Van der Maelen Sonia, "De onovertroffen “Koningin” van de machtige “Denderbond” Ninove…"


Sonia Van der Maelen, Aspelare (BE)


In 2004 voor de 10e maal “algemeen koning”… voor de 9e maal “Algemeen kampioen”… 19 maal 1e prijs… 15 x 1e kampioen/1e koning/1e asduif (momenteel gekend)… op weg naar haar derde titel van “keizer” !

Het achttiende vluchtseizoen van haar glansrijke loopbaan zit erop. Week na week stond zij opnieuw aan de startlijn in diverse bonden. Snelheid, halve fond, fond, op alle terreinen was Sonia present en heeft zij, bij manier van spreken, alweer flink haar mannetje gestaan. Oude duiven, jaarlingen, jonge duiven, duivers, duivinnen, kortom, al wat vleugels heeft, sprong in de bres om de naam van de Aspelaarse kampioene hoog te houden.

Voor de zoveelste maal is dat weer eens aardig gelukt. Na vorig jaar voor de tweede keer de keizerstitel te hebben gewonnen in de machtige koninklijke “Denderbond” Ninove, is de eerste stap gezet naar haar derde titel. Uitsluitend en alleen met de eerste drie afgegeven duiven won zij maar eventjes 219 prijzen en werd alzo voor de 10e maal in haar loopbaan “Algemeen koning” van de Denderbond. Haar naaste concurrent volgt met ruim honderd prijzen minder. Van een onbedreigd meesterschap gesproken ! Daarnaast is zij ook voor de 9e maal “Algemeen kampioen”. Van wat momenteel gekend is, prijkt Sonia 15 maal als primus bovenaan in diverse kampioenschappen. Zij won ook 19 maal de 1e prijs.

Wie zich jaren aan een stuk en zonder onderbreking steeds in de absolute top weet te plaatsen, en die status onverstoord blijft behouden, runt onbetwistbaar een kolonie die inhoudelijk over groot talent beschikt. Met zo een kolonie willen we nader kennis maken.

De sterke basis…
In 1987 ging Sonia van start met echtgenoot Danny, zoon van de gekende tandem Hoebeke-Van den Bossche (Woubrechtegem). Het ligt voor de hand dat de eerste duiven van hier afkomstig waren en er in de loop van de jaren nog veel zouden volgen. En uiteraard altijd van het beste, want niets staat boven een relatie ouders-zoon !

Maar ook andere rassen kwamen de kolonie vervoegen. Zo werden hier rechtstreekse duiven aangekocht van Roger & Paul Haelterman (Onkerzele-Voorde), André & Patrick De Smet en de familie D’Hondt uit Semmerzake, Alfons & Johan De Vuyst (Sint-Lievens-Esse).

Ook het ras Gaby Vandenabeele (Dentergem) deed zijn intrede, via Gerard Latruwe (Ruddervoorde), maar ook rechtstreeks. Van de Barcelona van Firmin Willockx (Asse), die 7 maal nationaal won en 3e primus inter pares was in de Brugse Barcelonaclub, zitten twee zonen op het kweekhok, waaruit reeds meerdere beste afstammelingen zijn ontsproten. Ook met duiven van Eric Limbourg (Brussegem) en Eric De Schryver (Denderhoutem) worden sprekende resultaten geboekt. Tevens zijn van een aantal sterk spelende liefhebbers waardevolle elementen aanwezig, die ruimschoots hun steentje bijdragen om de kolonie op een steeds hoger niveau te tillen. Ziedaar het fundament van de kolonie. Hoe men te werk gaat, willen we even beknopt uit de doeken doen.


De hokken van Sonia Van der Maelen. Reeds 18 jaar worden hier denderende
uitslagen behaald op alle afstanden.


Het weduwschap met de duivers…
Op het programma van de duivers staan de vluchten vanaf Dourdan. Men speelt het klassiek weduwschap. De duivers worden gekoppeld rond kerstmis en brengen een ronde jongen groot. Onmiddellijk daarna worden ze gescheiden. Rond 1 april krijgen ze opnieuw hun duivin, blijven precies twee weken samen, en komen dan op weduwschap.
Tweemaal daags wordt vrij en ongedwongen getraind met gesloten ramen : ’s morgens tussen 8 en 9 uur, in de late namiddag tussen 17 en 18 uur.
De duiven krijgen eten in de gezamenlijke eetbak, die zich op de bodem van het hok bevindt. Er wordt gevoederd tot de eerste duiven de drinkfontein gaan opzoeken.

