSEGEM2005234-201719.2988%
10
24
13
52
102
349
266
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Souillac 2020
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
National
National
Zone B1
674.266 km
641.499 km
641.499 km
703.794 km
684.129 km
641.500 km
641.499 km
1187
2658
615
1988
3886
10319
3902
0.8425%
0.9029%
2.1138%
2.6157%
2.6248%
3.3821%
6.8170%
50V.D.WALLE M&FZWALM4241162-201619.5646%
21
114
84
85
122
242
716
Brive 2020
Souillac 2020
Souillac 2019
Limoges I 2018
Aurillac 2019
Tulle 2019
Limoges I 2019
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
660.758 km
687.493 km
687.493 km
623.134 km
671.661 km
611.980 km
623.134 km
3755
6668
3737
3111
3886
6206
13569
0.5593%
1.7097%
2.2478%
2.7322%
3.1395%
3.8995%
5.2767%
51Platteeuw Kurt & RafRumbeke3117183-201719.6799%
10
36
42
172
552
164
306
Limoges II 2018
Tulle 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Souillac 2019
Aurillac 2019
National
National
National
National
National
National
National
615.420 km
607.238 km
627.743 km
615.420 km
615.420 km
682.017 km
670.658 km
7236
6206
4940
9661
13569
3737
3886
0.1382%
0.5801%
0.8502%
1.7803%
4.0681%
4.3886%
7.8744%
52VANDENHEEDE F & JZINGEM4200127-201719.8635%
7
7
92
207
10
668
453
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2020
Tulle 2018
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
622.607 km
649.973 km
622.607 km
622.607 km
640.378 km
622.608 km
611.986 km
2138
1374
9661
13569
637
10319
5326
0.3274%
0.5095%
0.9523%
1.5255%
1.5699%
6.4735%
8.5054%
53Ally NorbertAarsele3073560-201620.4757%
106
48
214
258
24
183
364
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Limoges I 2018
Cahors 2019
Libourne 2018
Libourne 2019
Cahors 2018
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
627.434 km
652.306 km
627.434 km
736.186 km
731.708 km
731.708 km
736.186 km
13569
4525
15789
6903
625
4605
6356
0.7812%
1.0608%
1.3554%
3.7375%
3.8400%
3.9739%
5.7269%
54BDS/SPEYBROECKVINKT3074755-201720.5045%
30
41
86
230
234
600
457
Libourne 2019
Brive 2018
Brive 2020
Limoges II 2019
Souillac 2020
Limoges I 2019
Limoges II 2018
National
National
National
National
National
National
National
734.596 km
665.288 km
668.473 km
629.806 km
695.354 km
629.806 km
629.806 km
4605
4384
3755
9661
6668
13569
7236
0.6515%
0.9352%
2.2903%
2.3807%
3.5093%
4.4218%
6.3156%
55VANDENHEEDE F & JZINGEM4097122-201820.5608%
7
10
12
79
289
734
73
Souillac 2019
Limoges II 2020
Aurillac 2019
Limoges II 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
Tulle 2020
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
687.388 km
622.608 km
672.354 km
622.607 km
687.388 km
622.608 km
611.986 km
4056
3085
3584
10783
6668
15979
725
0.1726%
0.3241%
0.3348%
0.7326%
4.3341%
4.5935%
10.0690%
56Malfait FernandZerkegem3008651-201520.7367%
84
9
56
311
18
20
429
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
Cahors 2019
Tulle 2019
National
Zone A1
National
National
Zone A1
Zone A1
National
640.400 km
640.400 km
661.313 km
640.400 km
740.907 km
750.821 km
633.110 km
13569
1410
4525
9661
445
492
6206
0.6191%
0.6383%
1.2376%
3.2191%
4.0449%
4.0650%
6.9127%
57VAN HAVERBEKE JOHNYMALDEGEM4065390-201720.8043%
48
78
235
139
231
386
962
Limoges II 2020
Libourne 2019
Limoges I 2019
Souillac 2020
Tulle 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
648.196 km
751.832 km
648.196 km
714.150 km
639.099 km
648.196 km
648.196 km
3085
4605
13569
6668
6206
9661
15979
1.5559%
1.6938%
1.7319%
2.0846%
3.7222%
3.9954%
6.0204%
58VERMASSEN DAVIDGAVERE4084102-201620.8043%
78
56
34
107
170
235
728
Limoges I 2020
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2020
Libourne 2019
Tulle 2019
Limoges I 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
625.847 km
643.865 km
653.420 km
625.847 km
732.611 km
615.088 km
625.847 km
15979
5371
1148
3085
4605
6206
13569
0.4881%
1.0426%
2.9617%
3.4684%
3.6916%
3.7867%
5.3652%
59DOSSCHE KRISTOFMERENDREE4108876-201620.8877%
10
18
17
133
153
471
535
Cahors 2018
Libourne 2019
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Souillac 2020
Cahors 2019
Tulle 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
747.685 km
744.617 km
639.458 km
639.458 km
704.797 km
747.685 km
629.547 km
6356
4605
2200
7274
6668
6903
6206
0.1573%
0.3909%
0.7727%
1.8284%
2.2945%
6.8231%
8.6207%
60VANDENHEEDE F & JZINGEM4065209-201621.0186%
2
2
7
15
172
246
834
Jarnac 2018
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Aurillac 2019
Limoges II 2020
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
640.378 km
657.435 km
622.607 km
622.607 km
622.607 km
672.354 km
622.608 km
5371
2043
2689
2200
3111
3886
10319
0.0372%
0.0979%
0.2603%
0.6818%
5.5288%
6.3304%
8.0822%
61Limbourg ErikBrussegem2015630-201521.1161%
3
7
6
38
18
13
209
Aurillac 2019
Cahors 2019
Angoulême 2018
Libourne 2018
Limoges II 2018
Souillac 2019
Brive 2018
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
684.129 km
746.063 km
674.110 km
752.746 km
641.499 km
703.793 km
674.266 km
1112
1999
1554
3176
370
212
2640
0.2698%
0.3502%
0.3861%
1.1965%
4.8649%
6.1321%
7.9167%
62HASEVOETS FL.& ZNNKOZEN2038975-201421.3999%
4
11
26
16
14
17
60
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Jarnac 2018
Brive 2020
Souillac 2019
Limoges II 2020
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
664.169 km
664.169 km
664.169 km
698.251 km
696.461 km
722.168 km
664.170 km
1308
767
1413
552
411
370
867
0.3058%
1.4342%
1.8401%
2.8986%
3.4063%
4.5946%
6.9204%
63ALLY NORBERTTIELT AARSELE3011653-201721.4508%
2
13
85
75
140
125
1038
Jarnac 2018
Montauban 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
642.103 km
780.186 km
627.434 km
618.120 km
731.708 km
627.434 km
627.434 km
4940
5408
13569
6206
4605
2252
9661
0.0405%
0.2404%
0.6264%
1.2085%
3.0402%
5.5506%
10.7442%
64Platteeuw Kurt & RafRumbeke3115261-201521.5147%
74
34
51
124
170
244
433
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Tulle 2018
Limoges II 2019
Aurillac 2019
Angoulême 2018
Jarnac 2018
National
Zone A2
National
National
National
National
National
615.420 km
615.420 km
607.238 km
615.420 km
670.658 km
638.364 km
627.743 km
13569
5365
4169
9661
3886
4525
5371
0.5454%
0.6337%
1.2233%
1.2835%
4.3747%
5.3923%
8.0618%
65VELGHE FRANS & KRISZWEVEZELE3022732-201621.9364%
4
17
5
169
768
476
574
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Jarnac 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Souillac 2020
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
664.161 km
627.826 km
627.826 km
640.104 km
627.826 km
627.826 km
694.363 km
9278
13569
2252
5371
15789
9661
6668
0.0431%
0.1253%
0.2220%
3.1465%
4.8641%
4.9270%
8.6083%
66CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062013-201722.5134%
77
61
79
9
22
21
79
Tulle 2018
Aurillac 2019
Brive 2020
Souillac 2019
Limoges II 2018
Brive 2018
Souillac 2020
National
National
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
591.955 km
652.750 km
640.490 km
667.302 km
602.369 km
637.321 km
667.302 km
5326
3886
3755
366
626
418
1235
1.4457%
1.5697%
2.1039%
2.4590%
3.5144%
5.0239%
6.3968%
67Claes Pere & FilsTaintignies1040411-201422.8020%
3
2
13
15
112
34
65
Limoges II 2018
Libourne 2019
Libourne 2018
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges II 2019
Angoulême 2018
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
577.982 km
683.909 km
683.909 km
613.262 km
568.096 km
577.982 km
604.679 km
793
337
909
906
6206
863
500
0.3783%
0.5935%
1.4301%
1.6556%
1.8047%
3.9398%
13.0000%
68NOELS GERTHAM2182783-201522.9905%
5
7
27
15
41
17
83
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges I 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
PE Limburg
PE Limburg
Zone B2
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
684.216 km
684.216 km
714.360 km
667.126 km
684.216 km
717.341 km
684.216 km
767
512
1603
614
1308
411
867
0.6519%
1.3672%
1.6843%
2.4430%
3.1346%
4.1363%
9.5732%
69Vandenheede Freddy & JacquesZingem4065175-201623.4870%
6
13
159
40
72
149
716
Tulle 2018
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Souillac 2019
Jarnac 2018
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
611.986 km
622.607 km
657.435 km
622.607 km
622.607 km
687.388 km
640.378 km
4169
7274
9278
2200
3111
3737
5371
0.1439%
0.1787%
1.7137%
1.8182%
2.3144%
3.9872%
13.3309%
70ARIEN-DEKEYSERTIELT-WINGE4062486-201723.5771%
55
12
16
48
110
167
112
Valence 2020
Jarnac 2018
Souillac 2020
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Aurillac 2020
Cahors 2019
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
666.866 km
687.263 km
717.010 km
657.191 km
657.191 km
693.192 km
758.674 km
7591
1246
1305
1129
2504
2849
1819
0.7245%
0.9631%
1.2261%
4.2515%
4.3930%
5.8617%
6.1572%
71VAN ROMPAEY KARLOST-TRUIDEN4194312-201823.7609%
2
8
128
16
12
68
312
Aurillac 2019
Valence 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Souillac 2019
Tulle 2019
Tulle 2020
PE Limburg
PE Limburg
National
Zone B2
PE Limburg
PE Limburg
National
689.091 km
654.949 km
657.936 km
657.935 km
715.820 km
639.753 km
639.754 km
488
1230
15979
1960
422
844
3064
0.4098%
0.6504%
0.8011%
0.8163%
2.8436%
8.0569%
10.1828%
72DEFOORT STEPHANELEUZE-EN-HAINAU1022424-201723.9769%
7
11
63
132
166
99
215
Montauban 2019
Tulle 2020
Brive 2020
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
National
Zone A2
National
National
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
739.923 km
578.256 km
627.044 km
578.256 km
697.565 km
589.514 km
589.514 km
5408
722
3755
6206
4605
1700
2365
0.1294%
1.5236%
1.6778%
2.1270%
3.6048%
5.8235%
9.0909%
73DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4153167-201624.1309%
5
37
67
18
257
458
1841
Limoges I 2019
Brive 2020
Tulle 2019
Angoulême 2018
Souillac 2020
Brive 2018
Limoges I 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
623.522 km
661.743 km
613.236 km
650.255 km
688.565 km
658.572 km
623.522 km
2689
3755
6206
1148
6668
9278
15979
0.1859%
0.9854%
1.0796%
1.5679%
3.8542%
4.9364%
11.5214%
74CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062428-201724.2027%
18
4
68
32
102
65
131
Tulle 2018
Angoulême 2018
Brive 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Souillac 2020
Limoges II 2020
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
591.955 km
629.651 km
640.490 km
602.369 km
602.370 km
667.302 km
602.370 km
5326
376
3755
863
2365
1235
1700
0.3380%
1.0638%
1.8109%
3.7080%
4.3129%
5.2632%
7.7059%
75VANDENHEEDE F & JZINGEM4097005-201824.3675%
83
57
103
22
605
217
473
Limoges II 2019
Aurillac 2019
Brive 2020
Tulle 2020
Limoges I 2020
Souillac 2019
Souillac 2020
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
622.607 km
672.354 km
660.599 km
611.986 km
622.608 km
687.388 km
687.388 km
10783
3584
3755
725
15979
4056
6668
0.7697%
1.5904%
2.7430%
3.0345%
3.7862%
5.3501%
7.0936%
76STRUYFS JEF EN WIMTIELEN6123627-201724.5201%
8
15
63
71
42
32
97
Angoulême 2018
Jarnac 2018
Tulle 2020
Limoges I 2019
Aurillac 2019
Souillac 2019
Montauban 2019
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
724.784 km
717.077 km
673.583 km
689.152 km
726.644 km
749.654 km
833.212 km
763
1246
3064
2504
979
712
1129
1.0485%
1.2039%
2.0561%
2.8355%
4.2901%
4.4944%
8.5917%
77BAUTERS JOGAVERE4155700-201725.0506%
25
39
9
100
215
734
1353
Libourne 2019
Brive 2018
Jarnac 2018
Souillac 2019
Tulle 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2020
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
733.170 km
660.836 km
644.503 km
690.755 km
615.294 km
626.186 km
626.186 km
4605
4384
637
3737
6206
9661
15979
0.5429%
0.8896%
1.4129%
2.6759%
3.4644%
7.5976%
8.4674%
78Van Haverbeke JohnyMaldegem4213630-201425.0601%
132
101
109
223
219
925
352
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
Cahors 2018
Tulle 2019
Limoges I 2018
Angoulême 2018
National
National
National
National
National
National
National
648.196 km
648.196 km
751.832 km
757.142 km
639.099 km
648.196 km
672.376 km
13569
9661
4605
6356
6206
15789
4525
0.9728%
1.0454%
2.3670%
3.5085%
3.5288%
5.8585%
7.7790%
79SAUVAGE-DURANBORNIVAL1100128-201625.0636%
3
12
32
61
51
160
77
Brive 2020
Limoges I 2018
Tulle 2018
Limoges II 2020
Souillac 2020
Brive 2018
Souillac 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
642.194 km
607.009 km
592.536 km
607.009 km
668.522 km
639.128 km
668.521 km
1230
4551
1045
1700
1235
2640
998
0.2439%
0.2637%
3.0622%
3.5882%
4.1296%
6.0606%
7.7154%
80VANDEPUTTE GERARDBEERSEL2002733-201725.3278%
35
5
33
46
60
67
33
Limoges II 2020
Tulle 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Brive 2020
Libourne 2019
Tulle 2018
National
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
623.874 km
609.563 km
623.874 km
623.874 km
659.191 km
736.391 km
609.563 km
10319
397
1989
2658
1230
1255
326
0.3392%
1.2594%
1.6591%
1.7306%
4.8780%
5.3387%
10.1227%
81VERSCHOOT JOELINGELMUNSTER3031137-201725.3594%
25
57
76
68
343
257
504
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Libourne 2018
Limoges II 2020
Tulle 2019
Libourne 2019
Souillac 2020
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
617.920 km
617.920 km
720.982 km
617.921 km
609.373 km
720.982 km
684.259 km
9661
7236
2893
2252
6206
4605
6668
0.2588%
0.7877%
2.6270%
3.0195%
5.5269%
5.5809%
7.5585%
82HEBBERECHT CHRISEVERGEM4238636-201725.4560%
14
44
69
132
92
743
756
Angoulême 2018
Souillac 2020
Brive 2020
Libourne 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Tulle 2019
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
672.516 km
710.445 km
683.651 km
751.778 km
645.598 km
645.598 km
635.047 km
5030
6668
3755
4605
3085
15979
6206
0.2783%
0.6599%
1.8376%
2.8664%
2.9822%
4.6498%
12.1818%
83De Saer RudiRuiselede3115670-201425.5428%
14
91
66
540
649
540
424
Tulle 2018
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Angoulême 2018
National
National
National
National
National
National
National
623.897 km
668.821 km
623.897 km
633.001 km
633.001 km
633.001 km
657.405 km
4169
9278
6206
15789
13569
9661
4525
0.3358%
0.9808%
1.0635%
3.4201%
4.7830%
5.5895%
9.3702%
84BRUURS FONSWEELDE6222612-201625.6064%
2
18
48
577
82
53
47
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges I 2018
Brive 2018
Libourne 2019
Valence 2020
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
PE Antwerpen
744.460 km
709.140 km
693.627 km
709.140 km
740.523 km
822.756 km
719.594 km
749
1928
1460
15789
1603
912
719
0.2670%
0.9336%
3.2877%
3.6544%
5.1154%
5.8114%
6.5369%
85V.D.WALLE M&FZWALM4241115-201625.6795%
3
7
6
8
199
785
484
Libourne 2018
Cahors 2019
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2018
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
730.594 km
730.205 km
623.134 km
611.980 km
623.134 km
623.135 km
623.134 km
3176
6903
2200
1381
13569
10319
3111
0.0945%
0.1014%
0.2727%
0.5793%
1.4666%
7.6073%
15.5577%
86Hazaert KamielNeerijse2089618-201625.7351%
155
32
45
36
71
87
111
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Tulle 2018
Limoges II 2018
Brive 2018
Tulle 2019
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
635.419 km
635.419 km
635.419 km
619.749 km
635.419 km
666.653 km
619.749 km
15789
1928
2504
1087
1433
1603
1460
0.9817%
1.6598%
1.7971%
3.3119%
4.9546%
5.4273%
7.6027%
87CAELENBERGHE ANNTORHOUT3042462-201625.7439%
26
40
119
29
47
53
675
Cahors 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Limoges I 2018
Limoges II 2020
Tulle 2019
National
National
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
National
736.224 km
662.828 km
626.164 km
626.165 km
626.164 km
626.165 km
618.423 km
6903
9278
7274
1135
1410
811
6206
0.3766%
0.4311%
1.6360%
2.5551%
3.3333%
6.5351%
10.8766%
88DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4030404-201425.8012%
11
8
108
284
618
297
910
Souillac 2020
Angoulême 2018
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
Limoges II 2020
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
688.565 km
650.255 km
661.743 km
623.522 km
623.522 km
613.236 km
623.522 km
6668
1148
3755
7274
13569
6206
10319
0.1650%
0.6969%
2.8762%
3.9043%
4.5545%
4.7857%
8.8187%
89STEVENINCK BENNYHAMME4102816-201726.0149%
86
25
60
87
61
56
137
Limoges I 2020
Brive 2020
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Tulle 2019
Libourne 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
651.673 km
688.384 km
651.673 km
651.673 km
714.968 km
639.215 km
760.962 km
5115
1230
2658
3085
1988
1729
1255
1.6813%
2.0325%
2.2573%
2.8201%
3.0684%
3.2389%
10.9163%
90SURINX-PLETSERSNIEUWERKERKEN5036308-201826.1465%
13
12
17
16
33
18
212
Limoges II 2020
Souillac 2020
Aurillac 2019
Brive 2020
Tulle 2019
Libourne 2019
Tulle 2020
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
662.526 km
720.701 km
694.354 km
694.961 km
644.621 km
780.036 km
644.622 km
867
585
488
411
844
410
3064
1.4994%
2.0513%
3.4836%
3.8929%
3.9100%
4.3902%
6.9191%
91SURINX-PLETSERSNIEUWERKERKEN5036307-201826.1480%
3
11
11
376
31
19
1668
Aurillac 2019
Libourne 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Tulle 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
PE Limburg
Zone B2
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
National
694.354 km
780.036 km
720.701 km
662.526 km
644.621 km
694.961 km
662.526 km
488
863
585
10319
844
411
15979
0.6148%
1.2746%
1.8803%
3.6438%
3.6730%
4.6229%
10.4387%
92DEBLANC YOURIRONSE4144617-201626.3318%
7
10
45
193
393
508
267
Aurillac 2019
Aurillac 2020
Limoges II 2019
Cahors 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2018
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
655.719 km
655.719 km
606.164 km
713.601 km
640.887 km
606.164 km
606.164 km
3886
663
2200
6903
9278
7274
3111
0.1801%
1.5083%
2.0455%
2.7959%
4.2358%
6.9838%
8.5824%
93TOLLENAERS ERIKLANAKEN5021917-201726.4304%
16
14
9
27
45
42
83
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Aurillac 2020
Cahors 2019
Valence 2020
Montelimar 2020
Montélimar 2019
Zone C
PE Limburg
PE Limburg
Zone C
PE Limburg
Zone C
Zone C
678.702 km
716.017 km
706.022 km
775.785 km
664.452 km
721.989 km
708.991 km
1491
592
266
790
1230
915
1045
1.0731%
2.3649%
3.3835%
3.4177%
3.6585%
4.5902%
7.9426%
94VANDEWALLE DANIELKOOLSKAMP3010909-201326.4462%
52
135
43
101
108
589
740
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Tulle 2018
Souillac 2019
Limoges I 2020
Brive 2018
Souillac 2020
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
625.062 km
625.062 km
616.808 km
691.614 km
625.062 km
661.410 km
691.614 km
7274
13569
4169
3737
3037
9278
6668
0.7149%
0.9949%
1.0314%
2.7027%
3.5561%
6.3483%
11.0978%
95VLAEMINCK MARCRAMSEL6240004-201726.5761%
5
139
21
49
42
45
169
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Souillac 2019
Tulle 2018
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
PE Antwerpen
Zone B2
667.821 km
667.821 km
728.099 km
652.020 km
667.821 km
704.112 km
667.821 km
2504
15979
712
1435
1129
676
1928
0.1997%
0.8699%
2.9494%
3.4146%
3.7201%
6.6568%
8.7656%
96Morisse JocelynWervik3104747-201426.6879%
24
131
84
14
611
551
495
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Libourne 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Tulle 2019
Zone A1
National
National
Zone A1
National
National
National
597.302 km
597.302 km
619.742 km
699.263 km
597.302 km
597.302 km
589.542 km
1410
7274
4525
445
13569
9661
6206
1.7021%
1.8009%
1.8563%
3.1461%
4.5029%
5.7033%
7.9761%
97LIMBOURG ERIKBRUSSEGEM2005136-201727.0702%
9
9
16
29
5
33
488
Tulle 2020
Limoges I 2019
Brive 2018
Souillac 2020
Souillac 2019
Brive 2020
Aurillac 2019
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
National
627.888 km
641.499 km
674.266 km
703.794 km
703.793 km
677.354 km
684.129 km
885
789
1187
1988
212
459
3886
1.0170%
1.1407%
1.3479%
1.4587%
2.3585%
7.1895%
12.5579%
98Platteeuw Kurt & RafRumbeke3117650-201727.1725%
7
35
176
155
542
722
280
Limoges II 2018
Tulle 2019
Jarnac 2018
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Souillac 2019
National
National
National
National
National
National
National
615.420 km
607.238 km
627.743 km
670.658 km
615.420 km
615.420 km
682.017 km
7236
6206
4940
3886
13569
9661
3737
0.0967%
0.5640%
3.5627%
3.9887%
3.9944%
7.4733%
7.4926%
99CLICQUE GINOWEVELGEM3061567-201727.2409%
6
12
53
285
196
886
459
Tulle 2019
Jarnac 2018
Tulle 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Limoges II 2020
Angoulême 2018
National
National
National
National
National
National
National
594.919 km
616.642 km
594.919 km
603.390 km
706.520 km
603.391 km
627.059 km
6206
4940
5326
7236
4605
10319
5030
0.0967%
0.2429%
0.9951%
3.9386%
4.2562%
8.5861%
9.1252%
100Geerinckx Bart & JurgenWommelgem6174168-201427.3524%
13
8
9
8
15
37
87
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
Libourne 2018
Cahors 2019
Limoges II 2018
Cahors 2018
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
674.986 km
674.986 km
660.968 km
786.554 km
779.096 km
674.986 km
779.096 km
2658
1072
569
386
669
510
671
0.4891%
0.7463%
1.5817%
2.0725%
2.2422%
7.2549%
12.9657%
101DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4008132-201727.3858%
7
41
156
209
145
197
1348
Libourne 2019
Brive 2020
Angoulême 2018
Souillac 2020
Limoges II 2020
Souillac 2019
Limoges I 2019
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
729.518 km
661.743 km
650.255 km
688.565 km
623.522 km
688.564 km
623.522 km
4605
3755
5030
6668
3085
3737
13569
0.1520%
1.0919%
3.1014%
3.1344%
4.7002%
5.2716%
9.9344%
102Limbourg ErikBrussegem2005268-201727.6606%
22
30
9
9
23
24
338
Limoges II 2019
Cahors 2019
Brive 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2018
Libourne 2018
Aurillac 2019
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
National
641.499 km
746.063 km
674.266 km
674.110 km
641.499 km
752.746 km
684.129 km
2658
1999
427
336
615
296
3886
0.8277%
1.5008%
2.1077%
2.6786%
3.7398%
8.1081%
8.6979%
103Vandenheede Freddy & JacquesZingem4065319-201627.7634%
1
5
12
107
459
273
298
Cahors 2019
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Cahors 2018
Libourne 2018
Limoges I 2018
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
730.181 km
649.973 km
622.607 km
622.607 km
730.181 km
729.181 km
622.607 km
6903
1148
2689
7274
6356
3176
3111
0.0145%
0.4355%
0.4463%
1.4710%
7.2215%
8.5957%
9.5789%
104VAN GAVER TOM&MARNIKMOORTSELE4156007-201728.1085%
29
132
26
232
705
395
649
Aurillac 2019
Angoulême 2018
Valence 2020
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
679.458 km
659.343 km
675.059 km
649.946 km
631.059 km
631.059 km
631.059 km
3886
5030
974
4940
13569
7236
9661
0.7463%
2.6242%
2.6694%
4.6964%
5.1957%
5.4588%
6.7177%
105CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062068-201728.2442%
11
35
49
84
47
36
118
Brive 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
Souillac 2020
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
640.490 km
602.370 km
602.370 km
652.750 km
602.369 km
637.321 km
667.302 km
3755
1700
2365
3886
1346
418
