تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Top performances The Netherlands 17/06/2017 - 18/06/2017

These are the top performances from The Netherlands in the weekend of 17/06/2017 and 18/06/2017.

Mulders Ad, Bergen op Zoom

17/06/2017   Creil      (281 km)  Club          232 Old birds
1-4-5-9-18-29-31-35-39-43 (10/10p.)

Van Belzen Joop & Kees, Arnemuiden

17/06/2017   Orleans     (417 km)  Club         4350 Old birds
122-136-143-208-310-314-383-469-587-602-1025 (11/19p.)

Rommers Tinus, Roosendaal

17/06/2017   Creil      (291 km)  Club          627 Old birds
1-13-21-27-86 (5/7p.)

Beekman Bram & Tom, Middelburg

17/06/2017   Orleans     (413 km)  Department      4350 Old birds
92-276-401-404-455-567 (6/8p.)

Van de Wetering Christian, Wijk en Aalburg

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (328 km)  Club         1312 Old birds
6-8-10-29-30-31-32-53-54-64-65-90-91-99-100-107-140-174-188-214-288-311 (22/27p.)

Krab Gert, Elst

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (371 km)  Department      2214 Old birds
10-31-39-264-281-384 (6/12p.)

Schroevers Cees, Arnemuiden

17/06/2017   Orleans     (417 km)  Department      4350 Old birds
28-68-77-129-174-185-234-235-246-318-320-661-807-853-1015 (15/18p.)

Munnik Geert, Noordbroek

17/06/2017   Vervins     (426 km)  Department      2048 Old birds
9-11-74-76-91-152-174-217-219-229-266-289-302-395-441-475 (16/19p.)

Faes Anneke & Pierre, Baarn

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (375 km)  Department      1846 Old birds
3-30-44-53-64-73-77-114-119-122-187-228-229-231-235-319-399-416 (18/30p.)

Van Velzen Hok, Harlingen

17/06/2017   Chimay     (355 km)  Club         1861 Old birds
23-27-36-54-74-109-122-160-163-295-360-374-387-415-513-514-527 (17/20p.)

Van Noordenne Nico, Hardinxveld-Giessendam

17/06/2017   Pontoise    (361 km)  Club         1379 Old birds
1-3-27-81-97-114-138-322 (8/10p.)

Houmes Adrie & Erwin, Middelburg

17/06/2017   Orléans    (415 km)  Department      4350 Old birds
93-94-266-575-664-716-911 (7/10p.)

Baardman Leo, Hardinxveld-Giessendam

17/06/2017   Pontoise    (363 km)  Club         1379 Old birds
7-10-45-46-59-70-76-88-91-115-118-132-156-167-199-203-222-239-282-284-285-307-308 (23/38p.)

Stabel & Son Louis, Goirle

17/06/2017   Creil      (312 km)  Department      9489 Old birds
7-18-21-28-48-49-50-116-141-144-150-154-177-182-198-223-334-335-341-353-384-
392-395-408-417-422-431-436-439-444-493-549-566-596-597-600-606-638-649-660-
678-679-683-695-861-880-881-900-912-928-950-998-1010-1176-1182-1190-1245-134
8-1357-1416-1482-1508-1532-1548-1860-1915-1928-2088-2283-2293-2313-2366 (72/93p.)

Mantel Comb., Burgum

17/06/2017   Chimay     (370 km)  Club          240 Old birds
1-3-12-16-17-19-22-23-25-30-34-36-39-45-46-47-56-57-63-76 (20/32p.)

Segboer Wim, Lewedorp

17/06/2017   Orleans     (417 km)  Club          555 Old birds
2-3-4-7-8-13-14-15-19-20-23-36-38-41-44-45-47-48-49-51-54-59-79-80-82-83-84-
87-88-94-107-123-126-137 (34/49p.)

Ruttenberg John, Baarn

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (376 km)  Department      1846 Old birds
15-37-46-48-61-82-154-210-248-264-265-315 (12/18p.)

Poortvliet Jacob, Surhuizum

17/06/2017   Chimay     (373 km)  Department      11299 Old birds
6-10-35-66-68-72-82-83-92-131-289-326-372-403-406-785-947-1101-1109-1190-1435-
1613-1884-2140-2179-2187-2202-2355-2547-2565-2569-3464-3473 (33/38p.)

Snels Wim, Waalwijk

17/06/2017   Creil      (327 km)  Club          247 Old birds
1-2-5-6-7-17-26-41-45-46-51-61 (12/24p.)