Het weduwschap met de duivinnen…
De duivinnen worden in twee ploegen ingedeeld : de ene is bestemd voor de vluchten vanaf de halve fond, de andere voor Noyon. Ze trainen eveneens tweemaal per dag : ’s morgens voor de weduwnaars, ’s avonds na de weduwnaars. Het trainen is vrij. Als ze neerstrijken, worden ze onmiddellijk binnengeroepen, behalve op de dag van de inkorving, omdat hen dan de gelegenheid wordt geboden een vrij bad te nemen.
Het voederen en drinken gebeurt afzonderlijk in hun woonbak, waarin ze de ganse dag half bak opgesloten blijven. In tegenstelling tot de handelswijze bij de duivers, krijgen de duivinnen in het begin van de week slechts een beperkt rantsoen, maar wel volle bak de laatste drie voederbeurten voor de inkorving.
De duivinnen voor de halve fond worden op hetzelfde tijdstip gekoppeld als de duivers; deze voor de snelheid komen reeds op 10 maart voor de tweede maal samen, eveneens voor twee weken.

De jonge duiven
De jongen van de vliegduiven, gekoppeld rond kerstmis, worden niet verduisterd en vliegen hoofdzakelijk op Noyon. Weliswaar worden enkele doorgestoken op de verdere vluchten, als midden juni blijkt dat de jongen van de tweede ronde uit de kwekers nog niet klaar zijn voor de halve fond. De geslachten worden niet gescheiden. Ze mogen gewoon hun gang gaan. Met of zonder nest, ze worden gespeeld in alle posities. In het begin krijgen ze dagelijks de vrijheid van 12.30 uur tot 15.30 uur.
De tweede ronde van de kwekers komt op een afzonderlijk hok. Deze jongen worden wel verduisterd van in de late namiddag om 16.30 uur tot ’s morgens om 8.30 uur. Half juli wordt gestopt met verduisteren. Als ze goed opgeleerd zijn en reeds Noyon hebben gevlogen, mogen ze samen met de vroege jongen trainen.
Tijdens de week worden de Noyonvliegers soms één tot tweemaal weggevoerd en gelost op circa 20 km van het hok. Dit is niet geval voor de jongen van de halve fond.

Medische begeleiding
In het begin van de broedperiode wordt telkens 5 dagen gekuurd tegen thrichomoniase. Bij het tweede broed wordt gelijktijdig gekuurd tegen kopziekte, in het vooruitzicht van de vluchten. Als uit een mestonderzoek blijkt dat er coccidiose aanwezig is, wordt behandeld met Baycox of Appertex. Is er geen besmetting, dan wordt ook niets gegeven.
Tijdens het vluchtseizoen wordt in principe om de drie weken gedurende drie dagen behandeld tegen thrichomoniase. Dit kan evenwel ook uitgesteld worden als de prestaties goed zijn en blijven. Men is immers steeds op zijn hoede als het om medicamenten gaat. Men is van oordeel dat geneesmiddelen verstrekken als het niet nodig is, de conditie eerder zal afremmen dan opbouwen.
Ook tegen kopziekte wordt alleen behandeld als de ziekte effectief is vastgesteld, hetzij gezamenlijk gedurende drie dagen, ofwel individueel door het opsteken van een pilletje Ronaxan.
De oude duiven worden gevaccineerd tegen paramixo tijdens het eerste broed met colombovac. Als hun jongen gespeend zijn, worden ze gedurende 10 dagen gekuurd tegen paratyfus, gevolgd door de vaccinatie. De jonge duiven worden ingeënt tegen paramixo en pokken als ze ongeveer zes weken oud zijn. Daarna dezelfde 10-daagse kuur als bij de oude tegen paratyfus, gevolgd door de vaccinatie.
In de winterperiode krijgen de duiven regelmatig appelazijn en jodaline (vroeger aviol). Er wordt tevens vaak Sedochol, 4-oliën, BMT en Methio-Forte met de granen vermengd.
Tijdens het vluchtseizoen worden vitaminen gegeven, in het begin éénmaal per week, naar het einde toe tweemaal per week. Ook staan 4-oliën en BMT éénmaal per week op het menu, evenals Zell Ogygen, waaraan later op het seizoen tweemaal per week Optimix wordt toegevoegd. Bij thuiskomst van de vlucht krijgen de duiven steeds Quick Fit in het water.