1235
0.2929%
2.0588%
2.0719%
2.1616%
3.4918%
8.6124%
9.5547%
106SAUVAGE-DURANBORNIVAL1100604-201528.5959%
18
43
33
30
159
103
175
Aurillac 2019
Limoges I 2020
Tulle 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
Montauban 2019
Limoges II 2018
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
647.877 km
607.009 km
592.536 km
607.009 km
639.128 km
752.936 km
607.009 km
1112
2365
1729
1346
2640
1522
2126
1.6187%
1.8182%
1.9086%
2.2288%
6.0227%
6.7674%
8.2314%
107Degand Bruno, Victor & MarvinLigne1017440-201528.6852%
5
7
43
15
109
137
186
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Cahors 2019
Tulle 2019
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
593.710 km
593.710 km
593.710 km
700.304 km
582.065 km
593.710 km
623.388 km
2658
1346
4551
648
1729
2126
1554
0.1881%
0.5201%
0.9448%
2.3148%
6.3042%
6.4440%
11.9691%
108BAUTERS JOGAVERE4155680-201728.8319%
4
28
106
357
898
273
285
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Libourne 2019
Souillac 2019
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
644.503 km
626.186 km
663.993 km
626.186 km
626.186 km
733.170 km
690.755 km
637
2200
3755
7236
15979
4605
3737
0.6279%
1.2727%
2.8229%
4.9337%
5.6199%
5.9283%
7.6264%
109ARIEN-DEKEYSERTIELT-WINGE4194193-201828.9225%
3
44
14
9
43
38
295
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Souillac 2019
Aurillac 2019
Brive 2020
Tulle 2019
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
657.191 km
657.191 km
717.010 km
717.010 km
693.191 km
690.977 km
640.917 km
1960
10319
1305
765
950
747
1790
0.1531%
0.4264%
1.0728%
1.1765%
4.5263%
5.0870%
16.4804%
110Platteeuw Kurt & RafRumbeke4183706-201728.9511%
2
210
103
75
95
815
12
Tulle 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
Brive 2018
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Montélimar 2018
National
National
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
607.238 km
615.420 km
607.238 km
651.806 km
627.743 km
615.420 km
720.208 km
5326
13569
6206
4384
4940
9661
88
0.0376%
1.5476%
1.6597%
1.7108%
1.9231%
8.4360%
13.6364%
111VAN GAVER TOM&MARNIKMOORTSELE4207087-201729.0383%
11
161
237
210
48
182
488
Aurillac 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Tulle 2018
Valence 2020
Limoges II 2020
Angoulême 2018
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
679.458 km
631.060 km
631.059 km
619.877 km
675.059 km
631.060 km
659.343 km
3886
15979
7236
5326
974
3085
5030
0.2831%
1.0076%
3.2753%
3.9429%
4.9281%
5.8995%
9.7018%
112VERLEIJE DAVY-AMBERDAMME3012390-201629.1669%
24
68
112
94
66
339
1301
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Aurillac 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
686.041 km
649.714 km
649.714 km
649.714 km
704.427 km
649.714 km
649.714 km
9278
9661
13569
7274
2849
3037
10319
0.2587%
0.7039%
0.8254%
1.2923%
2.3166%
11.1623%
12.6078%
113Vandenheede Freddy & JacquesZingem4200310-201729.2943%
50
45
34
65
107
732
566
Limoges II 2018
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Souillac 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
622.607 km
672.354 km
622.607 km
649.973 km
640.378 km
622.607 km
687.388 km
7236
3886
2689
5030
4940
9661
3737
0.6910%
1.1580%
1.2644%
1.2922%
2.1660%
7.5769%
15.1458%
114VERMANDER ERICOEKENE3061316-201729.4749%
4
28
17
92
200
341
879
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
Angoulême 2018
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
625.957 km
613.544 km
613.545 km
605.341 km
613.544 km
716.058 km
636.557 km
4940
13569
2252
6206
9661
4605
5030
0.0810%
0.2064%
0.7549%
1.4824%
2.0702%
7.4050%
17.4751%
115DEKENS WILSONZINGEM4184482-201729.5506%
10
4
41
594
249
383
563
Limoges I 2020
Tulle 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Libourne 2019
Cahors 2019
Montélimar 2019
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
622.769 km
612.143 km
622.769 km
622.769 km
729.349 km
730.338 km
713.164 km
4335
1381
3085
13569
4605
6903
4552
0.2307%
0.2896%
1.3290%
4.3776%
5.4072%
5.5483%
12.3682%
116DE COCK MARCTEMSE4164098-201829.6349%
67
46
28
48
105
97
385
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Brive 2020
Souillac 2020
Limoges II 2019
Souillac 2019
Aurillac 2019
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
661.342 km
661.342 km
697.883 km
724.437 km
661.342 km
724.436 km
705.984 km
5115
3085
1230
1988
3423
1164
3584
1.3099%
1.4911%
2.2764%
2.4145%
3.0675%
8.3333%
10.7422%
117DE CLERCQ GUYMICHELBEKE4220563-201529.6624%
27
15
184
265
40
296
666
Montélimar 2018
Angoulême 2018
Tulle 2019
Cahors 2019
Valence 2018
Libourne 2019
Souillac 2020
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
Zone A2
National
National
702.949 km
645.676 km
605.300 km
723.534 km
660.482 km
724.728 km
680.864 km
4652
1148
6206
6903
878
4605
6668
0.5804%
1.3066%
2.9649%
3.8389%
4.5558%
6.4278%
9.9880%
118VERLEIJE DAVY-AMBERDAMME3012435-201629.6858%
47
208
210
81
212
287
378
Cahors 2019
Brive 2018
Souillac 2020
Limoges II 2020
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Aurillac 2019
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
759.322 km
686.041 km
716.238 km
649.714 km
661.636 km
672.408 km
704.426 km
6903
9278
6668
2252
5371
4525
3886
0.6809%
2.2419%
3.1494%
3.5968%
3.9471%
6.3425%
9.7272%
119VERSCHOOT JOELINGELMUNSTER3031043-201729.7291%
75
91
165
248
162
136
505
Angoulême 2018
Libourne 2019
Tulle 2019
Tulle 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Souillac 2020
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
641.508 km
720.982 km
609.373 km
609.373 km
617.921 km
617.921 km
684.259 km
5030
4605
6206
5326
3037
2252
6668
1.4910%
1.9761%
2.6587%
4.6564%
5.3342%
6.0391%
7.5735%
120HAECK BENGTRONSE4223868-201429.8369%
17
53
417
197
667
337
1421
Limoges II 2019
Brive 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
605.365 km
639.939 km
605.365 km
605.365 km
605.365 km
669.850 km
605.365 km
9661
9278
15789
7274
13569
6668
10319
0.1760%
0.5712%
2.6411%
2.7083%
4.9156%
5.0540%
13.7707%
121Dams JanGeel6161093-201630.0981%
2
7
62
40
112
34
92
Limoges II 2019
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Brive 2018
Libourne 2019
Tulle 2018
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
PE Antwerpen
Zone B2
682.884 km
719.286 km
682.884 km
711.792 km
713.919 km
797.376 km
666.931 km
1928
749
2504
1193
1603
437
1087
0.1037%
0.9346%
2.4760%
3.3529%
6.9869%
7.7803%
8.4637%
122VERBERGT JANHOMBEEK6146925-201630.4349%
1
94
300
23
22
601
40
Valence 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2018
Brive 2020
Valence 2019
Angoulême 2018
PE Antwerpen
Zone B1
National
PE Antwerpen
PE Antwerpen
National
PE Antwerpen
676.146 km
652.479 km
652.479 km
652.479 km
687.924 km
676.146 km
685.955 km
857
5115
10319
510
384
7974
513
0.1167%
1.8377%
2.9073%
4.5098%
5.7292%
7.5370%
7.7973%
123JONCKHEERE BOUDEWYNTORHOUT3016412-201430.4462%
39
197
169
423
55
390
1341
Souillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Souillac 2020
Limoges I 2019
National
National
National
National
Zone A1
National
National
697.812 km
667.553 km
630.808 km
630.808 km
630.808 km
697.813 km
630.808 km
3737
9278
7274
9661
1135
6668
13569
1.0436%
2.1233%
2.3233%
4.3784%
4.8458%
5.8488%
9.8828%
124D'HONDT MICHEL & FILIPETIKHOVE4206794-201730.4785%
33
245
127
416
291
534
913
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Souillac 2020
Limoges I 2019
Tulle 2018
Tulle 2019
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
National
National
612.882 km
612.882 km
677.484 km
612.882 km
602.039 km
602.039 km
612.882 km
7236
15979
6668
13569
5326
6206
9661
0.4561%
1.5333%
1.9046%
3.0658%
5.4638%
8.6046%
9.4504%
125Debaene HubertBeernem3049370-201430.4818%
18
44
49
126
454
436
1025
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Tulle 2019
Libourne 2019
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
640.059 km
640.059 km
640.059 km
640.059 km
631.384 km
743.053 km
676.154 km
13569
15789
9661
7274
6206
4605
9278
0.1327%
0.2787%
0.5072%
1.7322%
7.3155%
9.4680%
11.0476%
126MORISSE JOCELYNWERVIK3104701-201430.6785%
79
217
6
436
28
25
104
Tulle 2019
Limoges I 2019
Libourne 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Souillac 2020
Limoges I 2018
National
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
589.542 km
597.302 km
699.263 km
597.302 km
699.263 km
664.184 km
597.302 km
6206
13569
346
7274
445
390
1410
1.2730%
1.5992%
1.7341%
5.9939%
6.2921%
6.4103%
7.3759%
127DELBUSHAYE CEDRICPETIT RECHAIN1136129-201530.7522%
2
8
9
13
49
63
42
Tulle 2020
Aurillac 2019
Limoges II 2018
Tulle 2019
Cahors 2019
Cahors 2018
Aurillac 2020
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
637.728 km
681.872 km
659.172 km
637.802 km
753.637 km
753.637 km
681.801 km
297
548
549
779
790
753
391
0.6734%
1.4599%
1.6393%
1.6688%
6.2025%
8.3665%
10.7417%
128Platteeuw Kurt & RafRumbeke3117171-201730.8150%
1
41
60
278
275
823
590
Aurillac 2019
Limoges II 2019
Souillac 2019
Tulle 2018
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Angoulême 2018
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
670.658 km
615.420 km
682.017 km
607.238 km
627.743 km
615.420 km
638.364 km
491
9661
3737
5326
4940
13569
5030
0.2037%
0.4244%
1.6056%
5.2197%
5.5668%
6.0653%
11.7296%
129PLANCKAERT JOZEFHARELBEKE3076608-201630.9441%
19
15
79
56
431
745
2039
Cahors 2019
Montélimar 2018
Limoges I 2019
Libourne 2019
Limoges II 2019
Souillac 2020
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
National
716.040 km
706.994 km
607.186 km
711.511 km
607.186 km
673.051 km
607.186 km
6903
4652
13569
4605
9661
6668
15789
0.2752%
0.3224%
0.5822%
1.2161%
4.4612%
11.1728%
12.9141%
130Collet - DuboisSchorisse4193100-201331.1008%
12
148
123
210
105
400
1531
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
Cahors 2018
Libourne 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2019
National
National
National
National
National
National
National
608.805 km
608.805 km
716.397 km
715.898 km
716.397 km
637.307 km
608.805 km
7274
9661
4605
6356
3176
4525
13569
0.1650%
1.5319%
2.6710%
3.3040%
3.3060%
8.8398%
11.2831%
131Ameel - VanlakeDadizele3129246-201531.1346%
34
29
166
194
63
20
637
Cahors 2018
Tulle 2018
Limoges II 2018
Montauban 2019
Limoges I 2018
Aurillac 2019
Tulle 2019
National
National
National
National
Zone A1
Zone A1
National
715.130 km
597.312 km
605.183 km
759.552 km
605.183 km
661.176 km
597.312 km
6356
4169
7274
5408
1410
215
6206
0.5349%
0.6956%
2.2821%
3.5873%
4.4681%
9.3023%
10.2643%
132ALLY NORBERTTIELT AARSELE3011654-201731.4145%
61
154
234
410
234
184
237
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Souillac 2019
Libourne 2018
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
627.434 km
652.306 km
627.434 km
627.434 km
693.216 km
731.708 km
627.434 km
13569
5030
7236
9661
3737
2893
3037
0.4496%
3.0616%
3.2338%
4.2439%
6.2617%
6.3602%
7.8037%
133DE VIJLDER MARTINOORDEGEM4166926-201631.4972%
23
16
73
140
95
321
273
Limoges I 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
634.483 km
668.523 km
634.483 km
634.483 km
622.684 km
634.484 km
634.484 km
3902
2640
2126
2658
1729
5115
2777
0.5894%
0.6061%
3.4337%
5.2671%
5.4945%
6.2757%
9.8308%
134VAN HOECKE LUCOEDELEM3113598-201531.5644%
74
81
406
316
388
235
1121
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Tulle 2019
Cahors 2018
Brive 2020
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
National
644.818 km
668.339 km
644.818 km
636.099 km
754.085 km
684.092 km
644.818 km
7274
4525
9661
6206
6356
3755
15789
1.0173%
1.7901%
4.2025%
5.0918%
6.1045%
6.2583%
7.0999%
135FAGOT W.-R. & V.NETHEN1094831-201531.6186%
28
40
37
422
93
118
218
Limoges II 2018
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
636.285 km
667.305 km
620.336 km
636.285 km
636.285 km
636.286 km
636.285 km
1433
1603
1460
15789
2504
1700
1928
1.9539%
2.4953%
2.5343%
2.6728%
3.7141%
6.9412%
11.3071%
136BOSMANS-LEEKENSBEVERLO2188941-201631.8428%
2
2
3
61
155
25
60
Brive 2018
Tulle 2019
Cahors 2019
Limoges I 2019
Tulle 2020
Aurillac 2020
Limoges II 2018
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
713.826 km
666.554 km
784.034 km
683.831 km
666.555 km
717.082 km
683.831 km
783
614
711
1308
3064
266
512
0.2554%
0.3257%
0.4219%
4.6636%
5.0587%
9.3985%
11.7188%
137Vandenheede Freddy & JacquesZingem4200083-201731.9005%
2
28
224
136
121
218
968
Souillac 2019
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Tulle 2018
Brive 2018
Angoulême 2018
Jarnac 2018
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
687.388 km
672.354 km
622.607 km
611.986 km
657.435 km
649.973 km
640.378 km
698
3886
13569
5326
4384
5030
4940
0.2865%
0.7205%
1.6508%
2.5535%
2.7600%
4.3340%
19.5951%
138VAN HOECKE LUCOEDELEM3113599-201532.2281%
219
70
257
164
36
221
690
Limoges I 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Brive 2020
Libourne 2018
Limoges I 2020
Cahors 2019
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
644.818 km
668.339 km
644.818 km
684.092 km
747.829 km
644.818 km
754.085 km
15789
4525
13569
3755
625
3037
6903
1.3870%
1.5470%
1.8940%
4.3675%
5.7600%
7.2769%
9.9957%
139VAN OECKEL BART EN NANCEOUD-TURNHOUT2146231-201632.2675%
21
7
6
13
9
154
368
Limoges II 2020
Tulle 2020
Libourne 2019
Cahors 2019
Tulle 2018
Tulle 2019
Limoges II 2019
National
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
700.952 km
685.306 km
814.832 km
803.174 km
685.306 km
685.306 km
700.951 km
10319
3064
912
1819
1087
1460
1928
0.2035%
0.2285%
0.6579%
0.7147%
0.8280%
10.5479%
19.0871%
140DENOLF MARCKORTEMARK3070613-201732.5145%
16
55
255
20
543
104
75
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges I 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2020
National
National
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
623.096 km
659.936 km
623.096 km
690.210 km
623.096 km
623.097 km
623.097 km
7236
4384
13569
390
9661
1135
811
0.2211%
1.2546%
1.8793%
5.1282%
5.6205%
9.1630%
9.2478%
141BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5014681-201832.5239%
5
16
91
20
839
163
40
Souillac 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges I 2020
Tulle 2020
Brive 2020
PE Limburg
PE Limburg
Zone B2
PE Limburg
National
National
PE Limburg
742.650 km
683.832 km
683.831 km
800.279 km
683.832 km
666.555 km
716.801 km
585
867
1960
410
15979
3064
411
0.8547%
1.8454%
4.6429%
4.8780%
5.2506%
5.3198%
9.7324%
142Morisse JeromeWervik3104085-201532.6462%
1
21
242
214
66
457
1134
Libourne 2018
Angoulême 2018
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2018
Libourne 2019
Limoges II 2019
Zone A1
National
National
National
Zone A1
National
National
699.265 km
619.744 km
633.937 km
597.304 km
597.304 km
699.265 km
597.304 km
346
4525
9278
7274
1410
4605
9661
0.2890%
0.4641%
2.6083%
2.9420%
4.6809%
9.9240%
11.7379%
143COPPENS MICHAELMOORSEL2005424-201732.7468%
9
11
37
76
45
125
146
Souillac 2020
Aurillac 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Souillac 2019
Brive 2020
Brive 2018
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
702.566 km
684.297 km
639.475 km
639.475 km
702.566 km
676.008 km
672.895 km
1988
1112
2510
2658
998
1230
1187
0.4527%
0.9892%
1.4741%
2.8593%
4.5090%
10.1626%
12.2999%
144Greeven Etienne & J.-PierreAlken2268862-201532.8406%
5
6
8
20
23
34
61
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Tulle 2018
Brive 2018
Limoges II 2019
Souillac 2019
Aurillac 2019
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
667.438 km
667.438 km
649.189 km
696.638 km
667.438 km
725.251 km
698.336 km
1413
512
355
783
767
370
426
0.3539%
1.1719%
2.2535%
2.5543%
2.9987%
9.1892%
14.3192%
145KLINGELEERS DAVYNEEROETEREN2290669-201632.9500%
9
7
19
32
22
48
52
Valence 2018
Brive 2020
Cahors 2019
Brive 2018
Tulle 2018
Aurillac 2019
Jarnac 2018
PE Limburg
Zone C
Zone C
Zone C
PE Limburg
Zone C
PE Limburg
686.707 km
730.968 km
797.282 km
728.059 km
680.454 km
727.918 km
735.544 km
1392
431
790
821
355
548
552
0.6466%
1.6241%
2.4051%
3.8977%
6.1972%
8.7591%
9.4203%
146Clicque GinoWevelgem3061766-201733.0295%
21
72
294
118
202
489
1292
Tulle 2019
Tulle 2018
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
National
National
594.919 km
594.919 km
603.390 km
616.642 km
603.390 km
706.520 km
603.390 km
6206
5326
13569
4940
7236
4605
9661
0.3384%
1.3519%
2.1667%
2.3887%
2.7916%
10.6189%
13.3734%
147Van Landuyt AntoineVinkt3142776-201533.1144%
33
129
152
209
282
636
2165
Tulle 2018
Brive 2018
Cahors 2019
Jarnac 2018
Tulle 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
National
620.426 km
665.522 km
738.527 km
645.261 km
620.426 km
630.014 km
630.014 km
4169
9278
6903
5371
6206
9661
15789
0.7916%
1.3904%
2.2019%
3.8913%
4.5440%
6.5832%
13.7121%
148Ariën - De KeyserHouwaart4062473-201733.1531%
2
7
38
68
59
57
263
Libourne 2019
Aurillac 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Libourne 2018
Limoges I 2019
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
772.373 km
693.191 km
687.263 km
657.191 km
657.191 km
772.373 km
657.191 km
912
979
1246
1928
1129
575
2504
0.2193%
0.7150%
3.0498%
3.5270%
5.2259%
9.9130%
10.5032%
149SENDEN DANNYHERK-DE-STAD5105042-201833.1551%
13
288
21
13
49
52
58
Valence 2020
Limoges I 2020
Montelimar 2020
Aurillac 2020
Tulle 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
665.378 km
666.647 km
722.429 km
698.680 km
648.836 km
666.647 km
724.919 km
1230
15979
569
266
844
867
585
1.0569%
1.8024%
3.6907%
4.8872%
5.8057%
5.9977%
9.9145%
150CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062008-201733.1652%
2
21
51
22
26
42
52
Aurillac 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Souillac 2019
Brive 2018
Brive 2020
Tulle 2020
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
652.750 km
602.370 km
602.369 km
667.302 km
637.321 km
640.490 km
591.955 km
383
2365
863
366
418
655
722
0.5222%
0.8879%
5.9096%
6.0109%
6.2201%
6.4122%
7.2022%
151Vandenheede Freddy & JacquesZingem4200451-201733.4749%
55
64
226
148
238
325
758
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Jarnac 2018
Aurillac 2019
Tulle 2018
National
National
National
National
National
National
National
622.607 km
622.607 km
622.607 km
649.973 km
640.378 km
672.354 km
611.986 km
9661
7236
13569
5030
4940
3886
5326
0.5693%
0.8845%
1.6656%
2.9423%
4.8178%
8.3634%
14.2321%
152BERCKMANS ROGERKORTENBERG26390-201633.4971%
13
15
7
43
71
107
314
Limoges I 2019
Brive 2018
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges II 2020
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
642.000 km
673.728 km
676.776 km
642.000 km
642.000 km
626.978 km
642.000 km
2504
1603
747
1433
1928
1460
1837
0.5192%
0.9357%
0.9371%
3.0007%
3.6826%
7.3288%
17.0931%
153HEYSE THIERRYMEIGEM4034729-201433.6152%
93
157
318
184
703
202
628
Limoges II 2019
Tulle 2018
Souillac 2020
Souillac 2019
Limoges I 2019
Brive 2020
Limoges II 2018
National
National
National
National
National
National
National
630.696 km
620.868 km
696.094 km
696.094 km
630.696 km
669.231 km
630.696 km
9661
4169
6668
3737
13569
3755
7274
0.9626%
3.7659%
4.7691%
4.9237%
5.1809%
5.3795%
8.6335%
154Limbourg ErikBrussegem2015506-201533.7388%
1
1
5
36
53
82
511
Cahors 2019
Souillac 2019
Limoges I 2019
Libourne 2018
Libourne 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
746.063 km
703.793 km
641.499 km
752.746 km
752.746 km
674.110 km
641.499 km
1999
212
789
933
1255
1554
2658
0.0500%
0.4717%
0.6337%
3.8585%
4.2231%
5.2767%
19.2250%
155DOBBELAERE PHILIPPEOLSENE4076108-201833.7918%
70
188
75
799
220
424
513
Souillac 2020
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Brive 2020
Tulle 2019
Libourne 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
687.013 km
621.536 km
621.537 km
621.537 km
660.139 km
611.818 km
726.586 km
6668
10783
3085
15979
3755
7155
4354
1.0498%
1.7435%
2.4311%
5.0003%
5.8589%
5.9259%
11.7823%
156TEAM PLATTEEUWRUMBEKE3118176-201833.8431%
3
19
96
292
216
355
572
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
Limoges I 2020
Souillac 2020
Aurillac 2020
Souillac 2019
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
615.420 km
615.420 km
607.238 km
615.420 km
682.017 km
670.658 km
682.017 km
10783
2252
7155
15979
6668
2849
4056
0.0278%
0.8437%
1.3417%
1.8274%
3.2393%
12.4605%
14.1026%
157VERVOORT PETER&MORGANSTABROEK6178992-201834.0450%
43
8
48
67
60
39
251
Limoges I 2020
Brive 2020
Limoges II 2019
Libourne 2019
Tulle 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
683.388 km
719.650 km
683.388 km
793.393 km
670.297 km
746.150 km
683.388 km
5115
384
1226
1324
969
564
2777
0.8407%
2.0833%
3.9152%
5.0604%
6.1920%
6.9149%
9.0385%
158KENNOF CARL&GEERT&GUYBALEGEM4245735-201634.1445%
3
162
137
237
499
173
585
Angoulême 2018
Tulle 2019
Libourne 2019
Cahors 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Brive 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
655.797 km
615.736 km
734.884 km
733.969 km
627.109 km
627.109 km
664.581 km
1148
6206
4605
6903
13569
3085
3755
0.2613%
2.6104%
2.9750%
3.4333%
3.6775%
5.6078%
15.5792%
159Clicque GinoWevelgem3061618-201734.1632%
12
35
280
227
520
399
778
Libourne 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Cahors 2019
Limoges II 2019
Jarnac 2018
Tulle 2018
National
National
National
National
National
National
National
706.520 km
603.390 km
603.390 km
712.848 km
603.390 km
616.642 km
594.919 km
4605
7236
13569
6903
9661
4940
5326
0.2606%
0.4837%
2.0635%
3.2884%
5.3825%
8.0769%
14.6076%
160Vermander EricOekene3153651-201434.5168%
95
115
363
262
460
1297
501
Limoges II 2018
Cahors 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Brive 2018
Limoges I 2019
Tulle 2018
National
National
National
National
National
National
National
613.544 km
723.227 km
613.544 km
613.544 km
649.916 km
613.544 km
605.341 km
7274
6903
15789
9661
9278
13569
4169
1.3060%
1.6659%
2.2991%
2.7119%
4.9580%
9.5586%
12.0173%
161BONMARIAGE-MASSONOUFFET1089819-201734.5234%
1
39
37
50
51
42
95
Angoulême 2018
Libourne 2018
Limoges I 2019
Cahors 2019
Tulle 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Zone C
National
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
675.147 km
751.200 km
629.893 km
725.674 km
609.367 km
629.893 km
629.894 km
409
2893
1491
790
779
542
967
0.2445%
1.3481%
2.4816%
6.3291%
6.5469%
7.7491%
9.8242%
162VAN DEN TROOST FRANCOISRAMSDONK2302233-201534.6158%
2
9
46
46
14
52
387
Brive 2018
Cahors 2019
Limoges I 2020
Limoges I 2018
Souillac 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
683.220 km
754.967 km
650.538 km
650.538 km
712.726 km
686.305 km
650.538 km
517
1999
5115
4551
212
459
2777
0.3868%
0.4502%
0.8993%
1.0108%
6.6038%
11.3290%
13.9359%
163DE MEYER R&L&M&LHAMME4238317-201734.6570%
1
3
26
23
195
214
295
Limoges I 2019
Souillac 2019
Limoges II 2020
Brive 2020
Cahors 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
652.837 km
716.084 km
652.837 km
689.507 km
758.557 km
716.084 km
652.837 km
3902
998
3085
