تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Top performances The Netherlands 04/07/2020 - 06/07/2020

These are the top performances from The Netherlands in the weekend of 04/07/2020 and 06/07/2020.

Anneke & Pierre Faes, Baarn

Rekkem
216 km
1875
Oude
4​-7​-12​-22​-34​-49​-55​-56​-57​-59​-60​-61​-69​-71​-75​-93​-100​-116​-117​-122​-144​-149​-156​-157​-163​-166​-172​-176​-184​-186​-191​-203​-213​-217​-222​-234​-238​-273​-281​-282​-287​-295​-322​-337​-339​-407​-410​-413​-414​-415​-417​-419​-422​-429​-440​-442 (56/88)

Lorenzo van Russel, Dordrecht

Fontenay sur Eure
441 km
NPO
13378
Oude
4​-280​-349​-515​-565​-810​-1053​-1481​-1482​-2041 (10/12)

Jan van der Putten, Handel

Vervins
233 km
9559
Oude
52​-88​-89​-92​-93​-99​-107​-525​-535​-538​-642​-650​-1185​-1653​-1961​-1994​-2135​-2378​-2381 (19/34)

Edwin Berrevoet, Houten

Salbris
557 km
1601
Oude
3​-21​-42​-48​-57​-72​-126​-203​-276​-366​-371 (11/20)

Richard van den Bos, Stad aan 't Haringvliet

Fontenay Sur Eure
421 km
Samenspel
1229
Oude
5​-6​-11​-13​-29​-32​-43​-44​-61​-68​-75​-95​-97​-117​-195​-202​-215​-224​-235 (19/30)

Comb. Hornsveld/Krol, Soest

Salbris
575 km
Samenspel
1351
Oude
2​-9​-10​-12​-14​-25​-96​-126​-171​-180​-224​-240​-293​-311 (14/20)

Jan Schmitz, Stein (L) Nederland

Issoudun
525 km
Samenspel
842
Oude
9​-14​-43​-47​-48​-49​-51​-67​-78​-79​-125​-134​-144​-146 (14/22)

Piet Vermonden, Rijsbergen

Roye
244 km
Verbond
3128
Oude
10​-18​-20​-56​-92​-115​-158​-186​-193​-195​-203​-239​-274​-276​-294​-300​-309​-370​-372​-398​-505​-768 (22/30)

Bert & Roger Martens, Elsloo

Issoudun
523 km
Samenspel
1138
Oude
1​-7​-18​-26​-30​-32​-36​-55​-56​-73​-83​-96​-120​-151​-160​-170​-176​-208 (18/22)
Rethel
188 km
Samenspel
993
Oude
2​-6​-28​-57​-60​-125​-137​-139 (8/13)

Toine Kluten, Maastricht

Issoudun
510 km
1917
Oude
1​-4​-7​-13​-31​-42​-45​-81​-90​-96​-107​-184​-290​-297​-298​-311​-321 (17/29)

Comb van de Woestijne , Opheusden

Fay-Aux-Loges
512 km
2082
Oude
38​-56​-75​-197​-208​-225 (6/6)

Geert & Leandra Munnik, Noordbroek

Deurne
207 km
1287
Oude
7​-8​-9​-18​-39​-58​-62​-74​-75​-88​-89​-92​-226​-246​-403​-429 (17/24)
Troyes
579 km
1445
Oude
28​-29​-82​-137​-348​-385​-457​-463 (8/10)

Adrie, Erwin & Joachim Houmes, Middelburg

Issoudun
520 km
NPO
4905
Oude
35​-37​-41​-88​-285​-318​-378​-411​-419​-448​-685​-852​-964​-1087​-1102 (15/28)

A&J Engberts & Joran Engberts, Hoornsterzwaag

Deurne
174 km
Afdeling
9009
Oude
7​-9​-10​-16​-18​-19​-30​-132​-210​-281​-284​-319​-348​-448​-456​-465​-476​-482​-496​-751​-767​-1094​-1242​-1294​-1303​-1310​-1410​-1436​-1647​-1737​-1740​-1760​-2111​-2349​-2450​-2480​-2583 (37/40)

Johan Boersma, Hoogeveen

Troyes
522 km
Samenspel
1851
Oude
3​-30​-112​-135​-139​-150​-167​-215​-273​-278​-295​-337​-347​-482​-502 (15/20)

Huub Hermans, Born

Issoudun
532 km
Verbond
1896
Oude
2​-15​-24​-35​-42​-58​-64​-66​-83​-100​-111​-173​-250​-251​-309​-320 (16/25)

Will & Falco Ebben, Beneden-Leeuwen

Fay-Aux-Loges
504 km
NPO
9218
Oude
85​-100​-258​-300​-346​-1085​-1526​-1731​-1733​-1761​-2200 (11/15)

Reitze Schotanus, Sloten

Troyes
523 km
Samenspel
1027
Oude
5​-6​-9​-18​-22​-72 (6/10)