Otterspeer C&P, Capelle aan den IJssel

17/06/2017   Pontoise    (360 km)  Department      5550 Old birds
5-303-449-581-702-882 (6/10p.)

Leeuwerke Dick, Klaaswaal

17/06/2017   Pontoise    (342 km)  Club          233 Old birds
1-2-11-14-22-23-27-31-33-42-43-50 (12/15p.)

Boer Dick, Reuver

18/06/2017   Lorris     (457 km)  Club          423 Old birds
9-10-13-20-35-49-53-63-79 (9/11p.)

Van Montfoort Wilfried, Langeraar

17/06/2017   Pontoise    (392 km)  Department      5550 Old birds
25-26-94-166-169-185-398-427-448-507-556-585-657-666-675-696-782-1015-1122 (19/30p.)

Seton Willem, Rotterdam

17/06/2017   Pontoise    (362 km)  Department      5550 Old birds
1-2-29-61-64-77-96-109-147-148-172-188-222-241-247-258-287-354-379-428-577-601-
614-628-713-735-773-964-978-1094-1097-1102-1176-1222-1357-1360-1368 (37/72p.)

De Hoogh Dries & Gert, Oosterhout

17/06/2017   Creil      (314 km)  Club         2012 Old birds
20-21-69-82-83-85-86-87-115-134-180-253-255-298-405-431-463-495-496 (19/33p.)

Fijen Lou, Limbricht

17/06/2017   Lorris     (422 km)  Club          798 Old birds
1-33-44-45-131-132-141-146-200 (9/16p.)

Sangers & Ung Marcel & Paul, Eefde

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (415 km)  Club         2784 Old birds
5-42-43-60-61-66-72-82-88-95-105-113-138-186-217-263-268-273-289-296-426-619 (22/30p.)

Martens Bert & Roger, Elsloo

17/06/2017   Lorris     (415 km)  Club         1198 Old birds
1-7-13-31-36-62-63-78-79-84-117-159-161-261-270 (15/28p.)

Sangers Brian, Eefde

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (415 km)  Club          979 Old birds
12-22-23-68-198 (5/10p.)

Corstjens Jan, Thorn

16/06/2017   St.-Vincent   (990 km)  National/Sectoral   7169 Old birds
28-38-400-664-1130-1356 (6/8p.)

Den Ouden Cor Jr., Harderwijk

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (410 km)  Club          834 Old birds
12-16-19-26-30-35-60-67-87-102-204 (11/19p.)

Bron Brugt & Harm, Oudehorne

17/06/2017   Chimay     (347 km)  Club          221 Old birds
1-2-3-7-11-22-25-35-38-43-44-51 (12/19p.)

Schmitz Jan, Stein

17/06/2017   Lorris     (416 km)  Club          717 Old birds
3-11-15-32-54-121-157 (7/14p.)

Van de Wiel-Schreuder André & Jan, Luyksgestel

17/06/2017   Chevrainvilliers (390 km)  Club          131 Old birds
1-2-4-6-7-8-9-11-13-15-19-21-23-25-31-32-44 (17/29p.)

Pander Theo, Joure

17/06/2017   Chimay     (342 km)  Department      2128 Old birds
14-53-100-124-196-197-220-349-373-384-424-461-621 (13/16p.)

Soepboer Douwe & Peter, Burgum

17/06/2017   Chimay     (368 km)  Club         1078 Old birds
15-19-49-54-122-161 (6/10p.)

Van Dongen John, Roosendaal

17/06/2017   Creil      (292 km)  Union         627 Old birds
4-8-12-17-23-39-43-45-47-48-68-69-78-80-95-145-150 (17/21p.)

Veenstra Pieter, Drachtstercompagnie

17/06/2017   Chimay     (368 km)  Department      11229 Old birds
54-56-59-99-256-258-330-337-404-436-456-566-724-837-905-922-923-1066-1088-1226-
1333-1444-1528-1685-1686-1747-1753-1965-2073-2076-2220-2224-2665-2890-2919-3099
-3506 (37/43p.)

Dijkstra Arie, Oudwoude

17/06/2017   Chimay     (381 km)  Department      11299 Old birds
5-61-112-130-151-281-284-292-295-304-318-344-536-579-654-729-757-762-804-1046-
1047-1279-1503-1523-1556-1593-1607-1810-2326-2616-2915-3024-3389 (33/40p.)