1230
1999
1988
2658
0.0256%
0.3006%
0.8428%
1.8699%
9.7549%
10.7646%
11.0986%
164LIMBOURG ERIKBRUSSEGEM2053980-201834.8090%
26
116
89
16
230
236
185
Souillac 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Brive 2020
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
National
Zone B1
Zone B1
703.793 km
641.500 km
641.499 km
677.354 km
684.129 km
641.500 km
703.794 km
1164
5115
3423
459
3584
2777
1988
2.2337%
2.2678%
2.6001%
3.4858%
6.4174%
8.4984%
9.3058%
165VERMASSEN DAVIDGAVERE4085167-201834.9778%
350
121
364
209
174
446
613
Limoges I 2020
Libourne 2019
Limoges II 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
Tulle 2019
Souillac 2020
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
625.847 km
732.611 km
625.847 km
663.746 km
625.847 km
615.088 km
690.521 km
15979
4354
10783
3755
3085
7155
6668
2.1904%
2.7790%
3.3757%
5.5659%
5.6402%
6.2334%
9.1932%
166LOOBUYCK JOS&JANAALTER4118528-201635.0075%
83
74
347
290
1042
679
853
Brive 2018
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2018
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
674.243 km
638.600 km
638.600 km
704.334 km
638.601 km
638.601 km
638.600 km
9278
3111
13569
6668
15979
10319
7274
0.8946%
2.3787%
2.5573%
4.3491%
6.5211%
6.5801%
11.7267%
167VAN GAVER TOM&MARNIKMOORTSELE4070849-201835.0889%
8
24
17
43
66
252
3919
Tulle 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Libourne 2019
Aurillac 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
619.877 km
695.399 km
631.060 km
738.473 km
679.458 km
668.667 km
631.060 km
7155
6668
3085
4354
3584
3755
15979
0.1118%
0.3599%
0.5511%
0.9876%
1.8415%
6.7111%
24.5259%
168BRUURS FONSWEELDE6180304-201535.2144%
6
13
13
89
131
175
1597
Limoges I 2018
Libourne 2019
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2020
PE Antwerpen
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
709.140 km
822.756 km
744.460 km
709.140 km
693.627 km
709.140 km
709.141 km
1318
912
749
2504
1460
1928
15979
0.4552%
1.4254%
1.7357%
3.5543%
8.9726%
9.0768%
9.9944%
169VERLEIJE DAVY-AMBERDAMME3076611-201535.2312%
41
74
320
101
388
1325
975
Souillac 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Souillac 2020
Limoges I 2019
Limoges II 2019
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
716.238 km
689.254 km
649.714 km
649.714 km
716.238 km
649.714 km
649.714 km
3737
3755
15979
2252
6668
13569
9661
1.0971%
1.9707%
2.0026%
4.4849%
5.8188%
9.7649%
10.0921%
170DE SAER ANT. & RUDIRUISELEDE3112298-201635.2553%
20
185
312
490
279
946
859
Souillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Souillac 2020
National
National
National
National
National
National
National
698.942 km
668.821 km
633.001 km
633.001 km
633.001 km
633.001 km
698.942 km
3737
9278
9661
13569
7274
10319
6668
0.5352%
1.9940%
3.2295%
3.6112%
3.8356%
9.1675%
12.8824%
171HOUFFLIJN-GOEMAEREANZEGEM4007481-201735.2922%
20
72
296
207
93
197
687
Limoges II 2019
Cahors 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Souillac 2019
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
610.663 km
718.827 km
610.663 km
610.663 km
610.663 km
610.663 km
675.940 km
9661
6903
13569
7236
2252
3037
3737
0.2070%
1.0430%
2.1814%
2.8607%
4.1297%
6.4867%
18.3837%
172DEBAENE HUBERTBEERNEM3040315-201535.3405%
1
77
74
110
260
388
1261
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Tulle 2018
Tulle 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Zone A2
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
640.059 km
640.059 km
743.053 km
631.384 km
631.384 km
640.059 km
640.059 km
5365
7274
4605
4169
6206
3037
9661
0.0186%
1.0586%
1.6070%
2.6385%
4.1895%
12.7758%
13.0525%
173SEBILLE FRANCISMONTIGNY LE TIL1030698-201635.4999%
3
15
6
25
93
176
307
Libourne 2019
Montélimar 2019
Brive 2018
Angoulême 2018
Jarnac 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
699.985 km
647.489 km
615.843 km
622.202 km
615.244 km
584.764 km
584.764 km
912
4552
1603
749
1193
1700
2365
0.3289%
0.3295%
0.3743%
3.3378%
7.7955%
10.3529%
12.9810%
174DE SCHRIJVER NORBERTBALEGEM4031984-201735.6553%
5
16
158
489
58
71
696
Montelimar 2020
Valence 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
Valence 2020
Tulle 2020
Tulle 2019
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
723.220 km
668.541 km
689.863 km
625.747 km
668.542 km
614.291 km
614.291 km
430
762
6668
15979
974
725
6206
1.1628%
2.0997%
2.3695%
3.0603%
5.9548%
9.7931%
11.2150%
175ARIEN-DEKEYSERTIELT-WINGE4194758-201835.9423%
3
52
28
249
57
21
445
Souillac 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Valence 2020
Brive 2020
Aurillac 2020
Tulle 2020
Zone B2
National
PE Vlaams-Brabant
National
Zone B2
PE Vlaams-Brabant
National
717.010 km
657.191 km
657.191 km
666.866 km
690.977 km
693.192 km
640.917 km
1305
10319
1989
7591
747
251
3064
0.2299%
0.5039%
1.4077%
3.2802%
7.6305%
8.3665%
14.5235%
176MACAUX GUYROSEE1164726-201535.9954%
2
4
7
781
29
61
116
Cahors 2019
Tulle 2019
Tulle 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
681.630 km
564.216 km
564.216 km
582.035 km
582.035 km
582.035 km
582.035 km
428
526
344
15789
476
629
967
0.4673%
0.7605%
2.0349%
4.9465%
6.0924%
9.6979%
11.9959%
177HEYMAN R+WOOSTEEKLO4113171-201636.1990%
37
90
353
345
227
430
458
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Souillac 2019
Souillac 2020
Tulle 2018
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
652.418 km
652.418 km
652.418 km
652.418 km
717.492 km
717.493 km
642.156 km
2689
3085
9661
7274
3737
6668
4169
1.3760%
2.9173%
3.6539%
4.7429%
6.0744%
6.4487%
10.9858%
178CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062436-201736.2156%
47
39
25
401
164
93
41
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Souillac 2020
Brive 2018
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
652.750 km
602.370 km
602.369 km
602.369 km
602.370 km
667.302 km
637.321 km
3886
1700
863
7236
2365
1235
418
1.2095%
2.2941%
2.8969%
5.5417%
6.9345%
7.5304%
9.8086%
179Limbourg ErikBrussegem2015725-201536.2181%
9
17
8
23
2
246
370
Valence 2018
Limoges I 2019
Libourne 2019
Libourne 2018
Souillac 2019
Limoges II 2019
Angoulême 2018
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
669.573 km
641.499 km
752.746 km
752.746 km
703.793 km
641.499 km
674.110 km
2180
3902
1255
3176
212
2658
1554
0.4128%
0.4357%
0.6374%
0.7242%
0.9434%
9.2551%
23.8095%
180COENEN RENEBATTICE1093943-201436.2930%
1
12
22
46
33
71
109
Limoges I 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
Montélimar 2018
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
662.506 km
717.057 km
662.506 km
641.320 km
784.454 km
662.506 km
683.265 km
1491
584
476
779
452
949
1230
0.0671%
2.0548%
4.6219%
5.9050%
7.3009%
7.4816%
8.8618%
181DELBUSHAYE CEDRICPETIT RECHAIN1126720-201836.6282%
7
12
31
14
71
25
45
Souillac 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Libourne 2019
Tulle 2019
Tulle 2020
Brive 2020
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
713.435 km
659.096 km
659.096 km
781.374 km
637.802 km
637.728 km
688.439 km
584
949
967
255
1074
297
431
1.1986%
1.2645%
3.2058%
5.4902%
6.6108%
8.4175%
10.4408%
182HENOT WILLYORSMAAL2163123-201336.6947%
29
15
97
73
733
53
184
Limoges II 2018
Souillac 2019
Limoges I 2019
Cahors 2019
Limoges II 2020
Libourne 2018
Limoges II 2019
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
650.835 km
709.365 km
650.835 km
750.697 km
650.835 km
767.944 km
650.835 km
1433
712
2504
1819
10319
660
1928
2.0237%
2.1067%
3.8738%
4.0132%
7.1034%
8.0303%
9.5436%
183CLICQUE GINOWEVELGEM3142081-201636.7233%
62
88
113
431
139
707
351
Cahors 2019
Souillac 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
712.848 km
669.774 km
627.059 km
603.390 km
603.391 km
603.390 km
603.391 km
6903
3737
4525
7274
2252
9661
3037
0.8982%
2.3548%
2.4972%
5.9252%
6.1723%
7.3181%
11.5575%
184PENNINCKX IVONEERVELP2140673-201536.8621%
36
225
319
124
174
113
123
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Valence 2020
Cahors 2019
Limoges I 2019
Cahors 2018
Montélimar 2019
PE Vlaams-Brabant
National
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
644.149 km
644.149 km
654.286 km
745.510 km
644.148 km
745.510 km
698.117 km
1989
10319
7591
1819
2504
1532
1634
1.8100%
2.1804%
4.2024%
6.8169%
6.9489%
7.3760%
7.5275%
185VERHELLEN MARCELMAARKEDAL4075378-201537.2656%
236
82
146
730
623
1290
1200
Limoges I 2018
Tulle 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Brive 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
609.799 km
598.983 km
609.799 km
609.799 km
644.490 km
609.799 km
609.799 km
15789
4169
7274
13569
9278
15979
10319
1.4947%
1.9669%
2.0071%
5.3799%
6.7148%
8.0731%
11.6290%
186VERVLOESEM PATRICKRIJMENAM6124128-201837.2962%
4
21
12
267
74
50
146
Brive 2020
Souillac 2020
Aurillac 2020
Limoges I 2020
Souillac 2019
Valence 2020
Montelimar 2020
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
691.084 km
717.336 km
695.603 km
656.209 km
717.336 km
674.829 km
730.985 km
384
1988
291
5115
1164
719
1164
1.0417%
1.0563%
4.1237%
5.2199%
6.3574%
6.9541%
12.5430%
187VERDONCK CAMIELNAZARETH4152157-201537.3225%
14
85
183
303
381
409
1880
Angoulême 2018
Libourne 2019
Brive 2018
Cahors 2019
Limoges II 2018
Brive 2020
Limoges I 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
654.141 km
733.407 km
662.469 km
735.297 km
627.429 km
665.640 km
627.430 km
1148
4605
9278
6903
7274
3755
15979
1.2195%
1.8458%
1.9724%
4.3894%
5.2378%
10.8921%
11.7654%
188REGNIER YVONPESCHE1182854-201537.6527%
4
121
325
139
14
82
154
Cahors 2018
Valence 2020
Limoges I 2018
Montélimar 2019
Cahors 2019
Limoges I 2019
Tulle 2018
Zone B2
National
National
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone B2
656.102 km
568.713 km
555.925 km
612.074 km
656.102 km
555.925 km
538.537 km
1532
7591
15789
4552
428
619
1087
0.2611%
1.5940%
2.0584%
3.0536%
3.2710%
13.2472%
14.1674%
189BRUYNSEELS VICTORBEVEL6232013-201437.9418%
31
193
140
31
24
200
83
Limoges I 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2018
Souillac 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
672.438 km
672.438 km
672.438 km
672.438 km
733.547 km
672.438 km
672.438 km
4551
5115
2777
510
338
2658
1072
0.6812%
3.7732%
5.0414%
6.0784%
7.1006%
7.5245%
7.7425%
190LIPPENS KATIIZEGEM4053567-201738.2051%
36
59
89
721
161
452
745
Brive 2020
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Libourne 2019
Tulle 2019
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
657.674 km
631.197 km
641.709 km
618.259 km
618.259 km
721.190 km
609.782 km
3755
4940
5030
13569
2252
4605
6206
0.9587%
1.1943%
1.7694%
5.3136%
7.1492%
9.8154%
12.0045%
191GREEVEN E+JPALKEN5124821-201738.3007%
2
8
5
8
411
39
103
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Brive 2020
Souillac 2020
Limoges II 2020
Tulle 2019
Aurillac 2019
Zone B2
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
701.871 km
667.438 km
699.580 km
725.251 km
667.438 km
649.189 km
698.336 km
1246
767
411
585
10319
614
426
0.1605%
1.0430%
1.2166%
1.3675%
3.9829%
6.3518%
24.1784%
192CLICQUE GINOWEVELGEM3003055-201838.3260%
10
7
69
213
18
288
2323
Tulle 2019
Brive 2020
Souillac 2020
Limoges II 2019
Tulle 2020
Libourne 2019
Limoges II 2020
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
594.919 km
642.799 km
669.774 km
603.390 km
594.919 km
706.520 km
603.391 km
7155
3755
6668
10783
307
4354
10319
0.1398%
0.1864%
1.0348%
1.9753%
5.8632%
6.6146%
22.5119%
193DE CLERCQ ERICNEVELE4206981-201438.4604%
35
78
169
642
543
607
444
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Libourne 2019
Limoges I 2020
Cahors 2018
Cahors 2019
Tulle 2018
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
634.309 km
634.310 km
739.633 km
634.310 km
742.482 km
742.482 km
624.338 km
13569
3085
4605
15979
6356
6903
4169
0.2579%
2.5284%
3.6699%
4.0178%
8.5431%
8.7933%
10.6500%
194DELFOSSE GUYMAZEE1164935-201538.5393%
1
17
20
12
34
106
57
Montelimar 2020
Valence 2020
Cahors 2019
Libourne 2019
Tulle 2019
Cahors 2018
Aurillac 2020
Zone C
National
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
630.896 km
574.591 km
668.829 km
688.905 km
551.577 km
668.829 km
601.509 km
915
7591
790
452
779
753
391
0.1093%
0.2239%
2.5316%
2.6549%
4.3646%
14.0770%
14.5780%
195BUYCK MARCLENDELEDE3018147-201638.6194%
6
41
44
43
1073
268
1690
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Brive 2018
Limoges I 2018
Souillac 2019
Limoges II 2018
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
611.745 km
611.745 km
611.745 km
647.962 km
611.745 km
678.149 km
611.745 km
3037
13569
9661
9278
15789
3737
7274
0.1976%
0.3022%
0.4554%
0.4635%
6.7959%
7.1715%
23.2334%
196MERTENS ROGERST-TRUIDEN5011325-201738.6870%
5
8
18
792
39
182
31
Limoges II 2018
Libourne 2018
Libourne 2019
Limoges I 2020
Montauban 2019
Limoges II 2019
Brive 2018
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
Zone B2
PE Limburg
657.573 km
775.532 km
775.532 km
657.574 km
797.258 km
657.573 km
686.814 km
355
326
445
15979
641
1928
301
1.4084%
2.4540%
4.0449%
4.9565%
6.0842%
9.4398%
10.2990%
197BELLAERT PAUL&NANCYOEDELEM3024979-201738.7879%
236
370
183
80
227
311
665
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Jarnac 2018
Limoges I 2020
Tulle 2018
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
National
645.465 km
645.465 km
711.777 km
645.465 km
658.144 km
645.465 km
636.860 km
9661
13569
6668
2252
4940
3037
5326
2.4428%
2.7268%
2.7445%
3.5524%
4.5951%
10.2404%
12.4859%
198DE SCHRYVER ERICDENDERHOUTEM4212287-201638.9404%
18
51
176
59
128
96
203
Valence 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Libourne 2019
Souillac 2020
Brive 2020
Limoges II 2018
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
663.372 km
657.260 km
626.621 km
736.133 km
689.932 km
663.340 km
626.621 km
678
1554
3902
1255
1988
1230
2126
2.6549%
3.2818%
4.5105%
4.7012%
6.4386%
7.8049%
9.5485%
199VAN DEN BERGHE BERTWORTEGEM-PETEGE4007535-201738.9984%
49
61
45
111
501
961
1162
Souillac 2020
Limoges II 2018
Libourne 2019
Limoges II 2019
Cahors 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
National
National
National
National
National
National
National
680.479 km
615.264 km
720.973 km
615.264 km
723.354 km
615.264 km
605.207 km
6668
7236
4605
9661
6903
10319
6206
0.7349%
0.8430%
0.9772%
1.1489%
7.2577%
9.3129%
18.7238%
200DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4008151-201739.0062%
68
219
303
184
367
358
941
Aurillac 2019
Souillac 2020
Tulle 2019
Brive 2020
Angoulême 2018
Libourne 2019
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
674.021 km
688.565 km
613.236 km
661.743 km
650.255 km
729.518 km
623.522 km
3886
6668
6206
3755
5030
4605
10319
1.7499%
3.2843%
4.8824%
4.9001%
7.2962%
7.7742%
9.1191%
201CLICQUE GINOWEVELGEM3003175-201839.0459%
13
22
87
219
12
1213
2773
Souillac 2019
Souillac 2020
Brive 2020
Tulle 2019
Tulle 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2020
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
669.774 km
669.774 km
642.799 km
594.919 km
594.919 km
603.391 km
603.391 km
4056
6668
3755
7155
307
10319
15979
0.3205%
0.3299%
2.3169%
3.0608%
3.9088%
11.7550%
17.3540%
202Van Overstraeten EugeenOverijse2308054-201539.0920%
4
15
161
124
1191
151
133
Libourne 2018
Cahors 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Cahors 2019
Limoges II 2018
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
743.940 km
732.688 km
630.000 km
630.000 km
630.000 km
732.688 km
630.000 km
3176
1532
2504
1928
15789
1819
1433
0.1259%
0.9791%
6.4297%
6.4315%
7.5432%
8.3013%
9.2812%
203VERLEIJE DAVY-AMBERDAMME3026944-201739.1167%
6
302
87
146
200
328
1964
Brive 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Souillac 2019
Jarnac 2018
Souillac 2020
Limoges II 2019
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
689.254 km
649.714 km
649.714 km
716.238 km
661.636 km
716.238 km
649.714 km
3755
15979
2252
3737
4940
6668
9661
0.1598%
1.8900%
3.8632%
3.9069%
4.0486%
4.9190%
20.3292%
204Caro Jean-MarcVerviers1144652-201639.2825%
114
9
33
30
92
43
94
Limoges I 2018
Jarnac 2018
Cahors 2018
Tulle 2018
Limoges I 2019
Libourne 2019
Tulle 2019
National
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
658.208 km
699.939 km
752.681 km
636.843 km
658.208 km
780.412 km
636.843 km
15789
688
753
586
1491
452
779
0.7220%
1.3081%
4.3825%
5.1194%
6.1704%
9.5133%
12.0668%
205V.D.EECKHOUT MARCKALKEN4083505-201739.3307%
30
35
34
180
88
281
243
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges I 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
Souillac 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
643.091 km
643.091 km
751.226 km
643.091 km
680.342 km
643.092 km
707.016 km
2510
2658
1255
3902
1230
2777
1988
1.1952%
1.3168%
2.7092%
4.6130%
7.1545%
10.1188%
12.2233%
206TOLLENAERS ERIKLANAKEN5021976-201739.4466%
7
18
56
46
47
93
30
Limoges I 2019
Montelimar 2020
Limoges I 2020
Valence 2020
Aurillac 2019
Montélimar 2019
Aurillac 2020
Zone C
PE Limburg
Zone C
PE Limburg
Zone C
Zone C
PE Limburg
678.702 km
721.989 km
678.702 km
664.452 km
706.021 km
708.991 km
706.022 km
1491
569
1687
1230
548
1045
266
0.4695%
3.1634%
3.3195%
3.7398%
8.5766%
8.8995%
11.2782%
207DE MEULEMEESTER JOHANZULTE4156239-201539.5699%
7
23
92
1309
1162
353
565
Brive 2018
Limoges II 2020
Souillac 2019
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Aurillac 2019
Montauban 2019
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
652.870 km
617.408 km
682.935 km
617.408 km
617.407 km
669.393 km
769.775 km
9278
3085
3737
15979
13569
3886
5408
0.0754%
0.7455%
2.4619%
8.1920%
8.5636%
9.0839%
10.4475%
208HAECK BENGTRONSE4242149-201539.5977%
104
195
278
389
351
925
352
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Souillac 2020
Tulle 2018
Limoges II 2020
Souillac 2019
National
National
National
National
National
National
National
639.939 km
605.365 km
605.365 km
669.850 km
594.379 km
605.365 km
669.850 km
9278
9661
7274
6668
4169
10319
3737
1.1209%
2.0184%
3.8218%
5.8338%
8.4193%
8.9641%
9.4193%
209Platteeuw Kurt & RafRumbeke3115522-201539.6230%
16
38
128
641
364
472
615
Angoulême 2018
Tulle 2018
Souillac 2019
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Tulle 2019
Aurillac 2019
National
National
National
National
National
National
National
638.364 km
607.238 km
682.017 km
615.420 km
627.743 km
607.238 km
670.658 km
4525
4169
3737
13569
5371
6206
3886
0.3536%
0.9115%
3.4252%
4.7240%
6.7771%
7.6055%
15.8260%
210NATENS LEONMEENSEL-KIEZEGE2143554-201539.7588%
127
226
18
191
1282
163
123
Limoges I 2018
Limoges II 2020
Libourne 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Cahors 2019
Souillac 2020
National
National
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
655.479 km
655.479 km
771.228 km
655.479 km
655.479 km
756.501 km
714.930 km
15789
10319
660
2504
15979
1819
1305
0.8044%
2.1901%
2.7273%
7.6278%
8.0230%
8.9610%
9.4253%
211CLICQUE GINOWEVELGEM3003249-201840.4385%
11
23
164
253
934
286
37
Tulle 2019
Souillac 2019
Souillac 2020
Brive 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Tulle 2020
National
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
594.919 km
669.774 km
669.774 km
642.799 km
603.391 km
603.391 km
594.919 km
7155
4056
6668
3755
10319
3037
307
0.1537%
0.5671%
2.4595%
6.7377%
9.0513%
9.4172%
12.0521%
212DEBAENE HUBERTBEERNEM3024262-201740.5045%
16
120
247
405
756
661
1415
Brive 2018
Cahors 2019
Tulle 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Souillac 2020
Limoges I 2019
National
National
National
National
National
National
National
676.154 km
749.361 km
631.384 km
640.059 km
640.059 km
706.317 km
640.059 km
4384
6903
5326
7236
9661
6668
13569
0.3650%
1.7384%
4.6376%
5.5970%
7.8253%
9.9130%
10.4282%
213VAN HAVERBEKE JOHNYMALDEGEM4016119-201540.5607%
404
225
185
491
162
515
1780
Limoges I 2019
Souillac 2020
Tulle 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
Limoges I 2020
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
648.196 km
714.150 km
639.099 km
648.196 km
648.196 km
639.099 km
648.196 km
13569
6668
4169
9661
3085
6206
15979
2.9774%
3.3743%
4.4375%
5.0823%
5.2512%
8.2984%
11.1396%
214DEBAENE HUBERTBEERNEM3040281-201540.5710%
298
123
458
492
266
555
709
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Brive 2018
Tulle 2018
Limoges II 2018
Cahors 2019
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
640.059 km
640.059 km
640.059 km
676.154 km
631.384 km
640.059 km
749.361 km
13569
3037
9661
9278
4169
7274
6903
2.1962%
4.0501%
4.7407%
5.3029%
6.3804%
7.6299%
10.2709%
215COLPAERT S&PROESELARE3143063-201640.7151%
21
22
137
11
667
343
1700
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Tulle 2019
Aurillac 2019
Brive 2018
Aurillac 2020
Limoges II 2020
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
621.894 km
633.862 km
613.807 km
677.293 km
658.343 km
677.293 km
621.895 km
13569
5371
6206
491
9278
2849
10319
0.1548%
0.4096%
2.2075%
2.2403%
7.1890%
12.0393%
16.4745%
216SAUVAGE-DURANBORNIVAL4135203-201640.7321%
137
62
43
110
105
93
89
Aurillac 2019
Tulle 2019
Aurillac 2020
Valence 2020
Angoulême 2018
Montelimar 2020
Tulle 2018
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
647.877 km
592.536 km
647.877 km
632.852 km
641.653 km
688.366 km
592.536 km
3886
1729
847
2083
1554
1164
1045
3.5255%
3.5859%
5.0767%
5.2808%
6.7568%
7.9897%
8.5168%
217CANION-SOBKOWIAKWASMES1020794-201740.7393%
32
88
46
59
101
177
110
Limoges II 2018
Aurillac 2019
Brive 2020
Souillac 2020
Tulle 2019
Limoges II 2020
Tulle 2020
Zone B1
National
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
577.204 km
622.156 km
613.571 km
640.119 km
564.329 km
577.204 km
564.329 km
2510
3886
1230
1235
1729
1700
885
1.2749%
2.2645%
3.7398%
4.7773%
5.8415%
10.4118%
12.4294%
218ALLY NORBERTTIELT AARSELE3134075-201740.8037%
4
128
115
123
328
702
1468
Brive 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Souillac 2019
Souillac 2020
Limoges I 2019
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
National
666.309 km
627.434 km
627.434 km
627.434 km
693.216 km
693.217 km
627.434 km
3755
9661
3037
2252
3737
6668
13569
0.1065%
1.3249%
3.7866%
5.4618%
8.7771%
10.5279%
10.8188%
219VERMANDER ERICOEKENE3107736-201640.9487%
70
179
22
288
446
812
3024
Limoges I 2018
Montauban 2019
Libourne 2018
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2020
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
613.544 km
767.553 km
716.058 km
613.544 km
649.916 km
613.544 km
613.545 km
15789
5408
625
7274
9278
13569
15979
0.4433%
3.3099%
3.5200%
3.9593%
4.8071%
5.9842%
18.9248%
220VAN HOORENBEECK LOUISBAASRODE4066092-201541.0735%
9
13
24
116
148
300
515
Tulle 2019
Libourne 2019
Angoulême 2018
Souillac 2020
Cahors 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
634.503 km
757.438 km
678.615 km
710.319 km
752.725 km
647.398 km
647.397 km
1729
1255
1554
1988
1819
2777
3902
0.5205%
1.0359%
1.5444%
5.8350%
8.1363%
10.8030%
13.1984%