Jim van Ingen, Lattrop

Fay-Aux-Loges
610 km
Afdeling
4615
Oude
48​-88​-131​-142​-198​-267​-269​-270​-480​-500​-502​-588​-679​-1152​-1158 (15/29)

Comb. Schellekens Wouters, Riel

Issoudun
554 km
Afdeling
1992
Oude
1​-36​-46​-53​-55​-56​-69​-71​-99​-170​-230​-296​-298​-353​-384​-386​-400​-420​-487​-496 (20/30)

Gwen van de Merwe, Dordrecht

Fontenay
443 km
NPO
12920
Oude
9​-282​-940​-1142​-2747​-3042 (6/7)

Peter van de Merwe, Dordrecht

Fontenay
443 km
NPO
12920
Oude
15​-237​-249​-260​-323​-525​-690​-786​-953​-1205​-1501​-1943​-2036​-2338​-2615​-2921​-3043 (17/22)

Bas & Wout Strijbosch-Spierings, Tilburg

Issoudun
557 km
NPO
7612
Oude
27​-30​-37​-161​-190​-198​-223​-266​-359​-365​-374​-406​-461​-544​-549​-559​-600​-637​-674​-693​-701​-707​-765​-795​-896​-933​-949​-1085​-1294​-1410 (30/51)

Hans & Evert Jan Eijerkamp, Brummen

Fay aux Loges (Orleans)
548 km
NPO
9218
Oude
1​-2​-3​-12​-16​-25​-40​-44​-71​-99​-154​-189​-191​-297​-399​-426​-579​-803​-873​-912​-1015​-1135​-1173​-1174​-1256​-2139 (26/30)

Lotte Eijerkamp, Brummen

Fay aux Loges (Orleans)
548 km
NPO
9218
Oude
13​-15​-33​-102​-142​-153​-155​-263​-279​-284​-311​-326​-457​-793​-1364​-1436 (16/25)

Cees Schroevers, Arnemuiden

Issoudun
521 km
NPO
4905
Oude
98​-259​-335​-368​-473​-1167 (6/8)

Philip Baadjou , Eygelshoven

Issoudun
530 km
NPO
7587
Oude
10​-11​-13​-14​-31​-38​-47​-48​-62​-80​-105​-110​-133​-134​-143​-169​-218​-219​-228​-261​-270​-291​-324​-352​-353​-382​-424​-427​-460​-461​-464​-513​-585​-594​-617​-627​-664​-673​-705​-717​-729​-739​-749​-806​-842​-1000​-1091​-1104​-1128​-1181​-1186​-1187​-1189​-1220​-1315​-1390​-1477​-1662​-1668​-1674​-1853 (63/77)

Pieter Veenstra & Zonen, Drachtstercompagnie

Troyes
560 km
NPO
7870
Oude
9​-17​-38​-78​-116​-146​-158​-176​-215​-246​-317​-380​-463​-553​-565​-591​-714​-757​-808​-841​-1048​-1072​-1127​-1340​-1651​-1874​-2101​-2139​-2159​-2163 (30/45)

Jan Westen, Ter Apel

Deurne
180 km
Verbond
3658
Oude
88​-156​-180​-226​-232​-404​-409​-442​-1079 (8/10)

Willi Linsen, Kleve-Emmerich

Fay aux Loges (Orleans)
520 km
Afdeling
3179
Oude
6​-9​-17​-22​-23​-31​-35​-72​-86​-107​-108​-120​-148​-160​-183​-185​-191​-206​-214​-251​-268​-295​-344​-369​-373​-399​-430​-434​-441​-449​-453​-454​-458​-476​-477​-495​-505​-510​-550​-587​-632​-633​-647​-671​-708​-783​-786 (47/83)

D. de Hoogh & zn., Oosterhout

Roye
260 km
Verbond
1911
Oude
3​-23​-67​-97​-196​-348​-351 (7/12)

Gebr Schrik, Ter Apel

Deurne
180 km
7620
Oude
1​-718 (2/2)
Troyes
550 km
6357
Oude
1​-5​-7​-34​-35​-52​-78​-104​-163​-188​-231​-249​-286​-321​-398​-470​-522​-529​-688​-746​-776​-783​-878​-1027​-1028​-1092​-1170​-1182​-1208​-1399​-2102 (31/47)

Peter Wezenbeek, Roosendaal

Issodun
530 km
Samenspel
759
Oude
2​-4​-19 (3/3)
Roye
235 km
Samenspel
841
Oude
10​-12​-23​-27​-28​-31​-47​-59​-92​-93​-120​-122​-124​-130​-196 (15/19)

A. Klaassen, Ochten

Fay aux Loges
508 km
9218
Oude
39​-41​-217​-398​-438​-537​-578​-581​-582​-644​-666​-684​-928​-974​-1267​-1312​-1417​-1502​-1585​-1756​-1882​-1925​-2013 (23/40)