Het voederen
Logisch en vrij eenvoudig. Tijdens de rui wordt ruimengeling Beyers met wilde zaden gegeven; tijdens de kweek een kweekmengeling met Soya Beyers.
Tijdens het vluchtseizoen worden twee mengelingen verstrekt : enerzijds een sportmengeling bestaande uit sport, premium weduwschap en sport Soya Beyers, anderzijds superdieet en Vandenabeele Beyers. De laatste dagen voor de inkorving krijgen ze wat snoepzaad bij het binnenkomen.

Strenge selectie
De prestaties, de herkomst en het fysiek voorkomen spelen een rol. Evenwel zijn de prestaties van hoofdzakelijk belang. Op dat vlak worden vooral de jaarlingen aan een streng oordeel onderworpen. Een strikt minimum is op 10 inkorvingen een 6-tal prijzen minstens per 10-tal winnen, met enkele absolute topprijzen erbij. Een duif die 4 maal in de kop vliegt zonder 6 prijzen per 10-tal, mag ook blijven.

Het supertalent “Grijze Ronaldo” 4241808-98
Hij heeft in 5 seizoenen aan 70 wedstrijden deelgenomen en klasseerde zich, zonder dubbelingen, 65 maal binnen de prijzen. Hij won 38 maal minstens per 20-TAL : PONT 1/848… 3/610… 3/354… 3/298… 7/454… 30/870… DOURDAN 1/196… 1/150… 5/186… 6/676… 8/910… 10/338… 14/383… 17/357… 18/582… 39/803… TOURY 2/588… 3/438… 3/236… 3/197… 3/112… 4/194… 4/175… 4/146… 4/82… 5/340… 5/234… 12/418… 14/293… 14/304… 23/806… 33/885… ST.-DENIS 2/658… 3/471… 10/626… 12/774… QUIEVRAIN 4/205… NOYON 9/523… Hij werd tevens 7 x 1e ASDUIF/CRACKDUIF !
Nu is hij een uitstekend kweker en merkwaardig is dat zijn kwaliteiten ook royaal worden doorgegeven aan de verdere generaties.


De “Grijze Ronaldo” won in zijn loopbaan van 70 wedstrijden, zonder dubbelingen, 65 prijzen, waarvan 38 minstens per 20-tal. Zijn nakomelingen kennen eveneens het klappen van de zweep : 1e INTERPROVINCIAAL VIERZON… 2e 2e 6e Châteauroux… 4e 31e 57e Provinciaal…1e ASDUIF ZWARE HALVE FOND… ook 1-2-2-2-3-6-8-10-10e Noyon ! Grootvader 2e NATIONALE ASDUIF SNELHEID in Roemenië !

Hij is vader van o.m. :
a) “Zwart Floerken” 4104310-01. Won in 2 seizoenen 35 prijzen, w.o. 1e Interprovinciaal Vierzon duivinnen… 2e Châteauroux 402 d. (na hokgenoot)… 57e Provinciaal 2.936 d… 109e Interprovinciaal 6.018 d… 4e Provinciaal Vierzon 363 d… 2e Châteauroux 146 d… 31e Provinciaal 1.157 d… 6e Châteauroux 475 d… 126e Provinciaal 4.759 d… ook 1e Asduif zware halve fond jaarduiven 2002… !
b) “Verena” 4041296-02. Won als jaarling 18 prijzen, waarvan 11 per 10-TAL : Noyon 1e/358… 2/282… 2/114… 3/125… 6/230… 8/219… 10/336… 10/287… 41/440… Quiévrain 4/186… 4/161… Als jong 10 prijzen uit Noyon, w.o. 2/1.051… 28/1.215… 17/572. Zij is op haar beurt moeder van duivin “4250581-03”, die in 2004 bij Vandeputte & Fille (Bruay-sur-Escaut, Frankrijk) 1e SEMI-PROVINCIAAL AUXERRE (289 km) van 1.945 jaarlingen won, en de hoogste snelheid haalde van 4.090 oude & jaarlingen samen.
c) de “4250411-03”. Als jong van 11 inkorvingen op Noyon liefst 10 prijzen, waarvan 5 per 10-TAL : 2/1.442… 18/509… 58/1.276… 84/1.537… 88/1.557…
d) de “Witte Ronaldo” 4250325-03. Als jong 9 prijzen, w.o. per 10-TAL : Quiévrain 3/380… Noyon 23/1.363… 26/1.346… 152/1.537…
De “Grijze Ronaldo” is eveneens grootvader van de 2e Nationale Asduif Snelheid Jonge in Roemenië van Cosmin Olteanu.