221CLICQUE GINOWEVELGEM3003247-201841.2796%
13
248
74
45
1131
403
967
Tulle 2019
Limoges I 2020
Souillac 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Brive 2020
Souillac 2020
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
594.919 km
603.391 km
669.774 km
603.391 km
603.390 km
642.799 km
669.774 km
7155
15979
4056
2252
10783
3755
6668
0.1817%
1.5520%
1.8245%
1.9982%
10.4887%
10.7324%
14.5021%
222Platteeuw Kurt & RafRumbeke3116148-201641.4051%
83
21
360
303
1153
554
1104
Limoges I 2018
Souillac 2019
Limoges II 2019
Tulle 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
615.420 km
682.017 km
615.420 km
607.238 km
615.420 km
607.238 km
651.806 km
15789
3737
9661
4169
13569
6206
9278
0.5257%
0.5619%
3.7263%
7.2679%
8.4973%
8.9268%
11.8991%
223THONE X+MAS2226071-201641.5676%
6
11
9
23
18
80
114
Jarnac 2018
Brive 2018
Souillac 2020
Valence 2020
Angoulême 2018
Tulle 2019
Cahors 2019
PE Limburg
Zone C
Zone C
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
725.358 km
717.896 km
746.304 km
677.705 km
731.379 km
670.303 km
787.163 km
552
821
584
1230
270
614
711
1.0870%
1.3398%
1.5411%
1.8699%
6.6667%
13.0293%
16.0338%
224ENGELS JULES & YVESPUTTE6066361-201641.6705%
9
12
350
21
41
194
609
Libourne 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Tulle 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2019
PE Antwerpen
PE Antwerpen
National
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
774.949 km
661.891 km
661.892 km
646.995 km
723.025 km
661.891 km
661.891 km
437
510
10319
569
564
2658
3902
2.0595%
2.3529%
3.3918%
3.6907%
7.2695%
7.2987%
15.6074%
225DEKEYSER DETHIERSOUMAGNE1092726-201741.6804%
9
17
34
22
21
49
124
Montelimar 2020
Limoges I 2019
Tulle 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Tulle 2020
Tulle 2019
National
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
690.915 km
655.889 km
634.794 km
655.889 km
655.889 km
634.794 km
634.794 km
3778
1491
871
542
476
408
779
0.2382%
1.1402%
3.9036%
4.0590%
4.4118%
12.0098%
15.9178%
226Platteeuw Kurt & RafRumbeke3116402-201641.8179%
44
109
175
724
767
534
1155
Tulle 2019
Souillac 2019
Tulle 2018
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
National
National
607.238 km
682.017 km
607.238 km
615.420 km
615.420 km
638.364 km
615.420 km
6206
3737
4169
15789
13569
4525
9661
0.7090%
2.9168%
4.1977%
4.5855%
5.6526%
11.8011%
11.9553%
227LUYCKX RAPHAELBELSELE-WAAS4167553-201541.8415%
76
121
97
85
82
262
223
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Brive 2018
Limoges II 2018
Tulle 2020
Limoges II 2020
Cahors 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
658.941 km
658.942 km
692.728 km
658.941 km
646.758 km
658.942 km
764.999 km
3902
5115
2640
2126
885
2777
1999
1.9477%
2.3656%
3.6742%
3.9981%
9.2655%
9.4346%
11.1556%
228Morisse JocelynWervik3104732-201441.9008%
26
7
717
77
544
924
481
Limoges II 2018
Libourne 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Tulle 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
National
Zone A1
National
Zone A1
National
National
National
597.302 km
699.263 km
597.302 km
597.302 km
589.542 km
597.302 km
699.263 km
7274
346
13569
1410
6206
9661
4605
0.3574%
2.0231%
5.2841%
5.4610%
8.7657%
9.5642%
10.4452%
229Donnay VincentLambermont1141806-201541.9262%
2
6
37
26
88
60
99
Angoulême 2018
Limoges II 2018
Cahors 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
Tulle 2018
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
Zone C
704.715 km
658.254 km
752.714 km
658.254 km
658.254 km
684.768 km
636.880 km
343
549
790
476
1491
821
586
0.5831%
1.0929%
4.6835%
5.4622%
5.9021%
7.3082%
16.8942%
230DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4008140-201742.0544%
100
112
149
316
984
53
667
Angoulême 2018
Aurillac 2019
Brive 2018
Souillac 2020
Limoges I 2019
Tulle 2020
Libourne 2019
National
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
650.255 km
674.021 km
658.572 km
688.565 km
623.522 km
613.236 km
729.518 km
5030
3886
4384
6668
13569
725
4605
1.9881%
2.8821%
3.3987%
4.7391%
7.2518%
7.3104%
14.4843%
231WEEMAELS DIRK & KURTHUIZINGEN2021469-201642.5134%
7
10
109
152
147
445
547
Tulle 2018
Jarnac 2018
Cahors 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
606.266 km
646.466 km
724.391 km
620.465 km
682.230 km
620.465 km
620.465 km
1045
1243
1999
2777
1988
5115
3902
0.6699%
0.8045%
5.4527%
5.4735%
7.3944%
8.6999%
14.0185%
232VAN DE VELDE ANDREDENDERLEEUW4172426-201442.5293%
6
4
28
229
305
164
285
Cahors 2018
Montélimar 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Brive 2020
Cahors 2019
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
734.155 km
706.024 km
659.958 km
628.705 km
628.706 km
665.171 km
734.155 km
1819
410
1554
3902
5115
1230
1999
0.3299%
0.9756%
1.8018%
5.8688%
5.9629%
13.3333%
14.2571%
233MASURE THIERRYHERINNES1016671-201642.5841%
159
42
138
45
63
95
54
Cahors 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Brive 2020
Limoges II 2019
Souillac 2020
Tulle 2018
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
702.943 km
594.532 km
594.532 km
633.136 km
594.532 km
660.014 km
584.841 km
6903
1700
2365
655
863
1235
534
2.3034%
2.4706%
5.8351%
6.8702%
7.3001%
7.6923%
10.1124%
234DE WILDE FREDDYBRUGGE3139643-201642.7157%
7
108
95
260
546
52
532
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Jarnac 2018
Cahors 2019
Souillac 2020
Souillac 2019
Zone A1
National
National
National
National
Zone A1
National
643.993 km
643.992 km
643.992 km
655.086 km
753.930 km
710.802 km
710.802 km
1135
13569
9661
5371
6903
390
3737
0.6167%
0.7959%
0.9833%
4.8408%
7.9096%
13.3333%
14.2360%
235Platteeuw Kurt & RafRumbeke4249517-201642.9904%
280
112
191
337
907
1427
765
Limoges II 2019
Souillac 2019
Tulle 2018
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2018
National
National
National
National
National
National
National
615.420 km
682.017 km
607.238 km
627.743 km
615.420 km
615.420 km
615.420 km
9661
3737
4169
5371
13569
15789
7274
2.8982%
2.9971%
4.5814%
6.2744%
6.6844%
9.0379%
10.5169%
236MEIRLAEN ETIENNEDEURLE4237170-201643.0034%
121
32
295
420
602
967
1061
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Souillac 2020
Brive 2018
Cahors 2019
Limoges II 2019
Limoges II 2020
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
648.161 km
657.916 km
696.091 km
666.110 km
738.917 km
631.118 km
631.118 km
5371
1148
6668
9278
6903
9661
10319
2.2528%
2.7875%
4.4241%
4.5268%
8.7208%
10.0093%
10.2820%
237COLPAERT S&PROESELARE3137847-201543.0477%
74
448
136
387
364
1859
1375
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Souillac 2019
Brive 2018
Souillac 2020
Limoges I 2018
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
633.862 km
621.894 km
688.562 km
658.343 km
688.563 km
621.894 km
621.895 km
5371
13569
3737
9278
6668
15789
10319
1.3778%
3.3016%
3.6393%
4.1712%
5.4589%
11.7740%
13.3249%
238V.D.WALLE M&FZWALM4220236-201743.1706%
6
82
291
293
361
630
1533
Tulle 2019
Souillac 2019
Limoges II 2018
Aurillac 2019
Brive 2018
Souillac 2020
Limoges I 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
611.980 km
687.493 km
623.134 km
671.661 km
657.606 km
687.493 km
623.134 km
1381
3737
7236
3886
4384
6668
13569
0.4345%
2.1943%
4.0216%
7.5399%
8.2345%
9.4481%
11.2978%
239VERDONCK CAMIELNAZARETH4095457-201643.2008%
54
104
99
293
1170
407
1379
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Cahors 2019
Limoges I 2019
Brive 2020
Limoges II 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
662.469 km
627.429 km
627.430 km
735.297 km
627.429 km
665.640 km
627.429 km
9278
7274
3085
6903
13569
3755
9661
0.5820%
1.4297%
3.2091%
4.2445%
8.6226%
10.8389%
14.2739%
240HEBBERECHT CHRISEVERGEM4130153-201643.2664%
5
73
30
215
54
46
671
Valence 2020
Libourne 2019
Valence 2018
Tulle 2018
Valence 2019
Montelimar 2020
Montélimar 2019
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
692.213 km
751.778 km
692.213 km
635.047 km
692.213 km
746.784 km
734.690 km
859
4605
878
4169
762
430
4552
0.5821%
1.5852%
3.4169%
5.1571%
7.0866%
10.6977%
14.7408%
241VAN GAVER TOM&MARNIKMOORTSELE4070811-201843.2842%
6
30
46
671
215
924
104
Souillac 2020
Limoges II 2020
Souillac 2019
Limoges II 2019
Aurillac 2020
Tulle 2019
Tulle 2020
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
Zone A2
695.399 km
631.060 km
695.398 km
631.059 km
679.458 km
619.877 km
619.877 km
6668
3085
4056
10783
2849
7155
722
0.0900%
0.9724%
1.1341%
6.2228%
7.5465%
12.9140%
14.4044%
242SIERENS NORBERTZWEVEGEM3129062-201443.3724%
34
89
132
372
239
287
2110
Montauban 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Souillac 2019
Aurillac 2019
Limoges I 2019
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
759.764 km
607.113 km
607.113 km
607.113 km
672.813 km
659.708 km
607.113 km
5408
2252
3037
7274
3737
3886
13569
0.6287%
3.9520%
4.3464%
5.1141%
6.3955%
7.3855%
15.5502%
243LOOBUYCK JOS&JANAALTER4118539-201643.4233%
4
133
124
214
883
1183
506
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Souillac 2019
Tulle 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
638.600 km
638.600 km
704.334 km
629.213 km
638.601 km
638.600 km
638.600 km
7274
9661
3737
4169
10319
13569
3111
0.0550%
1.3767%
3.3182%
5.1331%
8.5570%
8.7184%
16.2649%
244DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4073332-201543.4430%
7
198
415
52
1005
635
365
Limoges I 2018
Tulle 2019
Cahors 2018
Tulle 2020
Limoges I 2019
Cahors 2019
Brive 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
623.522 km
613.236 km
731.405 km
613.236 km
623.522 km
731.405 km
661.743 km
3111
6206
6356
725
13569
6903
3755
0.2250%
3.1905%
6.5293%
7.1724%
7.4066%
9.1989%
9.7204%
245GEERINCKX LUC&BART&JURGENWOMMELGEM6024112-201743.4859%
5
5
71
18
60
34
1179
Aurillac 2019
Souillac 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
Tulle 2020
Brive 2020
Limoges I 2020
Zone B1
Zone B1
National
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
716.375 km
736.925 km
674.986 km
660.968 km
660.968 km
710.549 km
674.986 km
1112
998
10319
569
885
384
5115
0.4496%
0.5010%
0.6881%
3.1634%
6.7797%
8.8542%
23.0499%
246SARRAZIN KARELBIKSCHOTE3043223-201743.5155%
3
10
306
110
12
344
317
Montélimar 2019
Valence 2020
Tulle 2019
Montélimar 2018
Brive 2020
Libourne 2019
Libourne 2018
Zone A1
Zone A1
National
National
Zone A1
National
National
724.190 km
683.156 km
604.176 km
724.190 km
651.394 km
710.698 km
710.698 km
78
217
6206
2042
190
4605
2893
3.8462%
4.6083%
4.9307%
5.3869%
6.3158%
7.4701%
10.9575%
247VANDENHEEDE F & JZINGEM4097108-201843.5615%
6
128
378
134
180
65
884
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges I 2020
Brive 2020
Aurillac 2019
Tulle 2020
Souillac 2019
National
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
622.607 km
611.986 km
622.608 km
660.599 km
672.354 km
611.986 km
687.388 km
10783
7155
15979
3755
3584
725
4056
0.0556%
1.7890%
2.3656%
3.5686%
5.0223%
8.9655%
21.7949%
248DENOLF MARCKORTEMARK3070601-201743.5704%
1
454
352
604
379
36
81
Tulle 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Brive 2018
Souillac 2020
Limoges II 2020
Zone A1
National
National
National
National
Zone A1
Zone A1
615.648 km
623.096 km
623.096 km
623.096 km
659.936 km
690.210 km
623.097 km
270
13569
9661
7236
4384
390
811
0.3704%
3.3459%
3.6435%
8.3472%
8.6451%
9.2308%
9.9877%
249Van Gaver Tom & MarnikMoortsele4240293-201743.6074%
44
380
140
283
356
89
1417
Cahors 2019
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Valence 2019
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
Zone A2
National
738.104 km
631.059 km
649.946 km
631.059 km
659.343 km
675.059 km
631.059 km
6903
13569
4940
7236
5030
762
9661
0.6374%
2.8005%
2.8340%
3.9110%
7.0775%
11.6798%
14.6672%
250VANDENHEEDE F & JZINGEM4200239-201743.7567%
10
26
29
37
35
2412
181
Souillac 2020
Aurillac 2019
Brive 2020
Libourne 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Tulle 2020
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
687.388 km
672.354 km
660.599 km
729.181 km
622.607 km
622.608 km
611.986 km
6668
3886
3755
4605
2689
15979
725
0.1500%
0.6691%
0.7723%
0.8035%
1.3016%
15.0948%
24.9655%
251VANDENHEEDE F & JZINGEM4097016-201843.8577%
34
323
133
196
251
469
1900
Souillac 2020
Limoges II 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
Aurillac 2019
Souillac 2019
Limoges I 2020
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
687.388 km
622.607 km
660.599 km
622.608 km
672.354 km
687.388 km
622.608 km
6668
10783
3755
3085
3584
4056
15979
0.5099%
2.9955%
3.5419%
6.3533%
7.0034%
11.5631%
11.8906%
252DELBROECK LOICLEERS-NORD1039196-201544.0321%
15
25
32
393
69
51
126
Limoges I 2019
Cahors 2019
Jarnac 2018
Cahors 2018
Limoges II 2019
Tulle 2018
Souillac 2020
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
591.494 km
700.354 km
606.624 km
700.354 km
591.494 km
582.320 km
657.360 km
1346
648
624
6356
863
534
1235
1.1144%
3.8580%
5.1282%
6.1831%
7.9954%
9.5506%
10.2024%
253BODDAERT W-M-J-FOOSTKAMP3075710-201544.0424%
365
286
485
297
944
1044
689
Limoges I 2018
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
National
National
National
National
National
National
National
643.289 km
679.704 km
643.289 km
643.289 km
643.289 km
643.289 km
635.126 km
15789
9278
13569
7274
9661
10319
6206
2.3117%
3.0826%
3.5743%
4.0830%
9.7712%
10.1173%
11.1022%
254DE MEULEMEESTER JOHANZULTE4196483-201744.2059%
19
229
120
297
785
1319
1955
Montauban 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Libourne 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2020
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
769.775 km
682.936 km
617.408 km
722.387 km
617.407 km
617.407 km
617.408 km
5408
6668
3085
4605
9661
13569
15979
0.3513%
3.4343%
3.8898%
6.4495%
8.1254%
9.7207%
12.2348%
255DHAENENS-DE BLOCKSCHELDERODE4048263-201644.3564%
31
268
245
513
591
1227
994
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Brive 2020
Souillac 2020
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
628.042 km
628.042 km
665.800 km
692.554 km
628.042 km
628.042 km
628.042 km
3085
15979
3755
6668
7274
13569
9661
1.0049%
1.6772%
6.5246%
7.6935%
8.1248%
9.0427%
10.2888%
256LERNOUT MARCGELUWE3126674-201544.5962%
149
284
207
237
661
301
764
Jarnac 2018
Souillac 2020
Tulle 2018
Libourne 2019
Brive 2018
Brive 2020
Tulle 2019
National
National
National
National
National
National
National
615.850 km
670.293 km
595.564 km
705.962 km
640.068 km
643.286 km
595.564 km
5371
6668
4169
4605
9278
3755
6206
2.7742%
4.2591%
4.9652%
5.1466%
7.1244%
8.0160%
12.3107%
257FONTEYN FREDDY & FRANKYAPPELTERRE4098379-201544.6475%
16
18
22
209
492
198
380
Limoges I 2019
Tulle 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Cahors 2019
Brive 2018
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
621.806 km
609.254 km
652.737 km
621.806 km
621.806 km
727.490 km
655.316 km
3902
1729
1554
2658
5115
1999
2640
0.4100%
1.0411%
1.4157%
7.8631%
9.6188%
9.9049%
14.3939%
258DE WOLF DORINDAWICHELEN4163254-201644.6868%
3
3
125
259
166
254
943
Limoges II 2018
Cahors 2019
Brive 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
640.132 km
746.303 km
673.987 km
640.132 km
640.133 km
640.132 km
640.133 km
2126
1999
2640
4551
2777
2658
5115
0.1411%
0.1501%
4.7348%
5.6911%
5.9777%
9.5561%
18.4360%
259LIPPENS KATIIZEGEM3028594-201544.7383%
72
106
1050
278
873
684
1005
Limoges I 2019
Tulle 2019
Limoges I 2018
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2018
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
618.259 km
609.782 km
618.259 km
672.831 km
618.259 km
618.259 km
654.464 km
13569
6206
15789
3886
10319
7274
9278
0.5306%
1.7080%
6.6502%
7.1539%
8.4601%
9.4034%
10.8321%
260VANDENBERGHE A & LRONQUIERES1021022-201444.7960%
3
17
29
116
116
70
271
Valence 2018
Valence 2019
Montelimar 2020
Tulle 2019
Libourne 2019
Montélimar 2019
Valence 2020
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
633.606 km
633.606 km
689.052 km
592.266 km
719.217 km
676.705 km
633.606 km
2180
983
1164
1729
1255
610
2083
0.1376%
1.7294%
2.4914%
6.7091%
9.2430%
11.4754%
13.0101%
261DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4030248-201444.9540%
91
122
758
925
565
553
650
Brive 2020
Libourne 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Souillac 2020
Angoulême 2018
National
National
National
National
National
National
National
661.743 km
729.518 km
623.522 km
623.522 km
623.522 km
688.565 km
650.255 km
3755
4605
13569
15979
9661
6668
4525
2.4234%
2.6493%
5.5863%
5.7889%
5.8483%
8.2933%
14.3646%
262Geerinckx Bart & JurgenWommelgem6020149-201544.9640%
12
3
17
20
50
422
71
Limoges II 2019
Libourne 2018
Cahors 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
Brive 2018
Libourne 2019
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
674.986 km
786.554 km
779.096 km
674.986 km
660.968 km
707.473 km
786.554 km
2658
386
1999
1072
569
2640
437
0.4515%
0.7772%
0.8504%
1.8657%
8.7873%
15.9848%
16.2471%
263BOLLEN MARCHASSELT2229727-201644.9739%
23
13
14
70
49
1571
65
Brive 2018
Brive 2020
Tulle 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Aurillac 2019
Zone B2
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
697.315 km
700.256 km
649.855 km
668.164 km
668.164 km
668.164 km
698.903 km
1603
411
355
1413
767
15979
426
1.4348%
3.1630%
3.9437%
4.9540%
6.3885%
9.8316%
15.2582%
264Debaene HubertBeernem3011035-201645.6464%
6
8
49
438
503
616
1740
Limoges I 2019
Cahors 2019
Libourne 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Tulle 2018
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
National
National
640.059 km
749.361 km
743.053 km
676.154 km
640.059 km
631.384 km
640.059 km
13569
6903
4605
9278
7274
4169
9661
0.0442%
0.1159%
1.0641%
4.7209%
6.9150%
14.7757%
18.0106%
265Van Olmen BartBroechem6148347-201645.8651%
6
38
14
15
37
75
88
Cahors 2019
Limoges I 2018
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Libourne 2019
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
778.441 km
675.873 km
707.980 km
660.361 km
674.787 km
675.873 km
786.998 km
1999
4551
689
569
709
510
437
0.3001%
0.8350%
2.0319%
2.6362%
5.2186%
14.7059%
20.1373%
266DEROOSE DIRKKRUISHOUTEM4008191-201745.9822%
1
64
311
27
758
574
2723
Aurillac 2019
Libourne 2019
Limoges I 2020
Tulle 2020
Limoges II 2020
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Zone A2
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
674.021 km
729.518 km
623.522 km
613.236 km
623.522 km
650.255 km
623.522 km
1031
4605
15979
725
10319
5030
13569
0.0970%
1.3898%
1.9463%
3.7241%
7.3457%
11.4115%
20.0678%
267LIPPENS KATIIZEGEM3153482-201446.0476%
27
54
32
80
164
2696
1026
Limoges II 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Libourne 2019
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
618.259 km
684.648 km
618.259 km
657.674 km
618.259 km
618.259 km
721.190 km
9661
6668
2252
3755
7274
15979
4605
0.2795%
0.8098%
1.4210%
2.1305%
2.2546%
16.8721%
22.2801%
268DEBAENE HUBERTBEERNEM3024154-201746.1205%
40
53
345
185
222
800
1953
Tulle 2018
Libourne 2019
Limoges II 2019
Brive 2018
Brive 2020
Cahors 2019
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
631.384 km
743.053 km
640.059 km
676.154 km
679.359 km
749.361 km
640.059 km
5326
4605
9661
4384
3755
6903
10319
0.7510%
1.1509%
3.5711%
4.2199%
5.9121%
11.5892%
18.9263%
269MERTENS WALTERMOL6182489-201746.2630%
14
10
80
673
1107
157
351
Aurillac 2019
Brive 2020
Souillac 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Cahors 2019
Limoges I 2019
Zone B2
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
Zone B2
Zone B2
724.374 km
722.678 km
748.678 km
689.001 km
689.001 km
790.284 km
689.001 km
979
384
1305
10319
15979
1819
2504
1.4300%
2.6042%
6.1303%
6.5220%
6.9278%
8.6311%
14.0176%
270JOOSEN JOSBRECHT6022122-201746.3026%
1
13
17
209
93
62
68
Montauban 2019
Brive 2018
Libourne 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Souillac 2020
Tulle 2019
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
839.552 km
725.657 km
804.762 km
693.224 km
693.224 km
755.091 km
679.122 km
560
451
415
2777
1072
564
569
0.1786%
2.8825%
4.0964%
7.5261%
8.6754%
10.9929%
11.9508%
271DE PAUW & ZNBASSEVELDE4212593-201446.3813%
1
41
187
122
1186
774
1257
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Souillac 2020
Souillac 2019
Limoges I 2020
Cahors 2019
Cahors 2018
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
657.092 km
657.092 km
722.259 km
722.259 km
657.093 km
765.111 km
765.111 km
2689
2200
6668
3737
15979
6903
6356
0.0372%
1.8636%
2.8044%
3.2647%
7.4222%
11.2125%
19.7766%
272BILLIET YVESMOORSLEDE3101256-201646.4094%
134
182
174
277
168
1346
409
Brive 2018
Libourne 2019
Brive 2020
Angoulême 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Libourne 2018
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
643.482 km
709.165 km
646.702 km
629.651 km
606.972 km
606.971 km
709.165 km
9278
4605
3755
4525
2252
13569
3176
1.4443%
3.9522%
4.6338%
6.1216%
7.4600%
9.9197%
12.8778%
273BOURGEOIS PIERREIZEGEM3011607-201646.4608%
65
315
195
1108
262
650
954
Limoges I 2019
Tulle 2019
Limoges I 2020
Limoges I 2018
Libourne 2018
Limoges II 2018
Brive 2018
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
614.198 km
605.850 km
614.198 km
614.198 km
716.957 km
614.198 km
650.481 km
13569
6206
3037
15789
3176
7274
9278
0.4790%
5.0757%
6.4208%
7.0175%
8.2494%
8.9359%
10.2824%
274PRONCKAERT G & JSCHEPDAAL2108689-201646.5575%
20
113
136
245
87
36
484
Jarnac 2018
Limoges I 2020
Brive 2018
Limoges I 2018
Libourne 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
651.931 km
627.634 km
660.463 km
627.634 km
738.871 km
663.554 km
627.634 km
1243
5115
2640
4551
1255
459
2777
1.6090%
2.2092%
5.1515%
5.3834%
6.9323%
7.8431%
17.4289%
275SENTE - CRETENHERENT2050862-201646.6857%
4
12
178
126
1835
316
210
Souillac 2019
Cahors 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Brive 2018
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
709.358 km
751.219 km
648.781 km
648.780 km
648.781 km
648.780 km
680.160 km
712
1819
10319
1928
15979
2504
1603
0.5618%
0.6597%
1.7250%
6.5353%
11.4838%
12.6198%
13.1004%
276DE SAER ANT. & RUDIRUISELEDE3112306-201646.7615%
42
350
270
223
297
963
1257
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Souillac 2020
Souillac 2019
Limoges I 2020
Brive 2018
Limoges II 2020
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
647.076 km
633.001 km
698.942 km
698.942 km
633.001 km
668.821 km
633.001 km
5371
9661
6668
3737
3037
9278
10319
0.7820%
3.6228%
4.0492%
5.9673%
9.7794%
10.3794%
12.1814%
277MUREZ-MARICHALWADELINCOURT1058763-201646.8186%
26
76
104
91
134
251
166
Tulle 2019
Libourne 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Angoulême 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Zone B1
National
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
572.180 km
692.447 km
583.773 km
583.773 km
613.512 km
583.773 km
692.447 km
1729
