Gummi vervangt vleugelmerk als controle op Barcelona

Voor de vlucht uit Barcelona zullen alle duiven een extra gummiring om de poot krijgen, die moet aangemeld worden bij aankomst, en het vleugelmerk vervangt.

Komende maandag gaan de duiven de mand in voor Barcelona. Vroeger was dit op zondag omdat de duiven op maandag nog een vleugelmerk kregen opgestempeld. Dit vleugelmerk wordt nu vervangen door een extra gummiring, die moet aangemeld worden bij aankomst.

BELANGRIJK BERICHT i.v.m. de INKORVING voor BARCELONA

ALLE elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan de internationale vlucht uit Barcelona van 9 juli e.k., zullen bij de inkorving één gummiring opgestoken worden, met uitzondering van de Nederlandse duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast.

De duiven die mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi’s dragen : één om te bestatigen en één om aan te melden.

Deze controle-gummi (4 cijfers) vervangt het vroegere vleugelmerk en dient, samen met het exacte uur van aankomst (uur, minuten en seconden) van ELKE duif verplicht te worden aangemeld aan zijn inkorvingslokaal. Dit kan per telefoon of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform, bvb www.anons.be voor Belgë.

De controlegummi’s hoeven niet bestatigd te worden maar moeten wel samen met de klokken, binnen gebracht worden in het inkorvingslokaal.

De organisatoren