De fameuze “Lieselotte” 4104249-01
Een fenomeen, vooral op de zware halve fond. Zij vloog met dubbelingen in twee seizoenen 35 prijzen per 10-tal : GUERET 1e/318… nationaal zone (B) 13/3.515… provinciaal 15/2.445… nationaal 46/10.203… BOURGES 1e/175… provinciaal 3/920… 8/10.378… 11/3.222… nationaal zone (B) 56/16.813… nationaal 102/42.763… CHATEAUROUX provinciaal 42/2.936… 73/3.796… interprovinciaal 84/6.018… Zij heeft inmiddels een plaats op het kweekhok.


“Lieselotte” won op de zware halve fond : 1-1-2-3-3-3-3-5-5-6-8-9e… PROVINCIAAL 3-8-11-15-17e… INTERPROVINCIAAL 25/788… 84/6.018… 123/6.514…
NATIONAAL 13/3.515… 46/10.203… 56/16.813… 102/42.763… 135/4.674… 197/8.635… enz. !

Een greep uit de wedstrijdresultaten 2004 (minstens per 3-tal)
04-4 Noyon (156 km) 389 od. : 4-9-97e (6)
04-4 Noyon 390 jl. : 1e-63e (3)
04-4 Noyon 161 od. : 1e-9-10-19-23-25e (12)
04-4 Noyon 202 jl. : 2-4-13-25e (8)
22-5 Vierzon (426 km) lok. 781 od. : 3-34-36-37-39e (6)
22-5 Vierzon lok. 209 dv. : 3e (1)
22-5 Dourdan (313 km) 512 od. : 2-3-9-13-14-16-18-29-36-50-51-55-59-82-83-84-87-89-93-98e enz. (25/55)
22-5 Dourdan 664 jl. : 2-4-12-17-19-21-24-40-46-59-65-77-88-90-91-94-98e enz. (26/48)
23-5 Noyon 414 od. : 6-15-34-48-66-67-79-88-94e (12)
29-5 BOURGES (431 km)
- lokaal 597 od. : 2-3-71-145e (4)
- lokaal 610 jl. : 3-7-8-9-15-21-22-37-38-45-46-54-68-87-95e enz. (21/38)
- lokaal 299 dv. : 4-5-9-18-21-35-38-55-63-73e (15)
- zone (B) 9.747 od. : 34-39-843-2.179e (4)
- zone (B) 8.984 jl. : 20-53-54-56-100-138-144-279-292-359-364-476-698-953e enz. (18/38)
29-5 Dourdan 330 od. : 5-9-16-20-21-28-39-44-45-46-68-88-91e (26)
29-5 Dourdan 416 jl. : 5-12-15-20-50-65-70-88-105-107-108-124-129e (19)
05-6 CHATEAUROUX (476 km)
- lokaal 384 od. : 2-15-20-24-35-38-50-59-63-64-71-73-76-84-85-87-98-100-104-125e (38)
- lokaal 524 jl. : 7-13-33-40-45-49-51-57-58-62-66-77-100-131-157-162-169-174e (32)
- provinciaal 4.550 oude : 13e enz.
06-6 Noyon 352 od. : 5-27-55-67-87-114e (12)
06-6 Noyon 382 jl. : 2-28-37-101e (8)
06-6 Noyon 585 jo. : 3-63-170e (4)
12-6 CHATEAUROUX
- lokaal 390 od. : 2-39-43-83-98-101-107-108e (15)
- lokaal 472 jl. : 1e-3-35-36-53-69-82-85-92-93-122-128-131-138-150-158e (22)
- lokaal 121 dv. : 1e-4-5-15-18-19-25-26-28-33e (13)
- provinciaal 3.805 od. : 9-264-283-830e (15)
- provinciaal 4.485 jl. : 8-20-281-294-534-765-943-989-1.052-1.057e (22)
- provinciaal 748 dv. : 2-55-57-121-141-149e (13)
19-6 Dourdan 258 od. : 3-7-9-10-33-42-67-72e (11)
19-6 Dourdan 277 jl. : 2-8-45-58-76e (8)
20-6 Noyon 185 od. : 2-8-15-48e (6)