3176
2658
1700
1554
2126
1255
1.5038%
2.3929%
3.9127%
5.3529%
8.6229%
11.8062%
13.2271%
278Delmarle Jean-PhilippeEsplechin1938006-201447.0205%
424
474
282
364
469
558
640
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Montauban 2019
Tulle 2019
Cahors 2018
Libourne 2019
National
National
National
National
National
National
National
579.922 km
579.922 km
579.922 km
732.319 km
570.281 km
688.372 km
685.408 km
15789
13569
7274
5408
6206
6356
4605
2.6854%
3.4933%
3.8768%
6.7308%
7.5572%
8.7791%
13.8979%
279COPPENS MICHAELMOORSEL2005406-201747.3375%
56
68
44
300
244
135
121
Limoges II 2020
Limoges II 2018
Brive 2018
Aurillac 2019
Limoges II 2019
Tulle 2018
Souillac 2019
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
639.475 km
639.475 km
672.895 km
684.297 km
639.475 km
626.781 km
702.566 km
3085
2510
1187
3886
2658
1339
998
1.8152%
2.7092%
3.7068%
7.7200%
9.1798%
10.0822%
12.1242%
280VAN RENTERGHEM LUCIENDE PINTE4208283-201247.4124%
33
83
280
703
274
420
2041
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Limoges I 2020
Libourne 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2019
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
631.716 km
631.717 km
696.545 km
631.717 km
738.086 km
649.176 km
631.716 km
2689
3085
6668
15979
4605
5371
9661
1.2272%
2.6904%
4.1992%
4.3995%
5.9501%
7.8198%
21.1262%
281Vermander DidierRumbeke3138225-201547.4351%
90
130
728
571
1160
745
755
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Cahors 2019
Cahors 2018
National
National
National
National
National
National
National
614.790 km
717.346 km
614.790 km
614.790 km
614.790 km
724.445 km
724.445 km
9661
4605
15789
7274
13569
6903
6356
0.9316%
2.8230%
4.6108%
7.8499%
8.5489%
10.7924%
11.8785%
282VANDENHEEDE F & JZINGEM4097361-201847.4685%
35
36
159
760
400
454
2324
Limoges II 2019
Aurillac 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Brive 2020
Souillac 2019
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
622.607 km
672.354 km
687.388 km
622.608 km
660.599 km
687.388 km
622.608 km
10783
3584
6668
10319
3755
4056
15979
0.3246%
1.0045%
2.3845%
7.3650%
10.6525%
11.1933%
14.5441%
283DE COCK MARCTEMSE4164005-201847.5396%
1
2
7
17
227
138
1226
Tulle 2019
Souillac 2019
Brive 2020
Souillac 2020
Aurillac 2019
Tulle 2020
Limoges I 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
648.645 km
724.436 km
697.883 km
724.437 km
705.984 km
648.645 km
661.342 km
2085
1164
1230
1988
3584
885
5115
0.0480%
0.1718%
0.5691%
0.8551%
6.3337%
15.5932%
23.9687%
284PAUWELS LUCIENLOPPEM3076692-201547.5987%
30
99
271
117
481
1003
25
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2018
Montauban 2019
Brive 2018
Brive 2020
National
National
National
Zone A1
National
National
Zone A1
661.990 km
639.838 km
651.118 km
639.838 km
794.116 km
676.383 km
679.603 km
4525
13569
5371
1410
5408
9278
190
0.6630%
0.7296%
5.0456%
8.2979%
8.8942%
10.8105%
13.1579%
285EECKHOUT YVANRONSE4076565-201547.6675%
405
202
328
187
625
1873
1438
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Tulle 2018
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
605.744 km
605.744 km
605.744 km
594.863 km
640.389 km
605.744 km
605.744 km
15979
7274
9661
4169
9278
13569
10319
2.5346%
2.7770%
3.3951%
4.4855%
6.7364%
13.8035%
13.9355%
286GEERINCKX LUC&BART&JURGENWOMMELGEM6024011-201747.7204%
3
11
113
42
43
43
557
Limoges I 2019
Souillac 2019
Limoges II 2020
Tulle 2020
Libourne 2019
Brive 2020
Aurillac 2019
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
National
674.986 km
736.925 km
674.986 km
660.968 km
786.554 km
710.549 km
716.375 km
1072
338
2777
885
437
384
3886
0.2799%
3.2544%
4.0691%
4.7458%
9.8398%
11.1979%
14.3335%
287VAN DAMME WILLY&JARNESTEENHUIZE4027555-201747.7790%
4
44
32
39
103
283
1102
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Tulle 2019
Libourne 2019
Cahors 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
650.996 km
620.767 km
608.605 km
729.912 km
726.848 km
684.301 km
620.767 km
1718
2658
1729
1255
1999
1988
5115
0.2328%
1.6554%
1.8508%
3.1076%
5.1526%
14.2354%
21.5445%
288HERMAN HAUSTRAETEBEVERE4085216-201547.7812%
109
104
229
239
399
489
548
Tulle 2019
Limoges II 2020
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Souillac 2020
Brive 2020
Aurillac 2019
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
604.500 km
614.999 km
632.648 km
642.249 km
679.872 km
653.070 km
665.083 km
6206
3085
5371
4525
6668
3755
3886
1.7564%
3.3711%
4.2636%
5.2818%
5.9838%
13.0226%
14.1019%
289LIMBOURG ERIKBRUSSEGEM2005252-201747.7885%
21
94
14
30
258
375
67
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Libourne 2018
Brive 2018
Limoges II 2020
Aurillac 2019
Limoges II 2018
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
National
PE Vlaams-Brabant
641.499 km
641.499 km
752.746 km
674.266 km
641.500 km
684.129 km
641.499 km
789
2658
296
427
2777
3886
615
2.6616%
3.5365%
4.7297%
7.0258%
9.2906%
9.6500%
10.8943%
290DEWAELE - DESEYNINGOOIGEM3012519-201547.8533%
60
5
84
200
1215
548
1176
Limoges II 2019
Valence 2018
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
Montélimar 2018
Cahors 2019
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
609.514 km
664.468 km
599.838 km
714.649 km
609.515 km
706.384 km
717.943 km
9661
529
6206
4605
10319
4652
6903
0.6211%
0.9452%
1.3535%
4.3431%
11.7744%
11.7799%
17.0361%
291JORDENS LOUISHAM2252606-201648.0420%
1
2
15
70
1628
126
111
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Tulle 2020
Limoges I 2020
Brive 2018
Tulle 2019
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
National
PE Limburg
PE Limburg
682.727 km
682.727 km
682.727 km
665.724 km
682.728 km
712.940 km
665.724 km
1308
767
1413
3064
15979
783
614
0.0765%
0.2608%
1.0616%
2.2846%
10.1884%
16.0920%
18.0782%
292VANDENBERGHE A & LRONQUIERES1021099-201448.1176%
8
106
57
161
123
186
399
Libourne 2018
Limoges I 2018
Souillac 2020
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Tulle 2019
Limoges I 2020
National
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
719.217 km
606.554 km
668.235 km
606.554 km
606.554 km
592.266 km
606.554 km
3176
4551
1235
2658
1700
1729
2365
0.2519%
2.3292%
4.6154%
6.0572%
7.2353%
10.7577%
16.8710%
293BONMARIAGE-MASSONOUFFET1145153-201548.3307%
1
3
20
114
99
69
94
Tulle 2020
Jarnac 2018
Souillac 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Tulle 2018
Cahors 2018
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
609.367 km
670.167 km
685.219 km
629.893 km
629.894 km
609.367 km
725.674 km
297
688
383
1491
949
586
753
0.3367%
0.4360%
5.2219%
7.6459%
10.4320%
11.7747%
12.4834%
294Herman C. & Haustraete J.Bevere4236459-201448.3718%
13
40
250
501
329
319
2642
Cahors 2019
Limoges I 2018
Cahors 2018
Limoges II 2019
Souillac 2019
Libourne 2018
Limoges I 2019
National
Zone A2
National
National
National
National
National
722.685 km
614.999 km
722.685 km
614.999 km
679.872 km
721.461 km
614.999 km
6903
5365
6356
9661
3737
3176
13569
0.1883%
0.7456%
3.9333%
5.1858%
8.8039%
10.0441%
19.4709%
295BRAGARD D&XHEUSY1120857-201748.5527%
16
31
63
65
61
84
52
Aurillac 2020
Aurillac 2019
Montélimar 2019
Tulle 2018
Cahors 2019
Limoges I 2020
Souillac 2020
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
680.616 km
680.615 km
676.316 km
637.130 km
752.780 km
658.839 km
712.774 km
391
548
1045
871
790
967
584
4.0921%
5.6569%
6.0287%
7.4627%
7.7215%
8.6867%
8.9041%
296ARIEN-DEKEYSERTIELT-WINGE4194168-201848.7096%
17
66
371
171
69
1714
150
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Valence 2020
Tulle 2020
Souillac 2019
Limoges I 2020
Libourne 2019
National
National
National
National
Zone B2
National
Zone B2
693.191 km
657.191 km
666.866 km
640.917 km
717.010 km
657.191 km
772.373 km
3584
10319
7591
3064
765
15979
863
0.4743%
0.6396%
4.8874%
5.5809%
9.0196%
10.7266%
17.3812%
297MORENT GINO & RINOLANGEMARK3040241-201748.9333%
31
45
70
118
37
1742
238
Tulle 2019
Cahors 2019
Souillac 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
National
National
National
National
Zone A1
National
Zone A1
602.727 km
720.342 km
677.119 km
630.397 km
609.673 km
609.673 km
609.673 km
6206
6903
3737
5030
811
9661
1135
0.4995%
0.6519%
1.8732%
2.3459%
4.5623%
18.0313%
20.9692%
298CAMPINNE PATRICKDOISCHE1155169-201749.1510%
7
15
10
37
88
261
104
Aurillac 2019
Montélimar 2019
Souillac 2019
Souillac 2020
Tulle 2018
Montélimar 2018
Jarnac 2018
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
National
Zone C
605.817 km
621.705 km
632.185 km
632.185 km
556.123 km
621.705 km
611.348 km
548
1045
383
584
871
2042
712
1.2774%
1.4354%
2.6110%
6.3356%
10.1033%
12.7816%
14.6067%
299ALLY NORBERTTIELT AARSELE3011544-201749.1975%
31
73
322
407
499
332
1877
Limoges I 2020
Jarnac 2018
Tulle 2019
Souillac 2020
Angoulême 2018
Aurillac 2020
Limoges I 2019
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
627.434 km
642.103 km
618.120 km
693.217 km
652.306 km
680.087 km
627.434 km
3037
4940
6206
6668
5030
2849
13569
1.0207%
1.4777%
5.1885%
6.1038%
9.9205%
11.6532%
13.8330%
300MIGNOLET RENEBINDERVELD2338383-201449.3982%
3
432
26
82
51
226
221
Jarnac 2018
Limoges I 2020
Brive 2018
Limoges I 2019
Montelimar 2020
Limoges II 2019
Valence 2018
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
Zone B2
PE Limburg
693.358 km
659.792 km
689.343 km
659.792 km
716.080 km
659.792 km
659.078 km
552
15979
783
1308
569
1928
1392
0.5435%
2.7035%
3.3206%
6.2691%
8.9631%
11.7220%
15.8764%
301DEBLANC YOURIRONSE4002582-201749.4608%
81
358
127
230
732
570
1058
Brive 2020
Limoges I 2020
Libourne 2019
Brive 2018
Limoges II 2020
Souillac 2020
Jarnac 2018
National
National
National
National
National
National
National
644.048 km
606.165 km
713.184 km
640.887 km
606.165 km
670.825 km
624.609 km
3755
15979
4605
4384
10319
6668
4940
2.1571%
2.2404%
2.7579%
5.2464%
7.0937%
8.5483%
21.4170%
302V WAEYENBERGHE JEROENHEMELVEERDEGEM4245139-201549.5939%
21
98
110
70
425
197
603
Cahors 2018
Limoges II 2019
Cahors 2019
Libourne 2019
Limoges I 2020
Souillac 2020
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
723.404 km
617.153 km
723.404 km
726.064 km
617.154 km
680.826 km
617.153 km
1819
2658
1999
1255
5115
1988
3902
1.1545%
3.6870%
5.5027%
5.5777%
8.3089%
9.9095%
15.4536%
303DELSTANCHE J&MBIERGES1097898-201649.7074%
8
20
856
134
102
118
439
Cahors 2018
Libourne 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
730.225 km
742.286 km
627.883 km
627.883 km
612.307 km
627.883 km
627.883 km
1532
660
15789
1928
1460
1433
2365
0.5222%
3.0303%
5.4215%
6.9502%
6.9863%
8.2345%
18.5624%
304Platteeuw Kurt & RafRumbeke3117056-201749.7754%
49
53
56
243
581
2164
1037
Angoulême 2018
Jarnac 2018
Souillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
National
National
National
National
National
National
National
638.364 km
627.743 km
682.017 km
651.806 km
615.420 km
615.420 km
607.238 km
5030
4940
3737
4384
7236
13569
6206
0.9742%
1.0729%
1.4985%
5.5429%
8.0293%
15.9481%
16.7096%
305DE CLERCQ GUYMICHELBEKE4056610-201649.8013%
31
205
375
252
595
2133
1436
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Cahors 2019
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Brive 2018
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
616.732 km
616.732 km
723.534 km
645.676 km
616.732 km
616.732 km
651.012 km
3111
7274
6903
4525
9661
15979
9278
0.9965%
2.8183%
5.4324%
5.5691%
6.1588%
13.3488%
15.4775%
306DE WITTE MARNIQUEMALDEGEM4061812-201749.8572%
42
252
320
819
560
1270
764
Brive 2020
Libourne 2019
Brive 2018
Limoges II 2020
Cahors 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2018
National
National
National
National
National
National
National
687.268 km
751.553 km
684.068 km
648.151 km
757.211 km
648.151 km
648.151 km
3755
4605
4384
10319
6903
13569
7236
1.1185%
5.4723%
7.2993%
7.9368%
8.1124%
9.3596%
10.5583%
307BDS/SPEYBROECKVINKT3111171-201649.8793%
17
137
475
745
506
487
1424
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Souillac 2020
Limoges II 2019
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
629.806 km
629.806 km
695.354 km
629.806 km
620.177 km
734.596 km
629.806 km
2689
7274
6668
9661
6206
4605
10319
0.6322%
1.8834%
7.1236%
7.7114%
8.1534%
10.5755%
13.7998%
308VAN PAMEL G & JLISSEWEGE3114586-201649.9423%
155
525
64
608
18
19
98
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Brive 2018
Aurillac 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
National
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
677.159 km
655.617 km
655.617 km
692.301 km
711.546 km
695.525 km
655.617 km
4525
13569
1135
9278
215
190
811
3.4254%
3.8691%
5.6388%
6.5531%
8.3721%
10.0000%
12.0838%
309VANROKEGHEM D./MARICHAL JSAINT SAUVEUR1004040-201550.1400%
217
64
224
669
172
53
209
Limoges I 2018
Souillac 2020
Aurillac 2019
Brive 2018
Limoges I 2020
Montauban 2019
Limoges II 2020
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
599.574 km
664.103 km
648.816 km
634.184 km
599.574 km
750.393 km
599.574 km
15789
1235
3886
9278
2365
480
1700
1.3744%
5.1822%
5.7643%
7.2106%
7.2727%
11.0417%
12.2941%
310REYBROECK ZONENMELSEN4143042-201550.1728%
204
155
481
537
605
452
2139
Limoges I 2019
Libourne 2019
Limoges II 2019
Cahors 2019
Limoges II 2018
Tulle 2018
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
629.018 km
735.845 km
629.018 km
736.409 km
629.018 km
618.200 km
629.018 km
13569
4605
9661
6903
7274
4169
15979
1.5034%
3.3659%
4.9788%
7.7792%
8.3173%
10.8419%
13.3863%
311BDS/SPEYBROECKDEINZE3109225-201550.2970%
33
228
172
204
520
2138
622
Cahors 2019
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2020
Libourne 2019
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
738.283 km
629.806 km
645.150 km
629.806 km
655.230 km
629.806 km
734.596 km
6903
13569
5371
3111
4525
15979
4605
0.4781%
1.6803%
3.2024%
6.5574%
11.4917%
13.3801%
13.5071%
312Vandenheede Freddy & JacquesZingem4065264-201650.3724%
24
138
26
169
564
439
2086
Limoges I 2018
Cahors 2018
Angoulême 2018
Souillac 2019
Limoges II 2018
Aurillac 2019
Limoges II 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
622.607 km
730.181 km
649.973 km
687.388 km
622.607 km
672.354 km
622.607 km
3111
6356
1148
3737
7274
3886
9661
0.7715%
2.1712%
2.2648%
4.5223%
7.7536%
11.2970%
21.5920%
313HOUFFLIJN PATRICK & DIMITWORTEGEM-PETEGE4007309-201750.4220%
122
178
110
284
648
448
937
Limoges II 2018
Cahors 2019
Limoges II 2020
Libourne 2019
Tulle 2019
Brive 2020
Souillac 2020
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
614.770 km
723.084 km
614.770 km
720.059 km
604.963 km
653.309 km
680.176 km
7236
6903
3085
4605
6206
3755
6668
1.6860%
2.5786%
3.5656%
6.1672%
10.4415%
11.9308%
14.0522%
314CAMPINNE PATRICKDOISCHE1145189-201750.4561%
18
14
71
189
90
97
43
Montélimar 2019
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Montélimar 2018
Tulle 2018
Montelimar 2020
Souillac 2019
Zone C
Zone C
Zone C
National
Zone C
Zone C
Zone C
621.705 km
605.817 km
574.623 km
621.705 km
556.123 km
634.337 km
632.185 km
1045
548
1491
2042
871
915
383
1.7225%
2.5547%
4.7619%
9.2556%
10.3330%
10.6011%
11.2272%
315Vandenheede Freddy & JacquesZingem4200216-201750.5697%
4
47
6
27
84
1206
905
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Angoulême 2018
Tulle 2018
Aurillac 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
622.607 km
622.607 km
640.378 km
622.607 km
649.973 km
611.986 km
672.354 km
2689
7236
637
2200
5030
5326
3886
0.1488%
0.6495%
0.9419%
1.2273%
1.6700%
22.6436%
23.2887%
316TEAM PLATTEEUWRUMBEKE3118157-201850.5846%
18
28
13
253
848
1197
695
Aurillac 2020
Limoges II 2020
Aurillac 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
Tulle 2019
Souillac 2019
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
670.658 km
615.420 km
670.658 km
682.017 km
615.420 km
607.238 km
682.017 km
2849
2252
408
6668
10783
7155
4056
0.6318%
1.2433%
3.1863%
3.7942%
7.8642%
16.7296%
17.1351%
317VAN LANDUYT PETERAALTER4053521-201750.6425%
40
65
150
293
522
1337
2749
Limoges II 2019
Souillac 2020
Jarnac 2018
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
635.996 km
701.875 km
650.210 km
626.806 km
739.948 km
635.997 km
635.997 km
9661
6668
4940
6206
4605
10319
15979
0.4140%
0.9748%
3.0364%
4.7212%
11.3355%
12.9567%
17.2038%
318VAN ROY-PHILIPSENBALEN6103671-201450.8433%
19
32
44
36
134
1447
417
Limoges I 2019
Montauban 2019
Limoges II 2018
Aurillac 2019
Cahors 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
692.191 km
833.484 km
692.191 km
725.502 km
792.452 km
692.192 km
692.192 km
2504
1129
1433
979
1532
15979
1837
0.7588%
2.8344%
3.0705%
3.6772%
8.7467%
9.0556%
22.7001%
319ARIEN-DEKEYSERTIELT-WINGE4062217-201750.9100%
29
6
126
646
26
159
71
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Cahors 2019
Valence 2020
Aurillac 2020
Souillac 2020
Libourne 2018
National
PE Vlaams-Brabant
Zone B2
National
PE Vlaams-Brabant
Zone B2
Zone B2
657.191 km
657.191 km
758.674 km
666.866 km
693.192 km
717.010 km
772.373 km
10319
1989
1819
7591
251
1305
575
0.2810%
0.3017%
6.9269%
8.5101%
10.3586%
12.1839%
12.3478%
320STAELENS PATRICKSIJSELE-DAMME3077904-201550.9229%
126
361
425
274
1331
856
490
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Tulle 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Aurillac 2020
National
National
National
National
National
National
National
684.649 km
648.568 km
648.568 km
639.863 km
648.568 km
648.568 km
702.419 km
9278
13569
7274
4169
15789
9661
2849
1.3580%
2.6605%
5.8427%
6.5723%
8.4299%
8.8604%
17.1990%
321KEYNEN ROGERNIJLEN6218079-201751.0116%
1
20
10
31
55
435
812
Tulle 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Brive 2018
Souillac 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2020
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
659.122 km
673.890 km
673.890 km
705.822 km
735.145 km
673.890 km
673.890 km
527
2658
525
451
564
2777
5115
0.1898%
0.7524%
1.9048%
6.8736%
9.7518%
15.6644%
15.8749%
322Platteeuw Kurt & RafRumbeke3117179-201751.0712%
97
141
237
240
583
409
862
Angoulême 2018
Tulle 2019
Tulle 2018
Souillac 2019
Limoges II 2018
Jarnac 2018
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
638.364 km
607.238 km
607.238 km
682.017 km
615.420 km
627.743 km
651.806 km
5030
6206
5326
3737
7236
4940
4384
1.9284%
2.2720%
4.4499%
6.4223%
8.0569%
8.2794%
19.6624%
323BAERTSOEN L & MBRASSCHAAT6072667-201751.1468%
2
36
12
22
191
45
948
Cahors 2019
Limoges I 2020
Souillac 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Brive 2020
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
788.378 km
683.928 km
746.146 km
746.147 km
683.928 km
719.729 km
683.928 km
1999
5115
338
564
2777
384
3902
0.1001%
0.7038%
3.5503%
3.9007%
6.8779%
11.7188%
24.2952%
324DE SLOOVER-DE MEERSMANHOFSTADE4037368-201551.2508%
26
54
37
49
263
315
536
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Souillac 2019
Limoges I 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
637.142 km
637.142 km
637.142 km
700.476 km
637.142 km
700.476 km
637.143 km
2658
3111
2126
998
3902
1988
2777
0.9782%
1.7358%
1.7404%
4.9098%
6.7401%
15.8451%
19.3014%
325VANDEWYER LOUISHEVER2131253-201651.3146%
4
155
48
163
95
112
274
Tulle 2019
Limoges II 2020
Aurillac 2020
Brive 2018
Montauban 2019
Jarnac 2018
Angoulême 2018
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
639.321 km
653.998 km
693.960 km
685.989 km
799.524 km
680.463 km
688.399 km
397
2777
847
2640
1522
1243
1554
1.0076%
5.5816%
5.6671%
6.1742%
6.2418%
9.0105%
17.6319%
326De Vos NickyAsper4031310-201351.4610%
15
569
447
470
414
523
907
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Angoulême 2018
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
622.752 km
622.752 km
622.752 km
657.549 km
622.752 km
729.400 km
650.199 km
3111
13569
9661
9278
7274
4605
4525
0.4822%
4.1934%
4.6269%
5.0658%
5.6915%
11.3572%
20.0442%
327Platteeuw Kurt & RafRumbeke4183750-201751.5081%
2
34
388
321
479
1282
1008
Aurillac 2019
Jarnac 2018
Tulle 2018
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges I 2019
Montauban 2019
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
670.658 km
627.743 km
607.238 km
651.806 km
607.238 km
615.420 km
769.451 km
491
4940
5326
4384
6206
13569
5408
0.4073%
0.6883%
7.2850%
7.3221%
7.7183%
9.4480%
18.6391%
328VANDENBERGHE A & LRONQUIERES1085040-201751.5593%
13
56
55
63
157
346
131
Limoges I 2019
Souillac 2020
Souillac 2019
Aurillac 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Libourne 2018
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
606.554 km
668.235 km
668.234 km
647.872 km
606.554 km
606.554 km
719.217 km
1346
1235
998
1112
2365
2510
906
0.9658%
4.5344%
5.5110%
5.6655%
6.6385%
13.7849%
14.4592%
329HASEVOETS FL.& ZNNKOZEN2076460-201651.5822%
2
31
16
31
55
31
103
Jarnac 2018
Tulle 2019
Angoulême 2018
Aurillac 2019
Cahors 2018
Aurillac 2020
Limoges II 2020
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
698.251 km
646.096 km
704.630 km
695.550 km
763.346 km
695.550 km
664.170 km
552
614
270
426
583
266
867
0.3623%
5.0489%
5.9259%
7.2770%
9.4340%
11.6541%
11.8800%
330VANDEMEULEBROECKE C&XST LEGER1036915-201551.6279%
9
152
12
31
97
161
550
Jarnac 2018
Montauban 2019
Souillac 2019
Angoulême 2018
Brive 2018
Souillac 2020
Aurillac 2019
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
609.946 km
747.000 km
660.034 km
619.892 km
629.941 km
660.035 km
647.039 km
624
5408
366
500
906
1235
3886
1.4423%
2.8106%
3.2787%
6.2000%
10.7064%
13.0364%
14.1534%
331Lodewijckx RonaldTielt (Bt.)2122955-201651.6408%
8
50
69
92
197
138
2743
Souillac 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
Cahors 2019
Limoges II 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2018
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
717.416 km
657.783 km
688.412 km
759.032 km
657.783 km
688.282 km
657.783 km
712
2504
1603
1819
1928
1193
15789
1.1236%
1.9968%
4.3044%
5.0577%
10.2178%
11.5675%
17.3729%
332KENNOF CARL&GEERT&GUYBALEGEM4042069-201651.6598%
33
303
452
430
797
1338
514
Libourne 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Tulle 2019
Brive 2018
Limoges II 2020
Brive 2020
National
National
National
National
National
National
National
734.884 km
627.109 km
627.109 km
615.736 km
661.435 km
627.109 km
664.581 km
3176
13569
7274
6206
9278
10319
3755
1.0390%
2.2330%
6.2139%
6.9288%
8.5902%
12.9664%
13.6884%
333DE SCHRIJVER NORBERTBALEGEM4241273-201751.8298%
153
205
317
179
861
667
1705
Tulle 2019
Libourne 2019
Souillac 2020
Brive 2020
Limoges I 2019
Tulle 2018
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
614.291 km
733.678 km
689.863 km
663.160 km
625.747 km
614.291 km
625.747 km
6206
4605
6668
3755
13569
5326
10319
2.4654%
4.4517%
4.7541%
4.7670%
6.3453%
12.5235%
16.5229%
334LANNOO-DE CLERCKTIELT3066270-201851.8334%
182
251
99
15
650
533
2560
Tulle 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Tulle 2020
Limoges II 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