"Milla" (NL15-1163169) achieved the following results:

17/06/2017   Chimay     (381 km)  Department      11299 Old birds 5  
03/06/2017   Chimay     (381 km)  Club         2354 Old birds 4  
06/05/2017   Heusden-Zolder (255 km)  Club         2505 Old birds 8  
10/06/2017   Weert      (229 km)  Department      10292 Old birds 161 

Click here for the pedigree of "Milla" (NL15-1163169)

Vennix Martien, Oostelbeers

17/06/2017   Chevrainvilliers (407 km)  Club          489 Old birds
15-29-114-119 (4/6p.)

Vennix Henri, Oostelbeers

17/06/2017   Chevrainvilliers (407 km)  Club          489 Old birds
9-32-43-133-142 (5/9p.)

Van de Merwe Gwen, Dordrecht

17/06/2017   Pontoise    (354 km)  Department      6521 Old birds
2-5-11-32-263-299-508-511-548-899-1175-1197-1483 (13/20p.)

Van de Merwe Peter, Dordrecht

17/06/2017   Pontoise    (354 km)  Department      6521 Old birds
3-34-44-46-49-60-63-68-77-116-158-159-166-220-246-264-296-304-308-319-333-426-
469-500-503-549-637-640-644-771-785-799-800-842-904-1023-1029-1040-1069-1198-1
323-1328-1329-1462-1488-1497 (46/73p.)

Van Rooij Comb., Tull en "t Waal

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (350 km)  Union         2975 Old birds
37-39-64-92-93-138-149-206-210-212-308-312-393-420-430-483-489-593-663-670 (20/22p.)

Eijerkamp Hans & Evert Jan, Brummen

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (408 km)  Department      2784 Old birds
2-3-4-6-15-17-21-22-29-30-31-41-50-63-93-102-112-136-139-161-163-164-172-173-
174-181-189-197-207-219-293-300-325-327-329-357-366-406-427-429-437-487-495-5
23-527-529-546-547-570-579-628-630-667 (53/84p.)

Baan Gijs, Middelburg

17/06/2017   Orleans     (415 km)  Department      4265 Old birds
82-107-112-144-156-168-224-324-350-365-366-390-439-590-615-731-789-823-1019 (19/30p.)
17/06/2017   St.-Vincent   (944 km)  Club          195 Old birds
9-11-32-34 (4/7p.)

Bolk-Niks Comb., Tweede Exloërmond

17/06/2017   Vervins     (400 km)  Club         1465 Old birds
12-56-58-89-90-112-185-187-231-232-318 (11/18p.)

Van Kammen Jetse, Zwaagwesteinde

17/06/2017   Chimay     (377 km)  Club          939 Old birds
2-7-24-35-36-77-91-92-120-123-130-132-137-139-166-189-235 (17/25p.)

Van Langen Rene & Peter, De Lutte

17/06/2017   Chalons-en-Champagne (419 km)  Club          831 Old birds
30-31-32-40-58-61-67-69-74-76-102-107-108-111-169-203 (16/32p.)

Lindelauf Gerard & Piet, Vijlen

17/06/2017   Lorris     (409 km)  Department      10609 Old birds
1-2-14-32-54-55-72-86-145-286-326-339-416-469-580-606-1002-1087-1136-1354-1390-
1588-1748-2452 (24/33p.)

Janssen Peter, Kleve-Lobith

17/06/2017   Chalons-en-Champagne (342 km)  NPO          4211 Old birds
3-7-12-16-17-18-42-43-46-48-69-387-401-454-545-553-672-793-834-852-913-971-972 (23/33p.)

Hooymans Jan, Kerkdriel

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (337 km)  NPO          8518 Old birds
8-21-49-152-251-264-303-380-383-384-390-429-445-461-572-689-696-698-699-705-
706-768-880-882-951-967-972-980-998-1002-1225-1227-1287-1296-1446-1613-1619-
1666-1687-1744-1762-1876-1889-1926-1968-1986 (46/81p.)

Van Helden Sim & Peter, Hardinxveld - Giessendam

17/06/2017   Pontoise    (363 km)  Club         1379 Old birds
13-16-25-93-101-121-183-186-267-270-275 (11/20p.)

Thijssen / De Ruijter Combination, Baarn

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (375 km)  Department      1846 Old birds
66-79-86-213-300-336-392 (7/12p.)

Baadjou Philip, Eygelshoven

17/06/2017   Lorris     (422 km)  NPO         10628 Old birds
15-21-29-43-58-71-75-120-236-323-379-391-396-402-435-488-529-613-688-690-698-
769-914-973-983-987-1061-1110-1139-1190-1241-1331-1462-1470-1534-1568-1571-17
52-1758-1762-1971-2138-2158-2283-2348-2433-2542 (47/60p.)