Johan den Hartog & Zn., Culemborg

Rekkem
191 km
7139
Oude
16​-236​-264​-329​-335​-382​-501​-708​-1211​-1744 (10/20)
Salbris
551 km
1336
Oude
1​-2​-12​-17​-42​-44​-60​-62​-96​-107​-114​-130​-134​-145​-204​-274 (16/30)

Feike Wilpstra, Groningen

Deurne
200 km
Samenspel
694
Oude
3​-16​-17​-33​-34​-41​-56​-95​-118​-123​-141​-142​-150 (13/17)
Troyes
572 km
Samenspel
1169
Oude
2​-5​-15​-46​-51​-114​-141​-381 (8/10)

Gerard & Piet Lindelauf, Vijlen

Issoudun
516 km
NPO
7587
Oude
2​-6​-8​-74​-82​-92​-148​-195​-425​-599​-721​-1039​-1041​-1168​-1211 (15/27)

"Lilian" (NL19-1146819) حقق النتائج التالية

Issoudun
516 km
Sectoraal
14788
Oude
2
Melun
332 km
Vereniging
732
Oude
2
Sens
347 km
Vereniging
525
Oude
10
Rethel
181 km
Verbond
2196
Oude
13

Ad van Dijk, Rucphen

Issoudun
542 km
Verbond
2748
Oude
58​-70​-82​-172​-239​-242​-261​-314 (8/10)

H. van Zanten & zn, Zutphen

Fay aux Loges
552 km
Samenspel
462
Oude
4​-5​-12​-103 (4/6)

Combinatie Hendriks-Sanders, Nijmegen

Fay aux Loges
510 km
NPO
4721
Oude
38​-64​-271​-679​-709​-877 (6/12)

Team Troost-van Panhuis, Staphorst

Deurne
136 km
Samenspel
864
Oude
6​-26​-69​-94​-189​-220 (6/10)

Adri van der Linden, Nieuw-Amsterdam

Troyes
529 km
Afdeling
6371
Oude
8​-19​-22​-27​-55​-73​-108​-116​-132​-133​-323​-677​-693​-1167​-1176​-1225​-1289​-1617​-1971 (19/26)

Joop Ripkens, Bergen Lb.

Vervins
247 km
Samenspel
1919
Oude
11​-85​-131​-134​-352​-357​-396​-398 (8/12)
Vervins
247 km
Afdeling
5254
Oude
28​-245​-341​-345​-858​-867​-972​-975 (8/12)

Roel Veldman, Staphorst

Troyes
507 km
NPO
6357
Oude
66​-101​-102​-344​-345​-834​-906 (7/10)

Jan Deliege, Vijlen

Issoudun
516 km
NPO
7587
Oude
1​-18​-19​-23​-24​-50​-117​-118​-129​-192​-290​-344​-439​-562​-1114 (15/21)

Herman.M. Calon, Hoofdplaat

Issoudun
506 km
Samenspel
653
Oude
6​-8​-18​-30​-44​-74​-88​-131​-159 (9/15)

Peter Janssen, Kleve-Lobith

Fay-aux-Loges
521 km
3179
Oude
24​-53​-56​-91​-106​-147​-174​-181​-197​-199​-303​-310​-362​-371​-470​-507​-664​-744 (18/30)

Combinatie Loef, Herwen

Fay-aux-Loges
526 km
3179
Oude
26​-64​-190​-499​-596​-652 (6/8)

Jacob Poortvliet, Surhuizum

Deurne
195 km
8403
Oude
150​-286​-362​-753​-756​-999​-1050​-1078​-1183​-1811​-2093​-2619 (12/16)

Arie Dijkstra, Oudwoude

Deurne
205 km
Afdeling
8403
Oude
18​-484​-576​-760 (4/5)
Troyes
573 km
NPO
7845
Oude
56​-73​-119​-184​-241​-249​-369​-383​-420​-534​-573​-719​-728​-894​-1011​-1064​-1107​-1147​-1151​-1157​-1265​-1559​-1776​-1843​-1905​-1999​-2121​-2179​-2237​-2303​-2479 (31/44)

Jasper Haselager, Westbeemster

Fontenay sur Eure
520 km
Samenspel
94
Oude
2​-3​-5​-7​-10​-13​-14​-16​-20​-24 (10/20)

J & M van Buul , Kegsel

Issoudun
550 km
1804
Oude
1​-2​-6​-18​-20​-24​-28​-46​-53​-56​-63​-72​-88​-91​-105​-123​-136​-164​-171​-234​-278​-289​-303​-343​-373 (25/43)

Rene & Peter van Langen, De lutte

Fay aux Loges (Orleans)
601 km
950
Oude
10​-11​-12​-16​-25​-29​-35​-48​-53​-74​-80​-94​-95​-106​-107​-118​-131​-153​-238 (19/27)