National
613.836 km
688.837 km
622.793 km
613.836 km
622.793 km
661.899 km
622.793 km
7155
6668
2252
307
10783
3755
15979
2.5437%
3.7643%
4.3961%
4.8860%
6.0280%
14.1944%
16.0210%
335VAN OVERBEKE STEFAANDIKSMUIDE3028105-201651.8992%
32
37
324
401
95
29
1095
Tulle 2018
Limoges I 2018
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Aurillac 2019
Tulle 2019
National
Zone A1
National
National
Zone A1
Zone A1
National
615.074 km
621.753 km
659.051 km
621.753 km
621.753 km
680.194 km
615.074 km
4169
1410
9278
7274
1135
215
6206
0.7676%
2.6241%
3.4921%
5.5128%
8.3700%
13.4884%
17.6442%
336VANEENOO BARTWINGENE3035336-201651.9442%
49
185
260
276
693
733
2595
Souillac 2019
Cahors 2019
Cahors 2018
Aurillac 2019
Limoges II 2018
Souillac 2020
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
699.344 km
742.396 km
742.396 km
687.197 km
633.051 km
699.344 km
633.051 km
3737
6903
6356
3886
7274
6668
15979
1.3112%
2.6800%
4.0906%
7.1024%
9.5271%
10.9928%
16.2401%
337Schepens JanKortemark3032986-201552.0471%
60
9
432
156
306
2920
1226
Montauban 2019
Libourne 2019
Limoges I 2019
Tulle 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2018
Cahors 2018
National
Zone A1
National
National
National
National
National
781.650 km
727.217 km
626.618 km
619.381 km
626.618 km
626.618 km
737.073 km
5408
445
13569
4169
7274
15789
6356
1.1095%
2.0225%
3.1837%
3.7419%
4.2068%
18.4939%
19.2889%
338CRETEN LAMBERTATTENHOVEN2109611-201552.1467%
7
92
60
153
94
120
189
Limoges II 2019
Cahors 2018
Libourne 2019
Cahors 2019
Tulle 2018
Souillac 2020
Tulle 2019
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
648.206 km
747.741 km
765.696 km
747.741 km
630.393 km
706.477 km
630.393 km
1928
1532
912
1819
1087
1305
1460
0.3631%
6.0052%
6.5789%
8.4112%
8.6477%
9.1954%
12.9452%
339GREEVEN E+JPALKEN2085092-201452.3041%
3
5
306
649
211
100
104
Brive 2018
Tulle 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Tulle 2020
Tulle 2019
Limoges II 2018
PE Limburg
PE Limburg
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
696.638 km
649.189 km
667.438 km
667.438 km
649.189 km
649.189 km
667.438 km
783
355
10319
15979
3064
614
512
0.3831%
1.4084%
2.9654%
4.0616%
6.8864%
16.2866%
20.3125%
340DHAENENS-DE BLOCKSCHELDERODE4244425-201452.3657%
3
86
329
634
672
1863
742
Aurillac 2020
Tulle 2019
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Tulle 2018
National
National
National
National
National
National
National
676.964 km
617.077 km
662.644 km
628.042 km
628.042 km
628.042 km
617.077 km
2849
6206
9278
9661
7274
13569
4169
0.1053%
1.3858%
3.5460%
6.5625%
9.2384%
13.7298%
17.7980%
341Lannoo - De ClerckTielt3088519-201652.5160%
53
182
263
236
1388
1247
2320
Cahors 2019
Angoulême 2018
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
National
731.851 km
647.071 km
613.836 km
726.508 km
622.793 km
658.699 km
622.793 km
6903
4525
6206
4605
13569
9278
15789
0.7678%
4.0221%
4.2378%
5.1249%
10.2292%
13.4404%
14.6938%
342LEFEBRE BERNARDZULTE4196829-201752.5714%
3
13
154
141
361
2152
1622
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Libourne 2019
Limoges I 2020
Souillac 2020
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
619.234 km
609.406 km
619.234 km
619.235 km
724.502 km
619.235 km
684.626 km
9661
6206
7236
3085
4605
15979
6668
0.0311%
0.2095%
2.1282%
4.5705%
7.8393%
13.4677%
24.3251%
343Geraerts Erwin & Vanlanden MarWijer2279758-201652.6211%
4
61
19
58
64
80
51
Limoges II 2018
Limoges I 2018
Libourne 2018
Limoges II 2019
Cahors 2018
Cahors 2019
Libourne 2019
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
664.136 km
664.136 km
781.668 km
664.136 km
763.505 km
763.505 km
781.668 km
512
1413
303
767
583
711
445
0.7812%
4.3171%
6.2706%
7.5619%
10.9777%
11.2518%
11.4607%
344FONTAINE JEAN CLAUDEBAILLEUL1039202-201552.6867%
33
118
239
44
190
679
2231
Cahors 2018
Montauban 2019
Aurillac 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
Jarnac 2018
Limoges I 2019
National
National
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
National
699.053 km
743.040 km
643.051 km
629.195 km
590.444 km
606.264 km
590.444 km
6356
5408
3886
655
2365
5371
13569
0.5192%
2.1820%
6.1503%
6.7176%
8.0338%
12.6420%
16.4419%
345LINDEN PIERREDILSEN2207477-201552.9276%
44
21
32
128
90
78
2235
Valence 2018
Aurillac 2019
Cahors 2019
Limoges I 2019
Montélimar 2019
Montélimar 2018
Limoges I 2020
PE Limburg
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
PE Limburg
National
684.760 km
726.857 km
796.487 km
699.097 km
729.341 km
729.341 km
699.097 km
1392
548
790
1491
1045
729
15979
3.1609%
3.8321%
4.0506%
8.5848%
8.6124%
10.6996%
13.9871%
346VERVLOESEM PATRICKRIJMENAM6124217-201852.9767%
33
3
7
52
473
314
128
Limoges I 2020
Tulle 2020
Brive 2020
Libourne 2019
Limoges II 2019
Tulle 2019
Valence 2020
National
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
656.209 km
641.306 km
691.084 km
769.327 km
656.209 km
641.306 km
674.829 km
15979
885
384
1324
3423
2085
719
0.2065%
0.3390%
1.8229%
3.9275%
13.8183%
15.0600%
17.8025%
347DE WAELE-TOYEHEESTERT3114009-201553.0819%
46
173
452
892
1104
367
941
Libourne 2019
Tulle 2019
Brive 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Libourne 2018
Limoges II 2018
National
National
National
National
National
National
National
709.836 km
594.689 km
639.835 km
604.465 km
604.465 km
709.836 km
604.465 km
4605
6206
9278
9661
10319
3176
7274
0.9989%
2.7876%
4.8717%
9.2330%
10.6987%
11.5554%
12.9365%
348Jonckheere BoudewijnTorhout3027524-201553.1946%
106
268
86
461
1043
443
1450
Souillac 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2018
Cahors 2018
Limoges I 2019
Tulle 2018
Limoges II 2019
National
National
Zone A1
National
National
National
National
697.812 km
630.808 km
630.808 km
740.972 km
630.808 km
623.195 km
630.808 km
3737
7274
1410
6356
13569
4169
9661
2.8365%
3.6844%
6.0993%
7.2530%
7.6866%
10.6260%
15.0088%
349CLICQUE GINOWEVELGEM3061805-201753.4213%
45
191
562
401
826
541
1000
Limoges I 2019
Brive 2020
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2019
Tulle 2019
Souillac 2020
National
National
National
National
National
National
National
603.390 km
642.799 km
603.390 km
627.059 km
603.390 km
594.919 km
669.774 km
13569
3755
7236
5030
9661
6206
6668
0.3316%
5.0865%
7.7667%
7.9722%
8.5498%
8.7174%
14.9970%
350Dams JanGeel6156332-201553.4609%
38
20
121
73
44
174
213
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
Libourne 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B2
682.884 km
797.376 km
682.884 km
666.931 km
797.376 km
682.884 km
682.884 km
1928
912
2504
1460
386
1318
1433
1.9710%
2.1930%
4.8323%
5.0000%
11.3990%
13.2018%
14.8639%
351JONCKHEERE BOUDEWYNTORHOUT3034730-201753.5758%
33
190
511
14
115
44
1209
Souillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Brive 2020
Limoges I 2020
Souillac 2020
Limoges II 2019
National
National
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
National
697.812 km
667.553 km
630.808 km
670.779 km
630.808 km
697.813 km
630.808 km
3737
4384
7236
190
1135
390
9661
0.8831%
4.3339%
7.0619%
7.3684%
10.1322%
11.2821%
12.5142%
352DE SCHRIJVER NORBERTBALEGEM4031986-201753.6365%
59
129
255
1063
404
95
1685
Cahors 2019
Souillac 2019
Souillac 2020
Limoges I 2019
Montélimar 2019
Valence 2019
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
Zone A2
National
732.526 km
689.863 km
689.863 km
625.747 km
711.094 km
668.541 km
625.747 km
6903
3737
6668
13569
4552
762
10319
0.8547%
3.4520%
3.8242%
7.8340%
8.8752%
12.4672%
16.3291%
353MYLLE ROGERBELLEGEM3132579-201453.8423%
171
167
396
305
1168
462
428
Limoges I 2018
Angoulême 2018
Brive 2018
Libourne 2019
Limoges I 2019
Libourne 2018
Aurillac 2020
National
National
National
National
National
National
National
602.480 km
627.521 km
638.217 km
706.897 km
602.480 km
706.897 km
655.570 km
15789
4525
9278
4605
13569
3176
2849
1.0830%
3.6906%
4.2682%
6.6232%
8.6079%
14.5466%
15.0228%
354Lodewijckx RonaldTielt (Bt.)2232496-201454.0367%
12
19
51
1323
174
176
375
Aurillac 2019
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2018
Cahors 2019
Cahors 2018
Limoges I 2019
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
693.304 km
688.282 km
695.398 km
657.783 km
759.032 km
759.032 km
657.783 km
979
1193
749
15789
1819
1532
2504
1.2257%
1.5926%
6.8091%
8.3793%
9.5657%
11.4883%
14.9760%
355VERMASSEN DAVIDGAVERE4084015-201654.0994%
113
255
225
659
1041
1010
758
Tulle 2018
Libourne 2019
Brive 2020
Brive 2018
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Tulle 2019
National
National
National
National
National
National
National
615.088 km
732.611 km
663.746 km
660.585 km
625.847 km
625.847 km
615.088 km
4169
4605
3755
9278
10319
9661
6206
2.7105%
5.5375%
5.9920%
7.1028%
10.0882%
10.4544%
12.2140%
356Van De Walle M. & F.Munkzwalm4241014-201554.1672%
43
41
408
153
720
1242
823
Cahors 2019
Libourne 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Tulle 2019
Brive 2018
Tulle 2018
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
730.205 km
730.594 km
623.134 km
623.134 km
611.980 km
657.606 km
611.980 km
6903
4605
13569
3111
6206
9278
4169
0.6229%
0.8903%
3.0069%
4.9180%
11.6017%
13.3865%
19.7409%
357DE WITTE MARNIQUEMALDEGEM4061815-201754.2440%
29
208
219
193
1746
557
663
Cahors 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Libourne 2018
Limoges I 2019
Brive 2020
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
757.211 km
648.151 km
648.151 km
751.553 km
648.151 km
687.268 km
684.068 km
6903
15979
7236
2893
13569
3755
4384
0.4201%
1.3017%
3.0265%
6.6713%
12.8676%
14.8336%
15.1232%
358Coppens MichaëlMoorsel2005391-201754.4048%
1
33
39
199
252
481
217
Limoges II 2018
Brive 2018
Tulle 2018
Aurillac 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Souillac 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
639.475 km
672.895 km
626.781 km
684.297 km
639.475 km
639.475 km
702.566 km
2510
1187
1339
3886
2658
3902
998
0.0398%
2.7801%
2.9126%
5.1209%
9.4808%
12.3270%
21.7435%
359CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062078-201754.4380%
9
4
89
40
39
517
263
Limoges I 2020
Souillac 2019
Limoges I 2019
Tulle 2018
Brive 2018
Aurillac 2019
Limoges II 2020
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
602.370 km
667.302 km
602.369 km
591.955 km
637.321 km
652.750 km
602.370 km
2365
366
1346
485
418
3886
1700
0.3805%
1.0929%
6.6122%
8.2474%
9.3301%
13.3042%
15.4706%
360CAMPINNE PATRICKDOISCHE1147333-201754.4578%
3
6
25
52
117
81
62
Montélimar 2019
Souillac 2019
Tulle 2019
Tulle 2018
Montelimar 2020
Aurillac 2019
Aurillac 2020
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
621.705 km
632.185 km
556.123 km
556.123 km
634.337 km
605.817 km
605.817 km
1045
383
779
871
915
548
391
0.2871%
1.5666%
3.2092%
5.9701%
12.7869%
14.7810%
15.8568%
361BOURGEOIS PIERREIZEGEM3011614-201654.4766%
14
286
67
269
1145
506
2645
Cahors 2018
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Souillac 2019
Limoges I 2019
Libourne 2018
Limoges I 2018
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
723.762 km
614.198 km
614.198 km
680.677 km
614.198 km
716.957 km
614.198 km
6356
9661
2252
3737
13569
3176
15789
0.2203%
2.9604%
2.9751%
7.1983%
8.4383%
15.9320%
16.7522%
362PRONCKAERT G & JSCHEPDAAL2119795-201754.5429%
30
23
51
235
293
778
442
Angoulême 2018
Libourne 2019
Cahors 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
660.250 km
738.871 km
732.304 km
627.634 km
627.634 km
627.634 km
627.634 km
1718
1255
1999
3902
2777
5115
2658
1.7462%
1.8327%
2.5513%
6.0225%
10.5510%
15.2102%
16.6290%
363SIERENS NORBERTZWEVEGEM3129093-201454.6781%
44
267
216
986
184
1533
1178
Limoges I 2018
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Zone A2
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
607.113 km
642.721 km
597.704 km
607.113 km
607.113 km
607.113 km
607.113 km
5365
9278
6206
13569
2252
9661
7274
0.8201%
2.8778%
3.4805%
7.2666%
8.1705%
15.8679%
16.1947%
364NORMAN NICOLAS & FILIPKNOKKE - HEIST3010113-201654.7374%
19
154
478
587
415
825
1389
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Tulle 2019
Cahors 2019
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges II 2019
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
660.712 km
660.712 km
652.563 km
770.457 km
700.362 km
660.712 km
660.712 km
3037
13569
6206
6903
3755
7274
9661
0.6256%
1.1349%
7.7022%
8.5036%
11.0519%
11.3418%
14.3774%
365Geelen Leon & JensVeldwezelt2237821-201554.8619%
43
34
17
105
36
60
88
Brive 2018
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2018
Libourne 2019
Tulle 2019
Limoges II 2019
Zone C
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
Zone C
703.998 km
713.502 km
719.166 km
675.974 km
795.820 km
656.319 km
675.974 km
821
552
270
1413
445
614
741
5.2375%
6.1594%
6.2963%
7.4310%
8.0899%
9.7720%
11.8758%
366WILDEMAUWE JACQUESBEERNEM3049517-201654.9102%
22
10
84
566
252
2280
2274
Brive 2018
Tulle 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2018
Tulle 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
National
National
675.993 km
631.222 km
639.902 km
639.902 km
631.222 km
639.903 km
639.902 km
9278
4169
7274
15789
6206
10319
9661
0.2371%
0.2399%
1.1548%
3.5848%
4.0606%
22.0952%
23.5379%
367BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5082247-201754.9741%
2
48
15
18
114
83
255
Souillac 2019
Tulle 2020
Cahors 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Tulle 2018
Limoges I 2019
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
742.649 km
666.555 km
784.034 km
742.650 km
683.832 km
666.554 km
683.831 km
370
3064
711
585
867
552
1308
0.5405%
1.5666%
2.1097%
3.0769%
13.1488%
15.0362%
19.4954%
368VANHAVERBEKE PETERKOEKELARE3125344-201655.0769%
19
188
54
71
145
1799
656
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Tulle 2018
National
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
National
National
629.200 km
666.300 km
629.200 km
629.200 km
629.200 km
629.200 km
622.177 km
7274
9278
1135
811
1410
13569
4169
0.2612%
2.0263%
4.7577%
8.7546%
10.2837%
13.2582%
15.7352%
369VAN OECKEL BART EN NANCEOUD-TURNHOUT6058333-201855.1942%
46
60
541
78
40
333
290
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges I 2020
Libourne 2019
Brive 2020
Tulle 2020
Limoges II 2020
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
PE Antwerpen
National
Zone B2
700.951 km
685.306 km
700.952 km
814.832 km
735.257 km
685.306 km
700.952 km
1960
1790
15979
863
384
3064
1837
2.3469%
3.3520%
3.3857%
9.0382%
10.4167%
10.8681%
15.7866%
370NORMAN NICOLAS & FILIPKNOKKE - HEIST3143557-201655.3938%
45
435
147
264
347
1074
1553
Montauban 2019
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Tulle 2018
Aurillac 2019
Souillac 2020
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
814.767 km
660.712 km
682.954 km
652.563 km
715.710 km
727.358 km
697.147 km
5408
13569
4525
4169
3886
6668
9278
0.8321%
3.2058%
3.2486%
6.3325%
8.9295%
16.1068%
16.7385%
371DENISSE C.& R.KAPELLEN6259268-201455.4704%
3
4
31
24
37
87
565
Angoulême 2018
Montélimar 2019
Tulle 2019
Libourne 2019
Jarnac 2018
Valence 2020
Brive 2018
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
719.413 km
758.449 km
674.934 km
798.262 km
710.609 km
715.020 km
721.217 km
513
466
569
437
386
719
2640
0.5848%
0.8584%
5.4482%
5.4920%
9.5855%
12.1001%
21.4015%
372DE GROOT EDDYPUTTE6054635-201555.5835%
10
70
45
27
29
74
309
Brive 2018
Limoges I 2018
Valence 2020
Tulle 2019
Angoulême 2018
Aurillac 2019
Montauban 2019
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
695.947 km
664.167 km
681.712 km
649.201 km
698.975 km
703.342 km
809.229 km
689
4551
2083
569
513
375
1522
1.4514%
1.5381%
2.1604%
4.7452%
5.6530%
19.7333%
20.3022%
373Delrue Ivan en GunnarBovekerke3132326-201555.6141%
17
405
286
308
597
525
3236
Libourne 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Cahors 2019
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges I 2018
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
726.773 km
626.768 km
626.768 km
737.471 km
619.855 km
726.773 km
626.768 km
625
13569
7274
6903
6206
4605
15789
2.7200%
2.9847%
3.9318%
4.4618%
9.6197%
11.4007%
20.4953%
374EVENS JEANPEER2262667-201655.7878%
2
26
82
48
65
159
774
Montelimar 2020
Valence 2020
Limoges I 2018
Montélimar 2018
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Montélimar 2019
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
743.162 km
685.852 km
691.774 km
730.243 km
725.698 km
691.774 km
730.243 km
569
1230
1413
729
552
1308
4552
0.3515%
2.1138%
5.8033%
6.5844%
11.7754%
12.1560%
17.0035%
375TEAM PLATTEEUWRUMBEKE3118023-201855.7949%
85
94
129
160
339
1530
1923
Tulle 2019
Brive 2020
Aurillac 2019
Souillac 2019
Aurillac 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
National
National
607.238 km
655.021 km
670.658 km
682.017 km
670.658 km
615.420 km
615.420 km
7155
3755
3584
4056
2849
10319
10783
1.1880%
2.5033%
3.5993%
3.9448%
11.8989%
14.8270%
17.8336%
376Deroose DirkKruishoutem4008014-201755.8544%
89
29
230
645
565
1732
961
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
Tulle 2019
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Cahors 2019
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
623.522 km
623.522 km
729.518 km
613.236 km
650.255 km
623.522 km
731.405 km
7236
2200
4605
6206
5030
13569
6903
1.2300%
1.3182%
4.9946%
10.3932%
11.2326%
12.7644%
13.9215%
377MARBAIX PIERREELLEZELLES1089577-201655.8842%
62
15
390
58
24
175
222
Limoges I 2020
Tulle 2019
Cahors 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges I 2019
Souillac 2020
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
604.948 km
593.716 km
711.943 km
604.947 km
712.757 km
604.947 km
669.236 km
2365
537
6903
863
337
1346
1235
2.6216%
2.7933%
5.6497%
6.7207%
7.1217%
13.0015%
17.9757%
378PANZA P & FANS1174468-201755.9220%
14
31
11
47
219
103
136
Brive 2020
Limoges II 2020
Tulle 2020
Souillac 2020
Valence 2019
Tulle 2019
Limoges I 2020
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
683.956 km
653.369 km
633.356 km
709.267 km
638.394 km
633.355 km
653.369 km
431
949
297
584
2112
779
967
3.2483%
3.2666%
3.7037%
8.0480%
10.3693%
13.2221%
14.0641%
379GREEVEN E+JPALKEN5124810-201756.0408%
467
22
20
59
34
48
447
Limoges I 2020
Souillac 2020
Souillac 2019
Limoges II 2020
Brive 2020
Angoulême 2018
Tulle 2020
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
667.438 km
725.251 km
725.251 km
667.438 km
699.580 km
708.181 km
649.189 km
15979
585
370
867
411
336
3064
2.9226%
3.7607%
5.4054%
6.8051%
8.2725%
14.2857%
14.5888%
380BRABANTS LOUISWMB WESTMEERBEE6162916-201756.0502%
13
35
22
717
168
1921
284
Angoulême 2018
Libourne 2019
Libourne 2018
Limoges II 2020
Tulle 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Zone B2
Zone B2
PE Antwerpen
National
Zone B2
National
Zone B2
704.681 km
782.778 km
782.778 km
668.407 km
652.611 km
668.407 km
668.406 km
763
912
415
10319
1460
15979
1928
1.7038%
3.8377%
5.3012%
6.9484%
11.5068%
12.0220%
14.7303%
381VAN SANDE WIMBAMBRUGGE4031041-201756.2471%
23
214
84
66
221
320
177
Montauban 2019
Limoges I 2020
Tulle 2019
Brive 2020
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Tulle 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
779.508 km
630.175 km
618.130 km
667.172 km
630.175 km
630.175 km
618.130 km
1522
5115
1729
1230
2510
2777
885
1.5112%
4.1838%
4.8583%
5.3659%
8.8048%
11.5232%
20.0000%
382CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062004-201756.3901%
6
21
20
23
85
389
139
Souillac 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Brive 2020
Limoges I 2020
Tulle 2020
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
667.302 km
602.370 km
602.369 km
602.369 km
640.490 km
602.370 km
591.955 km
1235
1700
863
626
655
2365
722
0.4858%
1.2353%
2.3175%
3.6741%
12.9771%
16.4482%
19.2521%
383KLINGELEERS JEANDILSEN2215329-201656.4535%
8
5
5
10
43
92
92
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Brive 2020
Brive 2018
Libourne 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
PE Limburg
Zone C
Zone C
Zone C
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
697.356 km
697.356 km
728.462 km
725.565 km
816.777 km
697.356 km
816.777 km
1413
741
431
821
303
512
445
0.5662%
0.6748%
1.1601%
1.2180%
14.1914%
17.9688%
20.6742%
384Hebberecht ChrisEvergem4201069-201456.5277%
68
457
182
540
930
1358
688
Cahors 2019
Limoges I 2019
Libourne 2018
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
National
National
National
National
National
National
National
753.241 km
645.598 km
751.778 km
645.598 km
680.486 km
645.598 km
751.778 km
6903
13569
3176
7274
9278
9661
4605
0.9851%
3.3680%
5.7305%
7.4237%
10.0237%
14.0565%
14.9403%
385DE KEYZER NORBERTETIKHOVE4212544-201556.6096%
17
69
97
842
838
1461
530
Limoges II 2018
Limoges II 2020
Brive 2020
Limoges I 2019
Souillac 2020
Brive 2018
Limoges I 2018
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
612.334 km
612.335 km
650.235 km
612.334 km
677.014 km
647.074 km
612.334 km
7274
3085
3755
13569
6668
9278
3111
0.2337%
2.2366%
2.5832%
6.2053%
12.5675%
15.7469%
17.0363%
386Platteeuw Kurt & RafRumbeke3115051-201556.6192%
227
621
331
466
412
824
708
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Montauban 2019
Souillac 2019
Limoges II 2018
Tulle 2019
National
National
National
National
National
National
National
615.420 km
615.420 km
638.364 km
769.451 km
682.017 km
615.420 km
607.238 km
9661
13569
4525
5408
3737
7274
6206
2.3497%
4.5766%
7.3149%
8.6169%
11.0249%
11.3280%
11.4083%
387JONCKHEERE BOUDEWYNTORHOUT3034750-201756.6713%
87
9
283
282
84
1293
175
Limoges II 2018
Souillac 2020
Brive 2018
Souillac 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2020
National
Zone A1
National
National
Zone A1
National
Zone A1
630.808 km
697.813 km
667.553 km
697.812 km
630.808 km
630.808 km
630.808 km
7236
390
4384
3737
811
9661
1135
1.2023%
2.3077%
6.4553%
7.5462%
10.3576%
13.3837%
15.4185%
388CASTELEYN VN PARIJSZWEVEZELE3034355-201656.6944%
43
360
192
429
620
1443
3250
Libourne 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
Cahors 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
732.082 km
629.620 km
621.323 km
739.232 km
629.620 km
629.620 km
629.621 km
4605
13569
6206
6903
7274
9661
15979
0.9338%
2.6531%
3.0938%
6.2147%
8.5235%
14.9363%
20.3392%
389DE CLERCQ GUYMICHELBEKE4220585-201556.7752%
3
7
35
656
1555
139
609
Montelimar 2020
Aurillac 2020
Angoulême 2018
Tulle 2019
Limoges I 2019
Valence 2020
Aurillac 2019
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
715.042 km
664.674 km
645.676 km
605.300 km
616.732 km
660.482 km
664.674 km
430
663
1148
6206
13569
974
3886
0.6977%
1.0558%
3.0488%
10.5704%
11.4599%
14.2710%
15.6716%
390DEKEYSER W-J-HKOEKELARE3128605-201756.7917%
74
29
927
387
40
125
851
Souillac 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Montauban 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
Tulle 2018
National