Hendriks-Sanders Combination, Nijmegen

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (369 km)  Club          994 Old birds
3-4-11-18-35-83-111-165-187-235 (10/20p.)

Beverdam Dennis, Enter

17/06/2017   Chalons-en-Champagne (403 km)  Club         1640 Old birds
4-11-19-37-41-75-76-78-80-94-109-122-182-215-216-232-244-297-303-340-355-368-
372-401 (24/38p.)

Embregts - Theunis, Hoeven

19/06/2017   Creil      (298 km)  Club          898 Old birds
1-2-3-4-11-12-18-26-53-55-69-72-85-87-88-89-94-101-124-143-170-173-174-180-183-
188-213-214-217-218 (30/38p.)

Van t Oever-van der Laan Jan & Frans, Lisse

17/06/2017   Pontoise    (393 km)  Club         2581 Old birds
2-3-6-21-48-135-168-171-224-252-254-424-559-566 (14/26p.)

Vloedmans Toon, Brunssum

17/06/2017   Lorris     (422 km)  Club          566 Old birds
4-14-16-46-47-49-60-63-69-78-80-84 (12/24p.)

Henstra Rint, Kootstertille

17/06/2017   Chimay     (373 km)  Department      11301 Old birds
4-13-199-236-244-278-309-735-803-867-990-1062-1180-1325-1342-1375-1459-1783-
1791-2020-2037-2387-2419-2861-3152-3175-3273-3275-3379-3390-3421-3425-3766 (33/43p.)

Lamers Jan, Roermond

17/06/2017   Lorris     (445 km)  Department      10609 Yearlings
17-48-352-959-1431-1644-1770-2198 (8/16p.)

Pouw Richard, Houten

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (353 km)  Department      2998 Old birds
36-190-222-276-381-576 (6/10p.)

Prins A., Giessenburg

"Micha 2" (Nl14-1072848) achieved the following results:

04/06/2017   Roye      (282 km)  Department      6946 Old birds 61  
10/06/2017   Peronne     (254 km)  Club         1661 Old birds 18  
17/06/2017   Pontoise    (366 km)  Club         1379 Old birds 28  

Jager Brothers, Blijham

17/06/2017   Vervins     (425 km)  Club         1465 Old birds
26-27-34-49-51-70-71-102-104-174-205-219-222-292-302 (15/28p.)

Beltman Herman, Rijssen

17/06/2017   Chalons-en-Champagne (402 km)  Club         1640 Old birds
6-39-99-110-208-342 (6/10p.)

Sijbesma/Klaver Klaas & Hillebrand, Tzummarum

17/06/2017   Chimay     (365 km)  Club         1861 Old birds
1-5-7-30-40-51-58-83-106-141-142-145-325-345-477 (15/17p.)

Van der Rhee Adrie M., Alblasserdam

17/06/2017   Pontoise    (359 km)  Club          476 Old birds
1-2-3-7-12-17-26-35-37-40-44-54-60-64-81-82 (16/20p.)

Van Vugt Jeroen, Ammerzoden

17/06/2017   Pt.-St.-Maxence (329 km)  Department      8527 Old birds
4-202-289-338-409-463-466-799-1340-1798-1839-2041-2046 (13/24p.)

Hilbrands & Son, Finsterwolde

17/06/2017   Vervins     (434 km)  Club         1465 Old birds
19-28-73-118-164-289-310-325-360 (9/17p.)

Hubers Teus, Papendrecht

17/06/2017   Pontoise    (356 km)  Club          262 Old birds
2-3-4-11-17-18-19-23-30-31-33-38-42-55 (14/25p.)

Smoorenburg-Smulders Rob & Arend, Arnhem

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (389 km)  Union         2784 Old birds
81-101-134-141-192-274-321-540-541 (9/13p.)

Smoorenburg-Hiltjes Michael & Toon, Arnhem

17/06/2017   Nanteuil-le-Haudouin (389 km)  Union         2784 Old birds
7-8-27-180-536-563-613 (7/9p.)

Wiersema Wendela, Appingedam

17/06/2017   Vervins     (437 km)  Club         2048 Old birds
3-8-17-18-27-29-37-59-65-67-101-241-273-309-366-433-462 (17/26p.)

Van den Berg Pigeons, Tollebeek

17/06/2017   Chimay     (307 km)  Club         2129 Old birds
5-6-7-8-10-50-75-76-77-127-164-222-230-271-305-352-413-432-624 (19/24p.)