20-6 Noyon 194 jl. : 6-10-61e (4)
26-6 Dourdan 965 jo. : 5-12-41-81-82-98-126-179-180-181-202-203-219-230-233-236-293-305-308e (53)
26-6 Dourdan 271 jo. : 2-13-17e (4)
26-6 MONTLUCON (509 km)
- Lessen-Leuze 473 jl. : 5-24-70-72-113-136e (8)
- Club Fond Wallonie 5.102 jl. : 19-264-623-669-1.020-1.266e (8)
27-6 Noyon 550 jo. : 2-8-23-24-34-72-91-131-156-158-167-172e (26)
03-7 Dourdan 1.280 jo. : 5-10-14-32-48-51-64-70-119-120-151-170-194e enz. (23/50)
10-7 Dourdan 1.103 jo. : 1e-2-7-146-148-152-177-202-249-250-301e (41)
17-7 BOURGES
- lokaal 172 jl. : 8-18-22-23e (4)
- lokaal 88 dv. : 4-9-19e (4)
- lokaal 482 jo. : 24-39-70e (3)
17-7 Dourdan 149 od. : 6-8-13-23-25-28-41-43e (12)
24-7 BLOIS (409 km)
- lokaal 107 od. : 5-12-29-35e (7)
- lokaal 127 jl. : 4-6-14-15-16e (9)
- lokaal 259 jo. : 1-9e (3)
24-7 Dourdan 150 od. : 1e-6-15-22-43-45-48e (16)
24-7 Dourdan 159 jl. : 1e-15-21-34-50e (10)
24-7 Dourdan 995 jo. : 3-7-28-34-35-56-115-117-118-141-195-233-242-284e (41)
07-8 VIERZON
- lokaal 166 jo. : 1e-9-26e (3)
- provinciaal 3.298 jo. : 74-199-797e (3)
07-8 Dourdan 544 jo. : 4-6-61-62-76-83-126-127-142-147-155-159-160-166e (31)
28-8 La Souterraine (542 km) provinciaal 326 od. : 10-12-48e (4)
19-9 Macquenoise (97 km) 377 od. : 2-5-7-8-10-12-19-20-23-25-28-30-44-53-57-66-70-71-82-83-90-91-98e (37)
19-9 Macquenoise 599 jo. : 3-5-7-8-10-12-17-19-23-24-27-39-57-62-71-77-79-87-90-96-98-104-136-149-188e (36)
19-9 Macquenoise Deftinge 150 od. : 3-4-28-36-49-50e (10)
19-9 Macquenoise 283 jo. : 4-9-39-51-66-67-81-84-91e (10)
3-10 Macquenoise 493 od. : 4-16-18-22-34-39-40-64-68-72-75-80-81-86-97-98-101-103-107-110-117-119-121e (45)
3-10 Macquenoise 686 jo. : 3-15-17-21-29-34-35-53-57-59-62-66-69-73-81-84-86-89-97-100-110-112-115-177-183-208-219e (44)

Kampioenschappen 2004
Denderbond” Ninove :
1e Algemeen koning Denderbond.
1e Algemeen kampioen Denderbond.
1e Algemeen kampioen halve fond.
1e Koning halve fond.
1e Kampioen halve fond oude.
1e Kampioen halve fond jaarduiven.
1e Asduif halve fond oude met
“Vulkano” 4041361-02.
1e Algemeen kampioen zware halve fond.
1e Koning zware halve fond.
1e Kampioen zware halve fond oude.
1e Kampioen zware halve fond jonge.

Groot Ninove
1e kampioen halve fond jaarlingen 1 + 2 + 3 afgegeven.
1e kampioen halve fond jonge 1 + 2 + 3 afgegeven.
1e kampioen fond jaarlingen 1 + 2 + 3 afgegeven.
1e asduif halve fond jaarlingen.
Gladino-Verbond :
1e Koning halve fond.
Privé Club Groot-Haaltert 1e Algemeen kampioen.
1e Kampioen 1+2 boven de 400 km.
Horizon Express :1e Asduif halve fond jonge met “4190522-04”.

User :