Zone A1
National
National
Zone A1
Zone A1
National
696.223 km
628.677 km
628.677 km
784.141 km
696.223 km
628.677 km
621.863 km
3737
811
13569
5408
390
1135
5326
1.9802%
3.5758%
6.8318%
7.1561%
10.2564%
11.0132%
15.9782%
391Platteeuw Kurt & RafRumbeke3115743-201556.8358%
158
223
483
237
365
966
816
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Brive 2018
Souillac 2019
Montélimar 2018
Limoges II 2019
Tulle 2018
National
National
National
National
National
National
National
627.743 km
638.364 km
651.806 km
682.017 km
720.208 km
615.420 km
607.238 km
5371
4525
9278
3737
4652
9661
4169
2.9417%
4.9282%
5.2059%
6.3420%
7.8461%
9.9990%
19.5730%
392V.D.WALLE M&FZWALM4241319-201556.8790%
256
214
143
476
1016
1046
1577
Limoges I 2020
Cahors 2019
Limoges I 2018
Souillac 2020
Limoges I 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
623.135 km
730.205 km
623.134 km
687.493 km
623.134 km
657.606 km
623.134 km
15979
6903
3111
6668
13569
9278
7274
1.6021%
3.1001%
4.5966%
7.1386%
7.4877%
11.2740%
21.6800%
393DENOLF MARCKORTEMARK3055115-201656.9338%
24
262
359
687
22
1250
140
Souillac 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Brive 2020
Brive 2018
Limoges II 2020
National
National
National
National
Zone A1
National
Zone A1
690.210 km
623.096 km
623.096 km
623.096 km
663.165 km
659.936 km
623.097 km
3737
13569
7274
9661
190
9278
811
0.6422%
1.9309%
4.9354%
7.1111%
11.5789%
13.4727%
17.2626%
394DECOCK MEVR.EN ZONENDIKSMUIDE3069046-201557.7581%
50
875
761
131
82
978
894
Tulle 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2020
Brive 2018
Limoges II 2018
National
National
National
Zone A1
Zone A1
National
National
620.589 km
627.081 km
627.081 km
627.081 km
627.081 km
664.494 km
627.081 km
4169
13569
9661
1410
811
9278
7274
1.1993%
6.4485%
7.8770%
9.2908%
10.1110%
10.5411%
12.2903%
395VAN HOECKE LUCOEDELEM3013131-201657.8343%
9
311
131
939
460
503
1889
Limoges I 2018
Brive 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Souillac 2019
Limoges II 2019
Zone A2
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
644.818 km
680.888 km
644.818 km
644.818 km
657.772 km
711.046 km
644.818 km
5365
9278
2252
13569
5371
3737
9661
0.1678%
3.3520%
5.8171%
6.9202%
8.5645%
13.4600%
19.5528%
396COMYN GEBROEDERSKANEGEM - TIELT3100464-201457.9798%
50
276
450
1146
1871
841
1455
Cahors 2018
Cahors 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Souillac 2020
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
738.679 km
738.679 km
629.916 km
629.916 km
629.916 km
695.709 km
629.916 km
6356
6903
7274
13569
15789
6668
10319
0.7867%
3.9983%
6.1864%
8.4457%
11.8500%
12.6125%
14.1002%
397DELRUE IVAN & GUNNARKOEKELARE3128358-201658.2648%
14
123
128
201
49
44
265
Montauban 2019
Brive 2018
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2020
Aurillac 2019
Limoges I 2020
National
National
National
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
782.132 km
663.931 km
635.930 km
647.169 km
626.768 km
684.676 km
626.768 km
5408
9278
5371
4525
811
215
1135
0.2589%
1.3257%
2.3832%
4.4420%
6.0419%
20.4651%
23.3480%
398VANHAVERBEKE PETERKOEKELARE3015302-201758.2982%
17
3
2
404
617
201
1491
Angoulême 2018
Libourne 2019
Brive 2020
Tulle 2019
Montauban 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2018
National
Zone A1
Zone A1
National
National
Zone A1
National
649.772 km
729.372 km
669.536 km
622.177 km
784.453 km
629.200 km
629.200 km
5030
445
190
6206
5408
1135
7236
0.3380%
0.6742%
1.0526%
6.5098%
11.4090%
17.7093%
20.6053%
399CLICQUE GINOWEVELGEM3107464-201658.6541%
71
51
356
552
441
2013
826
Limoges II 2019
Tulle 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Libourne 2019
Limoges I 2019
Brive 2020
National
National
National
National
National
National
National
603.390 km
594.919 km
669.774 km
603.391 km
706.520 km
603.390 km
642.799 km
9661
6206
6668
10319
4605
13569
3755
0.7349%
0.8218%
5.3389%
5.3494%
9.5766%
14.8353%
21.9973%
400DE WAELE-TOYEHEESTERT3050339-201658.7266%
143
221
119
324
511
1182
3190
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Tulle 2018
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
604.465 km
604.465 km
594.689 km
594.689 km
709.836 km
604.465 km
604.465 km
13569
9661
4169
6206
4605
7274
15979
1.0539%
2.2875%
2.8544%
5.2207%
11.0966%
16.2497%
19.9637%
401COOPMAN MARNIXRUMBEKE3071801-201758.7798%
22
23
326
194
402
2662
2135
Cahors 2019
Brive 2018
Souillac 2020
Souillac 2019
Tulle 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
National
National
723.461 km
650.163 km
680.367 km
680.366 km
605.563 km
613.830 km
613.830 km
6903
4384
6668
3737
5326
13569
10319
0.3187%
0.5246%
4.8890%
5.1913%
7.5479%
19.6182%
20.6900%
402DE WILDE FREDDYBRUGGE3121757-201658.8052%
50
120
373
523
141
482
152
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Souillac 2020
Cahors 2019
Limoges I 2020
Souillac 2019
Limoges II 2020
National
National
National
National
Zone A1
National
Zone A1
643.992 km
643.992 km
710.802 km
753.930 km
643.993 km
710.802 km
643.993 km
7274
13569
6668
6903
1135
3737
811
0.6874%
0.8844%
5.5939%
7.5764%
12.4229%
12.8980%
18.7423%
403Norman Nicolas & FilipKnokke-Heist3010147-201658.8555%
25
58
344
230
408
1033
1059
Cahors 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Jarnac 2018
Brive 2018
Angoulême 2018
Libourne 2019
National
National
National
National
National
National
National
770.457 km
660.712 km
660.712 km
672.049 km
697.147 km
682.954 km
762.508 km
6903
13569
9661
5371
9278
4525
4605
0.3622%
0.4274%
3.5607%
4.2823%
4.3975%
22.8287%
22.9967%
404RANS STIJN & JEROENWIJGMAAL2173227-201458.8556%
1
268
48
72
440
89
475
Montélimar 2019
Limoges I 2018
Jarnac 2018
Brive 2020
Montelimar 2020
Souillac 2019
Limoges I 2019
PE Vlaams-Brabant
National
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
710.922 km
652.127 km
680.528 km
686.526 km
723.521 km
712.686 km
652.127 km
263
15789
1193
747
3778
712
2504
0.3802%
1.6974%
4.0235%
9.6386%
11.6464%
12.5000%
18.9696%
405HAZAERT KAMIELNEERIJSE2089525-201658.8577%
234
22
63
54
107
267
1575
Limoges I 2018
Tulle 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
Libourne 2019
Brive 2018
Valence 2020
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
635.419 km
619.749 km
635.419 km
619.749 km
749.893 km
666.653 km
650.947 km
15789
1087
2504
1460
912
1603
7591
1.4820%
2.0239%
2.5160%
3.6986%
11.7325%
16.6563%
20.7483%
406Platteeuw Kurt & RafRumbeke3116326-201658.9211%
4
18
538
353
693
859
1234
Limoges I 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Montauban 2019
Tulle 2019
Jarnac 2018
Zone A2
National
National
National
National
National
National
615.420 km
638.364 km
615.420 km
615.420 km
769.451 km
607.238 km
627.743 km
5365
4525
13569
7274
5408
6206
5371
0.0746%
0.3978%
3.9649%
4.8529%
12.8143%
13.8414%
22.9752%
407LERNOUT MARCGELUWE3039544-201658.9618%
10
139
180
463
763
1591
2566
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
Jarnac 2018
Souillac 2020
Limoges I 2019
Limoges I 2020
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
603.601 km
705.962 km
603.601 km
615.850 km
670.293 km
603.601 km
603.601 km
9661
4605
2252
5371
6668
13569
15979
0.1035%
3.0185%
7.9929%
8.6204%
11.4427%
11.7253%
16.0586%
408SCHREEL DIETERGITS3005347-201759.0084%
106
260
264
950
94
476
60
Limoges II 2018
Montauban 2019
Brive 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Souillac 2019
Souillac 2020
National
National
National
National
Zone A1
National
Zone A1
622.620 km
776.930 km
659.170 km
622.620 km
622.620 km
689.404 km
689.404 km
7236
5408
4384
13569
811
3737
390
1.4649%
4.8077%
6.0219%
7.0013%
11.5906%
12.7375%
15.3846%
409Platteeuw Kurt & RafRumbeke3116383-201659.0541%
33
62
223
576
540
1101
2410
Angoulême 2018
Souillac 2019
Tulle 2019
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2019
National
National
National
National
National
National
National
638.364 km
682.017 km
607.238 km
615.420 km
615.420 km
627.743 km
615.420 km
4525
3737
6206
15789
13569
5371
9661
0.7293%
1.6591%
3.5933%
3.6481%
3.9797%
20.4990%
24.9457%
410VAN HAVERBEKE JOHNYMALDEGEM4065373-201759.1007%
12
114
604
588
832
61
2341
Aurillac 2020
Libourne 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
Cahors 2019
Montelimar 2020
Limoges I 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
701.182 km
751.832 km
648.196 km
639.099 km
757.142 km
757.392 km
648.196 km
663
4605
13569
6206
6903
430
15979
1.8100%
2.4756%
4.4513%
9.4747%
12.0527%
14.1860%
14.6505%
411MYLLE ROGERBELLEGEM3031379-201759.1561%
193
125
251
355
605
1513
1060
Limoges I 2019
Angoulême 2018
Brive 2018
Libourne 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
Tulle 2019
National
National
National
National
National
National
National
602.480 km
627.521 km
638.217 km
706.897 km
668.331 km
602.480 km
593.277 km
13569
5030
4384
4605
6668
9661
6206
1.4224%
2.4851%
5.7254%
7.7090%
9.0732%
15.6609%
17.0802%
412Macaux GuyRosée1163465-201659.3051%
58
53
18
30
84
223
83
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Tulle 2018
Cahors 2019
Limoges I 2019
Montélimar 2019
Tulle 2019
National
Zone B2
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone B2
SPE Luik-Namen-Luxemburg
582.035 km
582.035 km
564.216 km
681.630 km
582.035 km
632.676 km
564.216 km
15789
1433
344
428
619
1634
526
0.3673%
3.6985%
5.2326%
7.0094%
13.5703%
13.6475%
15.7795%
413SECEMBER STIJNDEERLIJK3072220-201659.3557%
66
48
14
770
451
1795
2627
Limoges II 2019
Limoges II 2020
Tulle 2020
Limoges I 2018
Jarnac 2018
Brive 2018
Limoges I 2019
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
National
National
610.221 km
610.221 km
600.741 km
610.221 km
625.634 km
645.786 km
610.221 km
9661
2252
307
15789
5371
9278
13569
0.6832%
2.1314%
4.5603%
4.8768%
8.3970%
19.3468%
19.3603%
414Franssen FrancisBolland1097092-201759.4557%
2
3
61
59
150
80
64
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Montauban 2019
Limoges I 2019
Aurillac 2019
Souillac 2019
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
688.337 km
661.440 km
661.440 km
795.877 km
661.440 km
685.272 km
716.273 km
404
542
741
670
1491
548
383
0.4950%
0.5535%
8.2321%
8.8060%
10.0604%
14.5985%
16.7102%
415PREUD'HOMME OLIVIERGESVES1166072-201659.6306%
7
32
20
45
70
175
127
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
Limoges II 2020
Cahors 2019
Limoges I 2020
Souillac 2020
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C
612.156 km
612.156 km
593.258 km
612.157 km
710.277 km
612.157 km
669.289 km
476
1491
779
949
790
967
584
1.4706%
2.1462%
2.5674%
4.7418%
8.8608%
18.0972%
21.7466%
416VANDENHEEDE F & JZINGEM4097067-201859.7221%
185
426
199
289
440
53
1699
Tulle 2019
Limoges II 2019
Aurillac 2019
Souillac 2019
Brive 2020
Montelimar 2020
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
611.986 km
622.607 km
672.354 km
687.388 km
660.599 km
725.071 km
622.608 km
7155
10783
3584
4056
3755
430
10319
2.5856%
3.9507%
5.5525%
7.1252%
11.7177%
12.3256%
16.4648%
417DE SCHEPPER RUDYROOSDAAL2009885-201760.0088%
56
58
378
160
325
94
239
Limoges II 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
Souillac 2020
Limoges I 2019
Libourne 2018
Libourne 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
624.344 km
660.669 km
624.344 km
687.195 km
624.344 km
734.746 km
734.746 km
2658
1230
5115
1988
3902
906
1255
2.1069%
4.7155%
7.3900%
8.0483%
8.3291%
10.3753%
19.0438%
418DECLERCQ MARCEVERBEEK4275183-201360.0669%
22
32
75
311
129
264
371
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Tulle 2018
Limoges II 2020
Souillac 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
611.517 km
611.517 km
599.844 km
611.517 km
675.450 km
675.450 km
611.517 km
3111
3902
1045
2777
998
1988
2658
0.7072%
0.8201%
7.1770%
11.1991%
12.9259%
13.2797%
13.9579%
419VANEENOO BARTWINGENE3035176-201660.1486%
104
60
312
276
1398
1189
3505
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2018
Brive 2018
Limoges II 2020
Souillac 2020
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
633.051 km
646.014 km
633.051 km
669.175 km
633.051 km
699.344 km
633.051 km
13569
5371
15789
9278
10319
6668
15979
0.7665%
1.1171%
1.9761%
2.9748%
13.5478%
17.8314%
21.9350%
420Smet GuntherLokeren4003825-201660.2370%
4
65
37
153
417
411
822
Angoulême 2018
Brive 2018
Jarnac 2018
Tulle 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
679.438 km
684.030 km
670.257 km
638.147 km
650.061 km
650.061 km
650.061 km
1554
2640
1243
1729
4551
2658
3902
0.2574%
2.4621%
2.9767%
8.8491%
9.1628%
15.4628%
21.0661%
421Lizoen Valere & EldoComines-Warneton1048935-201760.3157%
49
140
328
31
809
1684
1313
Libourne 2018
Brive 2018
Angoulême 2018
Libourne 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Tulle 2019
National
National
National
Zone A1
National
National
National
697.899 km
632.804 km
618.370 km
697.899 km
596.108 km
596.108 km
588.453 km
2893
4384
5030
445
9661
13569
6206
1.6937%
3.1934%
6.5209%
6.9663%
8.3739%
12.4106%
21.1569%
422VERMANDER LIONELOEKENE3144826-201560.3201%
72
162
535
497
353
1396
1073
Souillac 2019
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Cahors 2019
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
680.153 km
636.573 km
613.569 km
625.971 km
613.569 km
613.569 km
723.254 km
3737
4525
13569
5371
3037
9661
6903
1.9267%
3.5801%
3.9428%
9.2534%
11.6233%
14.4498%
15.5440%
423HEBBERECHT CHRISEVERGEM4130142-201660.5298%
23
55
444
639
314
581
1030
Valence 2019
Valence 2020
Limoges II 2018
Brive 2018
Montélimar 2019
Montelimar 2020
Tulle 2019
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
692.213 km
692.213 km
645.598 km
680.486 km
734.690 km
746.784 km
635.047 km
762
974
7274
9278
4552
3778
6206
3.0184%
5.6468%
6.1039%
6.8873%
6.8981%
15.3785%
16.5968%
424BAUTERS JOGAVERE4076061-201660.5309%
291
136
359
278
835
643
1626
Cahors 2019
Libourne 2018
Tulle 2019
Tulle 2018
Limoges II 2020
Libourne 2019
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
733.507 km
733.170 km
615.294 km
615.294 km
626.186 km
733.170 km
660.836 km
6903
3176
6206
4169
10319
4605
9278
4.2156%
4.2821%
5.7847%
6.6683%
8.0919%
13.9631%
17.5253%
425FEDRIGUCCI AVERARDORANSART1038451-201660.5733%
27
61
65
92
88
1348
116
Limoges II 2018
Cahors 2018
Valence 2020
Souillac 2020
Aurillac 2019
Valence 2019
Libourne 2018
Zone B2
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
598.442 km
700.218 km
615.017 km
658.460 km
635.508 km
615.017 km
713.854 km
1433
1532
1552
1305
979
7974
660
1.8842%
3.9817%
4.1881%
7.0498%
8.9888%
16.9049%
17.5758%
426DESOT-DECRUYMOORSLEDE3058963-201560.6602%
13
145
37
55
750
734
701
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Brive 2018
Libourne 2019
Aurillac 2020
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
National
National
National
609.515 km
609.515 km
609.515 km
609.515 km
646.234 km
711.069 km
665.993 km
1410
13569
1135
811
9278
4605
2849
0.9220%
1.0686%
3.2599%
6.7818%
8.0836%
15.9392%
24.6051%
427DE CLERCQ GUYMICHELBEKE4056691-201660.7205%
110
372
195
244
1871
1895
574
Limoges II 2018
Brive 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2018
Limoges I 2020
Limoges I 2019
Souillac 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
616.732 km
651.012 km
616.732 km
616.732 km
616.732 km
616.732 km
680.864 km
7274
9278
3085
3111
15979
13569
3737
1.5122%
4.0095%
6.3209%
7.8431%
11.7091%
13.9657%
15.3599%
428WILLEMS ALBERT + ERICATTENRODE2013899-201760.7697%
45
51
546
144
117
150
222
Cahors 2019
Tulle 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Souillac 2020
Tulle 2018
Libourne 2019
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
754.372 km
636.719 km
653.440 km
653.440 km
712.819 km
636.719 km
769.312 km
1819
1460
10319
2504
1305
1435
912
2.4739%
3.4931%
5.2912%
5.7508%
8.9655%
10.4530%
24.3421%
429BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5014634-201860.8361%
2
78
30
45
29
2983
175
Libourne 2019
Limoges II 2019
Souillac 2020
Tulle 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2020
PE Limburg
Zone B2
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
800.279 km
683.831 km
742.650 km
666.554 km
716.801 km
683.832 km
683.832 km
410
1960
585
844
411
15979
867
0.4878%
3.9796%
5.1282%
5.3317%
7.0560%
18.6683%
20.1845%
430DENISSE C.& R.KAPELLEN6223048-201760.9073%
21
26
33
179
114
52
79
Libourne 2019
Montélimar 2019
Souillac 2020
Limoges II 2020
Tulle 2018
Tulle 2019
Brive 2020
PE Antwerpen
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
798.262 km
758.449 km
750.801 km
688.130 km
674.934 km
674.934 km
724.316 km
437
466
564
2777
1339
569
384
4.8055%
5.5794%
5.8511%
6.4458%
8.5138%
9.1388%
20.5729%
431Creemers & zoonMaaseik2275026-201660.9128%
11
40
29
83
82
209
55
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Cahors 2018
Cahors 2019
Limoges I 2019
Souillac 2019
Zone C
PE Limburg
PE Limburg
Zone C
PE Limburg
Zone C
Zone C
703.344 km
703.344 km
703.344 km
800.652 km
800.652 km
703.344 km
759.908 km
741
1413
512
753
711
1491
383
1.4845%
2.8309%
5.6641%
11.0226%
11.5331%
14.0174%
14.3603%
432Allemeersch Alex - Vanparys CoRuddervoorde3037038-201761.0115%
38
152
583
520
741
657
819
Libourne 2018
Libourne 2019
Limoges II 2019
Tulle 2019
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Brive 2018
National
National
National
National
National
National
National
732.620 km
732.620 km
630.526 km
622.428 km
630.526 km
653.091 km
666.974 km
2893
4605
9661
6206
7236
5030
4384
1.3135%
3.3008%
6.0346%
8.3790%
10.2405%
13.0616%
18.6816%
433Detal MichelFocant1165647-201561.1131%
15
10
50
33
96
127
309
Libourne 2018
Libourne 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2018
Tulle 2019
Cahors 2019
Limoges I 2019
National
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
705.700 km
705.700 km
584.909 km
584.909 km
565.036 km
681.708 km
584.909 km
3176
452
1518
549
779
790
1491
0.4723%
2.2124%
3.2938%
6.0109%
12.3235%
16.0759%
20.7243%
434VAN HOORENBEECK LOUISBAASRODE4148127-201761.1702%
48
51
147
408
246
272
854
Limoges II 2018
Tulle 2019
Cahors 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
647.397 km
634.503 km
752.725 km
647.398 km
647.398 km
647.397 km
647.397 km
2510
1729
1999
5115
2777
2658
3902
1.9124%
2.9497%
7.3537%
7.9765%
8.8585%
10.2333%
21.8862%
435VAN PAMEL G & JLISSEWEGE3042921-201561.2988%
14
43
237
291
134
188
2325
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Brive 2018
Souillac 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
Limoges I 2019
National
National
National
National
Zone A1
Zone A1
National
655.617 km
655.617 km
692.301 km
722.548 km
655.617 km
655.617 km
655.617 km
9661
7274
9278
3737
811
1135
13569
0.1449%
0.5911%
2.5544%
7.7870%
16.5228%
16.5639%
17.1346%
436VAN PAMEL G & JLISSEWEGE3080565-201761.5813%
3
34
32
762
2055
733
911
Limoges I 2020
Angoulême 2018
Libourne 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
Libourne 2019
Zone A1
National
National
National
National
National
National
655.617 km
677.159 km
756.737 km
655.617 km
655.617 km
692.301 km
756.737 km
1135
5030
2893
9661
13569
4384
4605
0.2643%
0.6759%
1.1061%
7.8874%
15.1448%
16.7199%
19.7828%
437CLAERHOUT ERIKZWEVEGEM3007908-201661.6119%
170
76
196
410
278
2658
1178
Limoges II 2019
Brive 2020
Limoges II 2018
Souillac 2020
Souillac 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
Zone A2
606.062 km
644.975 km
606.062 km
671.891 km
671.891 km
606.062 km
606.062 km
9661
3755
7274
6668
3737
13569
5365
1.7597%
2.0240%
2.6945%
6.1488%
7.4391%
19.5888%
21.9571%
438Platteeuw Kurt & RafRumbeke3115681-201561.7580%
101
240
750
305
1064
746
601
Montélimar 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Tulle 2018
Brive 2018
Jarnac 2018
Souillac 2019
National
National
National
National
National
National
National
720.208 km
638.364 km
615.420 km
607.238 km
651.806 km
627.743 km
682.017 km
4652
4525
13569
4169
9278
5371
3737
2.1711%
5.3039%
5.5273%
7.3159%
11.4680%
13.8894%
16.0824%
439BOLLEN MARCHASSELT2242795-201661.7624%
8
48
34
30
2070
56
100
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Souillac 2019
Limoges I 2020
Brive 2020
Souillac 2020
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
698.903 km
668.164 km
668.164 km
725.914 km
668.164 km
700.256 km
725.915 km
426
1308
767
370
15979
411
585
1.8779%
3.6697%
4.4329%
8.1081%
12.9545%
13.6253%
17.0940%
440VAN HAVERBEKE JOHNYMALDEGEM4213612-201461.8904%
58
565
1022
269
388
541
1165
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Libourne 2018
Souillac 2019
Montelimar 2020
Cahors 2019
National
National
National
National
National
National
National
672.376 km
648.196 km
648.196 km
751.832 km
714.149 km
757.392 km
757.142 km
4525
13569
15979
3176
3737
3778
6903
1.2818%
4.1639%
6.3959%
8.4698%
10.3827%
14.3197%
16.8767%
441HERMAN HAUSTRAETEBEVERE4236451-201461.9395%
71
656
150
301
581
659
3886
Angoulême 2018
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Souillac 2019
Cahors 2019
Souillac 2020
Limoges I 2020
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
642.249 km
614.999 km
614.999 km
679.872 km
722.685 km
679.872 km
614.999 km
4525
13569
3085
3737
6903
6668
15979
1.5691%
4.8346%
4.8622%
8.0546%
8.4166%
9.8830%
24.3194%
442DE RIJCK EVRARDRILLAAR2007270-201562.0052%
49
48
919
671
28
247
183
Limoges I 2019
Brive 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Aurillac 2020
Cahors 2019
Libourne 2019
Zone B2
Zone B2
National
National
PE Vlaams-Brabant
Zone B2
Zone B2
662.735 km
693.460 km
662.735 km
662.735 km
698.514 km
764.129 km
777.975 km
2504
1603
15979
10319
251
1819
912
1.9569%
2.9944%
5.7513%
6.5026%
11.1554%
13.5789%
20.0658%
443PLEVOETS LUDWIGNIEUWERKERKEN2239805-201562.0727%
3
6
1139
39
147
53
160
Libourne 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Brive 2018
Aurillac 2019
Cahors 2019
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
Zone B2
PE Limburg
PE Limburg
778.205 km
700.899 km
660.597 km
660.597 km
690.029 km
692.290 km
759.922 km
303
270
15979
512
1603
426
711
0.9901%
2.2222%
7.1281%
7.6172%
9.1703%
12.4413%
22.5035%
444DE MEULEMEESTER JOHANZULTE4099106-201662.1535%
111
162
1038
456
700
399
703
Limoges II 2020
Souillac 2019
Limoges I 2018
Montauban 2019
Souillac 2020
Brive 2020
Aurillac 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
617.408 km
682.935 km
617.407 km
769.775 km
682.936 km
656.055 km
669.393 km
3085
3737
15789
5408
6668
3755
3886
3.5981%
4.3350%
6.5742%
8.4320%
10.4979%
10.6258%
18.0906%
445Platteeuw Kurt & RafRumbeke3116397-201662.2495%
3
68
337
1138
944
704
1391
Limoges I 2018
Souillac 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Jarnac 2018
Tulle 2019
Zone A2
National
National
National
National
National
National
615.420 km
682.017 km
615.420 km
615.420 km
615.420 km
627.743 km
607.238 km
5365
3737
9661
13569
7274
5371
6206
0.0559%
1.8196%
3.4882%
8.3868%
12.9777%
13.1074%
22.4138%
446PROVOST-SPIERSOUDENAARDE4070135-201562.3206%
227
172
158
1386
765
646
2119
Cahors 2018
Libourne 2019
Libourne 2018
Limoges I 2020
Souillac 2020
Angoulême 2018
Limoges I 2019
National
National
National
National
National
National
National
720.439 km
719.556 km
719.556 km
612.865 km
677.643 km
640.368 km
612.865 km
6356
4605
3176
15979
6668
4525
13569
3.5714%
3.7351%
4.9748%
8.6739%
11.4727%
14.2762%
15.6165%
447DE LOOSE BOOKNESSELARE4254436-201662.4251%
51
138
156
127
776
842
2042
Brive 2018
Limoges I 2019
Jarnac 2018
Limoges II 2020
Tulle 2019
Tulle 2018
Limoges II 2019
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
678.127 km
642.298 km
656.175 km
642.298 km
633.200 km
633.200 km
642.298 km
9278
13569
5371
3085
6206
4169
9661
0.5497%
1.0170%
2.9045%
4.1167%
12.5040%
20.1967%
21.1365%
448NOBUS LEON & JANHEIST3046571-201662.4965%
2
18
214
579
24
133
820
Angoulême 2018
Limoges I 2020
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Aurillac 2020
Limoges II 2020
Souillac 2019
Zone A1
Zone A1
National
National
Zone A1
Zone A1
National
682.916 km
661.087 km
671.915 km
661.086 km
716.559 km
661.087 km
727.886 km
490
1135
5371
9661
197
811
3737
0.4082%
1.5859%
3.9844%
5.9932%
12.1827%
16.3995%
21.9427%
449Norman Nicolas & FilipKnokke-Heist3028636-201762.4978%
52
180
179
400
1433
2043
1009
Jarnac 2018
Cahors 2019
Tulle 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Angoulême 2018
National
National
National
National
National
National
National
672.049 km
770.457 km
652.563 km
660.712 km
660.712 km
660.712 km
682.954 km
4940
6903
5326
7236
9661
13569
5030
1.0526%
2.6076%
3.3609%
5.5279%
14.8328%
15.0564%
20.0596%
450Debaene HubertBeernem3004323-201262.5824%
358
1269
382
710
468
1380
789
Brive 2018
Limoges I 2018
Tulle 2018
Limoges II 2018
Libourne 2019
Limoges I 2019
Cahors 2019
National
National
National
National
National
National
National
676.154 km
640.059 km
631.384 km
640.059 km
743.053 km
640.059 km
749.361 km
9278
15789
4169
7274
4605
13569
6903
3.8586%
8.0372%
9.1629%
9.7608%
10.1629%
10.1702%
11.4298%
451Platteeuw Kurt & RafRumbeke3115653-201562.6589%
52
509
584
338
1414
882
1112
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Brive 2018
Montélimar 2018
Limoges I 2019
Tulle 2019
Jarnac 2018
National
National
National
National
National
National
National
615.420 km
615.420 km
651.806 km
720.208 km
615.420 km
607.238 km
627.743 km
9661
15789
9278
4652
13569
6206
5371
0.5382%
3.2238%
6.2945%
7.2657%
10.4208%
14.2121%
20.7038%
452LIBOUTON FREDDYCHAUMONT-GISTOU1078106-201462.7072%
43
101
107
153
184
161
280
Cahors 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2018
Tulle 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Limoges II 2019
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
Zone B2
728.030 km
626.757 km
626.757 km
610.295 km
626.757 km
686.391 km
626.757 km
1532
2365
1433
1460
1700
1305
1928
2.8068%
4.2706%
7.4668%
10.4795%
10.8235%
12.3372%
14.5228%
453VERVLOESEM PATRICKRIJMENAM6124029-201862.8059%
4
213
59
36
106
444
336
Montelimar 2020
Limoges I 2020
Souillac 2019
Souillac 2020
Valence 2020
Limoges II 2020
Tulle 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
730.985 km
656.209 km
717.336 km
717.336 km
674.829 km
656.209 km
641.306 km
1164
5115
1164
564
719
2777
2085
0.3436%
4.1642%
5.0687%
6.3830%
14.7427%
15.9885%
16.1151%
454JORDENS LOUISHAM2232590-201562.8363%
2
20
13
339
94
222
121
Tulle 2018
Valence 2020
Limoges II 2018
Tulle 2020
Brive 2018
Limoges I 2018
Tulle 2019
Zone B2
PE Limburg
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
665.724 km
685.470 km
682.727 km
665.724 km
712.940 km
682.727 km
665.724 km
1087
1230
512
3064
783
1413
614
0.1840%
1.6260%
2.5391%
11.0640%
12.0051%
15.7113%
19.7068%
455Vandemeulebroecke Carlos & XavSaint-Léger1036995-201562.8468%
16
140
1259
115
491
53
78
Limoges II 2018
Montauban 2019
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Aurillac 2019
Souillac 2019
Tulle 2018
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
594.341 km
747.000 km
594.341 km
594.341 km
647.039 km
660.034 km
584.932 km
793
5408
15789
1346
3886
366
534
2.0177%
2.5888%
7.9739%
8.5438%
12.6351%
14.4809%
14.6067%
456CARPENTIER KRISTOFERWETEGEM4058658-201662.8999%
99
234
58
82
161
682
425
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Souillac 2019
Jarnac 2018
Brive 2020
Limoges I 2018
Limoges II 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
620.476 km
620.476 km
684.430 km
640.651 km
657.748 km
620.476 km
620.476 km
3902
5115
998
1243
1230
4551
2777
2.5372%
4.5748%
5.8116%
6.5969%
13.0894%
14.9857%
15.3043%
457Limbourg ErikBrussegem2024262-201663.0991%
19
82
71
26
100
659
867
Cahors 2018
Limoges II 2019
Cahors 2019
Montélimar 2018
Libourne 2018
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
746.063 km
641.499 km
746.063 km
712.787 km
752.746 km
641.499 km
641.499 km
1819
2658
1999
325
933
4551
3902
1.0445%
3.0850%
3.5518%
8.0000%
10.7181%
14.4803%
22.2194%
458Geerinckx Bart & JurgenWommelgem6033761-201663.2106%
10
295
246
132
292
76
546
Limoges I 2019
Valence 2019
Limoges I 2018
Cahors 2019
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Brive 2018
PE Antwerpen
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
674.986 km
697.695 km
674.986 km
779.096 km
674.986 km
674.986 km
707.473 km
1072
7974
4551
1999
2658
510
2640
0.9328%
3.6995%
5.4054%
6.6033%
10.9857%
14.9020%
20.6818%
459DE SCHEPPER RUDYROOSDAAL2009881-201763.4212%
32
81
336
111
211
54
25
Limoges II 2018
Tulle 2018
Aurillac 2019
Brive 2018
Souillac 2020
Brive 2020
Souillac 2019
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
624.344 km
611.376 km
668.647 km
657.563 km
687.195 km
660.669 km
687.195 km
615
1339
3886
1187
1988
459
212
5.2033%
6.0493%
8.6464%
9.3513%
10.6137%
11.7647%
11.7925%
460Platteeuw Kurt & RafRumbeke3106850-201663.5493%
133
260
738
636
563
514
2346
Jarnac 2018
Aurillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Tulle 2019
Souillac 2019
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
National
627.743 km
670.658 km
651.806 km
615.420 km
607.238 km
682.017 km
615.420 km
5371
3886
9278
7274
6206
3737
15789
2.4763%
6.6907%
7.9543%
8.7435%
9.0719%
13.7543%
14.8584%
461DE TROY WIMBERLAAR6020046-201663.6056%
25
183
51
46
288
62
406
Valence 2020
Limoges I 2018
Tulle 2019
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
Brive 2018
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
683.743 km
666.731 km
651.716 km
666.731 km
666.731 km
779.928 km
698.475 km
2083
4551
569
510
2658
437
2640
1.2002%
4.0211%
8.9631%
9.0196%
10.8352%
14.1876%
15.3788%
462COLPAERT S&PROESELARE3145820-201463.6305%
142
114
634
287
385
1788
3096
Limoges I 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2018
Libourne 2019
Libourne 2018
Brive 2018
Limoges I 2020
National
National
National
National
National
National
National
621.894 km
621.894 km
621.894 km
724.087 km
724.087 km
658.343 km
621.895 km
13569
7274
15789
4605
3176
9278
15979
1.0465%
1.5672%
4.0155%
6.2324%
12.1222%
19.2714%
19.3754%
463VANDEBORNE ELZALINTER2080804-201563.8450%
63
70
104
83
2004
147
341
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Tulle 2019
Limoges I 2018
Tulle 2018
Limoges II 2020
Zone B2
Zone B2
PE Vlaams-Brabant
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
649.796 km
649.796 km
649.797 km
632.529 km
649.796 km
632.529 km
649.797 km
1928
1433
1989
1460
15789
1087
1837
3.2676%
4.8849%
5.2288%
5.6849%
12.6924%
13.5235%
18.5629%
464LORIE FRANSSMETLEDE4051782-201563.8641%
50
47
307
174
316
674
470
Limoges I 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2020
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
635.240 km
664.783 km
635.241 km
635.241 km
635.240 km
635.240 km
669.214 km
3111
1554
5115
2777
2658
3902
2640
1.6072%
3.0244%
6.0020%
6.2658%
11.8886%
17.2732%
17.8030%
465CASAERT-SENECHALRUSSEIGNIES4062440-201764.0805%
6
83
93
466
427
291
970
Souillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2020
Limoges II 2018
Brive 2020
Limoges I 2020
Aurillac 2019
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
667.302 km
637.321 km
602.370 km
602.369 km
640.490 km
602.370 km
652.750 km
366
4384
1700
7236
3755
2365
3886
1.6393%
1.8933%
5.4706%
6.4400%
11.3715%
12.3044%
24.9614%
466Duangta - Gielkens BetoyeRijkhoven2223154-201564.1168%
37
93
124
43
58
77
75
Montélimar 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Libourne 2019
Cahors 2018
Cahors 2019
Jarnac 2018
PE Limburg
Zone C
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
702.107 km
669.347 km
669.347 km
788.789 km
766.802 km
766.802 km
706.222 km
729
1491
1413
445
583
711
552
5.0755%
6.2374%
8.7757%
9.6629%
9.9485%
10.8298%
13.5870%
467DEKEYSER WILLY-JO-HANSKOEKELARE3133289-201664.3151%
4
244
240
321
1187
978
206
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Brive 2018
Angoulême 2018
Limoges II 2018
Montauban 2019
Limoges I 2020
Zone A1
National
National
National
National
National
Zone A1
628.677 km
628.677 km
665.901 km
648.866 km
628.677 km
784.141 km
628.677 km
1410
13569
9278
4525
7274
5408
1135
0.2837%
1.7982%
2.5868%
7.0939%
16.3184%
18.0843%
18.1498%
468Demaret GregoryHerquegies1072581-201664.3585%
18
131
33
254
153
1888
124
Brive 2018
Montauban 2019
Jarnac 2018
Aurillac 2019
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Angoulême 2018
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
627.181 km
743.379 km
611.804 km
641.816 km
592.602 km
592.602 km
621.050 km
906
5408
624
3886
1346
15789
500
1.9868%
2.4223%
5.2885%
6.5363%
11.3670%
11.9577%
24.8000%
469DETAL MICHELFOCANT1147638-201764.4201%
1
7
76
56
86
142
252
Limoges II 2018
Souillac 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Limoges II 2019
Tulle 2018
Limoges I 2019
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
Zone C
584.909 km
640.985 km
584.909 km
640.985 km
584.909 km
565.036 km
584.909 km
542
383
949
584
741
871
1491
0.1845%
1.8277%
8.0084%
9.5890%
11.6059%
16.3031%
16.9014%
470WYFFELS GERARDLEDEGEM3128606-201564.4867%
94
564
489
933
582
2389
2618
Souillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges I 2019
Montauban 2019
Limoges I 2020
Limoges I 2018
National
National
National
National
National
National
National
673.542 km
643.326 km
606.916 km
606.916 km
761.001 km
606.916 km
606.916 km
3737
9278
7274
13569
5408
15979
15789
2.5154%
6.0789%
6.7226%
6.8760%
10.7618%
14.9509%
16.5812%
471Limbourg ErikBrussegem2024141-201664.5666%
25
108
9
25
156
751
405
Limoges II 2019
Limoges I 2018
Souillac 2019
Montélimar 2018
Cahors 2019
Limoges I 2019
Cahors 2018
Zone B1
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
Zone B1
Zone B1
641.499 km
641.499 km
703.793 km
712.787 km
746.063 km
641.499 km
746.063 km
2658
4551
212
325
1999
3902
1819
0.9406%
2.3731%
4.2453%
7.6923%
7.8039%
19.2465%
22.2650%
472De Smeyter - RestiaenMelden4240623-201464.6111%
90
419
163
334
383
2206
949
Montauban 2019
Brive 2018
Limoges I 2018
Tulle 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Aurillac 2019
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
761.941 km
645.490 km
610.578 km
600.096 km
628.280 km
610.578 km
660.738 km
5408
9278
3111
6206
5371
13569
3886
1.6642%
4.5161%
5.2395%
5.3819%
7.1309%
16.2576%
24.4210%
473D'HONDT MICHEL & FILIPETIKHOVE4257426-201464.7575%
176
554
1108
916
489
384
1373
Aurillac 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
Brive 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2018
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
National
662.203 km
612.882 km
612.882 km
647.556 km
640.798 km
612.882 km
612.882 km
3886
9661
13569
9278
4525
3111
10319
4.5291%
5.7344%
8.1657%
9.8728%
10.8066%
12.3433%
13.3056%
474DEBAENE HUBERTBEERNEM3024169-201764.7788%
83
277
422
674
1160
376
1402
Tulle 2018
Brive 2018
Libourne 2019
Cahors 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2020
Limoges II 2020
National
National
National
National
National
PE West-Vlaanderen
National
631.384 km
676.154 km
743.053 km
749.361 km
640.059 km
640.059 km
640.059 km
5326
4384
4605
6903
9661
3037
10319
1.5584%
6.3184%
9.1639%
9.7639%
12.0070%
12.3806%
13.5866%
475SCHEPENS JANKORTEMARK3055001-201664.8128%
88
21
44
751
33
196
831
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges II 2020
Brive 2018
Souillac 2020
Limoges I 2020
Tulle 2018
National
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
National
626.618 km
727.217 km
626.618 km
663.587 km
693.878 km
626.618 km
619.381 km
9661
445
811
9278
390
1135
4169
0.9109%
4.7191%
5.4254%
8.0944%
8.4615%
17.2687%
19.9328%
476Goossens - DruartHyon2207352-201664.8527%
31
72
227
46
52
155
284
Limoges II 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2018
Montélimar 2019
Cahors 2019
Brive 2018
Limoges I 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
578.820 km
611.996 km
578.820 km
656.625 km
683.588 km
611.680 km
578.820 km
2126
1554
4551
610
648
906
1346
1.4581%
4.6332%
4.9879%
7.5410%
8.0247%
17.1082%
21.0996%
477Willems Albert & EricAttenrode2030114-201565.0841%
9
21
59
67
163
1542
351
Cahors 2019
Limoges I 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
Limoges II 2018
Valence 2018
Brive 2018
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
754.372 km
653.440 km
653.440 km
769.312 km
653.440 km
660.526 km
683.866 km
1819
2504
1928
912
1433
7682
1603
0.4948%
0.8387%
3.0602%
7.3465%
11.3747%
20.0729%
21.8964%
478DEREUX FABRICEPERWEZ1092877-201665.0964%
34
563
104
141
243
166
386
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Limoges II 2020
Limoges II 2018
Limoges I 2020
Souillac 2020
Cahors 2019
Zone B2
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
Zone B2
624.759 km
624.759 km
624.759 km
624.759 km
624.759 km
683.826 km
725.321 km
2504
15789
1700
1433
2365
1305
1819
1.3578%
3.5658%
6.1177%
9.8395%
10.2748%
12.7203%
21.2205%
479LEUTENEZ MARNIXKRUISHOUTEM4008829-201765.1002%
2
176
437
367
494
2284
3555
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Cahors 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2020
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
608.917 km
724.730 km
619.009 km
619.009 km
727.068 km
619.009 km
619.009 km
1381
4605
9661
7236
6903
10319
15979
0.1448%
3.8219%
4.5233%
5.0719%
7.1563%
22.1339%
22.2480%
480HAZAERT KAMIELNEERIJSE2089521-201665.1840%
35
55
42
133
405
1371
1435
Limoges II 2018
Tulle 2019
Libourne 2019
Limoges II 2019
Montelimar 2020
Valence 2018
Valence 2020
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
National
National
635.419 km
619.749 km
749.893 km
635.419 km
707.143 km
650.947 km
650.947 km
1433
1460
912
1928
3778
7682
7591
2.4424%
3.7671%
4.6053%
6.8983%
10.7200%
17.8469%
18.9040%
481JOOSEN JOSBRECHT6022210-201765.3294%
1
6
68
79
289
50
62
Valence 2020
Montelimar 2020
Tulle 2020
Angoulême 2018
Cahors 2019
Souillac 2019
Brive 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
PE Antwerpen
PE Antwerpen
713.978 km
770.207 km
679.122 km
726.118 km
797.236 km
755.091 km
728.730 km
2083
1164
885
676
1999
338
384
0.0480%
0.5155%
7.6836%
11.6864%
14.4572%
14.7929%
16.1458%
482AERTS RAYMONDBERTEM2093761-201565.4285%
15
62
168
152
157
2175
285
Angoulême 2018
Jarnac 2018
Limoges II 2019
Brive 2018
Tulle 2019
Limoges I 2020
Cahors 2019
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
National
Zone B2
680.042 km
672.558 km
643.974 km
675.324 km
628.452 km
643.975 km
746.372 km
749
1193
1928
1603
1460
15979
1819
2.0027%
5.1970%
8.7137%
9.4822%
10.7534%
13.6116%
15.6679%
483GREEVEN E+JPALKEN2242782-201665.4714%
93
9
16
44
49
74
66
Limoges I 2020
Souillac 2020
Souillac 2019
Limoges II 2020
Aurillac 2019
Brive 2020
Angoulême 2018
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
667.438 km
725.251 km
725.251 km
667.438 km
698.336 km
699.580 km
708.181 km
15979
585
370
867
426
411
270
0.5820%
1.5385%
4.3243%
5.0750%
11.5023%
18.0049%
24.4444%
484DE WITTE MARNIQUEMALDEGEM4061857-201765.6071%
5
168
1284
421
728
883
2760
Libourne 2018
Cahors 2019
Limoges I 2020
Libourne 2019
Limoges II 2018
Tulle 2019
Limoges I 2019
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
National
751.553 km
757.211 km
648.151 km
751.553 km
648.151 km
639.187 km
648.151 km
366
6903
15979
4605
7236
6206
13569
1.3661%
2.4337%
8.0355%
9.1422%
10.0608%
14.2282%
20.3405%
485COSIJN ROBRECHTPOLLARE4036553-201765.7186%
5
67
88
211
119
242
571
Tulle 2019
Souillac 2020
Cahors 2019
Limoges II 2019
Libourne 2019
Brive 2020
Limoges II 2020
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
608.376 km
684.150 km
726.609 km
621.034 km
730.978 km
657.584 km
621.035 km
1729
1988
1999
2658
1255
1230
2777
0.2892%
3.3702%
4.4022%
7.9383%
9.4821%
19.6748%
20.5618%
486PLYSON CHARLESBRUGGE 23044966-201665.9445%
11
363
432
1217
18
138
1997
Limoges I 2018
Tulle 2019
Jarnac 2018
Limoges I 2019
Brive 2020
Limoges I 2020
Limoges II 2019
Zone A1
National
National
National
Zone A1
Zone A1
National
643.647 km
635.780 km
654.662 km
643.647 km
683.466 km
643.647 km
643.647 km
1410
6206
5371
13569
190
1135
9661
0.7801%
5.8492%
8.0432%
8.9690%
9.4737%
12.1586%
20.6707%
487Platteeuw Daniël & DidierZillebeke3027026-201466.3265%
77
226
586
348
763
1457
2699
Jarnac 2018
Angoulême 2018
Brive 2018
Libourne 2019
Cahors 2019
Limoges II 2019
Limoges I 2019
National
National
National
National
National
National
National
612.888 km
623.794 km
639.145 km
703.354 km
712.620 km
602.245 km
602.245 km
5371
4525
9278
4605
6903
9661
13569
1.4336%
4.9945%
6.3160%
7.5570%
11.0532%
15.0813%
19.8909%
488PAUWELS LUCIENLOPPEM3048143-201666.4605%
234
185
161
101
482
33
162
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Souillac 2019
Limoges I 2020
Tulle 2018
Aurillac 2020
Limoges II 2020
National
National
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
639.838 km
639.838 km
706.613 km
639.838 km
631.889 km
695.413 km
639.838 km
9661
7274
3737
1135
4169
197
811
2.4221%
2.5433%
4.3083%
8.8987%
11.5615%
16.7513%
19.9753%
489Limbourg ErikBrussegem2005201-201766.4748%
13
15
47
257
29
33
746
Aurillac 2019
Brive 2018
Limoges II 2018
Limoges II 2019
Libourne 2018
Souillac 2019
Limoges I 2019
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
684.129 km
674.266 km
641.499 km
641.499 km
752.746 km
703.793 km
641.499 km
1112
427
615
2658
296
212
3902
1.1691%
3.5129%
7.6423%
9.6689%
9.7973%
15.5660%
19.1184%
490MEURANT ROBERTCLERMONT1068952-201766.7752%
54
4
77
116
189
423
221
Montélimar 2019
Brive 2020
Tulle 2019
Souillac 2020
Cahors 2019
Limoges I 2019
Aurillac 2019
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
636.208 km
606.096 km
556.165 km
632.235 km
674.076 km
571.967 km
609.960 km
4552
255
1460
1305
1819
2504
979
1.1863%
1.5686%
5.2740%
8.8889%
10.3903%
16.8930%
22.5741%
491De Wolf DorindaWichelen4163253-201666.8312%
111
261
307
155
306
129
191
Cahors 2019
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Cahors 2018
Brive 2018
Tulle 2018
Libourne 2019
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
746.303 km
640.132 km
640.132 km
746.303 km
673.987 km
628.060 km
748.914 km
1999
4551
3902
1819
2640
1045
1255
5.5528%
5.7350%
7.8678%
8.5212%
11.5909%
12.3445%
15.2191%
492VANDRIESSCHE LUCZINGEM4066338-201666.8435%
397
103
42
622
256
1626
2216
Limoges I 2019
Limoges I 2018
Angoulême 2018
Limoges I 2020
Brive 2020
Limoges II 2018
Brive 2018
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
622.651 km
622.651 km
650.162 km
622.652 km
660.589 km
622.651 km
657.427 km
13569
3111
1148
15979
3755
7274
9278
2.9258%
3.3108%
3.6585%
3.8926%
6.8176%
22.3536%
23.8845%
493VANDENHEEDE F & JZINGEM4097328-201866.9107%
19
79
166
452
876
1511
171
Brive 2020
Aurillac 2019
Tulle 2019
Souillac 2019
Souillac 2020
Limoges II 2019
Tulle 2020
National
National
National
National
National
National
PE Oost-Vlaanderen
660.599 km
672.354 km
611.986 km
687.388 km
687.388 km
622.607 km
611.986 km
3755
3584
7155
4056
6668
10783
725
0.5060%
2.2042%
2.3201%
11.1440%
13.1374%
14.0128%
23.5862%
494BONMARIAGE-MASSONOUFFET1145193-201566.9540%
22
130
17
59
1835
219
191
Limoges II 2018
Libourne 2018
Angoulême 2018
Cahors 2018
Limoges I 2018
Limoges I 2019
Limoges I 2020
Zone C
National
Zone C
Zone C
National
Zone C
SPE Luik-Namen-Luxemburg
629.893 km
751.200 km
675.147 km
725.674 km
629.893 km
629.893 km
629.894 km
549
3176
343
753
15789
1491
967
4.0073%
4.0932%
4.9563%
7.8353%
11.6220%
14.6881%
19.7518%
495VAN WEZER PHILIPPEMETTET1152213-201667.0982%
27
34
44
1700
206
21
121
Valence 2020
Limoges II 2018
Cahors 2018
Limoges I 2018
Cahors 2019
Souillac 2019
Limoges I 2019
National
Zone B2
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
Zone B2
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
598.630 km
589.509 km
689.683 km
589.509 km
689.683 km
648.243 km
589.509 km
7591
1433
424
15789
1819
170
619
0.3557%
2.3726%
10.3774%
10.7670%
11.3249%
12.3529%
19.5477%
496HEBBERECHT CHRISEVERGEM4130006-201667.6997%
25
160
245
1320
454
844
867
Angoulême 2018
Limoges II 2020
Limoges I 2018
Limoges I 2020
Jarnac 2018
Souillac 2020
Brive 2020
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
672.516 km
645.598 km
645.598 km
645.598 km
662.750 km
710.445 km
683.651 km
1148
3085
3111
15979
5371
6668
3755
2.1777%
5.1864%
7.8753%
8.2608%
8.4528%
12.6575%
23.0892%
497REYBROECK ZONENMELSEN4156364-201767.7027%
17
25
727
701
1220
2191
2698
Libourne 2019
Limoges II 2019
Limoges II 2018
Tulle 2019
Limoges II 2020
Limoges I 2019
Limoges I 2020
National
PE Oost-Vlaanderen
National
National
National
National
National
735.845 km
629.018 km
629.018 km
618.200 km
629.018 km
629.018 km
629.018 km
4605
2200
7236
6206
10319
13569
15979
0.3692%
1.1364%
10.0470%
11.2955%
11.8229%
16.1471%
16.8847%
498VERSCHUERE JACQUESBEVEREN LEIE3040436-201667.7132%
10
56
260
540
294
796
1633
Limoges I 2019
Limoges II 2020
Souillac 2020
Cahors 2019
Limoges I 2020
Souillac 2019
Limoges II 2018
National
PE West-Vlaanderen
National
National
PE West-Vlaanderen
National
National
613.512 km
613.512 km
679.318 km
722.296 km
613.512 km
679.318 km
613.512 km
13569
2252
6668
6903
3037
3737
7274
0.0737%
2.4867%
3.8992%
7.8227%
9.6806%
21.3005%
22.4498%
499HAZAERT KAMIELNEERIJSE2089645-201667.8037%
348
978
149
90
182
253
203
Valence 2020
Limoges I 2018
Limoges II 2019
Libourne 2019
Brive 2018
Cahors 2019
Limoges II 2018
National
National
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
Zone B2
650.947 km
635.419 km
635.419 km
749.893 km
666.653 km
737.646 km
635.419 km
7591
15789
1928
912
1603
1819
1433
4.5844%
6.1942%
7.7282%
9.8684%
11.3537%
13.9087%
14.1661%
500DEKEYSER W-J-HKOEKELARE3027231-201867.8794%
16
1
34
749
30
706
88
Libourne 2019
Aurillac 2019
Limoges II 2020
Limoges II 2019
Brive 2020
Souillac 2019
Souillac 2020
National
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
National
Zone A1
728.475 km
686.784 km
628.677 km
628.677 km
669.141 km
696.223 km
696.223 km
4354
163
811
10783
190
4056
390
0.3675%
0.6135%
4.1924%
6.9461%
15.7895%
17.4063%
22.5641%